Eurooppa Muu maailma Politiikka

YK:n pääsihteeri vaatii länsimailta mustille rahaa ”korvauksina orjuudesta”

António Guterres. Kuva: Wikimedia Commons.

Afrikkalaiset käytännössä jo ovat saaneet korvauksensa kehitysapuna ja kelarahoina.

Pitkän linjan sosiaalidemokraatti ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Antonio Guterres sanoin YK:n kansainvälisenä orjuuden uhrien muistamispäivänä, että menneisyyden kolonialistiset voimat ”loivat perustukset valkoiselle ylivallalle perustuvan väkivaltaisen syrjinnän järjestelmälle, joka kaikuu edelleen tänä päivänä.”

”Orjuutettujen afrikkalaisten jälkeläiset ja afrikkalaista taustaa olevat ihmiset edelleen tänä päivänä taistelevat tasavertaisista oikeuksista ja vapauksista ympäri maailmaa. Tänä päivänä ja jokaisena päivänä, me hylkäämme tämän perinnön kammottavista rikoksista ihmiskuntaa vastaan. Me vaadimme korvauksellista oikeutta edistääksemme ylipääsemistä sukupolvia kestäneestä ulossulkemisesta ja syrjinnästä,” valkoisten rahojen työntämisestä mustille haaveileva sosialidemokraatti oli houraillut.

YK onkin vaatinut, että eurooppalaisessa kolonialismissa mukana olleet maat, kuten Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska ja Portugali harkitsisivat korvausten maksamista afrikkalaisille orjuudesta. YK tai mikään muukaan taho ei tosin ole koskaan vaatinut arabimaailmaa maksamaan korvauksia heidän harjoittamastaan orjuudesta, joka oli laajempaa ja kesti kauemmin kuin transatlanttinen orjakauppa.

Lähde: Breitbart

Tilaa
Ilmoita
9 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
John Quiman

Tarvitseeko teeskennellä kunnioittavansa idioottien hallitsemaa haittakerho-Yhdistyneitä kansakuntia?

John Quiman

Suomalaisia vietiin aikoinaan orjiksi kansakunnan kokoon nähden enemmän kuin afrikalaisia Afrikasta. Koskas meille aletaan maksaa korvauksia?

Maailman historian aikana on ollut vähän joka puolella kaikenlaisia valloittajia, jotka ovat ylläpitäneet orjuuttta ja hyöydyntäneet valloittamiaan alueita kuten siirtomaita.

Mitäs oikeutta se on, että yhteen vähäpätöisimmistä kiinnitetään kaikki huomio ja yritetään esittää sitä ainoana syylisenä?

On myös unohtunut, että oikeusvaltiossa et ole syyllinen mihinkään toisten tekemiin rikoksiin., joten et ole niistä mitään velkaakaan.

Viimeksi muokattu 11 päivää sitten by John Quiman
Kauko Aalto

”Orjuutettujen afrikkalaisten jälkeläiset ja afrikkalaista taustaa olevat ihmiset edelleen tänä päivänä taistelevat tasavertaisista oikeuksista ja vapauksista ympäri maailmaa.” Olen asiasta erimieltä, he taistelevat erikoisoikeuksiensa puolesta, eli saada loisia, lisääntyä ja levittää kivikautista barbaarista maailmankatsomustaan Eurooppalaisten yhteiskuntien kustannuksella. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat maahamme jo yli kolmannesvuosista rantautuneet Afrikansarvelaiset ja samaa yhteiskuntien lypsämistä (jota voi kutsua sen oikealla nimellä: varastamista) harjoittavat likipäin kaikki Afrikan ja Lähi-idän muslimit. Summa summarum: ”Orjuutettujen afrikkalaisten jälkeläiset”, orjuuttavat nyt meitä, katsoessaan oikeudekseen elää vastikkeetta (loisimalla) kustannuksellamme. Tämän mahdollistaa hyödyllisten idioottien laatimat rasismin ja syrjinnän vastaiset lait, joihin vetoamalla heidän vaatimuksilla on vain taivas rajana. Positiivinen syrjintä eli etnisesti suomalaisten syrjintä on laillista syrjintää ja rasismia, koitetaan sitä sitten selittää miten tahansa, jotka selitykset imevät vain moraalia priorisoivat ihmisoikeusrajoitteiset pölkkypää idealistit.

Ps. Olen huomannut, etteivät somalit, (jotka ovat hyvin tarkkoja saavutettujen etujensa valvonnasta) ole protestoineen millään tavalla nyt aikaansaatuja leikkauksia esim. asumistuissa, onko tämä ymmärrettävä niin (mitä pahoin pelkään), ettei tämä koske heitä, ekiä ylipäätään positiivisesti syrjittyjä (sanan täydessä merkityksessä: positiivisesti heille). Miten suvereeni valtio on ajautunut tähän kuvottavaan tilaan, eli hyväksyen ja tukemalla kansakuntamme vuosikymmenten työllä rakentaman hyvinvointivaltion rapauttamisen ja ennen pitkään tuhoamisen barbaarilaumojen toimesta.

 

 

 

John Quiman

Hyvä muistaa somalien kohdalla, että somalit eivät ole olleet orjia, mutta somalit orjuuttivat ikiajat bantuja palvelijoikseen, eikä siitä tullut loppua ennen kuin italialaiset lopettivat orjuuden Somaliassa vajaat sata vuotta sitten.

Vappu Simanen

      Ko­ko län­nen lau­lu­kuo­ro Uk­rai­nan Zеlеns­kin joh­dol­la vaa­tii: An­ta­kaa li­sää ra­haa! jot­ta maa­il­ma pe­las­tuu. Tie­ten­kin pe­las­tus voi tul­la vain sil­lä eh­dol­la, et­tä ra­hat «ka­na­voi­daan» vaa­ti­jan oman ti­lin kaut­ta.
      Mei­dän ko­ko kult­tuu­rim­me suo­ras­taan huu­taa, et­tä kaik­ki, ai­na syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­seen as­ti, on ra­hal­la os­tet­ta­vis­sa. — Ja jos nii­tä syn­te­jä ei sit­ten lo­pul­ta saa­nut­kaan an­teek­si, niin ai­noa jär­ke­vä syy sii­hen oli, et­tä ra­haa ei käy­tet­ty tar­peek­si pal­jon. — Jo­han raa­ma­tus­sa­kin sa­no­taan, et­tä 177’000 rik­kain­ta pää­see tai­vaa­seen. He nou­se­vat ra­ke­til­la kor­keuk­siin ja muut­ta­vat asu­maan Kuun pi­me­äl­le puo­lel­le Nat­sien ra­ken­ta­maan 15 mi­nuu­tin kau­pun­kiin.
      So­dat­kin voi­te­taan sil­lä, et­tä kes­kus­pan­kis­ta lä­he­te­tään di­gi­taa­lis­ta va­luut­taa uu­tis­toi­mis­toil­le, jot­ka sit­ten ju­lis­ta­vat voit­toa. Ja tot­ta­han nä­mä ju­lis­ta­jat ovat oi­ke­as­sa: he ovat vie­lä elos­sa so­dan jäl­keen! Se jos mi­kä on re­aa­li­nen to­dis­te voi­tos­ta. — Vai ovat­ko voit­ta­jia sit­ten­kin näi­den uu­ti­sank­ku­rei­den di­gi­taa­li­set pu­hu­vat päät, jot­ka jää­vät vuo­si­tu­han­sik­si ker­to­maan tyh­jäl­le maa­pal­lol­le ih­mis­kun­nan suu­ris­ta voi­tois­ta on­nis­tu­nees­ta vä­es­tön­vä­hen­nyk­ses­tä.

Ilkka Manttari

Ei ole ihme että maailmalla ollaan tällaisessa tilanteessa kun tuollaisia ihmisiä on laitettu johtaviin asemiin. Ei kai länsimaisen valkoisen ihmisen kuppaaminen lopu ikinä.

Teuvo Kaüb

Mitä aineita tuo jätkä on oikein saanu?
Mulle samaa satasella!

Peter Kreisler

En tiedä mitä aineita, mutta sama vaikutus on Hesarin lukemisella ja Ylen kuuntelemisella.

Marko Kristian

Suomalaisilla ei ole yhtään mustaa orjaa ollut koskaan, onneksi.
Sen sijaan ”suomalaisia” ryösti lähi-itäläiset orjiksi, lähinnä naisia tietenkin kidutettavaksi seksiorjina. Saadaanko me sieltä korvauksia?
USA:ssa on jo päätetty että mustaihoiset saisi 325 000 dollaria per nassu korvauksia orjuudesta ja ”rasismista”
Konkurssikypsässä USA:ssa mielenkiintoinen päätös.
Liittynee siihen ”great resettiin” jossa maailman rikkain promile haluaa saada koko maailman omistukseensa, siksihän he haluavat että kaikki valtioita myöten elää velaksi heille.