Tagi - puola

Eurooppa

Vuosi 2019 oli hyvä puolalaisille

Kolme neljästä puolalaisesta kokee, että vuosi 2019 oli hyvä heille ja heidän perheilleen. Puolalaiset ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä elämäänsä ja...