Eurooppa Maahanmuutto

Keskustelu maastamuutosta: Itävalta toimii edelläkävijänä

Kuva: Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0 DEED / Riik@mctr.

Vaikka Saksassa maahanmuuttokeskustelussa tehdään vääristyneitä historiallisia vertailuja, niin Alppien tasavalta käy keskustelua itsevarmasti maahanmuuttajien maastapoistamisesta.

”Maastamuutto” on ilmeisesti valittu vuoden 2023 kielletyksi sanaksi, jotta kaikki keskustelu kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden kiireellisistä karkotuksista saataisiin tukahdutettua jo alkuunsa. Itävallassa keskustelu maahanmuuttajien palauttamisesta kotimaahansa on sitä vastoin paljon selkeämpää, ja jopa karkottamisvälineestä keskustellaan tällä hetkellä jälleen hallitustasolla.

Itävallan kotouttamisministeri Susanne Raab (ÖVP) puhui hiljattain kansalaisuuden ”johdonmukaisen” peruuttamisen puolesta. Itävallan passi on peruutettava, ”jos kyseessä on oikeudellinen väärinkäytös”, Raab sanoi. Entinen sisäministeri Herbert Kickl (FPÖ) oli ottanut aiheen esille kuukautta aiemmin ZIB2-uutisohjelmassa. FPÖ:n johtaja vaati uusia oikeusperustoja Itävallan arvoja väheksyvien ihmisten kansalaisuuden peruuttamiseksi.

Itävallassa jo yleinen käytäntö

Kansalaistamisen edellytyksenä on kansalaisuudettomuuden välttäminen. Jos henkilöllä on kaksoiskansalaisuus, Itävallan passi voidaan peruuttaa, ”jos hän osallistuu aktiivisesti taisteluoperaatioihin ulkomailla järjestäytyneen aseellisen ryhmän puolesta aseellisen konfliktin yhteydessä” (esim. ISIS:n taistelijat) tai ”jos kansalainen tuomitaan lopullisesti terrorismirikoksista”.
Jos ”uusi” kansalainen ei jätä vanhaa kansalaisuuttaan ilman pätevää syytä kahden vuoden kuluessa Itävallan kansalaisuuden saamisesta, kansalaisuus voidaan peruuttaa.

Tästä säännöstä on kuitenkin poikkeus, jos Itävallan kansalainen on vapaaehtoisesti astunut toisen maan asepalvelukseen (esim. muukalaislegioona) tai jos hän on ulkomaisen salaisen palvelun palveluksessa. Näissä tapauksissa kansalaisuus voidaan myös peruuttaa, jos henkilöstä tulee sen seurauksena kansalaisuudeton. Toinen syy Itävallan passin peruuttamiseen on se, että kansalaisuus on saatu vilpillisesti tai että sen saamiseksi on väärennetty asiakirjoja.

Saksa tekee monia myönnytyksiä

Saksassa oikeudellinen tilanne on periaatteessa samanlainen, mutta hallitukselta puuttuu poliittinen tahto tasoittaa laillista tietä maastamuutolle kansalaisuudettomuuden uhasta huolimatta. Lain 16 §:n 1 momentissa todetaan seuraavaa: ”Saksan kansalaisuutta ei saa peruuttaa. Kansalaisuuden menettäminen voi tapahtua vain lain perusteella ja vastoin asianomaisen tahdonilmaisua, jos asianomaisesta ei sen seurauksena tule kansalaisuudetonta.”

Näin ollen Saksan kansalaisuuden voi menettää vain ottamalla hakemuksesta vastaan ulkomaisen kansalaisuuden, liittymällä ulkomaisiin asevoimiin, adoptiolla tai kansalaisuudesta luopumalla. Menettäminen ”ulkomaisiin asevoimiin liittymisen” kautta ei kuitenkaan koske henkilöitä, jotka ovat myös seuraavien maiden vastaavien armeijoiden kansalaisia: EU:n jäsenvaltiot, Euroopan vapaakauppaliitto, Nato sekä Australia, Israel, Japani, Kanada, Korean tasavalta, Uusi-Seelanti ja Yhdysvallat. Muiden maiden kaksoiskansalaisten on haettava liittovaltion puolustusministeriöltä ennakkohyväksyntää, jotta heitä ei karkotettaisi maasta.

Historiallinen hysteria kansalaistamisen sijaan

Tosiasiassa Saksassa voi tehdä paljon ilman, että tarvitsee pelätä maastapoistamista. Edes saksalaisia ISIS-taistelijoita, joilla on vain Saksan passi, ei voida karkottaa kansalaisuudestaan – vaikka he ovat syyllistyneet sanoinkuvaamattomiin rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Itävallassa maastapoistumisten määrää ei tilastoida, mutta Der Standard -päivälehti arvioi, että määrä on vuosittain kaksinumeroinen. Toisin kuin Saksassa, tiedotusvälineissä ja hallitustasolla keskustellaan kuitenkin menettelyjen helpottamisesta ja jopa kansalaisuuden peruuttamisperusteiden laajentamisesta – sortumatta kuitenkaan ”oikeiston vastaisen taistelun” hysteriaan ja vetämättä epäasiallisia historiallisia rinnastuksia.

Lähde: Junge Freiheit

1 Kommentti
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Kauko Aalto

Ne ”pakolaiset” jotka tulevat vain lisääntymään ja levittämään barbaarisia arvoja ja tapoja, ja jotka pyrkivät horjuttamaan vallitsevaa yhteiskuntajärjestelmää, puhumattakaan rikoksia tehtailevat, tulisi karkottaa mitään keinoja kaihtamatta.