Eurooppa Kulttuuri

Ruotsalainen koomikko-toimittaja: ”Juutalaisia on rakastettava ehdoitta”

Kuvituskuva. Kuva: Pxhere / (CC0).

Koomikko ja podcast-toimittaja Bianca Meyer ottaa kohteeksi ruotsalaiset, jotka eivät rakasta juutalaisia ”ehdoitta”. ”Ilman meitä ei ole mitään”, hän selittää Expressenin artikkelissa.

Bianca Meyer, 35, tunnetaan Ruotsissa juutalaisen parisuhdepodcastin ”Unge Meyers lidande” vetäjänä yhdessä koomikkokollegansa Jonatan Ungen kanssa.

Nyt hän arvostelee ruotsalaisia siitä, etteivät he ole osoittaneet ”tarpeeksi myötätuntoa” hänen kansaansa kohtaan Hamasin Israeliin tekemän iskun jälkeen.

”En usko, että tavalliset ruotsalaiset ymmärtävät, mitä se tekee meille. He murhaavat lapsiamme. Minun lapsiani. Koska kaikki juutalaislapset ovat minun lapsiani. Kun näen videoita äidistä, jonka lapsia pidetään panttivankina, näen itseni ja poikani”, Bianca Meyer kirjoittaa Expressenissä.

Hän toteaa myös, että ”kaikki muu kuin se, että puet itsesi ja kaikki Ruotsin rakennukset Israelin lippuun, on nyt mielenvikaisuutta”.

”Me saamme kiittää juutalaisia ihan kaikesta”, 35-vuotias koomikko selittää.

”Olen myös rehellisesti sitä mieltä, että on jotain vakavasti vialla, jos ei rakasta juutalaisia – tiedostamattaan. Kaiken sen jälkeen, mitä olemme tehneet teidän vuoksenne. Ilman meitä ei ole yhtään mitään. Sitä paitsi olemme kaikkein siisteimpiä, fiksuimpia ja kauneimpia”, Bianca Meyer kirjoittaa ja jatkaa:

”On sopimatonta, mutta minun on sanottava se, että SINÄ olet liian halpamainen (kuten meitä yleensä syytetään) myöntämään sen. Haluaisin myös sanoa vain omasta puolestani, mutta toivon, että kaikki juutalaiset lähtevät tähän mukaan. Tai sekin riittää, että Ruotsin kolme rikkainta lähtevät mukaan: Nyt me suljemme lompakon teiltä! Olette menettäneet luottamuksemme. Ette saa enää olla keskuudessamme.”

Lähde: Expressen, Fria Tider

4 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Peter Kreisler

Jos näitä, joiden nimeä ei saa mainita, tulee rakastaa ehdoitta, on kyseessä pakollinen Tukholman syndrooma.

Vappu Simanen

      Suu­ri­suun­tai­nen koo­mik­ko­jen käyt­tä­mi­nen po­li­tii­kan pro­xy’inä tai­si al­kaa näyt­te­li­jä Ro­nald Re­aga­nis­ta, jo­ka va­lit­tiin Yh­dys­val­tain pre­si­den­tin roo­liin ja on­nis­tui­kin suo­ri­tuk­ses­saan koh­ta­lai­sen hy­vin.
      Sen jäl­keen on kä­si­kir­joi­tus­tee­mo­ja hie­no­sää­det­ty ja pa­nos­tet­tu po­li­tiik­kaan pyr­ki­vien näyt­te­li­jä­eh­dok­kai­den kou­lu­tuk­seen, eri­tyi­ses­ti su­ju­van va­leh­te­le­mi­sen osaa­mis­tai­toi­hin. Val­ti­omies­tai­dot kat­so­taan ter­ro­ris­mik­si ja sel­lai­set eh­dok­kaat kar­si­taan pois näy­tel­mis­tä jo var­hai­ses­sa vai­hees­sa.
      Tä­män het­ken par­hai­ten pal­kat­tu po­liit­ti­nen näyt­te­li­jä-koomikko on Vla­di­mir Ze­lens­ki, mut­ta hän saat­taa pi­an­kin me­net­tää tit­te­lin­sä Lä­hi-Idäs­tä ko­toi­sin ole­val­le nou­se­val­le täh­del­le, jon­ka ni­mes­tä käy­dään jo ko­vaa spe­ku­loin­tia. Uusi tyyli­laji ei vält­tä­mättä ole ko­miikka.
      Jo­ka ta­pauk­ses­sa näyt­te­li­jöi­den kes­ki­näi­nen kil­pai­lu on ko­vaa ei­kä pe­lis­sä kaih­de­ta ko­vi­akaan ot­tei­ta sään­tö­pe­rus­tei­sen pe­lin sään­nöt kun voi­vat muut­tua yl­lät­tä­en ja en­nal­ta ar­vaa­mat­ta.

Vappu Simanen

> sekin riittää, että Ruotsin kolme
> rikkainta lähtevät mukaan

      Nuokin kolme rikkainta saavat kiittää omaisuudestaan yhtä ja ainoaa j-talaista: Euroopan keskuspankin pääjohtajaa.
      Luottohanoja avaamalla ja sulkemalla hän määrää kaikkien euroalueen valtioiden niin sisä- kuin ulkopolitiikastakin, niin sotavoimien komennosta kuin turvallisuuspoliittisten «vakuutusmaksujen» lähettämisestä ase- ja rokoteteollisen kompleksin edunsaajille.

Marko Kristian

Ei kyllä voi tukea sodan kumpaakaan osapuolta.
En ymmärrä miksi sinne kerätään rahaa ja aseita, kun ei tosiaan ole mistään köyhästä porukasta kyse, ja vastustajaansa nähden aseituksessakin voittavat miljoona nolla.