Tagi - aivopesu

Kolumnit

Puhtaan järjen kritiikki

Otsikkoni viittaa tietenkin Immanuel Kantiin, hyvin merkittävään valistusajan filosofiin, jonka ajatuksista voimme kiittää monia eurooppalaisia...