Eurooppa Maahanmuutto

Uudet shokkiluvut: Suuri osa pitkään sosiaalituen varassa elävistä on naisia kolmansista maista – tanskalaiset maksavat

Kuva Jordi Bernabeu Farrús / Flickr / CC BY 2.0

Ei-länsimaisia naisia on Tanskassa kaksi prosenttia koko väestöstä, mutta he muodostavat 20 prosenttia ryhmästä, joka on elänyt sosiaaliavustuksilla 10 vuoden ajan.

Tanskan työministeriön tilastot osoittavat, että naiset 24 niin kutsutusta MENAP-maasta ovat voimakkaasti yliedustettuina pitkäaikaistyöttömien joukossa. MENAP-maita ovat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maat sekä Pakistan ja Afganistan. Kun tarkastellaan ryhmää, jotka ovat saaneet sosiaaliavustuksia 10 vuotta peräkkäin, nämä naiset muodostavat viidesosan, mutta heitä on vain kaksi prosenttia koko väestöstä.

Saadakseen kolmansien maiden maahanmuuttajanaisia enemmän töihin, Tanskan hallitus tekee keväällä ehdotuksen 37 tunnin järjestelmästä tulokkaille ja muille, jotka ovat olleet maassa pitkään, mutta joilla on vielä tarvetta integroitumiseen. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jossa henkilön on osallistuttava yhteiskunnan toimintaan 37 tuntia viikossa saadakseen täydet edut.

Samalla hallitus pyrkii torjumaan sosiaalista kontrollia, mikä voi estää naisia menemästä töihin. Hallitus on jättänyt lakiesityksen, jonka Folketingin odotetaan hyväksyvän 9. maaliskuuta. Lakiesitys muun muassa kieltää alaikäisten uskonnolliset avioliitot ja korottaa rangaistuksia ihmisten pitämisestä väkisin vastentahtoisessa avioliitossa. Hallitus on myöntänyt 40 miljoonaa Tanskan kruunua sosiaalisen kontrollin torjumiseksi seuraavien neljän vuoden ajalle.

– Tanskassa naisten vapautuminen alkoi, kun naiset pääsivät työmarkkinoille ja tulivat taloudellisesti riippumattomiksi miehistään. Siksi useamman maahanmuuttajayhteisön naisen on myös työskenneltävä ja täytettävä Tanskan normit ja arvot, ansaittava itse rahansa ja saatava sen tuoma vapaus, Tanskan työllisyys- ja tasa-arvo ministeri Peter Hummelgaard sanoo.

– Tiedämme, että sosiaalinen kontrolli voi estää naisia ​​osallistumasta aktiivisesti työelämään … Tämä on muutettava.

– Sukupuolten tasa-arvon kannalta on tärkeää, että lähetämme selkeän signaalin siitä, että sekä naisten että miesten on osallistuttava yhteiskuntaan. Näin ei välttämättä ole kaikissa maahanmuuttajayhteisöissä. 13 prosenttia ei-länsimaalaisista maahanmuuttajista on sitä mieltä, että miehillä on suurempi oikeus työhön kuin naisilla, jos kaikille ei ole työpaikkoja. Tätä mieltä on vain 3 prosenttia tanskalaista alkuperää olevista. Se ei tietenkään ole hyväksyttävää.

– On aivan liian paljon niitä, jotka eivät ole töissä. Varsinkin naisten keskuudessa. Se on ongelma. Monista syistä. Mutta ennen kaikkea se on ongelma lapsille. Lasten ei tulisi kasvaa äidin kanssa, joka ei ansaitse omaa rahaa. Ja joka ei ehkä osaa tanskan kieltä. Heillä on oltava äiti, joka tulee kotiin ja kertoo jokapäiväisestä elämästään tanskalaisessa yhteiskunnassa. Näin opitaan ymmärtämään tanskalaista yhteiskuntaa. Ja tanskan kieltä. Elämän tulonsiirroilla on oltava poikkeus. Ei sääntö, kuten valitettavasti nykyään joissakin ryhmissä, maahanmuuttoministeri Mattias Tesfaye sanoo.

Lähde Beskæftigelsesministeriet.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit