Tagi - Terveyden ja hyvinvoinninlaitos

Kotimaa

Kotihoito valvonnan kohteeksi

Valvira ja aluehallintovirasto valvovat ikäihmisten kotihoidon henkilöstön riittävyyttä ja osaamista sekä kotihoidon laatua suunnitelmallisesti...

Uusimmat