Eurooppa

Vihreä idealismi, likainen energia – kuinka EU:n tukema uudistuva energia tuhosi Balkanin luonnonkauniin ympäristön

Luonnonkaunis Uvac, Serbia. Täällä ei vesivoimaloita vielä ole. Kuva Shutterstock.

EU:n planeetan pelastamisen nimissä ajama uudistuva energia on Balkanilla johtanut laajoihin ympäristötuhoihin.

Heinäkuussa 2015 serbialaiseen luonnonpuistoon Kamena Gorassa aloitettiin pienen vesivoimalan rakennustyöt. Paikalle tehtiin leveä tie, ja töiden aikana puita kaadettiin ja vuorten rinteitä räjäytettiin. Ympäristötuhon viimeisteli putkisto, joka johti vuoriston purojen ja lähteiden veden ruokkimaan uuden ”vihreän” voimalan turbiineja.

Vuoriston asukkaat olivat järkyttyneitä ympäristönsä piittaamattomasta tuhoamisesta. Sukupolvien ajan vuoriston vesi oli auttanut peltojen kastelussa, mutta nyt vesivoimala uhkasi heidän ympäristöään ja elämäänsä. Kaiken lisäksi vain vuotta aiemmin Serbian hallitus oli päättänyt alueen muuttamisesta luonnonpuistoksi.

200 asukkaan Gracanicassa valtuutettu Nehro Rovcanin alkoi saamaan valituksia voimalaprojektista.

– Kenenkään ei saisi antaa rakentaa niin kauniiseen osaan tätä maata … Se vahingoittaa luontoa ja on vastoin asukkaiden etua, valtuutettu huomautti.

Rovcanin poliisille tekemä ilmoitus saikin voimalan rakennustyöt keskeytettyä, mutta vain hetkeksi. Muutamien päivien kuluttua työt aloitettiin taas. Voimalan omistajilta oli puuttunut selvitys ympäristövaikutuksista, mutta dokumentin puute ei estänyt töiden jatkumista.

Voimala otettiin käyttöön vuonna 2016. Alueella on sittemmin tapahtunut maanvyörymiä, kun maaperää sitova puusto on kaadettu ja eroosio on päässyt alkuun vuoristoisella alueella.

Balkanin maat ovat sekoitus uusia ja tulevia EU-maita. Etsiessään ”vihreitä” energiantuotantomuotoja EU on ylistänyt ja tukenut Balkanin vesivoimaloita. Rahoitusta voimaloihin on saatu Euroopan pankeilta, ja alueen hallitukset ovat tukeneet voimakkaasti vesivoimaan investoivia yksityisyrityksiä.

Monissa Balkanin maissa ympäristölainsäädäntö on heikko ja valvonta olematonta. Valtion tuet ja löysä ympäristölainsäädäntö ovat johtaneet vesivoimalabuumiin, missä luonnonarvot ovat jääneet jalkoihin. Monet voimalahankkeista on sijoitettu juuri luonnonkauniiseen vuoristoon, missä nopeasti virtaavat vuoristojoet ja lähteet takaavat energian tuotannon vaatiman vesivoiman.

Putkia, betonirakennelmia ja turbiineja on noussut vuoristojokien varteen myös luonnonpuistoissa vaarantaen monia eläinlajeja kuten Balkanin ilves ja Tonavan lohi.

Ainakin 24 kaikkiaan 116 vesivoimalasta Serbiassa on noussut ilman vaadittavia ympäristölupia. Silti näistä 24:sta vain kolmessa tapauksessa viranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan, ja epäily on koskenut vain puutteellista rakennusluvan käsittelyä.

”Vihreän” energian tarve ei kumpua yksinomaan EU:n ilmastopolitiikasta. Kyseessä ovat myös taloudelliset ja geopoliittiset edut.

EU on maailman kolmanneksi suurin energian kuluttaja heti Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen, ja yli puolet EU-maiden vaatimasta energiasta tuodaan muualta, kuten kaasua ja öljyä Venäjältä. Jos uudistuvan energian tuotanto on kilpailukykyistä EU:ssa, unionin kilpailukyky paranee maailmanlaajuisesti.

– Uudistuvan energian tärkeys johtuu pääasiassa siitä, että EU haluaa vähentää riippuvuuttaan ulkopuolisista toimittajista, sillä uudistuva energia tuotetaan paikallisesti, ja sillä saadaan EU:sta maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempi, sanoo Jakub M. Godzimirski, joka toimii Euroopan energiapolitiikan tutkimusprofessorina Norjan ulkosuhteiden instituutissa.

EU toimii Balkanilla Energiayhteisön, kansainvälisen elimen kautta, jonka pääkonttori on Wienissä. Vuonna 2006 Serbia liittyi kuuden Balkanin maahan ratifioimaan sopimukseen, joka oli laadittu Energiayhteisön kanssa. Sopimuksessa allekirjoittajat sitoutuivat noudattamaan ympäristöä, investointeja, markkinakäyttäytymistä ja uusiutuvia energialähteitä koskevaa EU:n lainsäädäntöä ehtona EU:n ja kansainvälisten rahoituslaitosten myöntämälle energiahankkeiden rahoitukselle.

Allekirjoittajat sopivat myös hyväksyvänsä Energiayhteisön suositukset uusiutuvien energialähteiden lisäämiseksi. Serbiassa, kuten muuallakin Balkanilla, vesivoima asetettiin etusijalle.

Balkanin vesivoiman rakentamista ovat tukeneet Euroopan rahoituslaitokset lainoilla, joiden tarkoituksena on edistää uusiutuvaa energiaa. Alan merkittävimpiä rahoittajia ovat Euroopan investointipankki (EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD). Liikepankit kaikkialta Euroopasta ovat myös auttaneet rahoittamaan vesivoimahankkeita alueella.

Lähde Balkan Insight.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit