Kotimaa Politiikka

Sinimusta Liike lähtee eurovaaleihin teemalla ”Valkoinen Suomi valkoisessa Euroopassa”

Sinimustan Liikkeen eurovaaliohjelman julkaisutilaisuudessa puolueen puheenjohtaja Tuukka Kuru avasi vaaliohjelman teemoja. Kuva: Kansalainen

Sinimusta Liike julkaisi eurovaaliohjelmansa sunnuntaina 25.2. Hyvinkäällä Kulttuurikeskus Otsolassa järjestetyssä tapahtumassa. Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa vaaliajanjaksolla 6.–9.6.2024. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6.

Vuonna 2022 puolueeksi rekisteröity Sinimusta Liike osallistuu ensimmäistä kertaa eurovaaleihin. Puolue aikoo asettaa täyden kahdenkymmenen ehdokkaan listan. Tähän mennessä nimettyjä ehdokkaita ovat Lauri Hokkanen ja Tuukka Kuru Hämeestä, Aleksi Veikkola Pirkanmaalta, Mikko Lehtimäki ja Tapio Rantanen Satakunnasta, Antero Kivisaari ja Taika Mourujärvi Varsinais-Suomesta, Tommi Lukkarinen Keski-Suomesta, Nina Metsälä ja Petja Ursin Kaakkois-Suomesta, Eero Molkoselkä ja Milka Ojala Oulusta, Miro Sarola Lapista, Toni Jalonen ja Ilmari Ollila Helsingistä sekä Pyry-Lii Soinio Uudeltamaalta.

Vaaliteeman tarkoitus on avata Sinimustan Liikkeen yleistä maailmankatsomusta ja puolueen politiikan päämääriä

-Suomalaiset ovat valkoinen eurooppalainen kansa, jonka vuoksi jaamme kohtalonyhteyden kaikkien muiden valkoisten kansojen kanssa. Maininta suuremmasta rodullisesta päämäärästä muistuttaa meitä siitä tosiasiasta, että pelkän Suomen pelastuminen ei riitä, mikäli kaikki muut eurooppalaiset kansat uhkaavat tuhoutua muukalaismassojen alle, linjaa puolueen puheenjohtaja Tuukka Kuru. -Suomalaisten tehtävä on tehdä oma osuutensa tässä suuressa pelastustyössä, sekä näyttää esimerkkiä muille vapautensa puolesta taisteleville kansoille, Kuru jatkaa.

Häirikkö Brysseliin?

Sinimusta Liike kertoo olevansa ainoa kansallismielinen puolue, joka ajaa suoraa EU-eroa. Puolueen varapuheenjohtaja Tapio Rantasen mukaan puolue osallistuu eurovaaleihin siitä huolimatta, koska vaalit mahdollistavat kokoaan suuremman näkyvyyden eduskuntapuolueita pienemmälle puolueelle ja tarjoaa samalla suomalaisille mahdollisuuen äänestää aidosti kansallismielisiä ehdokkaita.

– Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että joku meistä menisi vaaleista läpi, se veisi parlamenttipaikan ehdokkaalta, joka ajaisi entistä syvempää EU-integraatiota, sanoo Rantanen. -Tarkoituksemme on lähettää Brysseliin häirikkö, joka tekisi kaikkensa EU-työskentelyn vaikeuttamiseksi, samalla kun hän tiedottaisi avoimesti kotimaahansa unionin seuraavista suunnitelmista. Lopullinen päätös EU-erosta tehdään kansallisella tasolla, ja kansallismieliset MEP:it olisivat siinä tilanteessa kullanarvoisia informaatiovaikuttajia, Rantanen jatkaa.

Eurooppa tarvitsee uskottavaa ja riippumatonta puolustusteollisuutta

Sinimustan Liikkeen mukaan Euroopan sotilaallinen kompetenssi on tällä hetkellä melkoisen heikko, joka johtuu osaltaan maanosan vuosikymmeniä kestäneestä NATO-yhteistyöstä, sekä siitä väärästä kylmän sodan päättymisen jälkeen syntyneestä uskomuksesta, jonka mukaan laajamittainen sota Euroopassa ei olisi enää mahdollinen.

