Eurooppa Kotimaa Politiikka Talous

Suomi ei ole riippuvainen venäläisestä raakaöljystä – bensiiniä ja dieseliä tuodaan Ruotsista ja Länsi-Euroopasta

Kuva: Flickr.

Muun muassa ABC- ja St1-ketjujen hankinnat on suunnattu koko Itämeren alueelle. Nesteen osalta kolmannes öljystä tulee Venäjän ulkopuolelta.

 

Venäläisen öljyn osuus Suomen polttoainemarkkinoilla on hallitseva, mutta tarkkaa osuutta on vaikea arvioida. Raakaöljyä ja öljytuotteita tuodaan Suomeen merkittävässä määrin myös muualta.

Sivullisen on muuten vaikea tietää, tulevatko niin sanottujen spot-markkinoiden tuotteet Venäjältä, Persianlahdelta vai jostain muualta.

Porvoossa raakaöljyä jalostavan Nesteen öljytuoteyksikön operatiivinen johtaja Sami Oja kertoo, että noin kaksi kolmasosaa yhtiön käyttämästä raakaöljystä tulee tällä hetkellä Venäjältä.

“Merkittävä osa Nesteen raakaöljyhankinnoista tehdään spot-markkinoilla eli lasti kerrallaan, joten pystymme näin reagoimaan joustavasti markkinavaihteluihin”, Oja sanoo Hämeen Sanomille antamassaan haastattelussa.

Raakaöljyä tuodaan Suomeen käytännössä vain Nesteen tarpeisiin. Muut jakeluketjut hankkivat bensiiniä, dieseliä ja muita öljytuotteita Ruotsista ja muualta Länsi-Euroopasta sen lisäksi, että ne hankkivat tuotteita Porvoon jalostamolta.

“Meidän osaltamme jaellut tuotteet tulevat pääosin muualta kuin Nesteeltä, kertoo North European Oil Traden (NEOT) toimitusjohtaja Petri Appel.

SOK:n ja St1:n omistama NEOT vastaa ABC-, St1- ja Shell-ketjujen polttoainehankinnoista. St1 omistaa öljynjalostamon Göteborgissa Ruotsissa ja jakeluketjut Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. NEOT tekee hankintoja myös muilta jalostamoyhtiöiltä Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Puolassa.

“Meillä on olemassa kaupalliset suhteet kaikkiin Itämeren alueen jalostajiin ja mahdollisuudet hankkia tuotteita globaaleilta öljytuotemarkkinoilta. Meillä on oma ja laaja logistinen jakeluverkosto, joka mahdollistaa tuonnin ja jakelun koko Suomen alueella, Appel painottaa Hämeen Sanomille.

Venäläisen Lukoilin omistaman Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt sanoo, että yhtiö ei tuo Venäjältä bensiiniä tai dieseliä. Teboil hankkii polttoaineensa Nesteeltä Porvoosta ja Länsi-Euroopasta.

Flyckt ei halua liikesalaisuuksien vuoksi tarkentaa, mikä on ulkomaisen tuonnin osuus ja mistä päin Länsi-Eurooppaa polttoaineet tulevat.

Öljytuotteiden osuus Ruotsista ja Alankomaista tulevasta tuonnista on suuri

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkija Birgitta Berg-Andersson kertoo, että öljytuotteiden osuus Suomen tuonnista on arvoltaan noin 15 prosenttia, mikä on tuoteryhmistä suurin. Ruotsi on Suomen toiseksi suurin tuontimaa Saksan jälkeen.

Berg-Anderssonin mukaan hollantilaisten öljytuotteiden tuonnin osuus on 12 prosenttia, mikä on enemmän kuin elintarvikkeiden tuonti Hollannista. Rotterdam Alankomaissa on spot-markkinoiden keskus.

Tuontitilastot viittaavat siis siihen, että Porvoon jalostamon kokonaan venäläisestä raakaöljystä valmistettujen öljytuotteiden osuus on alle kaksi kolmasosaa.

Jakeluketjujen markkinaosuudet osoittavat, että todennäköisesti Suomessa myydään paljon myös muuta kuin venäläistä polttoainetta.

Yhtiöiden mukaan ABC-, St1- ja Shell-asemien markkinaosuus bensiinissä on noin 56 prosenttia ja dieselissä noin 34 prosenttia.

