Kotimaa Politiikka

Sinimustan Liikkeen eduskuntavaaliohjelma on julkaistu

Kuva: Sinimusta Liike

Sinimusta Liike on julkaissut eduskuntavaaliohjelmansa 2023. Puolueen tavoitteena on suomalainen Suomi, ohjelman mukaan maahanmuuttopolitiikan ensisijainen tehtävä on varmistaa se, että Suomi pysyy myös tulevaisuudessa valkoisena, eurooppalaisena maana. Sinimustassa Suomessa kansalaisuus myönnetään vain suomalaisille vanhemmille syntyneelle lapselle. Puolue arvioisi uudelleen myös ulkomaalaisille ja heidän jälkeläisilleen myönnetyt Suomen kansalaisuudet. Sinimusta Liike lopettaisi sekä humanitäärisen, että työperäisen maahanmuuton.

 

Tavoitteena nolla maahanmuuttajaa

Ohjelman mukaan ”Niin kauan, kun meidän suomalaisten lukumäärä kasvaa hitaammin kuin maassamme oleskelevan vieraan väestön, me uhkaamme joutua vähemmistöksi omassa maassamme. Negatiivisen väestönkasvun aikana maltillinenkin maahanmuutto riittää kiihdyttämään väestön vaihtumista, joten ainoa kestävä ratkaisu on pysyvien oleskeluoikeuksien lakkauttaminen, sekä nollalinja sen kaltaiseen maahanmuuttoon, joka tähtää pysyvään asumiseen kotimaassamme.”

Sinimusta Liike lopettaisi sekä humanitäärisen, että työperäisen maahanmuuton. Puolue eristäisi turvapaikanhakijat erillisiin käsittelykeskuksiin ja ottaisi huomioon turvapaikan myöntämisperusteena rodullisen alkuperän. Puolue pyrkisi pienentämään Euroopan ulkopuolista työvoiman haalimista nykyisiä lupamenettelyjä tiukentamalla ja luopuisi pysyvistä oleskeluluvista.

Laittomasti maassa oleskelevat paperittomat siirtolaiset ovat turvallisuusuhka suomalaiselle yhteiskunnalle, ja heidät tulisikin siirtää erillisiin karkoitusleireihin, joista on mahdollisuus poistua vain omaan kotimaahansa. Sinimustan Liikkeen mukaan järjestäytynyttä rikollisuutta tulisi voida torjua muun muassa etnisen profiloinnin avulla, lisäksi vierasmaalainen rikollinen pitäisi voida käännyttää kotimaahansa rangaistavaksi.

 

Väestöpolitiikan keskiössä suomalaisen perheen hyvinvointi

Sinimusta Liike pyrkii politiikallaan palauttamaan luonnollisen väestönkasvun ja kääntämään suomalaisten syntyvyyden kasvuun. Puolue kannustaisi perheitä valtion takaamalla perhelainalla, joka leikkautuu lapsiluvun kasvaessa. Kotiäitiyden houkuttelevuutta tulisi nostaa sekä yhteiskunnallisesti että taloudellisesti. Myös erilaiset perheiden tukipalvelut tulisi olla saavutettavissa kevein kustannuksin.

– Afrikan väestön liikakasvun perusteella tapahtuva lapsettomuuden ihannointi on lopetettava ja ryhdyttävä kannustamaan suomalaisia perustamaan perinteisiä suurperheitä, joihin kuuluu äidin ja isän toisiaan täydentävät roolit. Emme usko sukupuolten moninaisuuteen ja vastustamme sateenkaariväen lasten hankkimista homoadoptioiden tai keinohedelmöityksen avulla, sanoo Sinimustan Liikkeen varapuheenjohtaja Lauri Hokkanen.

Sinimusta Liike haluaa siivota sateenkaaripropagandan pois muun muassa julkisuudesta, kouluista ja mediasta. Alaikäisten altistuminen tällaiselle tulee estää poliittisen vallan toimesta.

 

Pakkoruotsi pois ja yleispalveluvelvoite suomeksi

Sinimusta Liike ajaa pakkoruotsin poistamista kaikilta kouluasteilta sekä ruotsin kielen osaamisen vaatimista myös virkamiehiltä. Puolue vaatii myös palvelua suomen kielellä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

 

Suomi ulos EU:sta ja kansallinen valuutta

Sinimusta Liike kannattaa Suomen eroamista Euroopan unionista ja valuuttaliitosta. Puolueen ohjelman mukaan Suomen tulee poistaa perustuslaistaan maininta EU:n jäsenyydestä, sekä palauttaa kansallinen päätöksenteko.

