Eurooppa Politiikka

Rankaiseeko EU Puolaa ja Unkaria jäädyttämällä niiden varat?

Kuva: Flickr.

EU-tuomioistuin on päättänyt EU:n varojen myöntämisen edellytykseksi, että maa kunnioittaa oikeusvaltioperiaatetta. Käytännössä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin on tehtävä lopullinen päätös siitä, käynnistetäänkö talousarviomenettely Puolaa ja Unkaria kohtaan, koska maat ovat kyseenalaistaneet suoraan EU:n lainsäädännön ensisijaisuuden ja EU-tuomioistuimen toimivallan.

 

Niin sanotun oikeusvaltioperiaatteen tai ehdollisuusmekanismin nojalla varoja voitaisiin pidättää, jos jokin jäsenmaa ei noudata unionin perusarvoja.

Näihin perusarvoihin kuuluvat demokratia, tasa-arvo, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, syrjintäkielto ja oikeudenmukaisuus.

”Näiden arvojen noudattamista ei voida pelkistää velvoitteeksi, joka jäsenyyttä hakeneen valtion on täytettävä liittyäkseen Euroopan unioniin ja jonka se voi jättää noudattamatta liittymisen jälkeen”, tuomarit totesivat.

Keskiviikkoaamuna annettu päätös antaa Euroopan komissiolle mahdollisuuden soveltaa mekanismia ensimmäistä kertaa ja pyytää EU:n rahoituksen jäädyttämistä, mikä voi kestää viidestä yhdeksään kuukautta.

Uusi säädös ”hyväksyttiin asianmukaisella oikeusperustalla, se on SEU 7 artiklassa määrätyn menettelyn mukainen ja se kunnioittaa erityisesti Euroopan unionille siirretyn toimivallan rajoja ja oikeusvarmuuden periaatetta”, EU-tuomioistuin kirjoitti.

EU-tuomioistuin hylkäsi Unkarin ja Puolan – joiden hallituksia on toistuvasti syytetty EU:n perusarvojen rikkomisesta – yritykset saattaa mekanismi huonoon valoon, kyseenalaistaa sen oikeudellinen pätevyys ja viivyttää sen täytäntöönpanoa.

Miten EU-tuomioistuimen tapaus sai alkunsa?

Budapest ja Varsova nostivat kanteen kahta lainsäätäjää, EU:n parlamenttia ja EU:n neuvostoa vastaan, vuoden 2021 alussa.

Oikeudenkäynnin aikana toimielimet saivat tukea alkuperäisen ehdotuksen laatineen Euroopan komission sekä Belgian, Tanskan, Saksan, Irlannin, Espanjan, Ranskan, Luxemburgin, Luxemburgin, Alankomaiden, Suomen, Ruotsin ja Saksan puheenvuoroista.

Luxemburgin tuomiossa ehdollisuusmekanismi hyväksytään yksiselitteisesti, eikä siinä tehdä myönnytyksiä Unkarin ja Puolan esittämiin epäkohtiin.

”Unionin talousarvion moitteeton varainhoito ja unionin taloudelliset edut voivat vakavasti vaarantua, jos jäsenmaassa rikotaan oikeusvaltion periaatteita”, EU-tuomioistuin totesi.

Miten päätökseen on reagoitu?

Puolan hallituksen mukaan päätös oli hyökkäys sen kansallista itsemääräämisoikeutta vastaan. Kun taas Unkarin oikeusministeri Judit Varga kutsui päätöstä ”poliittisesti motivoiduksi tuomioksi” ja ”eläväksi todisteeksi siitä, että Bryssel käyttää valtaansa väärin”.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen oli tyytyväinen päätökseen ja sanoi, että hänen työryhmänsä ottaa tuomioistuimen päätökset huomioon strategiassaan.

”Lupasin, että yhtään oikeudenkäyntiä ei tulla häviämään. Ja olen pitänyt lupaukseni”, von der Leyen sanoi lausunnossaan.

”Jos asetuksen ehdot täyttyvät, toimimme päättäväisesti. Tämänpäiväiset tuomiot vahvistavat, että olemme oikealla tiellä,” hän julisti.

Mikä on ehdollisuusmekanismi?

Mekanismi suunniteltiin rinnakkain EU:n 1,1 biljoonan euron monivuotisesta budjetista ja 750 miljardin euron koronaviruksen elvytysrahastosta käytyjen neuvottelujen kanssa.

Taloudellisen vallan lisääntyminen johti uusiin kehotuksiin lujittaa oikeusvaltion periaatteiden noudattamista, ja tämä keskustelu käytiin jo kauan ennen terveyskriisin puhkeamista.

Vuoden 2020 lopulla käytyjen neuvottelujen jälkeen, joihin sisältyi epäonnistuneita veto-uhkauksia, järjestelmä tuli voimaan tammikuussa 2021.

Unkari ja Puola nostivat kanteet pian tämän jälkeen.

Tähän mennessä mekanismia ei ole koskaan aktivoitu, vaikka viime kuukausina on tapahtunut dramaattista kehitystä.

Lokakuun alussa Puolan perustuslakituomioistuin antoi poikkeuksellisen tuomion, jossa kyseenalaistettiin suoraan EU:n lainsäädännön ensisijaisuus ja EU-tuomioistuimen toimivalta.

Tuomio aiheutti järkytystä ja raivostutti monia hallitusten päämiehiä ja Euroopan parlamentin jäseniä, jotka vaativat Euroopan komissiolta välittömiä vastatoimia.

Von der Leyen sanoi kuitenkin, että hänen työryhmänsä odottaisi, kunnes EU-tuomioistuin antaisi tuomionsa ja vahvistaisi asiakirjan oikeudellisen pätevyyden.

Toimeenpanoviranomainen ilmoitti myös, että se laatii parhaillaan suuntaviivoja, jotka auttavat viranomaisia tämän mekanismin käyttöönotossa.

Selitykset eivät riittäneet Euroopan parlamentin jäsenille, jotka olivat haastaneet komission oikeuteen toimettomuudesta.

Kuinka tehokas mekanismi on ja miten se toimii käytännössä?

Mekanismin säännöt antavat Euroopan komissiolle, jota usein kutsutaan ”perustamissopimusten vartijaksi”, valtuudet käynnistää menettely EU:n varojen jäädyttämiseksi.

Ensin toimeenpanovallan on luotava oikeudellinen näyttö jäsenmaata vastaan, jonka epäillään rikkovan EU:n lainsäädäntöä ja vaarantavan yhteisen budjetin. Syytteeseen asetettu maa voi vastata toimeenpanovallan syytöksiin, vaihtaa tietoja ja yrittää korjata lainvastaiset epäkohdat.

Jos Euroopan komissio katsoo, että rikkomukset jatkuvat, se voi antaa virallisen suosituksen EU:n varojen jäädyttämisestä. Tämän jälkeen päätös toimitetaan jäsenmaille, joiden on hyväksyttävä se määräenemmistöllä (55 prosenttia EU-maista, jotka edustavat vähintään 65 prosenttia EU:n kokonaisväestöstä).

Mahdollisia rangaistustoimenpiteitä ovat esimerkiksi maksujen keskeyttäminen, oikeudellisten sitoumusten irtisanominen, lainojen ennenaikainen takaisinmaksu tai kielto tehdä uusia rahoitussopimuksia. Rangaistavat toimenpiteet voidaan myöhemmin kumota, jos sääntöjä rikkova maa korjaa tilanteen.

EU:n viranomaisten mukaan koko menettely voi kestää viidestä yhdeksään kuukautta.

Pitkän keston lisäksi asiantuntijat ovat varoittaneet asetuksen kapeasta soveltamisalasta. Euroopan komissio voi toimia vain silloin, kun EU:n lainsäädännön rikkominen aiheuttaa ”vakavan riskin” EU:n taloushallinnolle tai taloudellisille intresseille.

”Tällaisen sääntöjen rikkomisen on liityttävä tilanteeseen tai menettelyyn, joka johtuu jäsenmaan viranomaisesta ja jolla on merkitystä unionin budjetin asianmukaisen toteuttamisen kannalta”, EU-tuomioistuin korosti.

Suoraa yhteyttä voi olla vaikea osoittaa ja sulkea pois sellaisten rikkomusten osalta, jotka eivät koske EU:n budjettia. Asetuksessa luetellaan kuitenkin oikeuslaitoksen riippumattomuuteen kohdistuvat vaarat yhdeksi mahdolliseksi skenaarioksi, jonka vuoksi mekanismia voitaisiin soveltaa.

Mitä nyt tapahtuu?

Kaikki katseet kohdistuvat nyt von der Leyeniin, jonka on tehtävä lopullinen päätös siitä, käynnistetäänkö talousarviomenettely. Unkarissa järjestetään parlamenttivaalit 3. huhtikuuta, mikä on poliittisesti arkaluonteinen seikka, joka voi vaikuttaa hänen toimintaansa.

Euroopan komission virkamiehet ovat viime kuukausina vaihtaneet kirjeitä Unkarin ja Puolan viranomaisten kanssa tietyistä seikoista, joita toimeenpaneva elin pitää oikeusvaltioperiaatteen kannalta haitallisina. Kuten esimerkiksi väitetystä korruptiosta Unkarissa ja syytöksistä, jotka koskevat oikeuslaitoksen puolueettomuutta Puolassa.

Nämä kirjeet eivät tarkoita ehdollisuusmekanismin virallista käynnistämistä, mutta ne viittaavat siihen, että molempia maita vastaan ollaan käynnistämässä oikeustoimia. Puola sekä Unkari ovat EU:n varojen nettomääräisiä edunsaajia.

Vuonna 2020 Puola sai EU:n budjetista 18 miljardia euroa ja Unkari 6 miljardia euroa.

Koska mekanismia ei ole testattu, on vielä epäselvää, miten tehokas se voisi olla käytännössä. Jos se lopulta hyväksytään, EU:n varojen keskeyttäminen vaikuttaisi valtion yksiköihin ja viranomaisiin kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Asetukseen sisältyy säännöksiä, joilla varmistetaan, että EU:n varojen lopulliset edunsaajat, kuten kansalaisjärjestöt ja maanviljelijät, saavat lopulta rahansa. Silti prosessin käynnistäminen tulee vahvistamaan EU-vastaisia tunteita rangaistun maan sisällä.

Sekä Puola että Unkari odottavat yhä kansallisten elvytyssuunnitelmiensa hyväksymistä, joiden avulla ne voivat hyödyntää 750 miljardin euron koronaviruksen elvytysrahastoa. Euroopan komissio on kieltäytynyt näyttämästä vihreää valoa niiden ohjelmille niin kauan kuin oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä ongelmia ei ole otettu huomioon.

Tällä välin nämä kaksi maata ovat edelleen 7 artiklan mukaisen menettelyn piirissä, mikä voi viedä niiltä äänioikeuden EU:n politiikassa. Prosessi on ollut umpikujassa jo vuosia, koska se edellyttää kaikkien jäsenvaltioiden (syytettyjä maita lukuun ottamatta) yksimielisyyttä. Puola ja Unkari ovat vannoneet estävänsä toistensa äänestyksen.

 

Lähde: Euronews

31 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Ruupo Kustaa

Demokratiasta esimerkkinä seuraava tarina. Pekka, Matti ja Heikki lähtivät 3 pv retkelle ja päättivät siinä retken edetessä, että syödään aina jonkun eväät per päivä. Ja niin sitten ekana päivänä syötiin Pekan eväät. No, seuraavana päivänä äänestettiin äänin 2-1, että jokainen syö omat eväänsä.

John Quiman

Kuka äänestettiin syötäväksi kun eväät loppuivat? Ei varmaan Pekka, koska hän oli jo laihtunut.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by John Quiman
Ilkka Forsten

Koska EU on välittänyt demokratiasta rahtuakaan ? Silloin kun sitä ollaan viemässä muille demokratiasta piittaamatta. Silloin asia aina nousee esiin, muuten vaan sanellaan ja sanktioidaan.

John Quiman

He puhuvatkin aina ”meidän demokratiastamme”, joka tarkoittaa heidän ryhmänsä diktaturiaa.

