Kotimaa Politiikka

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Monimuotoisuutta uimahalleissa on tuettava ja burkinit sallittava

Kuva Shutterstock.

Kielto käyttää burkinia uima-asuna voi olla syrjintää.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tietoon on tullut tapauksia uimahalleista, joissa ei ole sallittu uimista burkinia käyttäneelle musliminaiselle. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedotteen mukaan on tärkeää, että kaikilla ihmisillä, mukaan lukien musliminaisilla, on mahdollisuus päästä yhdenvertaisesti uimahalleihin.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Suomen Uimaliitto ja Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ovat jo vuonna 2017 suositelleet, että burkinien ja uimashortsien käyttö uima-asuna sallittaisiin kaikissa uimahalleissa. Ohjeistus on päivitetty vuonna 2019.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittelee, että kaikki uimahallit sallivat burkinien käytön. Valtuutettu suosittelee myös erilaisten yksityisten peseytymistilojen rakentamista kaikkien ihmisten ja ihmisryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

”Uimaopetus estyy burkinikiellon takia”

Suomessa koulutuksen järjestäjällä on korostunut velvollisuus yhdenvertaisuuden edistämiseen. Vuonna 2016 voimaan tulleessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa mainitaan erikseen uimataito ja uiminen yhtenä osana liikunnanopetusta.

Mikäli uimahalleissa ei sallita burkinien käyttöä, yhdenvertaisuusvaltuutettu näkee, että perusopetukseen kuuluva uimaopetus estyy burkinin, eli käytännössä uskonnon, takia.

Burkinikielto voi liittyä myös sukupuolen syrjintään

Koska burkinia käyttävät henkilöt ovat naisia, mahdollinen syrjintä voi liittyä uskonnon lisäksi myös sukupuoleen. Kyse voi siis olla moniperustaisesta syrjinnästä, jossa syrjintä ei perustu vain yhteen kiellettyyn syrjintäperusteeseen, vaan useampaan yhtäaikaisesti: tässä tapauksessa uskontoon ja sukupuoleen.

Vaikka turvallisuusnäkökulma voi joissain tapauksissa olla hyväksyttävä syy rajoittaa tiettyjen uima-asujen käyttöä, tulee rajoitukset tehdä yhdenvertaisuutta mahdollisimman vähän rajoittavalla tavalla. Valtuutetun näkemyksen mukaan burkinien kaikkinainen kieltäminen turvallisuussyistä rajoittaa turhaan tiettyjen ryhmien mahdollisuuksia uida uimahalleissa.

Myös burkinin käyttäjän tulee peseytyä ennen altaaseen menoa

Burkinien käyttöä ei yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan kuitenkaan voi kieltää perustuen olettamaan, että sitä käyttävä henkilö ei peseytyisi ennen altaaseen menoa.

Kielto käyttää tiettyä uima-asua ei saa perustua ennakkoluuloihin tai ennakko-oletuksiin burkiniin pukeutuvan henkilön hygieniakäyttäytymisestä.

Uimahalleihin yksityiset pesutilat?

Eri henkilöillä on erilainen suhtautuminen alastomuuteen, ja joillekin on epämiellyttävää olla alasti muiden ihmisten edessä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ratkaisisi asian erilaisilla yksityisillä peseytymistiloilla. Näiden rakentaminen on suositeltavaa etenkin uudisrakennusten ja remonttien yhteydessä. Yksityisyys voidaan joissain tilanteissa tarvittaessa toteuttaa kevyemminkin, esimerkiksi suihkuverholla.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on Suomen oikeusministeriön yhteydessä toimiva viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista, edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää. Lisäksi valtuutettu toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja maastapoistamisen valvojana.

Yhdenvertaisuusvaltuutettuna on 5. toukokuuta 2015 alkaneella viisivuotiskaudella toiminut Kirsi Pimiä. Pimiä on aiemmin ollut muun muassa Vihreiden eduskuntaryhmän juristina sekä oikeusministeri Tuija Braxin (vihr.) erityisavustajana.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Kansalaisen verkkokauppa