Teboilin markkinaosuudet olivat kaksi vuotta sitten bensiinissä 16 prosenttia ja dieselissä 27 prosenttia. Loppu on käytännössä Nesteen osuus. Yhtiö itse ei julkista lukujaan kilpailullisiin syihin vedoten.

Viime viikolla Yhdysvallat esitteli vaiheet, joihin se pelkäsi Putinin ryhtyvän, alkaen valeoperaatioista ja dramaattisista väitteistä, joilla luodaan tekosyy hyökkäykselle ja jotka johtavat mahdolliseen Kiovan sotilaalliseen kukistamisyritykseen.

Opec voisi korvata Venäjän raakaöljyn

Öljymarkkinat ovat paljon joustavammat kuin putkikaasumarkkinat, sillä tankkerit voivat hakea raakaöljyä tai bensiiniä ja muita öljytuotteita monesta suunnasta. Vaihtoehtoja on siis olemassa, vaikka länsimaiden asettamiin pakotteisiin sisältyisikin öljytoimitusten lopettaminen Venäjältä tai Venäjä lopettaisi vastineeksi öljyn viennin länteen.

”He ampuvat itseään jalkaan, jos he lopettavat öljyn myynnin. Se vaikuttaisi maan omaan talouteen rankasti, Etlan Berg-Andersson arvioi.

Myös Ulkopoliittisen instituutin tutkija Markus Holmgren pitää Venäjän kovia vastapakotteita erittäin epätodennäköisinä Venäjän omien tulonlähteiden vuoksi.

Hänen mukaansa öljytoimitusten keskeyttäminen on käytännössä mahdotonta, koska Venäjän budjetti on talousjärjestelmän kautta hyvin tiukasti sidoksissa öljyyn. Venäjän öljy olisi myös helposti korvattavissa, jos öljynviejämaiden järjestö Opec lisäisi tuotantoaan.

“Heillä olisi ainakin intressi, koska se (Venäjän toimitusten katkeaminen) johtaisi öljyn hinnan nousuun ja markkinarakoon heille. Kyllä siihen kannusteet olisivat suuret”, Holmgren arvioi.

Hänen mukaansa raakaöljyn saatavuus voi kuitenkin heikentyä lyhyellä aikavälillä.

Saattaa vaikuttaa rakennusten lämmityskustannuksiin

Venäjän hyökkäysuhka Ukrainaan saattaa vaikuttaa suomalaisten asuin- ja palvelukiinteistöjen lämmityskustannuksiin. Maakaasun, kaukolämmön ja öljylämmityksen hinta voi nousta.

Energiateollisuuden kaasumarkkinoiden asiantuntijan Heikki Lindforsin mukaan tarkkaa arviota Suomeen tulevan venäläisen maakaasun määrästä ei ole. Maakaasua tuodaan tällä hetkellä enemmän Baltian maista, mutta sen alkuperä on Lindforsin mukaan epävarma.

Noin neljätuhatta omakotitaloa ja tuhat rivi- ja kerrostaloa lämmitetään tällä hetkellä kaasulla.

“Valta-osa maakaasusta menee kemianteollisuuden raaka-aineiksi, metsäteollisuuteen sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, Lindfors kertoo Hämeen Sanomille.

Maakaasuverkko kattaa vain Etelä- ja Itä-Suomen

Lindforsin mukaan Venäjän rajoitusten mahdollisesti aiheuttamat häiriöt maakaasun jakelussa haittaavat enemmän teollisuutta kuin kotitalouksia. Esimerkiksi kemianteollisuus voi joutua rajoittamaan tuotantoaan.

“Kaasun hinta on tällä hetkellä ennennäkemättömän korkea. Jos Nord Stream 2 -kaasuputkea ei oteta käyttöön, kaasun hinta ei tule laskemaan kriisiä edeltävälle tasolle tämän vuoden aikana. Teollisuus- ja kotitalouskäyttäjillä ei ole välttämättä vaihtoehtoa vaihtaa muihin polttoaineisiin,” Lindfors arvioi Hämeen Sanomille.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz ilmoitti tiistaina, että Nord Stream 2 -kaasuputkihanke tullaan keskeyttämään Venäjän toimien vuoksi.

Pakotteet eivät heijastu suoraan kaukolämmön hintaan

Venäläistä maakaasua käytetään myös kaukolämmön polttoaineena. Noin kymmenen prosenttia kaukolämmöstä tuotetaan maakaasulla.

“Valtakunnallisesti noin neljäsosa kaukolämmöstä tuotetaan metsäpolttoaineilla, kuten hakkeella. Osa tästä polttoaineesta tulee Venäjältä”, energiateollisuuden kaukolämpöön erikoistunut johtaja Janne Kerttula sanoo.

Kerttulan mukaan venäläisen metsäpolttoaineen osuus vaihtelee Suomen sisällä. Itä-Suomessa energiayhtiöt voivat käyttää paljon venäläistä polttoainetta, mutta Länsi-Suomessa sitä ei juuri ole.

Kerttula arvioi, että Venäjälle asetettujen pakotteiden mahdollisesti aiheuttamat polttoaineiden hinnankorotukset eivät välttämättä heijastu suoraan kaukolämmön hintaan.

Yhtiöt ovat varautuneet raaka-aineiden saatavuuden ja hintojen muutoksiin, ja voivat tarvittaessa siirtyä toisten polttoainelähteiden käyttöön, hän jatkaa.

Sen sijaan kotitalouksien öljylämmityksen hinta voi nousta. Kerttulan mukaan noin seitsemän prosenttia suomalaisista asuin- ja palvelukiinteistöistä lämmitetään öljyllä.

“Öljyn hinta määräytyy maailmanmarkkinoilla, jotka ovat alttiita globaaleille kriiseille”, Kerttula toteaa lopuksi Hämeen Sanomille.

 

Lähde: Hämeen Sanomat

16 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Sakke

Hahahahaha, Ruotsista tuodaan öljyä, milloin ne on Ruotsissa alkaneet poraamaan öljyä?Arabisheikkejä siellä kyllä on, mutta onko öljyäkin?

ike

No onko suomenlahdella tai tai pohjanlahdella öljyä. Onko se joillakin asioilla sovittu että sitä ei käytetä.. Anteeksi voisiko joku , katsotaan,

I'm only assking

*Nesteen öljytuoteyksikön operatiivinen johtaja Sami Oja kertoo, että noin kaksi kolmasosaa yhtiön käyttämästä raakaöljystä tulee tällä hetkellä Venäjältä.”

Niin, ei Suomi ole riippuvainen venäläisestä tuontienergiasta, mutta jos 2/3 raakaöljystä poistuu markkinoilta niin, mikä on vaikutus hintoihin.

Tuskin Venäjä lopettaa energian vientiä tai Eurooppa sen ostoa Venäjältä, mutta nämä voidaan kierrättää jonkun kolmannen maan kautta. Ja taas pakotteet toimivat niin hienosti.

OPEC:in roolin vahvistuminen taas voi merkitä lisää muslimimaahanmuuttoa, lisää rahaa vihapuhemoskeijoille, lisää moskeijoita, islamin poliittisen vallan kasvua, lisää kivapuhepoliiseja ja islamin pakkohyväksyntää.

Puolueeton

”Venäläisen Lukoilin omistaman Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt sanoo, että yhtiö ei tuo Venäjältä bensiiniä tai dieseliä. Teboil hankkii polttoaineensa Nesteeltä Porvoosta ja Länsi-Euroopasta.”
Ilmankos Teboilin diesel on heikentynyt. Nesteen dieselissä tankin on pohjalle kertynyt ruskeaa siirappia, joka tukkii pienet putket. Siirappi ei liukene orgaanisiin liuottimiin, mutta lipeä sitä liuottaa. Siksi siirryin käyttämään Teboilin dieseliä. Viime vuonna siihenkin kertyi tankin pohjalle muutamassa kuukaudessa kellertävää siirappia samoin ominaisuuksin ja magneettipummpu meni pilalle, vaikka sitä ennen oli suodatin. Mutta sekin oli täysin limainen.Tekisi mieli kirjoittaa myrkynvihreää siirappia.
Vähitellen vähän ajetuissa autoissa kertyy ainetta tankin pohjalle ja seurauksena voi olla vaurioita polttoainejärjestelmässä.
Ero EUsta ja suorat ostokset naapurista idän puolelta. Halpa energia on niin tarpeellista Suomen kansalle.

