Kotimaa Maahanmuutto

Vastaanottokeskusten asukkaat tuntevat olonsa turvalliseksi, mutta tekemisen puute vaivaa

Kyselyyn vastasi noin 3 140 turvapaikanhakijaa 81 eri vastaanottokeskuksesta. Myös yksintulleiden alaikäisten vastaanottoyksiköt olivat mukana kyselyssä.


Maahanmuuttovirasto toteutti kesällä 2016 asiakaskyselyn vastaanottokeskuksissa. Turvapaikanhakijoita pyydettiin arvioimaan esimerkiksi turvallisuuden tunnetta, omaa roolia asiakkaana ja miten henkilöstö heitä kohtelee.

Keskusten syrjäinen sijainti turhauttaa

Kyselyn tuloksista käy ilmi, että sekä aikuisten että yksintulleiden alaikäisten vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijat ovat pääosin tyytyväisiä vastaanottokeskusten henkilökuntaan, joskin henkilökunnan tavoitettavuudessa olisi jonkin verran parannettavaa.

Kyselyyn vastanneet kertovat, että heitä kohdellaan enimmäkseen hyvin, mutta joissakin keskuksissa hakijat ovat kokeneet, että kaikkia asiakkaita ei kohdella tasa-arvoisesti.

Osaa turvapaikanhakijoista myös turhauttaa tekemisen puute ja joidenkin keskusten sijainti kaukana kaupunkien keskuksista.

Hakijat toivoivat omaa ohjelmaa naisille ja lapsille

Valtaosa kyselyyn vastanneista turvapaikanhakijoista koki olonsa turvalliseksi vastaanottokeskuksessa.

Naishakijat toivoivat enemmän naisille suunnattua toimintaa ja naistulkkeja esimerkiksi terveydenhoitajan tapaamisiin. Lisäksi kaikkien vastaajien kesken ansiotyö- ja koulutusmahdollisuuksien puute tuli vastauksissa esiin. Yksin tulleiden alaikäisten keskuksissa painottuivat harrastuksiin ja koulunkäyntiin liittyvät huolet.

Tulos hyvä, kun huomioidaan viime vuoden suuret hakijamäärät

Tänä vuonna toteutetun kyselyn laajuus on poikkeuksellinen, sillä vastaanottokeskuksia on nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin Suomessa. Monessa keskuksessa toiminta on asiakaskyselyn aikaan ollut vielä verrattain nuorta. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta, vastaanottokeskukset ovat yleisesti pystyneet tuottamaan varsin hyvin palveluita ja myönteisiä kokemuksia asiakkaille.

Keskiarvo kysymykseen vastanneiden kesken oli 4,49. Vastaanottokeskusten sisäinen ja ulkoinen turvallisuus on herättänyt paljon keskustelua kuluneen vuoden aikana. Pääsääntöisesti asukkaat ilmaisivat tuntevansa olonsa turvalliseksi vastaanottokeskuksissa.
Tämän kyselyn tulosten perusteella asukkaiden kokemusta turvallisuudesta voi pitää erittäin hyvänä. Turvallisuudentunteen rakentaminen keskuksissa on hyvin keskeistä, koska monilla asukkailla on taustalla vaikeita, mahdollisesti traumaattisia kokemuksia.

Lisätietoa kyselystä.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset

Kansalaisen verkkokauppa