Eurooppa Politiikka

Unkari: Suomen ei tule ryhtyä ideologiseksi taistelijaksi EU-puheenjohtajakaudellaan

Unkarin parlamenttirakennus Budapestissä. Kuva Andrew Bossi / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.5

Unkarin suurlähetystön julkilausumassa ilmaistaan toive siitä, Suomi ei ryhtyisi ideologiseksi taistelijaksi vasta alkaneella EU-puheenjohtajakaudellaan.

Unkari haluaisi Suomen seuraavan EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin hyvää esimerkkiä, kun hän totesi, että tarvitaan enemmän ymmärrystä muun muassa Unkaria ja Puolaa kohtaan.

– Samalla on ehdottomasti vältettävä komission nykypresidentti Jean-Claude Junckerin haitallista ylipolitisoitua lähestymistapaa, joka johti unionin kyvyttömyyteen pitää laittomat maahanmuuttajat EU:n ulkopuolelle ja pitää Iso-Britannian jäsenmaana sen sisäpuolella.

Unkari on vakuuttunut siitä, että Suomen johdolla EU:n kannattaisi keskittyä sellaisiin asioihin, joissa EU-jäsenmaat voivat saada ratkaisuja aikaan unionin edessä oleville, yhä kärjistyville ongelmille. Sellaisia asioita voi olla pyrkimys käynnistää turvapaikkahakemusten käsittely EU:n ulkopuolella ja unionin ulkorajojen puolustuksen vahvistaminen.

Keskustelu maahanmuuttajien pakotetusta jaosta on turhaa

Sen sijaan Unkarin mukaan kaikki keskustelu maahanmuuttajien pakotetusta jaosta jäsenmaiden kesken on täysin turhaa ja ainoastaan EU:n sisäisiä jakolinjoja syventävää.

– Unkari, Visegrád-maat ja Itä-Euroopan maat ylipäätään pitävät kiinni periaatteesta, etteivät ne halua muuttua maahanmuuttajayhteiskunnaksi, vaan haluavat itse päättää, keitä niiden omissa maissa asuu.

Unkari haluaa toimia vastuullisesti ilmastotavoitteiden saavuttamisessa

Suomen puheenjohtajakauden ykkösprioriteetti on EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana. Suomi ja useat muut jäsenmaat haluavat asettaa lisäksi uuden päämäärän eli muuttaa EU kokonaan hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

Unkari haluaa osallistua tavoitteiden saavuttamiseen, mutta vastuullisesti.

– Olisi täysin vastuutonta asettaa jotain päämäärää ilman sitä, että meillä on valmis suunnitelma ja rahoitus saavuttaa sen. Kokonaan hiilineutraali EU edellyttää kalliiden uusien teknologioiden ottamista käyttöön, ja Unkari haluaa toimia vastuullisesti.

– Myös teknologianeutraalisuus on tärkeä periaate, koska energiatuotannon dekarbonisaatiota ei voi ratkaista yhden ainoan teknologian avulla.

Unkarin tapauksessa ilmastoystävällinen ydinvoimatuotanto pysyy tärkeimpänä kotimaisena energialähteenä.

EU:n kaksinaismoraalia ei tule sallia

Unkari on täysin sitoutunut Suomen puheenjohtajakauden toiseenkin päätavoitteeseen, yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseen. EU-tukirahoja ei kuitenkaan saa kytkeä oikeusvaltioasioihin.

– Jos oikeusvaltioperiaatetta loukataan, unionilla on jo nykyisellään mahdollisuus ja keinot puuttua asiaan perussopimuksen avulla, eikä uusia aloitteita tarvita. Unkarin ohella myös EU:n neuvoston oikeudellinen yksikkö on sitä mieltä, ettei EU:n tukirahojen maksamista saa kytkeä oikeusvaltioasioihin, koska pakotteiden täytyy aina olla suorassa syy-seuraussuhteessa mahdolliseen rikkeeseen. Tukien tarkoitus on vähentää EU:n talouskehityksen epätasa-arvoa, eli sillä ei ole mitään tekemistä oikeusvaltioasioiden kanssa.

Lisäksi ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää siitä, mikä kuuluu oikeusvaltioon ja mikä ei.

– Myös EU:n on oikeusvaltioasioita hoitaessaan noudatettava oikeusvaltioperiaatetta, eikä kaksinaismoraalia voi sallia.

Unkari toivoo Suomen suhtautuvan EU-puheenjohtajakaudellaan kaikkien jäsenmaiden odotuksiin rakentavasti eikä ryhtyvän edustamaan ristiriitaisia poliittisia pyrkimyksiä.

  • 972
    Shares