Kotimaa

Viharikosepäilyjen määrä kasvoi

Poliisiammattikorkeakoulun raportin mukaan, poliisin tietoon tulleiden viharikosepäilyjen määrä kasvoi viime vuonna yli 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.


Vuonna 2015 kirjattiin 1250 epäiltyä viharikosta, kun vuonna 2014 epäilyjä oli 822. Aikaisimpien vuosien tapaan suurin osa vuoden 2015 rikosilmoituksista sisälsi rasistisia piirteitä, ja yleisin rikosnimike oli pahoinpitely. Epäiltyjen viharikosten määrää on seurattu nykyisessä laajuudessaan Poliisiammattikorkeakoulussa vuodesta 2008 lähtien. Viharikokset tilastoidaan poliisin valtakunnallisten rikosilmoitustietojen perusteella.

Raportti kertoo vain viharikosepäilyjen määrän noususta

Polamkin raportti ei ota kantaa, kuinka suuri osa tehdyistä rikosilmoituksista on johtanut syyttämättä jättämiseen, ja millaisiin tuomioihin lopulta syytteeseen johtaneet rikosilmoitukset ovat päätyneet.

Suomen rikoslaki ei määrittele viha- tai rasistista rikosta

Polamkin seurannassa viharikos määritellään ”henkilöä, ryhmää, jonkun omaisuutta, instituutiota tai näiden edustajaa kohtaan tehtynä rikoksena, jonka motiivina ovat ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskonnollista vakaumusta tai elämänkatsomusta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan.”

Viharikoksen määritelmä täyttyy jo silloin, jos tekijä olettaa uhrin kuuluvan johonkin yllämainituista viiteryhmistä. Uhrin todellisella viiteryhmällä ei siis ole merkitystä.

Suomen rikoslaki ei kuitenkaan tunne määritelmää viha- tai rasistinen rikos. Vihamotiivi otetaan huomioon rangaistuksen koventamisperusteissa. Koventamisperusteen määritelmä viharikoksesta on osittain laveampi, mutta tulkinnanvaraisempi kuin viharikoskatsauksessa käytetty määritelmä.

Verkkolehti Kansalainen julkaisee myöhemmin artikkelin, jossa käsitellään tarkemmin Polamkin raportin sisältöä, muun muassa viharikoksista epäiltyjen etnisyyksiä.

Polamk

  • 4
    Shares

Liity kannattajajäseneksi

Uusimmat uutiset