Muu maailma Politiikka Rikos Uutiset

Ghana hyväksyy lakiehdotuksen, joka johtaa vankilatuomioon ’LGBTQ+-henkilöiksi’ identifioituvista

Ghanan presidentti Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Kuva: Flickr / CC BY-ND 2.0 DEED / COP26.

Ghanan parlamentti hyväksyi keskiviikkona lakiehdotuksen, joka kiristää LGBTQ+-väestön niin sanottuja oikeuksia ottamalla käyttöön vankilatuomioita homoseksuaaleille ja heidän puolestapuhujilleen. Siirto on jo saanut länsimaiset avustusryhmät ulisemaan. Nämä kuvailevat lakiehdotusta yhdeksi Afrikan ankarimmista homoagendakriittisistä laeista.

Mikäli laki hyväksytään, homoseksuaalit voivat saada kolmen vuoden vankeusrangaistuksen. Homoseksuaalisuuden edistämisestä voidaan tuomita viiden vuoden vankeusrangaistus, samoin kuin niille, jotka jäävät kiinni homoseksuaalisesta seksistä.

Ghanan tiukka kanta homoseksuaalisuuden edistämisen vastustamisessa näyttää olevan merkittävä linjanveto, kun afrikkalainen valtio eroaa länsimaista omaksutuista uusliberalistisista politiikoista.

Lakiehdotus on viimeisin aalto afrikkalaista homoagendakriittistä lainsäädäntöä: Tansania, Niger ja Namibia ovat tiukentaneet tällaisia lakeja viime vuosina, samalla kun Uganda on hyväksynyt lain, joka sisältää kuolemanrangaistuksen homoseksuaalisuudesta.

Amnesty Internationalin mukaan kolmekymmentäyksi maata mantereella kriminalisoi yhteisymmärryksessä tapahtuvan saman sukupuolen seksuaalisen toiminnan. Monissa maissa on viime vuosina koettu nousua homokriittisissä asenteissa, käytöksissä ja retoriikassa, sanoi oikeusryhmä raportissaan viime vuonna.

Lähde: National Times

2 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Marko Kristian

Minun mielestä (aikuisten) homojen ja muiden seksuaalivähemmistöjen pitäisi saada keskenään touhuta mitä haluavat, mutta se LBGTQ++++ propaganda saakin olla kiellettyä.
Täällä länsimaissa se lasten ja nuorten aivopesu on toiminut niin, että joka 4 tai 5 nuori kuvittelee olevansa jotain seksuaalivähemmistöä. Todennäköisesti iso osa kuvittelee niin vain koska se on muotia.

Vappu Simanen

      Lä­hes ai­na täl­lai­set «lain­sää­dän­nön ki­ris­tä­mi­set» hel­pot­ta­vat val­ti­ol­li­sen ran­kai­sun koh­teek­si jou­tu­van kär­si­myk­siä, kos­ka vaih­to­eh­to­na on ei-val­ti­ol­li­nen «yh­tei­sön an­ta­ma ran­gais­tus». Mi­tä jul­ki­ses­ti ho­mok­si epäil­lyl­le hen­ki­löl­le tu­li­si ta­pah­tu­maan ky­sei­ses­sä maas­sa, jos hä­net jä­te­tään va­paak­si riis­tak­si kul­jes­ke­le­maan pit­kin ka­tu­ja?
      Tu­lee­ko van­ki­lois­ta val­ti­on va­roil­la yl­lä­pi­det­tä­viä ho­mou­den yl­lä­pi­to­lai­tok­sia?
      Pi­tää­kö lo­pul­ta pe­rus­taa ho­mo­juh­lia var­ten eril­li­set «ran­gais­tus»lai­tok­set pel­käs­tään ho­mo­ja var­ten hei­dän suo­je­le­mi­sek­si «ta­val­li­sil­ta» ri­kol­li­sil­ta?
      Ryh­ty­vät­kö van­ki­lat «kas­va­tuk­sel­li­siin toi­men­pi­tei­siin» ja jul­kai­se­vat pu­he­lin­nu­me­roi­ta, jois­ta saa ti­la­ta van­ke­ja «kas­va­tuk­sel­li­sil­le» ko­ti­käyn­neil­le?