Eurooppa Kulttuuri

Norjan ja Ruotsin journalistiliitot kritisoivat maidensa hallitusten aikeita liittyä YK:n GCM-siirtolaisuussopimukseen

Kuva Shutterstock.

Norjan ja Ruotsin journalistiliitot uskovat, että YK:n siirtolaisuussopimukseen liittyy median kannalta vakavia riskejä.

Useat maat ovat kieltäytymässä YK:n GCM-siirtolaisuussopimukseen liittymisestä, mutta kuten Suomessakin, Norjassa ja Ruotsissa vain harvat yhteiskunnalliset toimijat vastustavat sopimusta.

Sopimustekstissä muun muassa vaaditaan edistettäväksi ”tiedotusvälineiden, myös internet-perustaisten tiedotusvälineiden, riippumatonta, objektiivista ja laadukasta uutisointia muun muassa lisäämällä media-ammattilaisten tietoisuutta siirtolaisiin liittyvistä kysymyksistä ja terminologiasta ja kouluttamalla heitä, investoimalla eettisiin uutisointistandardeihin ja eettiseen mainontaan ja lopettamalla julkisen rahoituksen tai aineellisen tuen tiedotusvälineiltä, jotka järjestelmällisesti edistävät suvaitsemattomuutta, muukalaisvihaa, rasismia ja muita siirtolaisiin kohdistuvan syrjinnän muotoja …”.

Norjan journalistiliiton varapääsihteeri Reidun K. Nybø pitää sopimuksen sisältöä median kannalta ongelmallisena.

– Julkisen vallan ei tulisi ohjata mediaa, ei ole heidän tehtävänsä kouluttaa journalisteja varovaiseen kielenkäyttöön. Tiedottamisen ja käskyttämisen välillä on iso ero, ja tämä teksti menee aivan liian kauas jälkimmäiseen suuntaan, hän sanoo.

Myös Ruotsin journalistiliitto näkee sopimuksessa riskejä lehdistön vapauden kannalta ja suhtautuu sopimukseen kriittisesti.

– Sopimuksen osa, joka painottaa, että valtiot eivät voi tukea taloudellisesti esimerkiksi suvaitsemattomuutta siirtolaisia kohtaan edistäviä mediatoimijoita, on ongelmallinen, sanoo Ruotsin journalistiliiton puheenjohtaja Jonas Nordling.

Hän uskoo, että jos sopimusta noudatetaan, tulevaisuudessa tullaan näkemään ”makutuomioistuimia”, jotka määrittelevät, mitkä mediat toimivat sopimuksen periaatteiden mukaisesti.

– Pitkällä tähtäimellä lehdistön vapaus heikkenee, Nordling painottaa.

Suomen Journalistiliitto ei ole toistaiseksi ottanut YK:n GCM-siirtolaisuussopimukseen kantaa lehdistön vapauden näkökulmasta.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit