Kotimaa Politiikka Uutiset

Kansalainen haastattelee eduskuntavaaliehdokkaita: Kainu Jokipii

Kuva: SML

Kansalainen julkaisee 2.4. asti eduskuntavaaliehdokkaiden haastatteluita.

Kainu Jokipii: Sinimusta Liike, Pirkanmaa

Olet perheenäiti Kihniöltä. Millainen paikka on pieni maaseutukunta kasvattaa lapsia, tehdä töitä ja harrastaa?

Vanha sanonta kuuluu: ”Paha paikka, sano mustalainen Kihniöstä”. Samaa voivat sanoa myös lapsiperheet. Ennen hyvinvointialueiden voimaantuloa Kihniö oli ulkoistanut lastensuojelun Parkanon kaupungille. Tämä taas aiheutti sen, että Parkanon sosiaalityöntekijät huostaanottivat aiheettomasti kihniöläisiä lapsia päätöksillä, joilla ei ole mitään tekemistä lapsen tai perheen edun kanssa. Kyseessä lienee sosiaalihuoltoa laajempi vyyhti, koska ylidiagnosointi tuo lasten tuet valtionosuuksien piiriin. Rahalla on valtava valta. Toivottavasti hyvinvointialueelle siirtymisen johdosta aiheettomat huostaanotot loppuvat. Vielä vuonna 2020 Kihniö oli valtakunnallisesti kolmantena mitä tulee huostaanotettujen lasten määrään asukaslukuun suhteutettuna. Muuten Kihniö on oivallinen paikka asua luonnon keskellä raikkaassa ilmassa vähine melu- ja valosaasteineen.

Kihniö on rauhallinen paikka josta löytyy lasten tarpeisiin kohtalaisesti harrastuksia. Laajempaa tarjontaa voi hakea lähimmistä kaupungeista. Koulusta löytyy sellaisia asioita, mitä lapsille ei toivoisi opetettavan, mutta mistäpä niitä ei nykyään löytyisi. Töitä täältä löytyy läheltä, jos ei ole hirveästi vaatimuksia. Mielenkiintoisempaa haluava joutuu hakemaan töitä kauempaa. Juna-asemalle on noin 20 km, mutta sitten joutuu ajoittamaan menonsa juna-aikataulun mukaan. Aikuisille harrastuksia löytyy myös kohtalainen määrä ja kauempana käymällä tarjonta laajenee. Jotain lisää kyllä toivoisi. Eli tämä olisi aivan loistava paikka, jos lapset saisivat olla kodeissaan.

Miten lainsäädännön keinoin pystyttäisiin vaikuttamaan perhepolitiikkaan?

Lainsäädännöllä voitaisiin varmistaa lapselle yhtenäinen perhe, jos vanhemmat velvoitettaisiin menemään naimisiin ennen lapsen syntymää. Jos taas suhde päättyisi pettämisen seurauksena, silloin lapsi voitaisiin määrätä jäämään petetylle osapuolelle. Aviorikos olisi myös merkittävä uudestaan lakiin. Isyyden selvittäminen tulisi tehdä myös avioliitossa oleville miehille, näin vältyttäisiin virheellisesti vahvistetuilta isyyksiltä.

Kerrot, että haluat nostaa kotoperäisen uskonnon merkitystä yhteiskunnassa. Nykypäivänä useimmat eivät tunne tällaista uskontoa, kertoisitko siitä? Entä miten sen merkitystä voitaisiin korostaa?

Kotoperäinen uskonto oli käytössä ennenkuin kristinusko tuli Suomeen. Se on luonnonuskonto jossa on monia jumalia, jumalattaria ja henkiolentoja.
Voisimme alkaa viettämään esimerkiksi kekriä, talvipäivänseisausta ja keskitalvea. Viralliset vapaapäivät voitaisiin pitää kotoperäisen uskonnon mukaan.

Mitkä ovat tärkeimmät arvosi ja tavoitteesi?

Tärkeimpiä arvoja minulle ovat rehellisyys, luotettavuus ja se, ettei tee muille mitään sellaista mitä ei halua itselle tehtävän. Tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu se, että lasten ei tarvitsisi kohdata heille haitallisia asioita sekä se, että heidän oikeutensa omiin vanhempiin ja perheeseen toteutuisi.

Olet ensimmäistä kertaa vaaleissa ehdolla. Miksi lähdit juuri Sinimusta Liikkeen mukaan?

Sinimusta Liike yrittää turvata suomalaisten elämän myös tulevaisuudessa. Lisäksi Liike ajaa kotoperäisen uskonnon ja lasten etua.

Mikä lastensuojelussa on pielessä ja mitä pitäisi tehdä?

Lastensuojelun tekemistä perheiden perus- ja ihmisoikeusloukkauksista voisi kirjoittaa kymmeniä sivuja. Todetaan lyhyesti, että monet sosiaalityöntekijät pitävät mutu-empiriaan perustuvaa huoltansa todellisuuden kuvauksena. Koska huolimetelmä perustuu sosiaalityöntekijän tuntemuksille, lastensuojelun asiakkaaksi voi päätyä kuka tahansa. Ongelma on valtava, koska hallinto-oikeus uskoo ja hyväksyy mukisematta sosiaalityöntekijöiden ylimielisyyteen ja jopa suoranaiseen valehteluun perustuvien päätösten sisällöt.

Kuntien terveys- ja hyvinvointijohtajista on paikoin tullut pahoinvointijohtajia, jotka valitsevat alaisikseen kaltaisiaan kaidalta tieltä suistuneita. Kaiken lisäksi hallinto-oikeuksien asiantuntijajäseninä on näitä pahoinvointijohtajia, jotka ovat päätösten tehneiden kollegoja tai hyviä ystäviä. Siis henkilöitä, jotka itsekin ovat aiheuttaneet päättömillä päätöksillä aiheettomia huostaanottoja. Tärkein huomioita herättävä asia koko prosessissa on ajan kuluminen, päätöksenteko kestää kohtuuttoman kauan, jopa toista vuotta kussakin oikeusasteessa. Oikeuksien toteutumisen näkökulmasta päätökset tulevat valovuoden liian myöhään.

Suuria ongelmia tuottaa sosiaalityöntekijöiden riittämätön koulutus ja sijaishoidon valvonnan puute. Koulutusta tarvitaan lisää, jottei sosiaalityön eettiset ohjeet, laisäädäntö ja hyvän hallinnon oikeusperiaatteet jää sosiaalityötä tekeville tuntemattomiksi. Lastensuojelun kentällä palvelujen laatu ja luonne vaihtelevat kuntien keskuudessa valtavasti, vaikka laki on yksityiskohtainen. Pelkästään tosiseikkaselvittelyn ja rehellisen dokumentaation avulla suuri osa asiakkuuksista ja oletetuista ongelmista katoaisi välittömästi, kuten myös lastensuojelun napistu resurssipula. Myös kustannussäästö olisi huima.

Miksi juuri sinua kannattaa äänestää?

Minua kannattaa äänestää, mikäli haluaa saada pelkästään aikuisille tarkoitetun sisällön pois lasten ulottuvilta. Nykyään lapset kohtaavat sellaisia asioita esimerkiksi lehdissä, radiossa, televisiossa, mainoksissa ja netissä. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö pitää myös saada loppumaan. Se on valitettavan yleistä esimerkiksi kouluissa opettajien taholta, partiossa ja Pride-kulkueissa.

Haluatko sanoa vielä jotain muuta äänestäjille?

Äänestämällä saat oikeuden valittaa yhteiskunnan epäkohdista.