John Quiman

Otsikko olisi lähempänä totuutta, jos siinä kysyttäisiin, että kiristääkö EU Puolaa ja Unkaria jäädyttämällä niiden varat?

ike

Oikein. Kiristys on käsittääkseni rikollista. Ei sitten ole jos maat tai joku riittävän suuri organisaatio sitä tekee. Kohta ollaan siinä että jäädyttävät kansalaisten varat ja pankkitilit jos et ala kannattaa vihervasemmistoa. On hyväksi havaittu. Kanadassa jo kokeillaan mielenosoituksen yhteydessä.

John Quiman

Kanadassa kokeillaan miten sellainen pelote vaikuttaa. Taisi olla globalistien määräys tuo kokeilu. Halusivat tietää, miten se toimii.

Trudeau löi sillä toivottavasti viimeisen naulan arkkuunsa.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by John Quiman
Kata

Saa nähdä miten reagoi porukka tuon Lichin pidätyksen jälkeen.Macarooni varmaan latelee neuvoja!Kunnon ”veljekset”!

Kata

Tamara Lich,convoyn organisaattori,pidätettiin näyttävästi kadulla.Just-in-tryddedyy tekee kaikkensa tuhotakseen nämä ihmiset.Kauhea sössö koko ukko!Ja kun trumpin käsiä pilkattiin niin tällä je suis truddella ne vasta onkin niin söpöt! 😀
https://www.instagram.com/tv/CaGxDagARHq/?utm_source=ig_web_copy_link

ike

Tuollaiset edesottamukset tekevät oikeudesta pilkkaa. Täytyisi kai alkaa harventamaan noita byrokraaatteja.

seant

Uppsalan yliopiston Eurooppa-oikeuden professori Carl Fredrik Bergström huomauttaa kuitenkin, että Puolassa on paljon vahvempi oikeusvaltion suoja kuin Ruotsissa. Oikeusvaltion horjuttaminen ei kestäisi kuutta vuotta kuten Puolassa, Ruotsissa se kestäisi muutaman viikon tai kuukauden, hän sanoo.  Puolassa on erittäin moderni ja hieno perustuslaki, joka antaa juridisesti vahvan suojan demokratialle ja oikeusvaltiolle, ja sillä on perustuslakituomioistuin, joka takaa perustuslain noudattamisen. Ruotsissa tätä huonompaa perustuslakia ylläpitävät sen sijaan valtiopäivät ja perustuslakivaliokunta eli poliitikot. Puolan hallitus on saanut voimakasta kritiikkiä tuomareiden nimittämisestä korkeimpaan oikeuteen, mutta Ruotsi ei, vaikka toimii samalla periaatteella toimii.
https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/justitierad/

John Quiman

Kysehän ei ole oikeusvaltiosta, vaan politiikasta, siis suvakkien diktatuurisesta politiikasta. Eivät hyväksy sitä, että wokeilu ym kulttuurimarxistinen ideologia ei menesty Puolassa.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by John Quiman
Ilkka Forsten

Maa ( Ruotsi ) joka ei ole pystynyt sotimaan yhtään sotaa omin voimin, antaa hyvän kuvan siitä millainen suurvalta se on ollut, ja mitä se yhäkin kuvittelee olevansa.

Luin Jahti-Lehdestä artikkelin jossa haastateltiin entistä Valmetin eläkkeellä olevaa ase-seppää. Hän kertoi tapauksesta jossa tehtaalle, ( Tourulan tehtaat ) oli tullut ulkolainen vierailijaryhmä, joka koostui eri maiden kenraaleista. He seurasivat rynnäkkökivääreiden testausta ja koeampumista. Vieraille tarjottiin tilaisuus ampua ja muilta se onnistukin, mutta RUOTSALAINEN kenraali ei osannut tähdätä diopteritähtäimellä.. Ja tämä maa on nyt kovasti tyrkyllä Suomen sotilaallisen yhteistyön osapuoleksi.

Kulostaako hyvältä idealta, vai pitäisikö heidät jättää sinne oman sotkunsa marinoitavaksi eikä välittää minkään vertaa siitä mitä tapahtuu ?

John Quiman

Ruotsi, sellaisena kuin se oli joitakin vuosikymmeniä sitten, oli oikein hyvä ja vaaraton naapuri. No oli kyllä poliittisesti ikävä mm. pakkoruotsin tukijana, mutta jos sinne tulee toisenlainen yhteiskunta tai muu valta ruoriin, se ei välttämättä ole Suomelle hyväksi.

Eka Kettunen

Toivottavasti Unkari ja Puola noudattavat demokratiaa, tasa-arvoa, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta, syrjintäkieltoa, oikeudenmukaisuutta ja eroavat diktatuurista nimeltä EU.

Tupauuno

PM Sanna Marin suorastaan hehkui tästä päätöksestä. Suomi oli muka ajanut tätä asiaa puheenjohtajakaudellaan intohimoisesti. Olisiko se nyt sitten niin, että Suomi pääsi tässä yhdessä asiassa vaikuttamaan siellä EU:n ytimessä. Muissa Suomelle tärkeissä asioissa on tullut lähinnä takkiin. Oma kansa ensin ajattelu on vahingollista sanoo hallitus SDP:n äänellä.

Lieväasteinen

”Lupasin, että yhtään oikeudenkäyntiä ei tulla häviämään. Ja olen pitänyt lupaukseni”, von der Leyen sanoi lausunnossaan.

Selkokielellä tämä tarkoittaa, että EU-tuomioistuin ei ole riippumaton. Mitä Komission puheenjohtaja käskee, sitä tuomioistuin päättää. Tilanne on suunnilleen kuin itänaapurissa. Oikeusvaltio suorastaan kukoistaa. Putin ei ole kuitenkaan niin röyhkeä kuin Ursula, vaan väittää, että Venäjällä tuomioistuimet ovat riippumattomia. Ursula sen sijaan sanoo asiat suoraan.

Ilkka Forsten

Montako divisioonaa ursulalla on sanojensa vakuudeksi ? Lainasin tämän lauseen, ja muokkasin sitä tähän aikaan sopivaksi. Alunperin lauseen heitti Josef Stalin, kun kardinaalikonklaavi uhosi ettei neuvostoliitto saa toimia omalla tavallaan. Stalin lähetti Paaville kirjeen, joissa kysyttiin lakonisesti. ” Montako divisioonaa vatikaanilla on ?” Sen jälkeen ei enää kuulunut marinoita kuinka saa toimia.

Nyt Puola voisi kysyä Ursulalta saman, sillä minkäänlaista voimaa ei EU:la ole jolla pakottamaan pystyisi.

John Quiman

Ursulalla on ideologisesti puhtaita lakimiesdivisioonia, joukko poliittisesti uskollisia hyödyllisiä itiootteja ja EU:n rahaa. Puola ei välttämättä niistä välitä.

John Quiman

”Näihin perusarvoihin kuuluvat demokratia, tasa-arvo, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, syrjintäkielto ja oikeudenmukaisuus.”

EU on hyvin huono demokratiassa, tasa-arvossa. ihmisoikeuksissa, yhdenvertaisuudessa, syrjintäkiellossa ja oikeudenmukaisuudessa.

EU rikkoo omia sopimuksiaan ja tulkitsee sopimuksia päinvastaisiksi kuin mitä ne ovat. EU:ssa laittomasti maahantulevilla on kanta-asukkaita korkeampi arvo ja heidän ihmisoikeutensakin päihittävät mennen tullen kanta-asukaiden ihmisarvot. Kanta-asukkaita syrjitään monin tavoin ja heidän sananvapauttaan rajoitetaan poliittisin perustein, joka on yksiselitteisesti demokratian vastaista. Eikä voida erityisesti kehua, etteikö EU:ssa ja sen ”kunnollisissa jäsenvaltioissa” olisi korruptiota. Varmaan paljon muutakin voisi tulle mieleen, mutta tuossa jotain.

Kyseessä ei ole mikään oikeusvaltioperiaate, vaan EU:n, siis ”kunnollisten jäsenten” harrastama poliittinen painostus, jotta heidän poliittisesti korrektit ideat runnottaisiin läpi maissa, jotka eivät ole niihin halukkaita.

EU:n ja sen ”kunnollisten jäsenten” on turha puhua oikeusvaltiosta muille, koska heidän maansa eivät ole oikeusvaltioita sen enempää kuin EU:kaan muutoin kuin heidän puheissaan. He rikkovat omia lakejaan yhtenään, jopa perustuslakejaan. He toimivat ideologioidensa huumassa ja katsovat heidän mielipiteensä olevan lakien ja sopimusten yläpuolella.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by John Quiman
Hh1488

Ei ainakaan suomi täytä näitä kriteereitä. Miks ei suomen rahahanojen jäädyttåmisestä puhuta

Lieväasteinen

Suomi on nettomaksaja eli hölmö, Puola ja Unkari nettosaajat eli fiksuja.

juu

Näihin perusarvoihin kuuluvat demokratia, tasa-arvo, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, yhdenvertaisuus, syrjintäkielto ja oikeudenmukaisuus.”
No tuota juu, sillälailla miten suurin osa ymmärtää sen ”oikeusvaltioperiaatteen” ja ”demokratian” niin lähes kaikki länsimaat on siitä pelkkiä irvikuvia, Suomea myöten.
Demokratiaa ei ole esimerkiksi se, että joku äänekäs vähemmistö nostetaan koko ajan jalustalle, ja päätökset tehdään heidän mielipiteensä mukaan.
Tässä kaikessa on kyse siitä, että kansallismieliset ja kansallisvaltiot halutaan ajaa pois globalismin ja vasemmistolaisen woke/ intersektionaalisen sekoomuksen tieltä.

Taustapirut

Taas on kasaarit hajoittamassa ja hallitsemasa. On se sitten kumma että kansa ei ymmärrä sitä kuka naruista vetelee ja miksi meillä näitä sotia ja riitoja on koko ajan.

Ilkka Forsten

Voi ne olla askenazejakin.

Joke

Jokohan EU hajoaa, se on hartain toiveeni. Kaikista hienointa olisikin, että se EU:n idioottien päätösten vuoksi hajoaisi oman ylimielisyytensä ja tekopyhyytensä seurauksiin.

Evplasse

Samaa mieltä,kylä pitää lähteä pois natsi eu sta. Kaukana ollaa siitäkin liittymistä kaupiteltiin vapaalla liikkumisella ilman passia.

Juha

Edellisissä eduskuntavaaleissa EU eroa ajavat puolueet (ipu ja ske) saivat yhteensä alle 5000 ääntä.. noin promillen äänistä

Siis yli 99.9 %a kansasta haluaa lisää EU totalitarismia.

Ihan turha nyyhkyttää EU kommunismista, kun sitähän kansa haluaa.

juu

Niin, no mikä on median merkitys?
Vaikka nyt esimerkiksi me olisimme vähän enemmän perillä asioista, niin suurin osa äänestäjistä on sen ”tiedon” varassa mitä globalistien media ja vasemmistolaiset toimittelijat heille syöttää.
Suomessa varsinkin vanhemmat ihmiset on luottanut vuosikymmeniä ”valtamediaan”, joku ylen iltauutiset on täysin totta vaikka uutisoisivat että hobbitit valtaa maailman..

Kata

Ei kaikki ,ei kaikki..on meillä vielä aivot päässä ja historia tiedossa että en luota valtamediaan!Lopetin ylen ohjelmat muutamaa areena-leffaa lukuunottamatta 2015 lopullisesti.Maksan toki tuon tunkion ylläpidosta.
Taitaa olla ahdistunut nuoriso ja heidän vanhempansa jotka yhä seuraavat keloapinallisia suun muuta hömppää jota tuputetaan 24/7.
Ja ilmastohumppaa…kyllä meitä siinäkin pissitetään niin silmään…
https://yle.fi/urheilu/3-12302915?fbclid=IwAR0sKJ2ST-erGvaidEaclnncApr0AJ1ZEuPnRk1fMu6rMHoRCNWzBR7-AwE
Ja ihme kyllä,oli ylen verkossa!!Tuskin on teevee-uutisissa ollut?

Jukka

EU hajoaa vielä omaan mahdottomuuteensa. Painuu kasaan rutinalla kuin laho pärekoppa!