Kotimaa Politiikka

Uusi metsähallituslaki hyväksyttiin eduskunnassa

Kuva: Pixabay.

Eduskunta hyväksyi tänään uuden metsähallituslain. Metsähallituksen metsätalousliiketoiminta siirretään lailla perustettavaan valtion kokonaan omistamaan metsätalousosakeyhtiöön.


Järjestelyllä valtion metsätalousliiketoiminta organisoidaan EU-säädösten edellyttämällä kilpailuneutraalilla tavalla niin, että liiketoiminnan harjoittaminen voidaan jättää valtion haltuun. Lain on tarkoitus tulla voimaan 15. huhtikuuta 2016.

Metsähallituslain uudistuksessa valtion maa- ja vesialueet pysyvät edelleen valtion suorassa omistuksessa. Metsähallituksen yleistehtävänä on hoitaa, käyttää ja suojella valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi. Toiminnot on suunniteltava ja sovitettava yhteen siten, että ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden vaatimukset otetaan huomioon. Käytännössä tämä yhteensovittaminen tehdään laadittaessa Metsähallituksen alueellisia luonnonvarasuunnitelmia.

Kansallispuistot, erämaa-alueet ja muut luonnonsuojelualueet pysyvät nykyisessä käytössä ja niiden hoito ympäristöministeriön ohjauksessa. Valtion maa- ja vesialueet säilyvät Metsähallitus-liikelaitoksen hallinnassa, ja perustettava Metsähallituksen tytäryhtiö saa niiden käyttöoikeuden.

Valtion metsätaloutta harjoittavan tytäryhtiön tehtävänä on hoitaa metsiä sekä korjata ja myydä puuta valtion talousmetsistä. Eduskunnan, ministeriöiden ja Metsähallituksen hallituksen tehtävänä on valvoa, että liiketoiminnassa otetaan huomioon yhteiskunnalliset velvoitteet kuten luonnon monimuotoisuus, virkistyskäyttö, työllisyyden edistäminen sekä saamelaiskulttuurin ja poronhoidon vaatimukset. Näiden velvoitteiden ja hakkuiden kohdentamiseen valtion talousmetsäalueille kansalaisten ja sidosryhmien on mahdollista vaikuttaa, kun alueellisia luonnonvarasuunnitelmia laaditaan. Oikeutta käyttää talousmetsiä liiketoiminnan harjoittamiseen yhtiö ei voi siirtää kenellekään muulle.

– Valtion metsät ja vedet eli kansallisomaisuutemme pysyy valtion omistuksessa. Eduskunnan ohjausmahdollisuudet säilyvät ennallaan. Myös perustettava yhtiö on kokonaan valtion omistuksessa, eikä siitä voi myydä ainuttakaan osaketta ilman eduskunnan hyväksyntää ja lain muuttamista, painottaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Metsähallituslaki ei sisällä saamelaisten asemaa heikentäviä muutoksia. Uuden lain mukaan Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu on sovitettava yhteen saamelaisten kotiseutualueella niin, että saamelaisten kulttuurin harjoittamisen edellytykset turvataan. Saamelaisten kotiseutualueelle perustettavien kuntakohtaisten neuvottelukuntien arvioidaan jonkin verran parantavan saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää kieltään sekä kulttuuriaan.

Tarkemmat äänestystulokset täältä.

Toimitus
30.3.2016
Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Uusimmat uutiset

Kansalaisen verkkokauppa