Eurooppa Historia Muu maailma Politiikka

Saksalaistutkijat: Dinosaurusten nimet rasistisia

Kuvituskuva. Kuva: Kansalainen.

Saksalaistutkijat ovat selvittäneet tutkimuksen avulla, ovatko dinosaurusten nimet nimetty nykyajan hengen mukaisesti. Ja eihän ne ole.1500 dinosauruksen nimeä, jotka elivät 251 – 66 miljoonaa vuotta sitten, analysoitiin. Tuloksena: 89 niistä katsotaan ongelmallisiksi. Tutkijoiden mukaan niillä on ”loukkaavia nimiä”. Mainittakoon, että tästäkin tutkimuksesta on maksettu rahaa.

Saksalaistutkijoiden tiimi halusi tutkimuksellaan selvittää, kuinka monen dinosauruksen nimi ”perustuu rasismiin ja seksismiin ja on nimetty kolonialistisissa yhteyksissä tai kiistanalaisten henkilöiden mukaan.” Ensimmäinen dino löydettiin vuonna 1824, ja kaivaukset saavuttivat huippunsa vuosina 1908-1920.

Monet ”ongelmatapauksista” on nimetty saksalaisten tutkijoiden toimesta. Suurin ja tuottoisin dinosaurusten tutkimusretki vuosina 1909-1914, jolle suuri osa nykyisestä dino-tutkimuksesta perustuu, suoritettiin Werner Janenschin (1878-1969) johdolla Tansaniassa (Itä-Afrikka). He antoivat 30-tonniselle dinosaurukselle nimen ”Janenschia robusta” ja 15-tonniselle kolossille nimen ”Dicraeosaurus hansemanni” heidän saksalaisilla nimillään.

Mitä tutkijat nyt pitävät ongelmallisena, on se, että dinosauruksia ei nimetty paikallisten, eli afrikkalaisten tutkimusosallistujien mukaan.

Monilla dinosaurusten nimillä on kolonialistinen tausta. Kuten saksalaisen tutkijan Janenschin kuuluisimmalla löydöllä Tendaguru-bassista, Itä-Afrikasta: ”Giraffatitan brancai”, Titanosauri. Jättimäinen dino seisoo edelleen luonnontieteellisessä museossa. Koska Berliini ei halua palauttaa 26 metriä pitkää dinosaurusta Afrikkaan, puhutaan kolonialistisesta vääryydestä.

Tutkijat mainitsevat kaksi muuta dinosauruslajia: kananmunan kokoinen dino ”Ubirajara jubatus” (Keihään herra) Karlsruhen luonnontieteellisessä museossa ja kahdeksan metriä pitkä ”Irritator challengeri” (Ärsyttäjä) Saksan valtion luonnonhistoriallisessa museossa Stuttgartissa syyllistytään kolonialismiin, koska ne vietiin eurooppalaisten tutkijoiden toimesta Brasiliasta pois tutkijoiden mukana.

Seksismiltäkään ei ole vältytty. 87 prosenttia tutkituista nimistä, joilla ei ole neutraalia merkitystä, on miespuolisia. Siksi tutkijat haluavat, että eläimet kuvataan niiden ulkonäön perusteella. Kuten ”Triceratops”, mikä tarkoittaa Kolmikärkikasvoa.

Se, mitä tekemistä tällä rahan tuhlaamisella on tieteen kanssa, on jäänyt epäselväksi.

Lähde: Bild

4 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Ismo Meinander

Tarkemmin ajateltuna kaikki pojat ja tytöt pitäisi ryhtyä nimeämään – tieteellisesti erittäin ongelmalliseksi osoittautuneen -mitokondriaalisen DNA:n jatkumon mukaan. Näin ollen minunkin tulee muuttaa nimekseni esim. MitokondriaalinenDNAjatkumo-osa42102849463738000000000012343, sen sijaan, että nimeni on Ismo. Prisoner-sarjan -päähenkilön mukaan kuitenkin väitän, että olen Ihminen, enkä numero.
Mutta esitän kuitenkin erittäin esoteerisena teoreemana, joka pohjautuu empiirisiin havaintoihiin ihmisten olemuksista ja käyttäytymisestä, että ihmiskunta kokoontuu eri roduista ja kansoista, ja itse en suostu olemaan numero ja muurahainen kommunistisessa koneistossa.

Ilkka

Siellähän ne luut ja fossiilit odottivat miljoonia vuosia, mutta eipä savannin asukasta koskaan kiinnostanut tietää niistä mitään. Sitten kun oppinut valkoinen teki kaivauksia ja nimesi löydöt omalla tavallaan, näin ei olisikaan saanut tehdä. Tästä herääkin kysymys, omistavatko mustat dinosaurusten jäänteet, onko ne jollakin tavalla heidän identiteettinsä kannalta oleellisia, sillä aikana kun saurukset talloivat telluksen pintaa, ei ollut mustaakaan jätkää olemassa. Ei ne ole mitään sellaista joka liittyisi etnisyyksien kirjoon, tai jotain mikä pitäisikin nyt nimetä uudelleen kun wokettajat ovat nenääntyneet jostain, millä ei ole mitään tekemistä minkään kanssa.

Ismo Meinander

Esitän, että kaikki eurooppalaiset nimet ja termit kielletään ja vaihdetaan afrikkalaisperäisiin nimiin. Suomen kielen voisi kieltää kokonaan, sillä on niin kolonialistinen ja rasistinen kaiku.

Vappu Simanen

      Oli­vat­pa ni­met ra­sis­ti­sia tai ei niin ne ku­vaa­vat nii­tä ar­vo­ja, jot­ka val­lit­si­vat ni­miä an­net­ta­es­sa. Jos nyt läh­de­tään ni­me­ämään uu­des­taan niin uu­det ni­met vain ku­vas­ta­vat tä­män­päi­väi­sen pie­nen ryh­män ar­vo­ja — joil­le sa­dan vuo­den pääs­tä nau­res­kel­laan.
–      Mut­ta va­ka­vam­pi puo­li asi­as­ta on his­to­ri­an, his­to­ri­an­kir­jo­jen ja si­tä kaut­ta ko­ko ih­mis­kun­nan syn­ty­his­to­ri­an muut­ta­mi­nen toi­sek­si. Ei­kä sii­nä si­nän­sä mi­tään uut­ta au­rin­gon al­la. Us­kot­tiin­han et­tä ju­ma­la loi ih­mi­sen ta­san 5000 vuot­ta sit­ten; ajat muut­tui­vat ja alet­tiin us­koa evo­luu­ti­oon, jo­ka us­ko on nyt kään­ne­koh­das­sa ja odo­tam­me uu­den us­kon­non ja uu­sien pap­pien nou­sua kir­joit­ta­maan it­sel­leen edul­li­sen his­to­ri­an.
–      His­to­ri­an di­gi­toin­ti «käyt­tä­jäys­tä­väl­li­seen muo­toon» ja sa­mal­la fyy­si­sen his­to­ri­an­kir­joi­tuk­sen, kir­jat, ki­vi­tau­lut jne, sa­laa­mi­nen kan­sal­ta, siis siir­tä­mi­nen «tur­vat­tuun ym­pä­ris­töön», joh­taa ti­lan­tee­seen, et­tä men­nei­syy­den his­to­ria voi­daan vaih­taa toi­seen «yh­del­lä klik­kauk­sel­la» ai­na sen mu­kaan kuin val­las­sa ole­va luok­ka, te­koä­lyn omis­ta­jat, ha­lu­avat.
      Osa tä­tä pro­ses­sia on te­koä­lyn kiel­tä­mi­nen kan­sal­ta ja siir­tä­mi­nen hal­lit­se­van elii­tin yk­si­noi­keu­dek­si. Tä­tä sa­no­taan te­koä­lyn vää­rin­käy­tön es­tä­mi­sek­si vaik­ka to­del­li­suu­des­sa se on te­koä­lyn val­ti­ol­li­sen vää­rin­käy­tön nor­ma­li­soin­tia.