Eurooppa Kotimaa Politiikka

EU:n ympäristöministerit käsittelevät ilmastopakettia – agendalla päästökauppa, autojen päästörajat ja LULUCF-asetus

Kuva: Wikimedia Commons.

EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit kokoontuvat 28. kesäkuuta Luxemburgiin, missä ministerit neuvottelevat EU:n ilmastopaketista eli 55-valmiuspaketista. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo, kerrotaan Ympäristöministeriön julkaisemassa tiedotteessa.

Euroopan komissio julkisti heinäkuussa 2021 ison ilmastolainsäädäntöehdotusten paketin. Tavoitteena on toimeenpanna EU:n ilmastolailla asetettu velvoite, jonka mukaan EU:n nettokasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Ympäristöneuvoston asialista on poikkeuksellisen painava.

”Ilmastokriisi ja luontokato ovat planeettamme kohtalonkysymyksiä. Ympäristöneuvosto on merkittävä etappi EU:n laajuisten ilmastotavoitteiden ja 55 prosentin päästövähennyksen saavuttamisessa. Vaikuttavista keinoista on pidettävä kiinni, jotta ilmaston lämpeneminen hidastuu ja irtaudumme fossiilisista polttoaineista”, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sanoo.

Käsittelyssä kuusi ilmastopaketin lainsäädäntöehdotusta

Neuvostossa haetaan yleisnäkemystä kuudesta keskeisestä ilmastopaketin säädösehdotuksesta, joiden käsittely kuuluu ympäristöneuvostolle. Säädösehdotuksia ovat:

1. päästökauppadirektiivi ja markkinavakausvarantopäätös
2. päästökauppadirektiivin muuttaminen lentoliikenteen osalta
3. asetus ilmastotoimien sosiaalirahastosta
4. taakanjakoasetus
5. asetus autojen ja pakettiautojen CO2-raja-arvoista
6. LULUCF-asetus

Päästökaupan laajentamista ehdotettu

Ympäristöministereiden on tarkoitus sopia EU:n nykyisen päästökauppajärjestelmän vahvistamisesta ja laajentamisesta meriliikenteeseen sekä kokonaan uuden päästökauppajärjestelmän perustamisesta tieliikenteen ja rakennusten erillislämmityksen päästöille. EU:n nykyiseen päästökauppajärjestelmään kuuluvat suuret teollisuus- ja energiantuotantolaitokset sekä Euroopan talousalueen sisäinen lentoliikenne.

Suomi pitää tärkeänä, että uudistetun päästökaupan avulla saavutetaan 61 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Suomi kannattaa myös uuden tieliikenteen ja rakennusten erillislämmityksen päästökauppajärjestelmän perustamista.

Yhdessä muiden 55-valmiuspaketin toimien kanssa sen avulla olisi mahdollista vähentää tieliikenteen ja rakennusten erillislämmityksen päästöjä 43 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna 2005 tasoon. Keskeisiä kysymyksiä ovat uuden järjestelmän käynnistymisen ajankohta ja soveltamisala.

Ympäristöneuvostossa EU-puheenjohtaja maa Ranska tavoittelee yleisnäkemystä myös lentoliikenteen päästökaupan tehostamisesta. Suomi kannattaa lentoliikenteen päästökaupan tehostamista ja päästöoikeuksien ilmaisjaon poistamista 2027 mennessä.

Ehdotus ilmastotoimien sosiaalirahaston perustamisesta kytkeytyy tiiviisti päästökaupan ehdotettuun laajentumiseen tieliikenteeseen ja rakennusten erillislämmitykseen, mitä Suomi kannattaa.

Päästökaupan myötä tieliikenteelle ja rakennusten lämmitykselle määräytyisi hinta, jonka kustannusvaikutukset voivat heijastua haitallisesti haavoittuvassa asemassa oleviin kotitalouksiin, mikroyrityksiin ja liikenteen käyttäjiin. Rahaston tavoitteena olisi vähentää kielteisiä vaikutuksia.

Hallitus on pitänyt tärkeänä, että siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan tehdään sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla. Ehdotettuun ilmastotoimien sosiaalirahaston perustamiseen liittyy yhä monia kysymyksiä, joista neuvottelut jatkuvat edelleen.

Taakanjakoasetus ja autojen päästörajat kiristymässä

Taakanjakoasetuksessa määritetään jäsenmaille kansalliset velvoitteet siitä, minkä verran päästöjä on vähennettävä päästökaupan ulkopuolisilla aloilla. Asetus koskee esimerkiksi liikenteen, maatalouden ja rakentamisen päästöjä.

Asetuksen muutoksella kiristetään taakanjakosektorin päästövähennysvelvoitteita EU:ssa kymmenellä prosenttiyksiköllä eli nykyisestä 30 prosentista 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

Komissio ehdottaa Suomen uudeksi velvoitteeksi 50 prosenttia, kun se nyt on 39 prosenttia. Tieliikenne ja rakennusten lämmitys säilyisivät edelleen taakanjaon piirissä vuoteen 2030 asti.

Uusien henkilö- ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjen raja-arvoasetuksen tavoitteena on lisätä nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen valmistusta. Raja-arvoja kiristettäisiin huomattavasti.

Esimerkiksi uusille henkilöautoille raja-arvo vuonna 2030 olisi 55 prosenttia eli autonvalmistajien olisi EU-tasolla laskettava hiilidioksidipäästöjä 55 prosenttia vuodesta 2021. Nyt tavoite on 37,5 prosenttia. Käytännössä autonvalmistajien kannattaisi valmistaa ainoastaan täyssähkö- ja vetyautoja vuonna 2035.

Tavoitteena sopia LULUCF-asetuksesta

Ympäristöneuvosto käsittelee myös ehdotusta LULUCF-asetuksen muuttamisesta. LULUCF-asetus määrittelee, miten maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsien päästöt ja nielut sisällytetään EU:n ilmastotavoitteisiin. Asetusehdotuksen tavoitteena on ohjata EU:n jäsenmaita vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja sekä vähentämään maankäyttösektorin päästöjä.

Ympäristöneuvosto pyrkii sopimaan myös asetusehdotuksesta liittyen metsäkatoon. Suomi on sitoutunut tavoitteeseen pysäyttää maailmanlaajuinen metsäkato vuoteen 2030 mennessä. Nykytoimin metsäkatoa ei ole onnistuttu pysäyttämään, joten lisätoimet ovat tarpeen. Ehdotuksessa on pyritty tasapainoon toteutettavuuden ja kunnianhimon suhteen.

Lisäksi neuvostossa esitellään raportti siitä, miten jätteensiirtoasetuksen käsittely on edistynyt. Asetuksessa säädetään jätteiden kansainvälisiin siirtoihin liittyvästä ilmoitusmenettelystä ja valvonnasta.

Jos ympäristöneuvostossa päästään sopuun 55-valmiuspaketin ilmastoaloitteista, käynnistyvät todennäköisesti alkusyksystä kolmikantaneuvottelut, joissa haetaan yhteisymmärrystä parlamentin, komission ja jäsenmaiden kesken.

Lisätietoja

Sameli Sivonen
Ministeri Ohisalon erityisavustaja (ministerin haastattelupyynnöt)
+358 50 406 6855
sameli.sivonen@gov.fi

Terhi Lehtonen
Valtiosihteeri
Ympäristöministeriö
+358 295 161 000
terhi.lehtonen@gov.fi

Outi Honkatukia
Ympäristöneuvos
Ympäristöministeriö
+358 295 250 272
outi.honkatukia@gov.fi

Liikenne

Päivi Antikainen
Yksikön johtaja
Liikenne- ja viestintäministeriö
+358 295 342 101
paivi.antikainen@gov.fi

LULUCF-asetus ja metsäkato

Lotta Heikkonen
Johtava asiantuntija
Maa- ja metsätalousministeriö
+358 295 162 074
lotta.heikkonen@gov.fi

Ympäristöneuvosto 28.6.2022

Ympäristöministeriö

53 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Ilkka Forsten

Maria Ohisalo on harmissaan kun EU päätti että vasta 2035 lopetetaan polttomoottoristen autojen valmistaminen ja myynti. Hänen mielestään asia olisi voitu lyödä lukkoon niin että jo 2025 oltaisiin samassa tilanteessa. Lisäksi hän oli esittänyt että SUOMI voisi nopeuttaa asiaa, vaikka EU ei sitä vaatisikaan.. Vit***n viherpiiperö, kun joku nyt edes ajaisi sen yli, vahingossa tietenkin sillä liikenne on arvaamaton tekijä.

Vihreä tuhosiirtymä

Koko vihreä siirtymä tuhoaa Suomen tehokkaasti. Eipä näköjään galluppien perusteella äänestäjät millään käsitä, että Kokoomus tukee tuota samaa vihreää utopiaa samalla vimmalla kuin nykyinen vihervasemmistohallitus. Vihervasemmisto hallitus ei myös millään ymmärrä, ettei logistiikka, maatalous eikä mitkään muutkaan järeämmät työkoneet ja kuorma-autot tule toimimaan koskaan sähkömoottorilla. Syyksi riittää sekin, että monesti niillä työkoneilla tehdään töitä maastossa, jossa ei ole minkäänlaista mahdollisuutta mihinkään akkujen lataamiseen.

Nämä koneet myös tarvitsevat oikeasti tehoa moottorista paljonkin, että työskentely onnistuu niillä. Patterit hyytyisivät noista hyvin äkkiä. Patterilla ei myös riitä ajomatka rahtiliikenteessä. Hallitusta ei myös kiinnosta tai eivät ymmärrä sitäkään, että moottoripolttoöljy on kallistunut paljon dieseliä enemmän, eikä siihen ole mitään helpotuksia hintaan tulossa. Moottoripolttoöljyllä hoidetaan talvella lumenauraukset- ja sitä käyttää myös kaikki maansiirtokoneet myöskin. Eli senkin pilvissä oleva hinta vaikuttaa moneenkin asiaan.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Vihreä tuhosiirtymä
Juha

Aivan oikein. Hyvin harva ymmärtää, että kokoomus on kommunistien puolue. He tukevat täysin EUn kommunistista itsemurhaa ja kaikkea sieltä EU-politbyroon törkypesästä tulevaa yksilön vapauden ja itsenäisyyden rajoittamista. Jotenkin säälittäviä nämä valeoikeistolaiset, jotka ovat samoja punavirheitä kuin muutkin EU myönteiset puolueet. Itse asiassa Suomen kansasta 99.9 % on kommunisteja.. tietämättään. Vain n. 5000 äännesti EU kommunismia vastaan edellisissä eduskuntavaaleissa.

Ja kommentti noihin akkuihin.. olet siinäkin oikeassa. Niissä ei ole vääntöä.. vedäppä trailerissa isompaa venettä tai hevosta ja jo hyytyy sähköauto, kun niistä ei saa kerralla tehoa ulos tarpeeksi.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Juha
Jegros

Ainut syy miksi et ylistä on kokoomusta on se, että puolue ei aja venäjän vaikka kuppaakin suomea kuten kuuluu.. ”Valeoikeistoa” haukut ja pidät esillä enemmän kuin mitään muuta koska venäjän etu on ettei hallituspuolueet vaihdu vaikka muuta uskotteletkin.

Ilkka Forsten

Sadan vuoden päästä islamilainen eurooppa kirjoittaa tooraansa että mikään ei mennyt nutulleen, lämmintäkin on riittänyt ja päästiin tyhmistä kristittyistä eroon, kun itse tuhosivat yhteiskuntansa öyhöttämällä olemattomista asioista. Joku Maria Ohisalo oli luomassa islamille vapaata temmelyskenttää, allahu akbar allahu akbar, mina haluta kuudes BMW, ei ola mikaan pieni, pitaa ola suuri ja mahtava. Suku ei kunnioita jos ola potkulauta..

Kata

Puhumattakaan 45v vanhasta joposta… 😀 Se olis häpee jossain porukoissa.

Tehdäänkehitysmaayhdessä

Meikä suhaa vuoden 1984 Saab 900sella. Päästöistä viis.

Ilkka Forsten

Luokittelen itseni ” sekakäyttäjäksi ” sillä olen kaksinaismoralisti koska ajan tietyt ajot hybridillä ja sitten ne äijämäisemmät menot 7.5 litran V8 höristen.

Pelastan maailmaa tuholta osan vuodesta, ja sitten teen täystuhoa lopun aikaa. Eilen viimeksi sain taas kuulla mieltä lämmittävän kommentin. Nuori mies, joka on vasta saanut ajokortin ilmoitti että, ” onpa makea auto, voi juma… mä en koskaan osta sähköautoa, ne on nössöjä varten..” Niin on…

Luonnollisesti kerroin hänelle että vihreä höttö tuhoaa sinulta kaiken hauskuuden, joten ole seuraavissa vaaleissa aktiivinen, niin voit suoda itsellesi mahdollisuuden kuunnella miten pakoputket puhuvat miesten kieltä, eikä naisetkaan, ne oikeat, eikä rengasnenäiset ilmastosta ahdistuneet MT potilaat joita tuppautuu kaikkialle, diggaa ” melusaastetta.”

Se on muuten erikoista että vihreiden suurinta kannattajakuntaa on kuulemma juurikin nuoret naiset, mutta jostain syystä nuoret naiset ovat ihan lääpällään kun kromi kiiltää, ja maa tärisee jalkojen alla pakoputkien tahdissa.

ike

Suosittelisin että keskityt tuonne V8 puolelle.Jos talous kestää. Siihenhän nuo ituhipit aina yrittää puuttua. Ei niitä muu kiinnosta. Jos ei mistään muusta syystä niin siitä että kyllä se ituhippejä vähän korventaa.Sitähän ne nyt tekee että kaikki normaali ja hauska tulisi kieltää, etenkin suomessa, vaikka ei sillä mitään vaikutusta ole maapallon ekologian kannalta, ja suomi on hyttysen pa…a., noin globaalisti, mutta kiusa se on pienikin kiusa.

Ilkka Forsten

Kyllä talous kestää, mutta silti ärsyttää maksaa tolkuttomia hintoja jostain litkusta mikä syntyy öljynjalostuksen sivutuotteena. Jo se että ituhipit nillittää loputtomasti kuvitelmaa tulevaisuudesta jossa ei käytetä pisaraakaan öljyä, on ihan järjetöntä, sillä moniko heistä tietää että siitä öljystä tehdään paljon muutakin kuin voiteluaineita tai bensiiniä. Jos kaikki öljynkäyttö lopetettaisiin, olemme kirjaimellisesti kus****a. Se on niin monen materiaalin osakomponentti. Sitä ei vihreä kitisijä sitten käytä koskaan läppäriä, sillä vähintään sen kannet on muovia, samoin kännykät. Lääketeollisuus tarvitsee öljyä, sillä jostainhan se puhdistettu vaseliinikin pitää muokata jne. Siksi tuo loputon vihreästä siirtymästä joliseminen käy hermoille, kun huomaa miten tyhmät ja takapajuiset lahkolaiset kuvittelee parantavansa maailmaa.

Jos kaikki autot pitää olla sähköllä toimivia, niin mitenkäs on teiden laita, ei se asfalttikaan synny ilman öljyä vai ajetaanko sillä tuliterällä töpselilelulla kyntöpellolla ? Kaikki missä on muovia, vaaditaan öljy raaka-aineeksi. Ropelimetsä ei toimi ellei joku rasvaa laakereita. Eikö se ole uusiutumattoman luonnonvaran tuhlaamista kun kakaroiden pitää saada vähintään viidesti vuodessa kännykkäänsä uudet kuoret. Jos se tarve kerrotaan muutamalla miljoonalla, onko siihen käytetty öljy mennyt jotenkin hyödylliseen tarkoitukseen vai puhtaasti tuhlaamiseen ?

Kokoomus ja demarithan jo kiirehti ehdottelemaan ajokortti-iän laskemista 17 vuoteen että nuorisolla on mahdollisuus autoilla ja päästä liikkumaan. Mikähän se 17 vuotiaan niin tärkeä meno on että pitää saada oma auto, ja eikö se rasita ilmastoa millään tavalla ? Ilmastohätätila tuntuukin olevan vain tavallisten kansalaisten niskoille työnnettyä tuubaa, ja jos ulkona on + 30 C astetta, niin se nähdään ”selvänä’ ” merkkinä vakavasta ilmastonmuutoksesta, vaikka minun elinkaareeni mahtuu näitä kuumia ja vastaavasti myöskin hyvin koleita kesiä. Ministeri Ohisalo ei taida havaita että nykynuoriso ei mene enää kouluunkaan ilman mopoautoa, niitä on koulujen pihat pullollaan ja penskat niin jalattomia ettei kyetä armeijassa marssimaan kilometriä ilman kahden tunnin lepoa. ” Pakolaisille ” hommataan heti auto, sanoen että he eivät muuten pääsisi liikkumaan, kun yhteiskuntamme on rakennettu niin että kulkupeli pitää olla. Kun kantaväestöön kuuluva sanoo ettei pääse ilman omaa autoa kirkonkylälle, huudetaan kitarisat lepattaen että muistakaa ilmastohätätila menkää kävellen. Ohisalo, mene sinä kävellen sinne Brysseliin. Älä mene lentämällä koska se kone joka sinut sinne rahtaa, kuluttaa sillä yhdellä lennolla enemmän polttoainetta kuin 10 000 henkilöautoa vuodessa.

Kata

Niinmuttako Mariiiiiiia on köyhyystutkija niin hän haluaa nähdä kun köyhät kävelee…sitten voi tutkia ja hutkia.Ja syyttää jos onkin vanha kärry alla.Ja kysyä miksi ette syö leivoksia…

Oikeasti sitä immeistä on todella vaikea sietää!

Ilkka Forsten

Museorekisteröi se niin ei mene käyttövoimaveroa, ja saat ajaa aina neljä vuotta yhdellä katsastuksella. Heh heh..

ike

No tuo museokatsastus on toki aika vinha juttu, noin sellaiselle joka haluaisi ajaa jonkun verran vuodessa. Kyllä siihen suomalainen byrokraatti on keksinyt aika hyvät pykälät, eli olen vähän hämilläni. Kun me maksamme noiden byrokraattien palkat niin kenenkähän etuja ne todella ajavat. Tekisi kai aika ison loven valtionkassaan jos noita vähän uudelleen tarkasteltaisiin. No voisi vähän tarkastella noitakin menoja joihin tämä kassaneiti on meitä velvoittanut. Anteeksi että puhun suoraan mutta tällä hetkellä SDP on suurin rikollinen yhteiskunnan kannalta. Historiasta en niin hyvin ole perillä mutta ei kai kukaan ole aina ollut paha, kai jotakin hyvääkin ovat saaneet aikaan, mutta ne ajat ovat jo menneet. Jossakin vaiheessa vaan on tähän tultu.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Galina Manttari
Ilkka Forsten

Museokatsastus edellyttää sitä että auton kunto voidaan määritellä sen pykälän mukaisesti, samoin ikä. Sitä ei siis saa automaattisesti pelkän iän perusteella. Museorekisteröidyllä autolla saa ajaa 30 päivää / vuosi, joka on sikäli kuollut asetus ettei kukaan jätä ajamista niin vähiin. Käyttövoimaveroa ei tarvitse maksaa, mutta jos auto on hyvissä käsissä, sille otetaan yleensä täyskasko joka onkin sitten hartaan kallista. Vaikka käyttövoimaveroa ei ole, se tulee kyllä maksetuksi näillä polttoaineiden hinnoilla moneen kertaan. Se että auto voidaan katsastaa vain joka neljäs vuosi, ei tarkoita sitä että väliajat mennään vailla huolen häivää. Päin vastoin, se että auto edelleen pysyy museorekisterissä sitä on huollettava säännöllisesti, joka myöskin maksaa vaikka tekisi itsekin minkä pystyy. Museorekisteröity auto on oltava alkuperäisessä kuosissa, eli mitään alusta loppuun muunneltua katuraaseria ei hyväksytä. Pieniä muutoksia saa tehdä, mutta se edellyttää ettei alkuperäistä osaa enää saa mistään, tai vanhan korjaaminen on mahdotonta. Siitä huolimatta on pyrittävä lähelle alkuperäisyyttä, joka sekin on tietyissä tapauksissa haasteellista.