Suuresta bruttokansantuotteesta huolimatta Euroopan kyky tuottaa sotilaskalustoa on tällä hetkellä kiusallisen alhainen, ja se vähäinenkin tuotanto menee tällä hetkellä lähes suoriltaan Ukrainan puolustusvoimien varustamiseen. Mikäli Ukraina ei kykene puolustautumaan Venäjän hyökkäystä vastaan, jää monen Euroopan maan puolustuskyky täysin Yhdysvaltojen myötämielisyydestä riippuvaiseksi.

-Euroopan maiden tulisi kyetä luomaan uskottava ja riippumaton puolustusteollisuus, joka kykenisi tarvittaessa kilpailemaan niin Yhdysvaltoja, kuin Venäjän federaatiotakin vastaan. Suomi on onneksi painottanut aina itsenäisen puolustuksen tärkeyttä, ja muiden eurooppalaisten kansojen tulisikin ottaa meistä mallia, sanoo Kuru.

Ero eurovaluutasta ja markka takaisin

Rahapoliittisia linjauksia on avattu tarkemmin niin puolueen vaaliohjelmissa kuin yleisohjelmassakin.

-Kannatamme Suomen eroamista eurovaluutasta, ja itsenäisen valuutan käyttöönottoa, jonka liikkeellelaskusta ja ohjauskoroista päättäisi julkisesti ohjattu Suomen keskuspankki, tiivistää Kuru. -Irrottautuminen eurosta kävisi todennäköisesti siten, että Suomen markan arvoksi määritettäisiin alkuun 1:1 euron arvo, jonka jälkeen sen todellinen arvo määräytyisi pian markkinoiden toimesta, Kuru kertoo.

Kurun mukaan itsenäinen valuutta on monen poliittisen päämäärämme perusedellytys. Se mahdollistaa aidosti itsenäisen talouspolitiikan, antaen kansalliselle hallinnolle mahdollisuuden rahoittaa sen kaltaisia yhteiskunnallisia projekteja ja hankkeita, jotka olisivat kansallisen turvallisuuden tai hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä.

Heteronormatiivinen sukupuolikäsitys kansallisella tasolla on EU:n hampaissa

Sinimusta Liike kannattaa voimakkaasti perinteistä perhemallia. Vaikka sosiaalipoliittiset toimet ovat lähtökohtaisesti kansallisen hallinnon tehtäviin lukeutuvia asioita, unioni voi vaikuttaa ja vaikuttaakin parasta aikaa niin sanotun yhdenvertaisuuden ja ihmisarvon toteutumisen valvomiseen sen jäsenmaissa. Näiden arvojen perusteella unioni pyrkii esimerkiksi asettamaan sanktioita Unkarille, jonka parlamentti hyväksyi aiemmin homopropagandan kieltävän lain, jolla pyrittiin suojaamaan lapsia seksuaalisilta poikkeamilta ja pornografialta. Sinimustan Liikkeen mukaan kaikki vastaavat toimet, jolla pyrittäisiin kansallisella tasolla esimerkiksi suojaamaan heteronormatiivista sukupuolikäsitystä sateenkaari-ideologiaa vastaan, joutuisivat samalla tavoin EU:n hampaisiin.

Suomen oltava energiaomavarainen

Energiapolitiikkaa on käsitelty laajemmin puolueen eurovaaliohjelmassa, mutta Kuru tiivistää sen pääpiirteet pariin kärkeen. Sinimusta Liike ensinnäkin kannattaa ydinvoiman käyttöönoton tuntuvaa kasvattamista, sekä kotimaisen uraanikaivannaisten nykyistä laajempaa hyödyntämistä. -Puolueemme tunnistaa kohtuuhintaisen energian välttämättömyyden Suomen kansantaloudelle, ja näkee ydinenergian parhaana kompromissina luontoarvojen ja ihmisten tarpeiden välillä, Kuru linjaa.

-Toisekseen haluamme varmistaa sen, ettei suomalaista sähköä imetä kuiviin esimerkiksi saksalaisen teollisuuden toimesta Euroopan laajuisten sähköpörssien mahdollistamana keskellä kylmintä tammikuuta. Suomalaisen energiantuotannon tulee olla mahdollisimman pitkälti kansallistettua, ja sen tuotannon tulee palvella lähtökohtaisesti ainoastaan suomalaisia yrityksiä, kotitalouksia ja tuotantolaitoksia. Kohtuuhintaisuuden edellytyksenä on se, ettei sähköä myydä vapailla markkinoille Suomen ulkopuolelle.

Oma ruuantuotanto säilytettävä

Suomalainen maa- ja metsätalous ovat tällä hetkellä suuressa murroksessa ja kannattavuuskuopassa. Suomessa kaatuu tällä hetkellä kahdesta kolmeen maatilaa päivässä, eikä uutta kotimaista tuotantoa synny tilalle. Monet kotimaiset tuottajat joutuvat lähestulkoon anelemaan suomalaisia kuluttajia, jotta he tukisivat nykyisen basaaritalouden aikakautena myös oman kylänsä tuottajia. Harmillisen usein ahneus vie kuitenkin voiton, kotimaisuusasteen laskiessa kuin lehmän häntä.

Kilpailukyvyn parantaminen ei nähdäkseni onnistu ilman valtiovallan tietoista väliintuloa, joka pyrkisi ankarasti sanktioimaan Suomen ulkopuolella tuotettuja elintarvikkeita, sekä ohjaamaan nyt EU:lle virtaavia rahoja kotimaisen tuotannon tukemiseen, sanoo Rantanen ja jatkaa: -Lopullisena tavoitteena olisi saavuttaa sen kaltainen ruokaomavaraisuus, ettei maamme olisi riippuvainen yhdenkään toisen maan tuotannosta, vaikka se väistämättä rajoittaisikin nykyistä valinnanvaraa.

Metsätaloudella menee kilpailukyvyn osalta paremmin. Puolueen mukaan metsätaloutta tulee kuitenkin harjoittaa siten, että maahamme jää myös laajoja koskemattomia metsäalueita eläinten ja kasvien elinpiiriksi. Tämä tasapaino tulisi kuitenkin määritellä ainoastaan kansallisella tasolla.
-Suomi ei ole EU:n oma puisto, eikä suomalainen metsä ole unionin metsää. Metsäpeitteen ennallistaminen on jokaisen Euroopan maan velvollisuus, sanoo Rantanen.

Eurooppa on valkoisen rodun ikiaikainen koti

Kuru ja Rantanen linjaavat tärkeimmäksi yksittäiseksi asiaksi, johon europarlamentissa tulisi pyrkiä vaikuttamaan eurooppalaisten kansojen ja kulttuurien olemassaolon turvaamisen nyt ja tulevaisuudessa. -Tämä elintärkeä asia jää usein talouskasvu-propagandan ja suuryritysten tarpeiden varjoon.

Eurooppa ei ole mikään globaali ostoskeskus, vaan valkoisen rodun ikiaikainen koti.

Terveiset suomalaisille äänestäjille

Äänestä ehdokasta, joka ajaa julkisesti samoja päämääriä itsesi kanssa, äläkä ehdokasta, jonka ainoastaan toivot ajavan niitä.

2 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Kauko Aalto

Eiköhän tässä ole syytä laulaa ”Eldakkajärven jää on taakse jäänyttä elämää……”

Toni Lajos

Maamme valtamedia, Ylen johdolla vaikeuttaa kaikin tavoin näkyvyyttä, kivinen on tie, mutta siitä huolimatta onnea ja menestystä.