Ilkka Forsten

Mutta kuka maksaa niksmannien lämmityskulut, jos venäläisten kaasuputkea boikotoidaan ? Saksahan on ajanut oman ydinvoimansa alas. Minä pahoin pelkään että SUOMI taas kompensoi keskieuroopan menoja jakamalla muutaman miljardin EU:n tukipakettina Güntereille. Sitten Sanna Marin kertoo meille että tätä yhteisvastuullisuus tarkoittaa, joten joudumme, ikävä kyllä nostamaan kotimaan hintoja.. Ursula on päättänyt näin ja hillotolpan toivossa emme uskalla kieltäytyä. Ursula kun on nimestään huolimata itsekin niksmanni. ( Ei sentään günther tai mistä sen nykyään tietää ? )

Puolueeton

Tuli mieleen, 1800 luvulla suomella oli jo oma hallitus, mutta päätökset tuli Venäjän tsaarin hyväksyä. Mytkin on oma hallitus, ei ole tsaaria mutta on Ursula von der Leyen.

Lieväasteinen

Suomen suuriruhtinaskunta oli itsenäisempi kuin EU-Suomi:

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007982660.html

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/reijotossavainen/126004-suomen-autonomia-nykyista-suurempi-1800-luvulla/

Huom. En tarkoita, että pitää liittyä Venäjään.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Lieväasteinen
Tuumailija

Venäjä on kuitenkin kolmanneksi suurin öljynviejä USAan ja mikä sitten onkaan euroopan osuus.
Ruotsilla ei kauheasti noita öljylähteitä/porauslauttoja taida olla, joten sekin vain ostaa muualta ja aika todennäköistä että osa siitäkin on peräisin venäjältä.

Täällä hölmölässä toteutetaan piirulleen usan määräämiä rajoitteita ja kipuillaan siitä että kauppa ei vedä mihinkään suuntaan. Samaan aikaan muut euroopan maat naureskelvat suomen tinalopäättäjiä ja käyvät kauppaa venäjän kanssa.

Eu;n ulkopuolella olisi huomattavasti suuremmat markkinat ja vapaus päättää kenelle myy tahi keneltä ostaa. Euroopan markkinat ovat jo täynnä eurooppalaisten omia tuotteita ts. omavarainen sen suhteen.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Tuumailija
Sähkö tulee pistorasiasta

Mutta mihin hintaan…. Ja muutenkin: Suomi ON riippuvainen joka tapauksessa. Parempi käydä kauppaa viisaasti ja edukkaammin Venäjän kanssa.
Mikä Kansalainen -lehteä nykyään riivaa?

Rakanokka

No mistä Ruotsi ja Länsi-Eurooppa saavat öljynsä, jota jalostavat eteenpäin? Toisekseen eihän se ole kuin yksi tankkeri upoksissa tai poikittain Suezin kanavassa niin siihen loppuu öljynrahtaus tankkereilla toviksi. Se yksi konttilaivaki aiheutti ison kriisin. Vähän samoja unelmia kuin kuskata lng-kaasua ihmisoikeusmaa Qatarista EU:hun.

Isä Pilvinen

Norja & Iso-Britannia taitaa olla Ruotsin lähimmät öljyntuottajamaat Pohjanmerellä.

Suuruusluokat

Ei taida ihmiset tietää paljonko poltoainetta kuluttaa tankkeri joka liikkuu sen 40 solmua tai yli merellä. se syö polttainetta järjesttömiä määriä. Neljä maailman isointa tankkeria kuluttaa polttoainetta enemmän kuin koko maailman liikenne yhteensä. Siis maa- ja lentoliikenne.

Niin että ruvetaan vaan tuomaan öljyä Opecita. Sehän se kannattaa. Pitää muistaa aina suuruusluokat.

Ilkka Forsten

Kaivetaan naftaliinista Enskeri ja Tiiskeri, nehän olivat suomen kruununjalokivet silloin aikoinaan.

Ilkka Forsten

Tanskan salmessa taitaa ” ahistaa” jos yrittää rahdata suomeen asti edes yhtä kuormaa. Kun alkaa kääntämään ruoria siinä Englannin eteläkärjen kohdalla, saattaa taivutus onnistua.

Vasemmistolaiset ovat sairaita debiilejä

Ja rahatkin voi lähettää vaika Italiaan.

Juha

Hei. Korvataan Venäjän öljy Iranin tai Venezuelan öljyllä 😂