Kotimaa Politiikka

Valtiovarainvaliokunta puoltaa selontekoa EU:n elpymispaketin käytöstä – perussuomalaiset, kokoomus ja kristillisdemokraatit jättivät eriävän mielipiteen

EU-komission rakennus. Kuva Pxfuel.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi kokouksessaan 11. helmikuuta mietinnön, jossa se puoltaa valtioneuvoston selontekoa EU:n elpymispaketin varojen käytöstä. Mietintöön sisältyy kolmen puolueen jättämää kaksi vastalausetta.

Valtionneuvosto antoi joulukuussa 2020 eduskunnalle selonteon Suomen kestävän kasvun ohjelma, jossa linjataan EU:n elpymisvälineen käytön kansallisia painopisteitä ja rahoitettavien investointi- ja uudistuskokonaisuuksien valintakriteereitä. Elpymisvälineen kautta EU-jäsenmaille kanavoidaan 750 miljardin euron rahoitus, josta avustusmuotoisen tuen määrä on 390 miljardia ja lainamuotoisen 360 miljardia. Euroopan komissio arvioi kansalliset suunnitelmat ja ne hyväksytään EU-neuvostossa, mikä on edellytys rahoituksen saamiselle.

Valiokunnan mietinnössä todetaan se tosiasia, että Suomen EU-elpymisvälineestä saama osuus on laskenut selonteossa arvioidusta 3,1 miljardista eurosta noin 2,7 miljardiin euroon. Tämä johtuu siitä, että Suomen talouskasvu on kärsinyt koronaviruspandemiasta aiemmin arvioitua vähemmän. Rahoituksen lopullinen määrä selviää vasta kesällä 2022, sillä siihen vaikuttaa talouden kehitys vuosina 2020 ja 2021. Suomen arvioitu maksuosuus on noin 6,6 miljardia euroa, jota koskevat maksut jakautuvat vuosille 2028 ̶ 2058.

Valiokunta toteaakin, että Suomi on euromääräisesti elvytyspaketin nettomaksaja, eikä paketti ole siten Suomen kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Valiokunnan mielestä vaikutuksia ei voida kuitenkaan arvioida pelkästään maksuosuuden kautta, vaan olennaista on, miten tehokkaasti rahoitus käytetään ja kuinka hyvin Suomi onnistuu uuden kasvun ja pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksien luomisessa. Valiokunnan käsityksen mukaan myös EU-maiden yhtäaikainen elvytys lisää kasvun edellytyksiä kaikissa jäsenmaissa, ja Suomen taloudelle saattaisi muodostua vaikutus toisten valtioiden elpymisen kautta.

Vastalauseen valiokunnan mietintöön jättivät perussuomalaiset sekä kokoomus ja kristillisdemokraatit.

Perussuomalaisten mukaan valiokunta kiinnittää liikaa huomiota yhteisen elvytyksen välittömiin vaikutuksiin, ja koronapaketti onkin todellisuudessa eurokriisipaketti. Pakettia on myös hyvin vaikea perustella taloustieteiden näkökulmasta.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Uusimmat uutiset

Kansalaisen verkkokauppa