Museorekisteröity auto ei siis ole mikään onni ja autuus, se on pikemminkin jatkuva rahankulu. Jos joku nyt valittaa eriarvoisesta kohtelusta käyttövoimaveron suhteen, niin siitä vaan kokeilemaan miten hienoa on omistaa auto joka velvoittaa ihan eri tavalla kuin se normaali käyttöauto. Ja ainahan voi vetää riman alas, eli jättää tekemiset sikseen, jolloin auto vaihtuu normaaliksi kulkupeliksi, muttä tällöin se aiempi huolenpito on ollut turhaa ja siihen käytetty raha ja aika pelkkää tuhlausta.

Kata

😀

seant

Johtuuko ilmaston lämmön nousu edes CO2, vaan asiasta josta ei haluta puhua. Eli auringon tuottaman lämpösäteilyn kasvaminen n. 100 kWh/m2 viimeisen 40 vuoden aikana, joka taas johtuu ilmanpuhdistuslaitteiden lisääntymisestä poltettaessa fossiilisia polttoaineita. Josta seuraa, että ilmaston keskilämpö nousee samaa rataa kuin auringon säteily lisääntyminen. Kuten alla olevassa blogissa todetaan Tukholmassa.
TÄMÄ TUMMENTAA ILMASTOPELÄSTIJÖITÄ (thoralfsblogg.com)

John Quiman

Hiilidioksidi on kautta planeetan hirtorian ollut lämpenemisen seuraus, ei koskaan syy. Lämpenemisestä on seurannut viiveellä hiilidioksiditason nousu ja viilenemisestä viiveellä hiilidioksiditason lasku.

Jostain kummallisesta syystä nyt ”tiede” väittää, että hiilidioksidista onkin äkillisesti tullut lämpenemisen aiheuttaja.

Jos hiilidioksidi olisi lämpenemistä aiheuttava, olisivat joskus aikoinaan olleet monin verroin suuremmat määrät hiilidioksidia ilmakehässä pitäneet planeetan lämpimänä ja lämmittäneet sen niin kuumaksi, että olisi elämä kuihtunut olemattomiin, mutta niinhän ei tapahtunut. Tuli taas viileää ja hiilidioksiditasot pienenivät.

Nykyiset tasot ovat vielä aika alhaisia kasvillisuudelle ja aiemmin tasot olivat aika heikot kasvillisuudelle. Kasvihuoneisiinhan lisätään hiilidioksidia, jotta kasvit kasvaisivat paremmin.

Kaikesta huolimatta lapsille opetetaan hiilidioksidista ikään kuin se olisi haitta. Taisivat ottaa alemman tason oppikirjoista pois ne kohdat, joista selviää, että hiilidioksidi on välttämätön edellytys kasvien kasvulle. Halutaan siis kasvattaa sukupolvi, joka luulee hiilidioksidin olevan haitallinen myrkky.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Ilkka Forsten

Joku voisi selittää minulle miten on mahdollista että planeettamme historiaan mahtuu trooppisia kausia sekä jääkausia. Silloin ei ollut ensimmäistäkään autoa, ja ihmiskunnan yhteenlaskettu määrä ei tainnut olla kuin satoja tuhansia luiskaotsaisia Neanderthaleja jotka rupattelivat luolassa kaivelen varpaitaan. Heidän jälkeläisenä kaivelevat yhä varpaitaan savimajan seinustalla, mutta nyt heitä kutsutaan insinööreiksi tai kestävyysvajeen paikkaajiksi.

MIKÄ SEN ILMASTON SILLOIN MUUTTI, vastaa tähän oi Maria Ohisalo, sinä kaikki tietävä guru joka nyt matkustat selittämään kansamme puolesta, että meillä halutaan maksaa koko EU:n kulut ja jarruttaa kehitys vuoteen nolla.

Miksi puhutte koko ajan esiteollisesta ajasta ja siitä että ilmastoon liittyviä mittauksia on tehty siitä lukien. Eihän tämä maapallo syntynyt 1800 luvulla, vai onko sekin kiellettyä tietoa ? Selitätte suu vaahdossa kuinka on meneillään lajien kato. Tiedättekö että sitä on tapahtunut aina, mutta silloin ei vielä ollut vihreää puoluetta joka halusi verottaa olemattomilla asioilla kansaa joka muodostaa alle promillen koko maailman väestöstä. Tuijotatte napajäätiköiden pinnalla olevaan hiilimäärään, tajuamatta että sinne on kerääntynyt myöskin se mitä tulivuoren purkaukset tuottavat, ja yksi purkaus tuottaa enemmän pienhiukasia kuin sata vuotta autoilua. Tulivuorta ei voi verottaa, ja siksi sitä ei tietenkään huomioida. Suomen kansa lajittelee jo nyt kaiken mitä sanotaan jätteeksi, mutta käykääpä katsomassa kuinka hyvin asiat on Meksikossa, Pakistanissa, Intiassa tai Kiinassa. Älkää selittäkö että pas****lautta Intian valtameressä on suomalaisten tuottama, tai että suuren valliriutan kato olisi jotenkin estettävissä pohjoista kansaa verottamalla. Keloapinoiden tientukkimistalkoot ei muuta ilmastoa mihinkään, poislukien asenneilmaston joka alkaa pikapuoliin olemaan agressiosta pullollaan ja tuloksetkin alkaa näkymään. Mene arvoisa ministeri Ohisalo jollekin huoltoasemalle, siihen mittarikentälle julistamaan että ilmastohätätila pakottaa nostamaan jälleen polttoaineiden hintoja, niin voit pikapuoliin huomata kuinka lähiomaiset veisaa hoosiannaa muistollesi. Tiedän mihin pyrit ? Yrität nyt tuhota niin paljon tätä yhteiskuntaa kun vaan ikinä mahdollista, sillä tiedät itsekin että sinun ja puolueesi voittokulku katkeaa ensi keväänä, ja siihen menee aikaa ennen kuin olette uudelleen ministereinä. Mikäli se on minusta kiinni, ette ole siellä koko elin-aikanani.

John Quiman

Kun katsoo toimintaa, ei voi muuta selitystä olla kuin se, että jokin taho vetelee naruista tuhotakseen kaiken. Se hinkun voi johtua yksinomaan halusta luoda totalitaristinen diktaturia ja kaiken tuho on tapa saada ihmiset alistumaan siihen.

Kata

Tämä on asian ydin mutta koska ihmiset heräävät?Pelottavaa kuunnella lörpöttelyä kun ilmasto pelastuu läpälässynlää mutta miten käy ihmisten?
No eihän ”heille” tietenkään pahaa tapahdu…ja hekin siis uskovat näin hahahaahahaa…

Tehdäänkehitysmaayhdessä

”Mikä muutti ilmaston?” Eiköhän vastaus löydy Johanneksen kirjan kahdeksannen kappaleen neljännestäkymmenestäneljästä jakeesta.

John Quiman

Johanneksen evankeliumi – 8:44 ”Te olette isästä p..keleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut m..haaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.”

Helpompaa lukea, kuin haeskella.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
John Quiman

Tuohon tekstiin on joku lisännyt pisteitä ”kriittisten sanojen” joukkoon.

On näköjään kovaa tuo Raamatun teksti, jota kirkoissa luetaan sunnuntaisin ilman ongelmia. No, nykyäänhän papeilla on vihervasemmistolainen sanoma, joten eivät ne kai paljon Raamattua lueskele. Hyvä kun papit muistavat, miten Raamattu liittyy heidän virkaansa.

Sinänsä mielenkiintoista, että Raamatun tekstiä pitää siistiä, jotta siitä tulisi julkaisukelpoista. Ei ole tainnut olla näin kovinkaan kauan.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Kata

Niin se on heleppoheikki-tavaraa tänään..kuten se woketuskummitus jenkeissä heitti bajamajaan Raamatun muttei sitä ihqua käytäväleijuntakirjaa ihastunein terveisin jutti.

Papit juurikin saivat minut eroamaan kirkosta ja nämä pari piispanhiippaa.

Ja se toinen suuri ”rohkea” kirjailija…oikein öyhöjen öyhö.Taisin jo siitä mainitakin aiemmin mutta se tyyppi etoo niin.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Kata
John Quiman

Kopsasin tuon mainitsemasi Raamatun kohdan netistä ja laitoin sen kommenttina. Sille kävi räsäset eli se joutui odotushuoneeseen tarkempaan syyniin. Kaipa se tulee vähän myöhemmin näkyviin.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Ilkka Forsten

Tuli jo…. Siis kommenttisi..Siis näkyviin. Se kommentti siis…

I Hate Monday People…Or Monday…Or People.

ike

Olet asian ytimessä ja hyvä että toistat, kun ei meinaa mennä perille noille nykyisille poliitikoille joista kai kukaan ei vaivaudu perehtymään tosiasioihin.

John Quiman

Nykyiset poliitikot, lähes kaikki heistä, näkevät mitä ilmeisimmin vain uraputken, joka heille on luvattu, eikä mikään muu kiinnostakaan.

He ovat poliittisia broilereita, joille on opetettu, että menestys on uraputken loistoa, eikä muulla ole väliä.

Samaa henkeä on itse asiassa talouspuolella, jossa opetetaan keinottelemaan rikastumista tavoitellen, eikä muulla ole väliä.

Ihmiset yleensäkin ovat kadottaneet tuntuman siihen, että tehtäisiin jotain pitkällä tähtäimellä ja sellaista, joka kehittää parempaa yhteiskuntaa. Löytyy kyllä paremman yhteiskunnan kehittämisestä puhuvia, mutta he valehtelevat saadakseen tilaisuuden päästä valtaan ja rahaan kiinni. Siksipä mitään parempaa ei tule, tulee tyhjiä puheita ja kansan kukkaron tyhjentämisiä sekä kurjala.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Kata

https://www.instagram.com/reel/CfU5pdljf4b/?utm_source=ig_web_copy_link

Kyllä,ihmisten järki on mennyttä ja näiden tyyppien avulla koko yhteiskuntarakenne on mennyttä…mutta kuten ei terijarvokaan niin ei heilläkään ole rohkeutta kuraania heitellä pa***n sekaan.
Tähän menee noiden kahjojen aika ja ei mitään hyvää siitä seuraa.Mutta esitetään niin notta oikeen potkitaan kirjaa…. raukat!

Jegros

Kannattaisi joskus lukea muuten luonnontieteitä edes lukion määrät mielummin laajasti jos ehdit.. Mitä luulet tapahtuvan luonnossa eläville kasveille ja maaperälle ja sen kosteudelle ym. tapahtuu jos hiilidioksidi pitoisuus nousee paljonkin? voit kokeilla kasvihuoneessa tuota vikaa ja annat kasveille vaan sen sademäärän vettä. Eikä tuo laajampi perehtyminen planeetan historiaan ja kasvillisuuksiinkaan pahitteeksi olisi. Onhan tuossa sekin, että suurempi hiillidioksidi pitoisuus heikentää reippaasti kognitiivisia kykyja muttei täällä kommentteja lukiessa sitä edes huomaisi, eikä tarvitse hengittää odoroxiakaan jotta erottuisi joukosta 🙂

John Quiman

Se voi nousta nykyisestä aika paljon, jopa kolminkertaiseksi, olematta haitta ihmiselle. Kasveille hyvä taso on noin kaksinkertainen ja vähän päälle nykyiseen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen nähden.

Missasit pointin ilmeisen täydellisesti, koska reagoit noin ja vieläpä ylimielisesti ja reippaalla kädellä ”ymmärsit” aivan pieleen. Itse asiaan et osannut sanoa mitään.

Joten jatka vaan omia pohdintojasi, ihan itseksesi, jospa sitten ymmärtäisit mitä kirjoitin, kun tarpeeksi kauan pohdit.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Ilkka Forsten

Quiman selitti käsittääkseni ihan muuta mihin juutuit. Hän sanoi jotakuinkin näin ” Hiilidioksidi on lämpenemisen seuraus, ei syy.” Hän ei missään vaiheessa sanonut että tilanne jossa hiilidioksidin määrä ylittää hapen, oltaisiin jossain ihannemaailmassa Onko sinulla kertoa tilastoa siitä paljonko dinosaurusten aikaan ilmakehässä oli hiilidioksidia, sillä koko maailma muistutti kasvihuonetta, ja elämää kuhisi joka paikassa. Jos silloinen hiilidioksidin määrä ei tehnyt loppua elämästä, kuinka se olisi nyt ihan kintaalla ? Yksi kerta vihreiden puoluekokouksessa vähentää kognitiivisia kykyjä enemmän kuin tuhat vuotta ilmastonmuutosta. Ilmasto muuttuu, totta, mutta ei niistä syistä mitä vihreä aate korostaa ja haluaa ihmisten siunailevan. Satutko tietämään ettei kasvit tarvitse lainkaan happea. Avaruuslentojen aikana on tehty kokeita joissa idätettiin kukan siemeniä sekä avaruudessa että maapallolla, ja kas kummaa, täysin hapettomassa tilassa kasvu oli nopeampaa.

John Quiman

Monimutkaistettua ilmastohömppää, jotta kansa ja sen johtavat uskoisivat siinä olevan jotain ihmistä suurempaa järkeä. Tuskin tietävät kansalaiset mitä äänestävät ja poliitikot mitä tekevät, mutta poliitikot tietävät minkä väristä nappia pitää painaa, että saa banaanin.

Juha

99.9 % Suomen kansasta haluaa lisää EU humppaa ja hömppää ja haluavat maksaa siitä että heitä kustaan jatkuvasti silmään. Vain noin 5000 (about 1 promille) äänesti EU vastaisia puolueita edellisissä eduskuntavaaleissa. Tämä EU kusetus jatkuu niin kauan kuin valtaosa Suomen kansasta haluaa että heitä kustaan silmille. Omituista mutta niin totta.

Ilkka Forsten

Arvaan että keltaista..?

John Quiman

Puoluetoimisto tietää vastauksen. Oletan kuitenkin, että et saanut banaania.

Ilkka Forsten

Olen siis toiseutettua vähemmistöä..?

Eka Kettunen

Epämääräisiä hallintohimmeleitä ja tukipaketteja uusilla nimillä toisensa perään.

Suomalaiset joutuvat taas maksumieheksi keski- ja etelä-eurooppalaisten naureskellessa hölmöläisten eurojen kilahtaessa pankkitileille.

otto suni

Suomen hallitus ja presidentti ovat yhdessä osoittaneet vihaavansa suomalaisia sillä kaikki mitä olemme saaneet EU:sta on ollut maksumiehen rooli. EU:sta eroon ja heti,vasta silloin voimme itse vastata maamme menestymisestä, onko asia liian monimutkainen ymmärtää? Fixit ja heti!

ike

Taas nousi hiukset pystyyn. Hutisalo lähtee taas sotkemaan asioita mistä ei mitään ymmärrä. Kaiken järjen mukaan tuo päästökauppa olisi kokonaan lopetettava. Se siirtää vain kustannuksia muiden maksettavaksi ilman mitään vaikutusta päästöihin. En nyt ala luennoimaan miksi tuohon ”ilmastohätätilaan” ei tarvitse kiinnittää mitään huomiota. Suosittelen kaikille perehtymään asiaan vähän muultakin kuin propagandan kantilta, ja jos luulette että meillä joku ministeri noista asioista jotakin ymmärtää niin olette vääräsä. Rahaa kyllä palaa.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Galina Manttari
-Beowolf-

Kokuksen agenda on jo ”ajasta jäljessä”:
Saksan vihreä (!) ympäristöministeri, varakansleri Robert Habeck ilmoittaa Saksan palaavan hiilen käyttöön. Vielä huhtikuussa ministeri patisti Saksaa ottamaan tavoitteeksi uusiutuvien 80% osuuden. Kaasun loppuminen oli se Siperia, joka pakotti ottamaan lusikan kauniiseen käteen.
https://www.dw.com/en/germany-to-fire-up-coal-plants-as-russia-turns-down-the-gas/a-62182321
Toki totuus on toisenlainen: Saksa ei missään vaiheessa ole luopunutkaan hiilen käytöstä! Etenkin kotimainen ruskohiili on paikannut tuuli- ja aurinkovoimaa, mutta asiasta on oltu hiiren hiljaa. Näin muut EU-maat saadaan pidettyä päästötavoitteissaan. Ja Suomi-neito vieläpä korottaa tavoitteitaan. Voisimmeko edes joskus noudattaa Saksan mallia? Helsingin hiilivarastot on täytettävä talven varalle. Inkoon kaasulaivan viereen mahtuisi melkoinen hiilikasa, jolle löytyy taatusti käyttöä.

John Quiman

Suomi on aika pitkälti kuin hyväntahtoinen hupsu, jota aina kehutaan ja käytetään hyväksi.

John Quiman

Joskus aikoinaan, ehkä parisen sataa vuotta sitten, joku venäläinen kenraali tms. arvioi suomalaisia ja sanoi, että suomalaiset ovat hyvin rehellisiä, jopa niin rehellisiä, että se lähentelee tyhmyyttä.

Ilkka Forsten

Nyt ollaan sitten niin tyhmiä että ei tiedetä mikä informaatio on rehellistä.

Ilkka Forsten

” hutsu ”…

Ilkka Forsten

Espanjassa laskettiin bensiinin litrahintaa 30 senttiä. Koska mahdamme seurata tätä kehitystä pohjoisessa periferiassa vai luotammeko siihen, että vihreän lahkon papitar Ohisalo ottaa puheeksi kansamme lukumäärän suhteessa maailman muihin kansoihin, ja kertoo että on ihan yhdentekevää millä ajamme, sillä mikään ei muutu paremmaksi vaikka autoilu lopetettaisiin tällä sekunnilla.

Se vi****n älykääpiö kuvittelee olevansa joku nero, vaikka järki ei riitä edes yksinkertaisten yhtälöiden jäsentelyyn. Vihreät ovat LAHKO joita ei todellisuus haittaa millään tavalla.

John Quiman

Ohisalon mielestä maailma pelastuu, kun suomalaiset lakkaavat olemasta. Siinä ratkeaa ylikansoitus ja kaikkien mahdollisten päästöjenkin ongelmat.

Kata

Meneeköhän nuo kaikki polkupyörillä tai kanootilla keskustelemaan ihmisten elämän rajoituksista ja vielä tuo Veronica Lake lähtee höpöttämään omituisia höpötyksiään.
”Ilmastokriisi ja luontokato ovat planeettamme kohtalonkysymyksiä.” Niin mikä luontokato?Ei se luonto ole sama ollut aina senkin pirkuleen lässy.Miten tämä tekopyhyys vaan jatkuu..no että saadaan tavikset hiljennettyä kun lämmitystä varmaan kohta ohjaillaan ohjusten toimistosta!Niin vitautas kun ei muuta murhetta ole kuin sukupuolet ja ilmastonp****u.
Planeettamme kohtalonkysymys on punavihreät,woket,cancelit ja kansalaisia vihaavat ”politiikot”!

Ympäristöneuvostossa EU-puheenjohtaja maa Ranska tavoittelee yleisnäkemystä myös lentoliikenteen päästökaupan tehostamisesta. 😀 😀 😀

Ja taas jotain 400 lentsikkaa kokouksen parkissa voi halavatun tiktaattorit.stfu!

Ilkka Forsten

” Kansa polkee, sanna ohjaa, niin kuin tanssi matka käy, ” mömmölään ” kun pyöräilemme järjen hattaraa ei näy. ”

John Quiman

🙂

Kata

😀 Juuripa sinne!

Jegros

Päästökauppa on tehty korruptiota varten.

John Quiman

Sitäpä se.