Eurooppa Maahanmuutto Politiikka

Ruotsin sosiaalidemokraattien kotouttamissuunnitelma: Kaikki lapset otetaan pois kotoa vanhemmiltaan 3-vuotiaina

Kuvat: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 / Adriel.seb ja Kansalainen.

”Muslimien kansalaisyhteiskunnassa” on esitetty salaliittomaisia syytöksiä Ruotsin viranomaisia vastaan siitä, että ne ovat ottaneet lapsia pois vanhemmiltaan heidän ruotsalaistamiseksi. Nyt sosiaalidemokraatit lisäävät bensaa liekkeihin suunnitelmallaan pakottaa kaikki vanhemmat luopumaan lapsistaan 3-vuotiaasta lähtien, jotta nämä saisivat ruotsinkielistä opetusta esikouluissa.

Ehdotuksen mukaan pakollinen esikoulu otettaisiin käyttöön ”haavoittuvilla” maahanmuuttajavaltaisilla alueilla. Velvoite kattaisi myös enemmän tunteja kuin mitä lapset normaalisti viettävät päiväkodeissa. Tällä pyritään opettamaan lapsille ruotsia, kieltä, jota ei nykyään puhuta juuri lainkaan suurissa ja kasvavissa osissa maata.

Ehdotus on yksi monista lähitulevaisuudessa sosiaalidemokraattien tekemistä ehdotuksista, joilla pyritään korjaamaan vuosikymmeniä kestänyttä epäonnistunutta kotouttamispolitiikkaa, joka puolestaan johtuu alikehittyneistä maista ja kulttuureista tulevien maahanmuuttajien pitkäaikaisesta vastaanotosta sellaisella tasolla, joka ylittää reilusti sen, mitä ruotsalainen yhteiskunta pystyy käsittelemään.

Esikoulut perustettiin, jotta vanhemmat – pääasiassa naiset – pääsisivät työmarkkinoille, mutta niistä on vähitellen kehittynyt vanhempien lastenkasvatuksen korvike, jonka arvoja on kritisoitu selvästi vasemmistolaisiksi. Viime aikoina esikoulusta on tullut myös maahanmuuttajalasten kotouttamisen väline.

Ei-työssäkäyvät maahanmuuttajanaiset pitävät lapset kotona

Koska vain harvat ei-länsimaiset maahanmuuttajanaiset käyvät töissä ja elävät kulttuurissa, jossa sääntö on, että naiset pysyvät kotona ja huolehtivat lapsista, pieni osa heistä vie lapsensa esikouluun. Tämä tarkoittaa sitä, että lapset kasvatetaan entisen kotimaan kulttuuriin, uskontoon ja arvoihin – ja jopa kieleen – perustuen.

Lähiöiden etnisissä rinnakkaisyhteiskunnissa ruotsin kielen osaaminen ei ole itsestäänselvyys. Arabia, somali ja niin edelleen riittävät pitkälle. Samaan aikaan erottautuminen lähiöiden ulkopuolella olevasta – vielä ruotsalaisesta – enemmistöyhteiskunnasta lisääntyy. Maahanmuuttajalapsilla, jotka eivät ole oppineet ruotsia alusta alkaen, on ongelmia myös silloin, kun he aloittavat koulunkäynnin, jossa opetusta annetaan toistaiseksi ruotsiksi.

Lähes 50 vuotta kestäneen liiallisen maahanmuuton ja siitä seuranneen kotouttamisen epäonnistumisen jälkeen, joka perustuu päätöksiin, joista sosiaalidemokraatit kantavat suurimman vastuun, puolue on nyt sitä mieltä, että syntyneeseen tilanteeseen ”on puututtava”. Sanat ovat peräisin puolueen tiedottajalta Lawen Redarilta, joka sanoo ”tilanteen olevan kiireellinen”.

Ja nyt toivotaan, että maahanmuuttajalasten pakollinen esikoulu olisi ”ratkaisu ongelmiin”. Monissa tapauksissa se on ainoa paikka, jossa lapset kohtaavat ruotsin kielen, vaikka he ovat syntyneet Ruotsissa, ainakin paperilla.

Jos lähiöiden lapset eivät puhu ruotsia aloittaessaan koulun, ”voi olla liian myöhäistä”, sosiaalidemokraattien johto on nyt tiedostanut. Tästä seuraa, että lapset eivät läpäise koulutusta, eivät pääse lukioon, eivätkä saa työtä. He siirtyvät lopulta elinikäiseen hyvinvointiriippuvuuteen, ja pahimmillaan rikolliseen elämään.

Ilmaista maahanmuuttajille, ei ruotsalaisille

Toisin kuin ruotsalaislasten vanhemmat, jotka joutuvat maksamaan lastenhoidosta, esikoulu on sosiaalidemokraattien ehdotuksen mukaan maksuton ei-länsimaisille maahanmuuttajille. Velvoite koskisi myös kaikkia lapsia. Ruotsalaiset vanhemmat eivät saa kasvattaa lapsiaan itse, vaan heidän on luovutettava heidät esikoulunopettajille, joiden yhä vasemmistolaisempia arvoja monet eivät jaa.

Aluksi päivähoitovelvoite tulee voimaan siitä päivästä lähtien, kun lapsi täyttää 3 vuotta. Vanhempien odotetaan kuitenkin jättävän lapsensa vähintään 30 tunniksi viikossa 2-vuotiaasta lähtien.

Ruotsinkielisen henkilökunnan rekrytointivaikeudet

Yksi ongelma on, että ruotsinkielisen henkilökunnan rekrytointi ”paikkakunnan” esikouluihin on käynyt yhä vaikeammaksi. Jos henkilökunta puhuu ruotsia yhtä huonosti kuin lapset, toivottua vaikutusta ei saavuteta. Sosiaalidemokraatit toivovat, että ruotsinkielisen henkilökunnan osuutta ”haavoittuvilla alueilla” sijaitsevissa päiväkodeissa voitaisiin lisätä antamalla ruotsinkielisille korkeampaa palkkaa ja sallimalla heidän tehdä vähemmän työtunteja.

”Joissakin esikouluissa ruotsia äidinkielenään puhuvien lasten osuus on hyvin pieni tai olematon. Ja samoissa esikouluissa on myös vähän henkilökuntaa, joka puhuu hyvin ruotsia”, Redar selittää.

Yksityiset esikoulut halutaan kieltää

Toinen ongelma on se, että maahanmuuttajien esikaupunkialueiden esikouluista on tullut yksi monista julkisesti rahoitetuista organisaatioista, jotka houkuttelevat roistoja tai rikollisia toimijoita. Nämä yrittävät huijata ruotsalaisia veronmaksajia. Rehtorit pyörittävät yritystä pienellä rahalla ja pistävät rahat omiin taskuihinsa. Järjestelmä houkuttelee myös radikaaleja islamisteja.

Muualla ruotsalaisessa yhteiskunnassa on paljon esimerkkejä yksityisistä esikouluista, jotka toimivat erinomaisesti ja usein paremmin kuin kunnalliset esikoulut. Kuitenkin sosiaalidemokraatit haluavat kieltää yksityiset toimijat esikouluissa kaikkialla maassa pakollisen esiopetuksen käyttöönoton yhteydessä.

Puoluerajat ylittävää tukea toivotaan

On selvää, että ehdotus tulee kalliiksi veronmaksajille, erityisesti ruotsalaisille, jotka joutuvat maksamaan sekä omasta lastenhoidostaan että maahanmuuttajille, jotka saavat hoitoa ilmaiseksi. Kuinka paljon se tulee tarkalleen ottaen maksamaan, sitä ei kukaan sosiaalidemokraattisessa puolueessa halua sanoa. Se on toistaiseksi puolueen sisäinen asia.

Sosiaalidemokraattinen puolue toivoo saavansa ehdotukselle kannatusta koko parlamentissa. Maltillisten johtaja ja pääministeri Ulf Kristersson avautui vielä viime syksynä pakollisen esikoulun käyttöönotosta ”haavoittuvilla alueilla”. Tidö-sopimukseen sisältyy myös kaikkien sinikeltaisten puolueiden allekirjoittama sanamuoto, jonka mukaan pakollista esikoulua tutkitaan lähitulevaisuudessa.

Muslimien salaliittoteoreetikot eivät ole ainoita, jotka ovat tyytymättömiä siihen, että valtio ottaa heidän lapsensa pois kotoa jo varhaisessa iässä. Ruotsalaiset vanhemmat kysyvät, miksi heidän pitäisi joutua pakon alaisiksi, kun heidän lapsillaan ei ole kieli- ja kotoutumisongelmia, joihin ehdotuksella pyritään puuttumaan.

Lähde: Samnytt

2 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Marko Kristian

Demareiden sössötyskin on ihan turhaa, kun vuosikymmenet on kieltäydytty näkemästä mitään ongelmaa, no nyt sitä ei enää pysty korjaamaan.
Se kai on ihan samantekevää käyttääkö se ryöstäjä, murhaaja tai pommittaja ruotsinkieltä vai arabiaa?
Ruotsi ei muutu kuin pahemmaksi vaikka sinne ei enää Ruotsin ulkopuolelta tulisi yhtä ainotta kehitysmaalaista.

John Quiman

Eivät näe ongelmaa nytkään, mutta ovat keksivinään ratkaisuja. Hyviä tuloksia siitä on turha odotella. Ongelmat vain pahenevat edelleen.