Eurooppa Kotimaa Politiikka

Maanpuolustuskorkeakoulu osallistuu Viking 22 -harjoitukseen

Kuva: Pixabay.

Maanpuolustuskorkeakoulu osallistuu Ruotsin puolustusvoimien ja Ruotsin Maanpuolustusyliopiston yhdessä USA:n kanssa järjestämään VIKING 22 kriisinhallinnan esikuntaharjoitukseen 28.3.-7.4.2022, kerrotaan Maanpuolustuskorkeakoulun antamassa tiedotteessa.

 

Maanpuolustuskorkeakoulu osallistuu Ruotsin puolustusvoimien ja Ruotsin Maanpuolustusyliopiston yhdessä USA:n kanssa järjestämään VIKING 22 kriisinhallinnan esikuntaharjoitukseen 28.3.-7.4.2022.

Harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimista yhteensä noin 240 henkilöä, joista noin 130 on Maanpuolustuskorkeakoulun yleisesikuntaupseeri- ja esiupseerikurssin opiskelijoita. Lisäksi harjoitukseen osallistuu muuta Puolustusvoimien palkattua henkilöstöä Maanpuolustuskorkeakoululta, Maavoimista, Merivoimista, Ilmavoimista ja Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta.

VIKING 22 harjoituksen päämääränä on kouluttaa siviili-, sotilas- ja poliisiorganisaatioiden edustajia YK:n mandaatin mukaisen NATO-johtoisen rauhanturvaamisoperaation suunnitteluun ja toteutukseen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan (Comprehensive Approach) periaatteiden mukaisesti. Samalla luodaan valmiuksia yksittäisille osallistujille toimia monikansallisen kriisinhallintaoperaation kansainvälisessä esikunnassa sekä syvennetään ja kehitetään Suomen ja Ruotsin (FISE) välistä yhteistoimintaa.

“Henkilöstö toimii harjoituksessa eri esikuntarakenteissa operatiivisella ja taktisella tasolla, joka parantaa osallistujien valmiuksia ja kykyä toimia monikansallisissa vaativissa esikuntatehtävissä. Tiivis yhteistyö parantaa myös Suomen ja Ruotsin välistä yhteistoimintaa”, kertoo suomalaisjoukon johtajana toimiva Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori eversti Rainer Peltoniemi.

Harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 2500 henkilöä yli 50 eri maasta ja noin 70 eri organisaatiosta. Harjoituspaikat ovat Ruotsissa (Enköping, Karlskrona, Uppsala, Kungsängen), Suomessa (Santahamina), Bulgariassa, Brasiliassa, Qatarissa ja Puolassa.

Osallistuminen VIKING 22 -harjoitukseen on osa puolustusministeriön hyväksymää Puolustusvoimien vuoden 2022 kansainvälistä koulutus- ja harjoitustoimintaa. Maanpuolustuskorkeakoulu on osallistunut harjoituksen suunnitteluun ja asettanut suunnittelussa omat kansalliset opetustavoitteet.

VIKING 22

VIKING 22 -harjoitus on Ruotsin Puolustusvoimien ja Ruotsin Maanpuolustusyliopiston yhdessä USA:n kanssa järjestämä monikansallinen tietokoeavusteinen kriisinhallinnan esikuntaharjoitus.

VIKING harjoitussarjaan kuuluvia harjoituksia on järjestetty vuodesta 1999 alkaen noin neljän vuoden välein ja Suomi on osallistunut niihin alusta alkaen. Vuonna 2022 järjestettävä harjoitus on järjestyksessä 9 harjoitussarjaan kuuluva harjoitus. Edellisen kerran Suomi oli mukana vuonna 2018.

 

Lähde: Maanpuolustuskorkeakoulu

3 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
noup

Ihmisoikeuksia kunnioittavana maana Suomen ei pitäisi osallistua Usan, Naton, eikä muidenkaan vastaavien harjoituksiin. Kyseiset tahot kun ovat syyllistyneet useisiin vakaviin sotarikoksiin siviilejä vastaan.

Tuumailija

Mutta tämä on eliitin harjoitus, johon osallistuu oikein korkeakoululaiset. Upeita skenarioita yms. tiedossa samalla kun juodaan laihaa sumppia ja mutustellaan vienerileivosta, olo on kuin Napoleonilla.

Kummallista kyllä, kuinka porukka ei huomaa kaavaa esim. afganistan. Vaikka maassa oli jo yk toimintaa, niin usa päätti että se pitää pommittaa demokratiaan, kuitenkin kun alkoi tulla sinkkiarkkua liikaa paluupostina niin muutettiin YK:n mandaatilla se nato operaatioksi ja näin saatiin liittolaismaista väkeä kaikkein p…impiin paikkoihin, mutta omat arkut vähenivät hyväksyttävälle tasolle.

Libyan operaation ensi-iskut suorittivat Ranskan ja Norjan ilmavaivat, vaikka sekin alussa oli puhtaasti usan-libyan keskeinen asia, näin vedettiin liittolaismaat taas mukaan ”velvoitteella”.

Natohan on pohjoisatlantin ”puolustusliitto”, joka perustettiin valvomaan/estämään ensisijaisesti saksan liiallista voimistumista varten, siksi siellä vieläkin on meneillään miehitys johon kuuluvat ranska, britania, usa alkuperäismaina, erillinen sektori oli NL:lla joka loi hyvänsuopaisuudessaan DDR:n.

Että on liiton toimintatarkoitus hiukka levinnyt kuin jokisen eväkset ja alkuperäisen ”puolustuksen” sijasta se toimittaa poliittista usa:n etuja ajavaa agendaa, jonka laskut mielellään maksatetaan liitolaismailla.

ike

No vähän asian vierestä, mutta olisiko Suomen aika perustaa tehokas sotilastukikohta Ahvenanmaalle. Nyt on oikea aikaikkuna. Tilanne on maailmassa muuttunut.(No ei se ole paljoa muuttunut mutta vasta nyt monet ymmärtävät että Venäjän sanaan ei ole mitään luottamista). Jos joku protestoi voi aina sanoa että tämä on Suomen uuden sotilasdoktriinin mukaista ja pulinat pois. Ei tuo sopimusten rikkominen voi olla vain yksipuolista. Tuskin siinä paljon Ahvenanmaalaiset tai muukaan maailma (Venäjää lukuunottamatta) paljoa pistäisivät hanttiin.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Galina Manttari