– EU:n määräysvallan alle ulkoistettu päätöksenteko on palautettava kansalliseen valuuttajärjestelmään siirtymällä sekä julkisesti ohjatulla keskuspankilla, joka päättää lainojen koroista ja valuutan liikkeellelaskusta kansallisesti. Suomella tulee olla myös itsenäisenä valtiona oikeus päättää siitä, minkälaisin ehdoin ihmiset saavat maahamme saapua ja kuinka kauan Suomessa oleskella, sanoo Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru. -Itsenäiseen Suomeen kuuluu myös itsenäinen talouspolitiikka, suomalaisten yritysten ja työntekijöiden ei pidä joutua kilpailemaan ulkomaalaisen halpatyön ja -tuotannon kanssa, Kuru jatkaa.
Sinimustan Liikkeen mukaan Suomen tulee välittömästi erota EU:n taakanjakojärjestelmästä, sekä torjua EU:n maahanmuuttopoliittiset linjaukset.

 

Perustulo – sosiaaliturvaa suomalaisille

Sinimusta Liike kannattaa kansalaisuuden lisäksi sosiaaliturvan sitomista suomalaiseen syntyperään. Puolue uudistaisi sosiaaliturvajärjestelmän siirtymällä jokaiselle suomalaiselle maksettavaan perustuloon, joka korvaisi nykyiset tukimuodot. Sinimustan Liikkeen perustulomallissa jokaiselle kansalaiselle maksetaan kuukausittain 750 euroa. Alaikäisistä maksetaan puolittaista perustuloa huoltajille, ensisijaisesti äidille, mikä korvaisi nykymuotoisen lapsilisän. Joustava ja kannustava sosiaaliturva tarjoaisi yhä useammalle suomalaiselle mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan ylläpitoon kykyjensä ja elämäntilanteensa sallimissa puitteissa.

 

Vahva maanpuolustustahto ja vapaaehtoisen reservin tuki

Sinimusta Liike painottaa maanpuolustusohjelmassaan keinoja, joilla vapaaehtoista reserviläistoimintaa voidaan tukea. Tällaisia keinoja ovat mm. varustehankintojen hyvitys, aselupaprosessin helpottaminen ja ampumaratojen tukeminen. Puolue ehdottaa myös maanpuolustuspäivää ja maanpuolustusaiheista liikunnan kurssia ammattikouluihin ja lukioihin.

 

Sinimustan Liikkeen ohjelman keskiössä kansalliset päämäärät

Puolueen ohjelman kaikki osa-alueet perustuvat kansallisen hyvinvoinnin päämääriin. Sinimustan Liikkeen Suomessa työtä tekemällä tulee toimeen, eikä alipalkattu ulkomainen työvoima polje suomalaisen ammattilaisen palkkoja. Opetussuunnitelmien tavoitteena on parantaa suomalaisten osaamista, tuottavuutta, kilpailukykyä ja omavaraisuutta pitkällä aikavälillä. Rangaistukset rikoksista ovat puolueen ohjelman mukaan kovennettava siten, että ne toimivat todellisena pelotteena, Sinimusta Liike vaatii myös etnisen profiloinnin käyttöönottoa poliisitoiminnassa.

 

Lue Sinimustan Liikkeen eduskuntavaaliohjelma tästä.

49 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Jäitä hattuun

Ohjelmassa on monia hyviä ja tärkeitä kohtia, joihin on helppo yhtyä ja joita jokainen kansallismielinen suomalainen varmasti kannattaa.

Valitettavasti ohjelmassa esiintyy myös eräitä vakavia puutteita. Pahimmat näistä ovat suorastaan fataalisia; eli kyse on niin vakavasta virheestä, että sen esiintyminen jo yksinäänkin pystyy estämään puolueen äänestämisen. Fataalinen virhe siis tavallaan mitätöi kaikki ne hyvätkin asiat, joita ohjelmassa on lueteltu.

Näitä virheitä ovat:

1. Annetaan selkeä tuki vihervasemmiston ajamalle ”vihreälle siirtymälle”. Tuetaan siis hanketta, joka tähtää yksityisen omistusoikeuden rajoittamiseen ja ylikansallisten suuryritysten vallan lisäämiseen, mikä käytännössä johtaa vääjäämättä energian saannin vaikeutumiseen ja sen hinnan jyrkkään nousuun – ja tätä kautta koko Suomen kansantalouden romahtamiseen.

Kukaan järkevä suomalainen ei tietenkään voi tukea tällaista sosialisointihanketta – olkoonpa se sitten pyritty naamioimaan kuinka ”luontoystävälliseksi” tahansa.

2. Ohjelmassa ei sanallakaan mainita Suomessa parhaillaan tapahtuvaa kansanmurhaa ja vallanpitäjien ajamia muita diktatuuripyrkimyksiä ”koronatoimien” varjolla.

Vaikka ohjelmassa korostetaan syntyvyyden lisäämistä ja vaaditaan toimenpiteitä tämän tavoitteen edistämiseksi, ei siinä kiinnitetä mitään huomiota meillä parhaillaan käynnissä oleviin ”koronarokotuksiin”, joiden seurauksena syntyvyys on merkittävästi laskenut ja kuolleisuus suuresti lisääntynyt.

Nämä ”koronarokotuksethan” ovat osoittautuneet täydelliseksi fiaskoksi. Ne eivät estä koronataudin leviämistä, mutta niillä on todettu esiintyvän useita haitallisia sivuvaikutuksia, joihin iso joukko suomalaisia on jo menehtynyt ja vielä isompi joukko sairastunut – osa pysyvästi koko loppuiäkseen.

Nämä ongelmat ilmenevät paitsi terveydenhuollon hoitojonojen kasvamisena, myös virallisissa väestötilastoissa: kesästä 2021 lähtien – eli ajankohdasta jolloin ”koronarokotukset” olivat tulleet laajamittaiseen käyttöön – kuolleiden määrä on selvästi noussut ja syntyneiden määrä vastaavasti romahtanut.

Viimeksi mainittua tietoa tukevat myös useat terveydenhoitoalalla työskentelevien lausunnot, joiden mukaan keskenmenojen ja kuolleena syntyneiden osuus on rajusti lisääntynyt.

Tästä huolimatta nykyiset vallanpitäjät aikovat jatkaa ”koronarokotusohjelmaa” ihan entiseen malliin. Vastaavasti työn alla ovat myös suunnitelmat muiden ”koronatoimien” käyttöönottamisesta tautitilanteen talvella taas huonontuessa. Luvassa on siis jälleen perustuslain vastaisia liikkumisrajoituksia ja yritysten pakkosulkemisia – ja näistä aiheutuvia konkursseja.

Tällainen Suomen kansan tyrannimainen alistaminen ylikansallisten voimien sanelemille ”koronatoimille” näyttää kuitenkin olevan Sinimustalle Liikkeelle ihan OK. Tämän voi päätellä siitä, että liikkeen eduskuntavaaliohjelmassa ei millään tavoin tuomita näitä hankkeita – eikä ylipäätään vaivauduta edes mainitsemaan koko asiaa.

Laitinen
Sensuroimaton Totuus

Tuuli ei TUKIvoimalle EHDOTON EI!

Kukaan aidosti Suomen luonnosta välittävä henkilö ei tue TUKIvoimaloita. Jo rakennetut pitää purkaa pois.

Juha

”Puolueen ohjelman mukaan Suomen tulee poistaa perustuslaistaan maininta EU:n jäsenyydestä, sekä palauttaa kansallinen päätöksenteko.”

Erinomaista. Nyt on aika erota kommunistisesta EUsta.
Kommunismi on ihmiskunnan syöpä. Suomalaisten olisi syytä herätä ja vihdoin ymmärtää se.

Kiinan kommunismiin siirtymisen prosessi kesti yli 10 vuotta. Ideologian raadollisuus paljastui kiinalaisille vähitellen ja lopulta silloin kun oli jo myöhäistä. Omaisuus ryöstettiin kansalta neljässä vaiheessa. Ensin kiinteä omaisuus eli kiinteistöt. Sitten irtain omaisuus. Kolmannessa vaiheessa vietiin rahat. Neljäs vaihe oli kidutus jolla uhri saatiin ennen kuolemaa paljastamaan kätketty omaisuus. Sama kohtalo on kaikilla suomalaisilla jotka eivät ymmärrä kommunismin koko kuvaa.

Tulevassa kommunistisessa EUssa et omista mitään, vapautesi viedään ja olet onnellinen jos olet hullu.

Juha

https://yle.fi/a/3-12314941/64-3-123763

YLE ”Saksan liittopäivät julistamassa Holodomorin kansanmurhaksi”

Kommunistien maaomaisuuden pakkolunastus johti miljoonien ihmisten nälkäkuolemaa.

Kommunismin rikokset on tuotava julki ja kaikkien tietoon ja pidettävä ihmisten tietoisuudessa jotta näin ei pääse uudelleen tapahtumaan. EU kommunistien tavoite on sama kuin kaikilla kommunisteilla. opit tulevat edelleen 2020- luvulla Marxilta ja Leniniltä. Yksityisomaisuuden ryöstö ja vapauden riisto. EU on kuolema.

John Quiman

Tuo kommunismin rötösten puiminen olisi pitänyt aloittaa ajat sitten.

Vaan on kaikki vuosikymmenet saanut liehutella sirppi ja vasara -lippuja ja muita kommunistisia tunuksia vapaasti, vaan ei natsi-Saksan tunnuksia. Kommunismi on jäänyt huomiotta. Vasta nyt vuosikymmeniä NL:n kaatumisen jälkeen tuota Holodomoria käsitellään.

Kiinalla on myös paljon pyykkiä pestäväksi, miljoonia uhreja kommunistisen puolueen toimesta. Siitä tuskin on aikomuksia puhua suureen ääneen.

John Quiman

Ei EU sitä totalitaristista systeemiä tee. Sen tekevät poliitikot, jotka päättävät mitä EU tekee. Suomessa on omasta takaa sitä totalitarismia haluavia poliitikkoja, joten mikään ei säästä Suomea, ellei suomalaisia poliitikkoja pysäytetä.

Sama ongelma on muissakin EU-maissa. Mikäli EU-maissa totalitarismia haluavat poliitikot saavat kyytiä, muuttuu EU siinä silmänräpäyksessä muuksi, eikä enää aja totalitaristista h-lvettiä.

EU:sta eroaminen ei nykyhetkellä ole mahdollista, koska kansa ei äänestäisi sen puolesta. Jos kuitenkin EU:sta erottaisiin, pitäisi jotenkin tulla toimeen EU:n kanssa mm. kaupan vuoksi. Silloin EU sanelee ehdot kauppasopimuksille ja Suomen nykyisen kaltainen hallitus suostuu kaikkiin totalitarismia edistäviin ehtoihin.

Taustalla on mm. WEF ja Schwab, joka sanoi vastikään, että Kiina on mallimaa tulevaisuuden hallintomallille. Voiko tuota suoremmin sanoa, että kansoista tehdään poliittisen eliitin orjia.

Jotta tuosta sotkusta pääsisi eroon ja vapaaksi, pitää olla todella kylmäpäisen looginen peluri. Millään puhkumisilla ja pullisteluilla se ei ratkea. Siksipä puolue, joka lähinnä puhkuu, vailla mahdollisuutta todella vaikuttaa, ei saa mitään muuta aikaiseksi kuin sen puhkumisen ja pullistelun.

P.S.
Yksi tavuviiva korvaamassa yhtä kirjainta kertoo miksi tämä meni odotushuoneeseen, mutta sain tämän uuden version läpi sillä tavuviivalla.

Viimeksi muokattu 10 kuukautta sitten by John Quiman
Juha

Juuri näin. EUn taustahahmot, globaalit yliloordit ja rahanväärentäjäeliitti on se, joka tätä kommunismia ajaa EUhun.

Nämä pahuuden lähettiläät kertovat sen itse, mikä heidän tavoitteensa on. Tosiaankin.. WEFn Dr Evil sanoo, että kommunistinen Kiina on se roolimalli, jota he suosittelevat.

”I think it’s a role model for many countries,..

”I think we should be very careful in imposing systems. But the Chinese model is certainly a very attractive model for quite a number of countries,” Schwab said

Siis aivan kipeä organisaatio tämä WEF ja sen johtaja. Vaarallisia, kuten heidän kiilusilmäiset nuoret opetuslapsensa.

Kommunistinen Kiina on se roolimalli joka tuodaan joka kylään ja kaupunkiin. Punainen Kiina jossa ihmisten perusoikeudet on suuri vitsi. Valtio joka on suuri avovankila. Maa jonka lähihistoria on täynnä punaterroria, irtopäitä, suolenpätkiä, seivästettyjä toisinajattelijoita ja elävältä haudattuja intellektuelleja.

Täysin käsittämätöntä että nukkehallituksemme on tämän hullun talutusnuorassa.

Viimeksi muokattu 10 kuukautta sitten by Juha
Ilmari

Tässä on paljon asiaa. Jos eroamme EU:sta, ulkomaankauppamme joutuu vaikeuksiin. Tullimuuri nousee heti Euroopassa.

Juha

Heh.. Joo briteillä ja Sveitsillä menee tosi kehnosti kun kauppa ei käy yli rajojen.. sit mä heräsin..

Ilmari

Niinhän briteillä meneekin.

ike

Briteillä se johtuu ehkä muista syistä. Sveitsi on kuitenkin jättiläinen monella alalla, ehkä myös muista syistä. Kauppa kyllä käy, yleensä muista syistä kuin EU.

Vieraslaji

Nykyisillekin matuille kengänkuva persiiseen ja karkoitus samalla merikontilla/rekan perävaunussa, jolla tänne tunkeutuneetkiin.

Kolmossivun tyttö

Kannatan muuten, mutta ehkä tuo sateenkaariväen adoptio- ja keinohedelmöityskielto on liian jyrkkä. Erilaisia perheitä on aina ollut ja on jatkossakin ja lapsen voi hankkia muumimukitaktiikalla, SML:n ehdotus toteutuessaan vain vie lesbo- ja homoparien lapsilta juridiset oikeudet mm perinnön suhteen.

Toki olen SML:n kanssa samoilla linjoilla mm sen suhteen, että perinteistä perhemallia tulee tukea ja suomalaisia tulisi kannustaa lastentekoon, ainakin poistaa esteet lastenhankinnan tieltä. Suurin osa ihmisistä on joka tapauksessa heteroita, saavutettujen etujen poistaminen vähemmistöiltä ei nähdäkseni poista väestönkehityksen hidastumista, se on ainoastaan askel taaksepäin vähemmistöjen oikeuksissa.

Olen myös samaa mieltä siinä, että ns homopropagandan levittäminen alaikäisille tulisi kieltää. Eiväthän lapset ole muutenkaan ennen puberteettia kypsiä kuulemaan ihmisen lisääntymisestä, eivätkä edes kiinnostuneita. Luonnollinen kiinnostus ohjaa yleensä tiedonhankintaa. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvää materiaalia pienille lapsille voidaan pitää siis manipulointina ja kehityksen tahallisena ohjaamisena, ei valistuksena.

Myös sukupuolien ja seksuaalisen suuntautumisen monimuotoisuudessa ollaan mielestäni menty hakoteille, jakamalla ihmiset kymmeniin sukupuoliin vähemmistöt halutaan pilkkoa pieniin jopa yhden hengen lokeroihin, hajottaa ja hallita.

Ihmettelen myös SML:n intoa tukea erikseen tuulivoimaa, miksi saasteeton ja infraäänistä vapaa aurinkoenergia on unohdettu? Tilasin itsekin Kärkkäiseltä kannettavan aurinkopaneelin parvekkeelle ja vot, sillä lataa älylaitteet, varsi-imurin ja pyörittää led-lukulamppua. Toki talvella ja pilvisellä aurinkoenergian tuotanto on vähäisempää (ei kuitenkaan olematonta), mutta näillä sähkönhinnoilla jokainen watti merkitsee.

Kaipaan kuitenkin aikoja, jolloin SML:n ajamille asioille ei tarvinnut omaa puoluetta, vaan ne kuuluivat kaikkien puolueiden listoille.

Viimeksi muokattu 10 kuukautta sitten by Kolmossivun tyttö
Heikki Salama

Moneen kertaan luin kohdan sateenkaariporukan adoptio- ja keinohedelmöityksestä, mutta en löytänyt mainintaa homoparien lapsien perintöoikeuksista. Miten kyseisten lastenhankkimistapojen vastustaminen mitätöi perintöoikeuden? Miten ”kielto” voi olla liian jyrkkä? Miten sitä lievennetään? Kielto joko on tai sitä ei ole. Muumimukiasiasta en ymmärrä yhtään mitään.

John Quiman

Minäkin mietin, että miten jokin adoptio- ja keinohedelmöitys estettynä johtaisi lasten perintöoikeuksien poistamiseen.

Mielestäni adoptio-oikeus tulee olla luonnollisella tavalla alullepantujen lasten adoptoimiseen rekisteröidyn parin sisäisenä adoptiona. Suhteen ulkopuolelta tapahtuvaa adoptiota ei tule sallia, koska homoparin luonnollinen tuote ei ole lapsi. Sama koskee keinohedelmöitystä. On varmempaa lapsen etujen kannalta, että saa normaaliksi katsotun elinympäristön. Homoparien tunneseikat eivät ole argumentti asiassa, ne ovat itse kehiteltyjä tunteita, jotka eivät määrittele todellisuutta millään tavalla.

Avioliitto ei ole sateenkaariporukan juttu lainkaan, koska se ei vastaa avioliiton ajatusta.

Rekisteröity parisuhde on siihen sopiva ja se takaa myös lasten perintöoikeudet. Perintöoikeus on ihan oma asiansa, eikä siihen keinohedelmöitys tai adoptio vaikuta mitenkään, olipa niihin oikeus tai ei.

Ja tuo muumimukitaktiikka jäi kyllä arvoitukseksi. Täytyy olla jonkin pienen piirin sisäinen juttu.

Viimeksi muokattu 10 kuukautta sitten by John Quiman
Kolmossivun tyttö
Kolmossivun tyttö
Tuumailija

Omasta mielestäni pitäisi virittää yhteistyö Intialaisten kanssa Torium voimaloiden kehittämiseen. Intian valtio on avannut piikin tämän kaltaiseen projektiin ja tavoitteena on saada maa omavaraiseksi energiahuollon osalta, miksi ei voisi ottaa siihen osaa ja virittää kenties myöhempää kauppakumppanuutta esim. polttoaineen osalta.
Tästä kannattaisi ottaa nyt koppi ja olla etulinjassa.

Vispilät saisi unohtaa tyystin ja keskittyä tällä hetkellä optimaaliseen sekä tehokkaaseen ydinvoimaan, pitäen se mielessä että viimeinen kerta kun ranskikset tulevat säätämään tänne asian tiimoilta toistakymmentä vuotta myöhässä, C’est la vie.
Mielummin rakennetaan perinteisiä y-voimaloita, koska meillä on tietotaito hallussa ja näin ollen kustannukset alhaisemmat.

Piikkilampaat

Eteenkin ydinvoimapäätös pitäsi tulla heti sillä rakentaminen kestää yhdelle voimalalle vuosikymmenen. Tuon lisänä vesivoima on oikestaan ainoa sähköntuotannossa sillä vesivoima ei ole pahasti riippuvainen sääilmiöistä eikä talvesta.

Tuumailija

Ei tuo nyt niin kauaa kestä enää, Loviisa 1/2 7v., Olkiluoto 1 kesti 4v. ja Ol 2 5v., elikkä vaikka rakennettaisiin Ol2 mallisia voimaloita päivitetyin parannuksin olisi näitä saatu 3 ellei 4 rakennettua kolmosen aikataulussa 18:sta vuodessa.
Kun katsotaan, että jopa loviisa joka oli silloin 70-luvulla uutta tekniikkaa, rakennettiin 7:ssä vuodessa ja vielä puksuttaa sähköä verkkoon ilman ongelmia.

John Quiman

Kannatan ydinvoimaa, koska se on tehokasta ja lähinnä haitatonta. Uraanin louhinnassa on jotain haittoja, mutta ei säteilyhaittoja. Mitä säteilyä jää jäljelle louhinnan jälkeen, on sitä luonnon omaa säteilyä, joka on siellä joka tapauksessa.

Kannatan jopa niin runsasta ydinvoimaa, että ylijäämää voidaan myydä ulkomaille ongelmitta.

Vesivoimalla on haittana se, että jokien kalakannat ja muu luonto kärsii. Siksipä periaatteessa vastustan vesivoimaa, vaikka se on hyvin puhdasta energiaa. Nauttisin mieluummin lohijoista, joissa kalakannat ovat erinomaiset.

Kata

https://www.youtube.com/watch?v=z09K2SvXwjg

Mutta mutta…..tuossa on taas tekopyhyyden rupellikenttiä ja aurinkopaneeleja…..Niin kerta kaikkiaan pösilöä..

ike

Tukipakettihälytys!Tukipaketteja näkyvissä.

Kata

😀

Piikkilampaat

Vesivoimaa voi myös tehdä järkevästi, ei se tuolloin tapa mitään kalakantoja.
Aurinko-tuulivoima on jälkijättöisien kannattamia, suomessa noilla ei tee mitään, ehkä mökkikäytössä ei muualla.

John Quiman

Muistaakseni Torium-voimaloiden merkittävin haitta on se, että sen polttoaineesta ei voi käytön jälkeen rikastaa ydinpommeihin kelpaavaa plutoniumia. Tämä ei mielestäni ole tarpeen, eikä se ainakaan nyky-Suomea haittaisi. Tuo on vain seikka, joka kiusaa ydinasevaltioita ja siksi se ei ole suosiossa. Toriumin jätteistä voi kuulemma rakentaa ydinpommin, mutta se olisi säteilyltään liian paha, joten sitä ei suosita.

Viimeksi muokattu 10 kuukautta sitten by John Quiman
Tuumailija

Tosi, amerikoissahan oli jo 50-luvulla toiminnassa kaksikin Torium voimalaa, eka taisi poksahtaa ihan tekniikan vuoksi ja toinen sentään jauhoi kymmenkunta vuotta sähköä, mutta american workmanshippi kostautui viiveellä koska materiaalit eivät kestäneet ja se poistettiin käytöstä samoin kuin kehittelypöydiltä. Voi osasyy olla ettei Armylta enää tullut myöskään rahoitusta, kun huomattiin mainitsemasi asia.
Toriumin jäte on oikeasti matala-aktiivista sekä puoliintumisen aika taisi olla sadoissa vuosissa eikä sitä määrällisesti synny kuin kiloja, saa korjata.

John Quiman

Jos ne rikastavat toriumin jätteet ydinpommiin sopiviksi, sitten säteilytasot ovat rajut. Sitten se on niille ongelma.

Viimeksi muokattu 10 kuukautta sitten by John Quiman
Puolueeton

Olisi mukavaa, kun edes yksi puolue kertoisi selvästi, miten Suomen tulevaisuudessa suhtaudutaan Nato jäsenyyteen ja ilmastonmuutokseen.

Ohjelma ei ole järkevästi suunniteltu. Ajankohtaisin kysymys on Nato sopimus ja siitä ei ole sanaakaan. Irti EU:sta on merkittävä kohta. Liittymisen ainoaksi syyksi liittymispäätöstä harkittaessa on aikoinaan ajateltu Suomen turvallisuutta. Sehän on merkittävä asia nykyäänkin suurvalta Venäjän naapurina. EU tukee Ukrainan puolustusta voimallisesti mainittua suurvaltaa vastaan, vaikka Ukrainan ei ole edes EU jäsen.
Sinimustalle liikkeelle ilmastonmuutos on todellinen asia, josta on maininta siirtolaisuuden kohdalla. Asia on sekin nykypolitiikassa huipputärkeä, joten siihenkin tulisi ottaa selvä kanta. Onko fosiillisen energian käyttö rajoitettava vai käytettävä halpaa energiaa.
EU:sta ei suinkaan tarvitse erota. Nyt on valittu huonot poliitikot, jotka pitävät kiinni omista eduista EU politiikassa eikä Suomen kansalaisten eduista. Sinimusta liike ei ota selvää kantaa kahteen ajakohtaiseen ongelmaan, jotka ovat maallemme erittäin tärkeitä valintoja tulevaisuudessa.

Viimeksi muokattu 10 kuukautta sitten by Pekka Viherä
Terhi Kiemunki

Kantamme kansainvälisiin sopimuksiin, kuten sotilasliittoihin löytyy puolueohjelmasta https://sinimustaliike.fi/ohjelma/ulkopolitiikka/
Miten ilmastonmuutokseen mielestäsi pitäisi vaikuttaa Suomen politiikassa? SML on ottanut ohjelmissaan kantaa haitallisiin kansainvälisiin sopimuksiin, sellaisia ovat myös kaikki ilmastosopimukset joihin Suomi kuluttaa tolkuttomasti rahaa ja joilla ei ole mitään vaikutusta ilmastonmuutokseen. Ylipäätään ihmisillä, mutta etenkään meillä suomalaisilla ei ole mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutokseen, ilmasto on aina muuttunut. Se, että näissä kommenttiketjuissa sotketaan suomalaisen luonnon ja sen varojen suojeleminen johonkin ilmastohömppään, on kiinni lukijan asenteista.

Ilmari

Itämeren alueen maat eivät ole kiinnostuneet kahdenvälisestä tai monikeskeisestä sotilaallisesta yhteistyöstä Suomen kanssa.

SML:n mielestä Suomen pitäisi erota YK:sta johon kuuluvat kaikki maailman maat. Mitä siitä hyötyisimme?

Terhi Kiemunki

Tiedätkö millaisiin sopimuksiin YK:ssa sitoudutaan? Tiedätkö mitä YK maksaa kokonaisuudessan Suomelle? Entä pystytkö kertomaan mitä sillä rahalla on saatu tai saadaan? Eli miten Suomi hyötyy YK:sta?

Piikkilampaat

Aivan. Luulisi että jokiselle normaalille ihmiselle olisi jo kauan ollu selvillä mikä Yk on ja onko siitä mitään hyötyä ollut Suomelle. Nytkin yk vaatii Suomea tekemään lähes oman itsemurhan.

Runtiti-pou

Ei vain ”lähes”, vaan selkeän itsemurhan. Talous ja ”päästöt” alas, väki vaihtoon, velkakonkurssi ym ym

John Quiman

YK on moista poliittista moskaa, mutta se, mitä haittoja siitä eroaminen toisi, pitää myös ottaa huomioon.

John Quiman

Sotketaan ilmastohömppään, koska asiasta kertovassa artikkelissa puhuttiin ”vihreästä siirtymästä”, joka ilmaisuna liittyy tiukasti juuri ilmastohömppään. Jos ei tarkoita sitä vihreää siirtymää, ei kannata kirjoittaa ”vihreä siirtymä”.

Ei voi viitata lukijoiden asenteisiin, jos itse omilla sanoillaan sanoo, että kannattaa vihreää siirtymää. Lukijat ovat ymmärtäneet oikein, mutta onko tiedotettu oikein, on oma kysymyksensä.

Piikkilampaat

Virhe ei ollut lukijoilla vaan siitä tiedottaneilla eli nimenomaan Sinimustilla.
Se että alkoivat syyttämään muita siitä, kertoo jo aika paljon itse puolueesta. Ei paljoa kiinnosta enää.

Nationalisti

Hyvännäköinen ohjelma, arvostan korkealle panostuksia lapsiperheisiin.

Se, mihin suhtaudun skeptisesti, ehkäpä jopa kielteisesti on tuulivoima.
Sitä ei pidä sijoittaa niin, että se pilaa millään tavalla ihmisten asuinympäristöä ja maanomistusten arvoa, ne ovat kamalan rumia.
Terveysvaikutuksiakaan ei ole riittävästi tutkittu, lisäksi se vaikuttaa lintuihin ainakin jokseenkin.
Tuottavuuskin on vähän niin ja näin, riippuu vahvasti sääolosuhteista.

Kokonaiskuvassa enemmän olen tuulivoimaa vastaan kuin sen puolesta.

JFK

Samaa mieltä. Hyvin laadittu. Laittaa harkitsemaan vaikka äänestämistä. Ohjelmasta tosin puuttuu kokonaan ulkopoliittinen puoli (ero EU:sta on aikaslailla sisäpoliittinen juttu). Olisi hyvä tietää, miten SML aikoo äänestää ediskunnassa ja toimia valiokunnissa ulkopoliittisissa kysymyksissä.

John Quiman

Tuulivoima on ideologista hömppää. Toki jossain tapauksessa se voi olla hyvä, mutta tuulivoima jonain massiivisena energiantuottajana on ideologista hömppää ja luonnolle haitallista, ihmisiä myöten.

John Quiman

Tuli tässä myöhemmin mieleen, että joihinkin laivoihin on asennettu suomalaista tekniikkaa, jolla tuulen avulla saadaan säästöjä polttoaineen kulutuksessa. Se jopa toimii. Mutta se ei olekaan mikään tuulimylly, jolla tehtäisiin säköä jos sattuu tuulemaan. Siinä käytetään apuna tuulivoimaa, jos sattuu tuulemaan. Muutoin koneet liikuttavat pelkästään polttoaineen voimalla.

Tehdäänkehitysmaayhdessä

”Puolueemme
näkökulmasta Suomen henkinen koti löytyy niiden valtioiden joukosta, jotka ovat aktiivisesti
pyrkineet kamppailemaan amerikkalaisen liberalismin ja Venäjän federaation muodostamaa
sotilaallista uhkaa vastaan.” Tuohon haluaisin selvennystä. Kaikki muut ”teesit” ovat arvojeni mukaisia.

Aika puutteellinen ohjelma

Joo Nato -kanta pitäisi seleästi ilmoittaa. Samoin kuin ilmastohulluuteen sekoomisen aste tai siitä luopuminen ja keinot siihen.

Ilmari

Se tarkoittaa sitä että SML:n mielestä Suomen pitäisi eristyä muusta maailmasta.

Piikkilampaat

Suomen oikean kansan geenit on häviämässä ja sinun mukaan pitäsi mättää rajat pullollaan maahan kaikki islamistit tuhomaan tämän kansan.

Runtiti-pou

Totta helkutissa on eristyttävä

otto suni

Useimmat sinimustan liikkeen vaaliojelman tavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia, mutta on syytä huomioida jo tässä vaiheessa, että irti EU:sta on ensimmäinen tavoite ja omaan rahaan siirtyminen. Ampumaratojen vähäisyys ja aselupien saannin vaikeuttamien on poliittisen poliisimme toiminnan tulosta, joten ilman myös Puolustusvoimain tukea sinimusta liike ei näitä tavoitteita voi koskaan saavuttaa, eli muuttaa Polpon asennetta. Puolustusvoimain johto esti 1991-1992 Suojeluskuntien uudelleen perustamisen vaikka nimellä Kansalliskaarti ja vuonna 1997 ampuma-aselain uudistuksen yhteydessä Puolustusvoimain ylin lakiviranomainen asessori Bore-Hägglund lopetti Puolustusvoimain oikeuden antaa ampuma-aselupia kantahenkilökunnalle!
Aseistettu ja tietorikas kansakunta ei sovi poliittisen eliitin kuvioihin ja erityisesti kokoomuksen edustajat EU:ssa Henna Virkkunen ja Sarvamaa kuuluvat näihin henkilöihin. Katala Katainen on ollut aseluvan haltijoille todellinen vihollinen ja kansallista itsemääräämisen oikeutta on globalistinen kokoomus etunenässä ajanut! Tällä hetkellä eduskunnassa on vain joitakin yksilöitä kansanedustajissa joihin voisi luottaa, joten millainen on tulevaisuus kun ”kultainen oksa” odottaa EU:ssa maanpettureita!

Juha

Juuri näin. Irti EUsta ja Eurosta on ykköstavoite. Muut tavoitteet ovat lillukanvarsia. EU exit puolueet voisivat koota voimansa yhteen ja pitää yhdessä meteliä tästä ykköstavoittesta. Tuulivoimasta ym voidaan vääntää sitten myöhemmin. Nyt on aika muodostaa todellinen oppositio EU-kommunisteille (= kok, pers, kesk. ym vasemmisto)

Kansalaisen verkkokauppa