Kolumnit

Liberaalioikeiston ja uusvasemmiston yhteinen tavoite: kasvatusvastuu perheiltä massaorganisaatioille uuden ihmisen luomiseksi

Kuva Lars Plougman / Flickr / CC BY-SA 2.0

Helsingin Sanomat kertoo, että työ- ja elinkeinoministeriön asettama tutkijaryhmä esittää kotihoidontuen poistamista.

Ajatus kasvatuksellisen vastuun siirtämisestä perheiltä massaorganisaatioille ei ole uusi. Jo kommunismin isät Marx ja Engels vaativat lasten kasvatusta ja sosiaalistamista julkisissa organisaatiossa. Kasvatus perheissä oli myrkkyä kommunistisen ideologian leviämiselle.

Samuel Francis kirjoitti myös 90-luvun alkupuoliskolla: ”Manageriaaliset organisaatiot eliitteineen eivät voi pakottaa taloudelliseen ja kulttuuriseen yhdenmukaisuuteen heikentämättä sosiaalista monimuotoisuutta synnyttäviä instituutioita ja omaksumatta niiden tehtäviä. Hedonistisen ja kosmopoliittisen etiikan leviäminen ei tapahdu pelkästään aatteiden, mielikuvien ja arvojen levittämisen kautta, vaan myös managerikapitalististen ja -kulttuuristen organisaatioiden yllyttämän instituutioiden tuhoamisen ja korvaamisen avulla. Siksi manageriaaliset yhtiöt, samoin kuin suuret ammattiliitot ja managerivaltio korvaavat perheen ja paikallisyhteisön sosiaaliset tehtävät, kun taas massatuotannon, -kulutuksen ja -kulttuurin rutiinit korvaavat yhtenäisen perheen sekä kotikasvatuksen rutinisoiduilla viihteen, kasvatuksen ja mielipidemuokkauksen muodoilla. Opetuksen- ja lastenhoidon massaorganisaatiot syrjäyttävät vanhempien auktoriteetin ja hoitavat sosialisaatio-, toimeentulo- ja kasvatustehtävät ja iskostavat järjestelmän hedonistista ja kosmopoliittista etiikkaa ja ideologiaa.”

Merkille pantavaa on, että sekä liberaalioikeisto että uusvasemmisto kumpuavat tässä samoista elementeistä toisiaan tukien ja täydentäen, Francisin mainitsemasta ”manageriaalisuudesta” ja sen sosiaalisista elementeistä.

Kotihoidontuen poistamista ajavan työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän johtaja on talousprofessori Markus Jäntti. Jäntti  on Vasemmistoliiton perustajajäseniä ja hän on myös vasemmistolaisen ajatushautomo Vasemmistofoorumi ryn hallituksen puheenjohtaja. Vasemmistofoorumin jäsenjärjestöjä ovat Vasemmistoliitto rp, Kansan sivistystyön liitto (KSL) ry ja Yrjö Sirolan Säätiö sr.

Kokoomukseen demareista loikannut Juhana Vartiainenkin on myös ollut ajamassa ”äitejä nopeasti työelämään”. Francisin oppien mukaisesti voisi myös sanoa ”lapsia varhaiskasvatukseen aivopestäväksi”.

Kokoomuksen Jyri Häkämies on samalla asialla. Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja Häkämies toivoi Taloussanomissa syksyllä 2019, että kotihoidontuen enimmäiskestoa lyhennettäisiin.”

Liberaalioikeiston ja uusvasemmiston tavoitteet ovat yhteiset: perheen kaltaiset perinteiset instituutiot tuhotaan ja niiden tehtävät siirretään julkisille ja yksityisille yhtiöille. Uuden ihmisen rakentaminen vaatii mahdollisuuden iskostaa hedonistista ja kosmopoliittista etiikkaa ja ideologiaa tavalla, jota perheissä ei tehtäisi.

Tilaa
Ilmoita
guest

0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit