Kotimaa Politiikka

Sinimusta Liike puoluerekisteriin – kannattajakorttien keruu voi alkaa

Kuvakaappaus Youtube.

Sinimusta Liike aloittaa kannattajakorttien keräämisen suomalaisuuden päivänä 12.5.2021.

Sinimusta Liike on 26.4. saanut oikeusministeriön hyväksynnän yleisohjelmalleen. Järjestö on jättänyt hakemuksen puoluerekisteriin ja aloittanut kannattajakorttien keräämisen.

– Liikkeemme pitää oikeusministeriön ratkaisua pääosin oikeudenmukaisena, sillä aiemmin kiistan kohteena ollut puolueemme yleisohjelma sai lopulta oikeusministeriön hyväksynnän suhteellisen pienin muutoksin, jotka eivät tosiasiallisesti muuttaneet puolueen vastavalistuksellista ja kansallismielistä olemusta. Sinimusta Liike (SML) on täten ensimmäinen radikaali, traditionalistinen ja suomenmielinen puolue pitkään aikaan, jonka toiminnalle on saatu oikeusministeriön hyväksyntä, järjestön tiedotteessa kerrotaan.

Suomalaisen kansan olemassaolon ja jatkuvuuden turvaaminen toimii liikkeen ideologisena viitekehyksenä, jolle ”kaikki muut poliittisen ohjelmamme osa-alueet ovat alisteisia”.

– Puolueemme perustaa maailmankatsomuksensa kansallisvaltion periaatteelle, jonka mukaan Suomi on suomalaisten kotimaa ja se pysyy suomalaisten kotimaana vain silloin, jos sitä asuttaa tulevaisuudessakin suomalainen kansa. Yksittäisten ammattiryhmien, yhteiskuntaluokkien tai kuluttajasegmenttisen sijasta Sinimusta Liike nostaa politiikanteon keskiöön ja kohteeksi suomalaisen kansakunnan, joka perustuu eurooppalaiseen, rodullisesti valkoiseen ja suomalaiseen kansaan. Puolueemme tarkoitus on edesauttaa parlamentaarisin keinoin suomalaisen kansan ja sen asuttaman elinpiirin säilymistä sekä toimia päättäväisesti niitä tahoja vastaan, jotka tätä päämäärää yrittävät toiminnallaan uhata.

Järjestö pyrkii täyttämään Suomen poliittiselta kentältä sen ”ekologisen lokeron, jota voisi luonnehtia konservatiiviseksi keskusta-vasemmistoksi”.

– Puolueemme suhtautuu pääosin myönteisesti hyvinvointivaltioon sekä valtion ohjaavaan rooliin maamme talouspolitiikassa, muttemme kykene hyväksymään nykyisten sosialistipuolueiden kosmopoliittista ja egalitaristista luonnetta, joka ei anna sijaa yksilöiden ja ihmisryhmien välisille luonnollisille eroille ja näistä eroista johtuville hierarkioille. Sinimustaa Liikettä ei voida myöskään nimittää konservatiiviseksi porvaripuolueeksi, sillä suhtaudumme moniin konservatiivien instituutioihin epäilevästi. Suhtaudumme erityisen kriittisesti globaaliin markkinatalouteen ja siitä seuraavaan globaaliin kilpailuun, emmekä koe, että suomalaista yhteiskuntaa tulisi muovata monikansallisten ja kasvottomien korporaatioiden ehdoilla. Tämä linjauksemme ei tarkoita sitä, että suhtautuisimme yritystoimintaan ja yksittäisen ihmisen ahkeruuteen itsessään kielteisesti. Haluamme vain asettaa kyseiselle ahkeruudelle tiettyjä reunaehtoja, joiden tarkoitus on palvella kansallisia päämääriä.

Sinimusta liike ajaa ulkopolitiikassaan riippumattomuutta. Järjestö vastustaa Suomen EU-jäsenyyttä ja valuuttaliittoa sekä EU-jäsenyyden mahdollistamaa vapaata liikkuvuutta.

– Emme koe, että rajaton maailma olisi tavoiteltava päämäärä, emmekä näe, että tuo kyseinen rajattomuus mahdollistaisi suomalaisen kansakunnan olemassaoloa. Puolueemme haluaa antaa alustan niille suomalaisille, jotka suhtautuvat kriittisesti nykyiseen kansainvälistymiskehitykseen ja sen tuomiin kulttuurillisiin lieveilmiöihin. Sinimustan Liikkeen Suomi on itsenäinen, suomenkielinen ja suomenmielinen Suomi.

Järjestö aloittaa kannattajakorttikeräyksen suomalaisuuden päivänä 12.05.2021. Tavoitteena on kerätä vähintään 5000 kannattajakorttia tämän ja seuraavan vuoden aikana.

Puolueeksi rekisteröidyttyään liike aikoo osallistua eduskuntavaaleihin ”puolueena, jolla on oma, kansallista olemassaoloa ja itsemääräämisoikeutta palveleva vaaliohjelma.”

Sinimustaa Liikettä voi kannattaa täällä.

Tilaa
Ilmoita
guest
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit