Eurooppa Kotimaa Politiikka Talous

Suomi mukana vetytalouden eurooppalaisen arvoketjun rakentamisessa

Kuva: Pixabay/dimitrisvetsikas1969

Euroopan komissio hyväksyi 15.7.2022 15 jäsenvaltion esittämän enintään 5,4 miljardin euron julkisen tuen hankkeisiin, joilla vauhditetaan puhtaan vedyn tuotantoa ja vedyn uusien käyttökohteiden kehittämistä. Julkisen tuen odotetaan saavan aikaan lisäksi 8,8 miljardin euron yksityiset investoinnit. Suomi on yksi hankkeeseen osallistuvista jäsenvaltioista, kerrotaan Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa tiedotteessa.

”Tulemme tarvitsemaan runsaasti lisää puhdasta sähkön tuotantoa, kun teollisuus sähköistyy ja liikenne puhdistuu. Vety on tässä tärkeässä roolissa. Suomi on jo pidemmän aikaa kulkenut määrätietoisesti kohti puhtaampia energiaratkaisuja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa investoimalla vetytalouteen. Yhdessä muiden EU-maiden kanssa olemme myös vahvempi tekijä puhtaan vedyn markkinoilla”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Komission hyväksyntä perustuu vetytalouden ensimmäiseen EU:n valtiontukisääntöihin kuuluvaan IPCEI-tiedonantoon.

Komissio on asettanut tavoitteen pystyä tuottamaan 10 miljoonaa tonnia puhdasta vetyä vuonna 2030. Nyt hyväksyttyjen hankkeiden avulla pyritään jäsenvaltioiden rajat ylittävään yritysten väliseen yhteistyöhön. Yhteistyötä tarvitaan, jotta Eurooppa saavuttaa johtavan aseman vedyn teollisen tason tuottamisessa ja hyödyntämisessä.

Suomessa rahoituksen piirissä yksi yritys

Suomesta vetytalouden ensimmäisessä IPCEI-kokonaisuudessa on mukana yksi yritys, Neste Oyj. Komission hyväksynnän saaneissa Nesteen hankkeissa kehitetään ratkaisuja puhtaan vedyn tuotannolle ja hyödyntämiselle Nesteen jalostamoprosesseissa.

Suomessa lopullisen rahoituspäätöksen tekee Business Finland syksyn 2022 aikana.

Komission nyt hyväksymissä 41 hankkeessa on mukana 35 yritystä, joista osa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä startup-yrityksiä. Laajassa yhteistyössä on mukana myös yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Hankkeilla odotetaan olevan merkittäviä kerrannaisvaikutuksia ympäri Eurooppaa.

Suomi tavoittelee yhdessä EU:n kanssa edelläkävijyyttä vetytaloudessa
Suomessa vetytalouden arvoketjuun liittyvät hankkeet ovat osa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä rahoitettavaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Hankkeet tukevat osaltaan hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti rahoitus kohdennetaan vetyarvoketjun investointeihin, joissa vedyn käyttökohteita ovat teollisuus, liikenne ja mahdolliset muut hiilidioksidin hyödyntämiseen perustuvat uudet tuotteet ja ratkaisut. Vedyn tuotanto hankkeissa perustuu ensisijaisesti vähähiilisen sähkön käyttöön. Business Finland on järjestänyt vetytalouden IPCEI-prosessista kaksi hakukierrosta, joten on odotettavissa, että loppuvuodesta komissio hyväksyy lisää suomalaisten yritysten hankkeita.

Rahoitettavien hankkeiden tulee sataprosenttisesti tukea EU:n elpymis- ja palautumistukivälineessä määriteltyä ilmastokriteeriä. Hankkeiden on myös täytettävä ”ei merkittävää haittaa” -periaate (do no significant harm, DNSH), joka tarkoittaa, että investoinnit eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristötavoitteille.

IPCEI on lyhenne sanoista Important Project of Common European Interest eli Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke. IPCEI-hankkeita koskee erillinen, kevyempi valtiontukisäännöstö, jonka mukaan valtio voi tukea yrityksiä normaalia joustavammin.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Anita Silanterä, TEM, p. 029 504 7256
johtava asiantuntija Juho Korteniemi, TEM, p. 0295 047 054
Ecosystem Lead, Energy Tero Ijäs, Business Finland, p. 050 599 2620

Komission tiedote 15.7.2022: Valtiontuki: Komissio hyväksyy 5,4 miljardin euron julkisen tuen vetyteknologialle
TEM:n tiedote 11.6.2022: Business Finland avaa vetyhankkeiden haun osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa

Työ- ja elinkeinoministeriö

35 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Timovaan

Energiatehokkaassa vedyn tuottamisessa Stan Meyerin keksintö olisi vertaansa vailla.
https://www.youtube.com/watch?v=DaQm96V3F4w
Hänen HHO kennonsa tuotti auton 12v järjestelmässä happea ja vetyä 60 litraa minuutissa,joka riitti polttoaineeksi hänen rantakirppuunsa (lähde ko. laitteen tuotosta perustuu Stanin omaisten haastatteluihin)
Stanin keksintö oli kuitenkin liikaa öljyteollisuudelle,joka murhautti Stanin myrkyttämällä,kun hän oli aikeissa paljastaa patenttinsa yleisölle.
Myös ”Jukan Vetykenno” on energiatehokas,vaikka sen tuotto on vain murto-osa Stanin keksinnöstä.
http://www.guns.connect.fi/innoplaza/energy/plasma/vetykenno/index.html
Toimivia energiakeksitöjä on paljon,joita on testattu myös teollisuudessa,mutta ne ovat kiellettyjä ja salattuja,koska energiasta pitää maksaa jatkuvasti enemmän.Uskon,myös omista kokemuksistani,että pelkästään vesi olisi ratkaisu maailman energiaongelmiin. Litrasta vettä saadaan purettua happea ja vetyä n.1300 litraa energiatehokkaalla HHO kennolla.

Vinkki. Käyttämällä elektrodeina grafiittilevyjä kaasuntuotto kasvaa entisestään +30%.
Linkki. Energiatehokas HHO lämmitin,joka lisäksi kierrättää vettä (vety palaa jälleen vedeksi).Kun vettä kierrätetään,huoneilman kosteus pysyy aisoissa,eikä HHO lämmityksestä muodostu kosteusongelmaa.HHO lämmitys ei kuluta huoneilman happea,eikä tuota palokaasuja,eikä tarvitse hormia,jolloin tuotettua lämpöä ei mene hukkaan.Lisäksi kun kaasua ei varastoida mihinkään,vaan sitä tuotetaan jatkuvasti laite on turvallinen verrattuna muihin kaasulämmittimiin.https://www.youtube.com/watch?v=Bd_yrSldFWw

Vielä yksi linkki vedellä toimivaan aggregaattiin,jonka olin aikeissa ostaa n.5000$ hintaan 5 vuotta sitten,mutta öljyteollisuus puuttui jälleen yrityksen toimintaan ja sen myynti kiellettiin.
https://www.youtube.com/watch?v=5MZe5IfdwIM

NASA löysi maata skannatessaan,maan sisältä 3 kertaa enemmän vettä,kuin mitä maan pinnalla on.Nestle´ tekee edelleen kovasti työtä kaiken veden yksityistämiseksi tällä vesiplaneetallamme.
Huom.Patenttia ei myönnetä,jos keksintö ei toimi ilmoitetulla tavalla.

John Quiman

Jos keksit halvan tai ilmaisen tavan tuottaa energiaa ja haluat saada sen maailmalle, on ainoa tapa ehkä sellainen, että olet siitä hiljaa, levität sen ohjeet maksutta nettiin moneen paikkaan ja sitten kerrot siitä julkisesti. Saattaa henkesi säilyä ja keksinnön eliminointi käy vaikeaksi, ehkä mahdottomaksi. Saattaa sillä jälkikäteenkin tienata rahaa konsultoimalla, mutta vain, jos se on jo niin yleisessä tiedossa, että sitä ei voi kukaan enää estää tai peruuttaa.

ike

Öljyteollisuuden ja muunkin energiateollisuuden murhaamien ihmisten määrä on suuri.

Kata

Kuka rahoittaa Business Finlandin?
Business Finlandin rahoitus vuosina 2010 – 2019 on jakautunut seuraavasti: 48,8% avustuksia, 28,4% tutkimusrahoitusta, 26,6% lainaa, 2,1% EAKR-rahoitusta ja 1,1% muuta rahoitusta. Rahoituksesta 33,3% on kohdistunut mikroyrityksiin, 30,8% suuriin yritykseen, 24,3% pieniin yrityksiin ja 11,5% keskisuuriin yrityksiin.

https://www.iltalehti.fi/talous/a/511e3785-5f41-4c57-a375-7a86dded708f

Ai noinhan se meni…. 🙁

Puolueeton

10 miljoonan vetytonnin tuottaminen on helppoa sähkön avulla vedestä. Energiaa kuitenkin tarvitaan yli 120 MJ kilogrammaa kohti. 10 miljoonan tonnin tuotto tarvitsee energiaa 120 miljardia MJ = 333 miljoonaa MWh. Tuulivoimala tuottaa vuodessa 8000 MWh, joten niitä vetytalous tarvitsee 42000. Jos vetyä siirretään se on nesteytettävä, johon kuluu puolet vedyn tuottamasta energiasta. Tuulimyllyjä tarvitaan käytännössä 84000 10 miljoonan vetytonnin tuottamiseen.
EU suunnittelijat elelevät fiktioiden, uskomusten ja valheiden vallassa.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Pekka Viherä
Ilkka Forsten

Eihän tämä maailma olisikaan tässä hantissa jos EU:n sisällä oltaisiin kiinni faktoissa eikä fiktioissa. Ilmastohätätila muka korjataan tuulivoimalla, jota ei edes ole, ja siitä saatava hyötysuhde on onnistuessaankin olematon kuten kerroit. Vihreät ovat LAHKO, eivät poliittinen puolue. Lahkolaisten etuna on ettei tarvitse koskaan välittää mitään siitä paljonko jutuissa on todenperäisyyttä. Uskolla mennään eteenpäin ja mikä tahansa reaalimaailman ongelma halutaan ratkaista sillä että lisätään uskoa olemattomaan. On helppoa johdatella laumaa kun propaganda suunnataan nuorille joiden oma elämä on vielä vanhempien varassa. Keloapinat ovat siitä hyvä esimerkki. Töissä ei käy yksikään, muutamilla ei ole edes aikomusta siihen, ja nekin jotka sitten jonain kauniina päivänä osallistuvat tähän verotus-ihanteeseen, olettavat että lahko ajaa yhä heidän asiaansa.

John Quiman

Leftistit ympäri maailmaa eivät tosiaan tosiasioita kaipaa. Heidän politiikkansa ohjenuora on ideologia ja siihen sovitettu mielikuvitus.

Hh1488

pitikö tohonkin keksiä tyhmå englanninkielinen lainasana ,kun löytyy ihan suomenkielinenkin sana.

John Quiman

Leftisti viittaa amerikkalaisten demokraattien äärivasempaan siipeen ja siellä sitä kutsutaan leftistiksi. Jos sanoo suomeksi vasemmistolainen, ei se viittaa yksiselitteisesti juuri samaan ideologiaan kuin leftisti amerikoissa. On helpompaa sanoa leftisti täällä, missä kaikki keskustelijat tietävät mitä se tarkoittaa, siis helpompaa kuin selitellä enemmän.

Olen käytännössä sillä kannalla yleensä, että välttelen muunkielisiä ilmaisuja ja jopa ns. sivistyssanoja (jotka eivät kyllä tee kenestäkään sivistynyttä). Valitsen mieluiten suomenkielisen sanan. Tässä tapauksessa helpotin urakkaa käyttämällä sanaa, jonka tässä paikalla olleet keskustelijat kaikki ymmärtävät.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Kata

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000008949680.html

Helppo arvata tuonkin lehdykän poliittinen taho….Manchin teki hyvin!Mutta heti ollaan vinosti vattuilemassa.

ike

Euroopan hallitukset näyttävätkin elävän tavoitteessa: ”Do significant harm”. Ainakin jos se koskee euroopan kantaväestöä.

Jegros

_Vedyn lämpöarvo on ~120Mj/kg_, suomessa kulutettiin bensaa 1,4miljoonaa tonnia, bensan lämöarvo ~43Mj/kg eli vetyä tarvitsisi ~0.45miljonaa tonnia jos kaikki autot kävisi vedyllä paitsi, että polttokennoissa hyötysuhde olisi parempi kuin bensa koneissa ettei noin paljoa tarvittaisi., mihin meinasit tuon kymmenen miljoonaa tonnia vetyä työntää? Oisithan voinut tietysti laskea vaikka 1000 biljardin vetytonnin tuottamiseen tarvittavan energia määrän näyttäisi vielä vaikuttamalta, (btw sulla on laskut väärin).

Jegros

Voisit lähteä siitä, että elektrolyysissä hyötysuhde on joku <70%.. Ja sen mukaan tarvittavan energia määrän, nesteyttämiseen kuluu <30% ei puolta jne… Islannissa voisi toimia suomessa jos valtio omistaisi energia yhtiöt ja sähköä ei myytäisi pörssiin niin ylijäämää voisi minimaalisesti tuohon käyttää….

Horace Smith

Puhumattakaan niistä vetyräjähdyksistä, joita tulee olemaan laitehäiriöiden ja vuotavien putkien takia. Vety on huonoin mahdollinen aine varastointia ja siirtämistä ajatellen

Jegros

”Tulemme tarvitsemaan runsaasti lisää puhdasta sähkön tuotantoa, kun teollisuus sähköistyy”
Missä euroopan maassa tehtaat toimivat vielä höyryvoimala tai lihasvoimin?

Ilkka Forsten

Villi arvaus. Romaniassa.

ike

Toinen villi arvaus Bulgariassa. Olen kai joskus kai maininnutkin. Siellä matkustaessani törmäsin englantilaiseen kaveriin joka toimi siellä englanninkielen opettajana. Siinä iltaa istuessani hän kertoi, ja vähän valittekin että kun tuota vettä ei aina oikein tahdo riittää. Valitti kai sitten väärälle taholle kun vatsus oli ollut että ei noin saa sanoa. Bulgariassa on aina vettä. Tuollainen lausunto on antibulgarialainen lausunto ja sitä ei hyvällä katsota. Tuo siis tosiasioista huolimatta. No siitä on aikaa. Toivottavasti asiat ovat muuttuneet.

John Quiman

Mikäs vaikea juttu tuo vedun valmistaminen on. Minä tein vetyä jo varhaisteininä. Poksahteli iloisesti.

Ilkka Forsten

Minä valmistan metaania, sekin poksahtelee iloisesti. Eräänlainen asiaan liittyvä ennätys on niinkin kaukaa kuin 1600 luvulta. Silloin Ranskassa maata kiersi esiintyjäryhmä joka hyödynsi metaanin hauskoja puolia. Ranskan kuninkaankin kerrotaan, tosin valeasussa käyneen esitystä katsomassa koska olisi ollut epäsopivaa nauraa pieruhuumorille niin korkeassa asemassa. Itse ennätys tehtiin ” livenä, ” kun henkilö sammutti kaksien villahousujen läpi turauttamalla kymmenhaaraisen kynttelikön sammuksiin metrin etäisyydeltä. Voin kuvitella sen naurun määrää ja toisaalta ahdistavan hengitysilman suhdetta.

Olen aina uskonut siihen väittämään että maailman naurettavin asia on pieru kirkossa. Keskellä harrasta ekumeniaa, jossa hiljaisuus ja syntien katuminen on nostettu päällimmäiseksi, rojahtaa jostain ihan tolkuton pas***ntuoksuinen varoventtiilin tuottama täräys leviten ympäri salia, mykistäen hetkeksi saarnan. Kyllä minä ainakin nauraisin ja en ihan äänettömästi sen uskallan sanoa.

Horace Smith

kun henkilö sammutti kaksien villahousujen läpi turauttamalla kymmenhaaraisen kynttelikön sammuksiin metrin etäisyydeltä”
Ahaa. Pahkiksen Peräsmies on siis totta… 🤔

hookaksoo

Hyvä asia, mutta se ei ehdi pelastaa Suomea lamalta mikä kohtapuoleen tulee kotimaisen kulutuksen romahtamisen myötä.
Aikaa tulee kulumaan useita vuosia eikä Suomi ole siinä mitenkään etulyöntiasemassa.
Periaatteessa vetytaloutta varten rakennetaan uusi voimaloita joissa vettä hajoitetaan sähkövirran avulla vedyksi ja hapeksi jotka sitten ”pullotetaan”.

Tarvittavaa sähköä ei vaan liiemmälti passaa tuottaa fossiilisilla polttoaineilla…

Lieväasteinen

Kävin tänään Lidlissä. Juusto (halvin) maksoi 5,65 e/kg, toissapäivänä sama juusto maksoi 4,99 e, pari kuukautta sitten 3,99 e. Halvimmat ruuat kallistuvat hurjaa vauhtia. Toisaalta Lidlin hyllyt oli täynnä -30 %:n käytännössä hävikkejä, joiden parasta ennen on tänään tai huomenna. Eli hinnat nousevat, mutta samalla paljon ruokaa hävitetään, koska ostovoima on heikentynyt ja paljon.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Lieväasteinen
Ilkka Forsten

Toissapäivänä paikallislehdessä oli uutinen niistä tuotteista joiden hinta on noussut tai nousee huomattavasti. Se mikä kiinnitti huomioni oli, että kaikki se mitä vihreät haluaa pois ihmisten lautaselta, on sitä kalliiksi muuttuvaa, ja sitten kaikki rehut ja heinät kuulemma pysyvät osapuilleen entisessä hinnassa. Jotenkin minusta tuntuu että tämä(kin) juttu on taas junailtu vain vihreään siirtymään kuuluvaksi.

Sikäli tulen olemaan pettymys noille, että en muuta ruokatottumuksiani, ja aioin elää muutenkin ihan täysillä. Me maksamme kohta gÿntherien lämmityskulut ja itse pitäisi palella nälissään, joten haistakaa vi****u.

Jos sähköä katkotaan, palkkaan neek****n polkemaan kuntopyörää autotalliini kunhan olen ensin asentanut siihen dynamon, ( siis kuntopyörään ei neek*****n. ) Maksan täsmälleen samalla periaattella kuin Uber tai Volt + että vähennän palkasta dynamon huoltokulut sekä sähkönsiirtomaksun ja polkimien kulumisesta tulevat kustannukset. Olen siis hyväntekijä. Työllistän muuten vaikeasti työllistyvän, maksan alaan kuuluvat palkat ja voi katsella Kauniit ja Rohkeat silloin kun huvittaa. Teemme vain suullisia sopimuksia, joiden pääsanoma on että turpa kiinni, minä määrään, sinä poljet ja jos alat niskottelemaan löydät itsesi puuvillapellolta.

Kata

😀 no hitto naurattaa tämä vaikka totta puhut,,,ja jos mie IBS:ni kaa joudun syömään heiniä niin metaanikaasuelämä on kovaa ja voi olla että jopa lentelen ilman moottoreitakin…jonkun aikaa. 😀 Sitten poksahtaa.
Voihan vinetto.

Kauniista ja rohkeista tuli mieleen että muutaman vuoden välein sattuu silmiin telkussa ja aina on rooke eronnu ritkestä just ja rooke-parka leikotulla naamallaan itkee niiiiiiiiiiiiiiiiin,,,oiiiiiiiiiiiiii…Että siis joku seuraa tuotakin….ja eletyt salamat tai jotain…

John Quiman

Olen sillä tavalla onnellisessa asemassa, että en tiedä yhtään mitään noista kauniista ja rohkeista draamoista.

Kata

Et menettänyt mitään!
Katsoin KjaR porukkaa jonnekin 2005 ja oiskohan ollu ritke taas pettämässä rookea …tai jotain joka sai painamaan nappia ja siinä se!
Ja tuota Ehtat elämät tai jotain katoin alkuun(oisko jo 20v aikaa) 5 minuuttia..se riitti.

John Quiman

Parissa vuosikymmenssä olet varmaan toipunut noista kokemuksista. 🙂

Kata

😀 Kyllä!

ike

Tarvitsemme myös uuden hallituksen.

_X_

Miksi piti laittaa loppulauseeksi ettei fossilisia passaa kayttää?
Ei voi peukuttaa noin umpityperää lausetta.

Kata

No taas mennee muutama miljardi tueksi jonnekin..kiva kiva kiva!Ostakee vetyä Suomi maksaa,me maksamme velkaa ainiaan ja saamme nimen laupiaan….arvoketjua pukkaa ettei mee vetyä hukkaan.

Tuumailija

Tulipa mieleen, että luuraako taustalla hyvämaineinen Nestlé pohjavesien osto-optiolla, kyllä vedylle saadaan hinta kohdalleen.

Kata

Niinpä!Niinhän on käynyt jo aiemminkin,ainakin USAssa.

ike

Eikös noita vetyjä saa kuopion torilta aika edullisesti, siitä sitten vaan teolliseen tuotantoon että sähkö riittää.

Kata

😀 Joo totta!