Kotimaa Politiikka Uutiset

Tehy ja SuPer: Työnantaja antaa virheellistä tietoa suojelutyöstä, pakkolaille ei perusteita

Kuvituskuva Pixabay

Tehyn ja SuPerin tiedote:

Tehy ja SuPer kritisoivat voimakkaasti työantajan virheellisiä lausuntoja mediassa suojelutyöstä ja sen määrästä hoitajaliittojen lakossa. Lakon aikaista suojelutyötä on annettu sovitusti. Työantajan huono varautuminen poikkeustilanteisiin kuten hyvissä ajoin tiedossa olleeseen lakkoon ei voi olla peruste rajoittaa perusoikeuksia potilasturvallisuuslailla.

Laissa ei ole säädetty suojelutyövelvoitetta työsuhteisille työntekijöille. Virkasuhteiset voidaan velvoittaa suojelutyöhön lain perusteella. Tehyn ja SuPerin lakko koskee vain työsuhteisia työntekijöitä. Liitot ovat lakkoilmoituksessa ilmoittaneet seuraavasti: ”Lakkokohteissa annetaan suojelutyötä suojelutyöneuvotteluun perustuen välittömään hoitoon; tehohoito, mukaan lukien keskosten ja vastasyntyneiden tehohoito; päivystys; synnytykset; välitöntä hoitoa edellyttävät syöpätapaukset; dialyysihoito; välitön tahdosta riippumaton psykiatrinen hoito; edellä mainittuihin hoitoihin liittyvät kiireelliset anestesiapalvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä muu näihin verrattava, potilaiden hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen estämiseksi tarvittava hoito.”

Suojelutyötä on annettu lakkoilmoituksen mukaisesti ja riittävästi. Työvuoroissa on paikoin saattanut olla jopa normaalitilannetta enemmän hoitajia. Normaaliaikana vuoroissa on jatkuvasti jopa usean hoitajan vaje myös kriittisimmissä toiminnoissa, minkä ei ole katsottu vaarantavan potilasturvallisuutta. Suojelutyöstä neuvotellaan jatkuvasti tarpeen mukaan ja sen määrää seurataan.

– Työnantaja esittää mediassa virheellisiä väitteitä asiasta. Sairaaloiden johto on nähtävästi valinnut viestintälinjan, jossa se virheelliseen tietoon perustuen ja pelottelemalla pyrkii murtamaan lakkoa ja vaikuttamaan kansalaisten mielipiteeseen hoitajien laillisesta lakosta. Tai sitten johtajat eivät tiedä, mitä heidän johtamissaan sairaaloissa tapahtuu. Kumpikin vaihtoehto on yhtä huono, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Järjestöjen mukaan on selvää, että lakon takia sairaalatoiminta häiriintyy ja ei-kiireelliset toiminnot joudutaan ajamaan alas. Ei voi olla yllätys, että normaali lakko-oikeuden toteuttaminen ja laillinen lakko aiheuttaa supistuksia toimintaan. Työnantajien tulee varautua näihin tilanteisiin, mihin ministeriö onkin erikseen kehottanut mm. ohjauskirjeessään 21.3.2022.

Lakon ensimmäisenä päivänä perjantaina sairaaloissa oli paikoin sekavia tilanteita. Nämä aiheutuivat pitkälti siitä, ettei työnantaja ollut varautunut etukäteen ei-kiireellisten toimintojen sulkemiseen ja potilaiden siirtämiseen muihin sairaaloihin. Työnantaja ei ollut huomannut kutsua kaikkia suojelutyössä olevia töihin. Lisäksi työnantaja ei ollut selvittänyt, pitäisikö lääkäreitä tai muita virkasuhteisia ammattihenkilöitä määrätä suojelutyöhön tekemään sellaisia hoitohenkilöstön tehtäviä, joita he osaavat tehdä.

Hoitajajärjestöt kritisoivat asetelmaa, jossa työnantajan edustaja, joka on samalla myös virkavastuulla toimiva viranomainen, antaa ilman seuraamuksia virheellisiä tietoja medialle tai AVI:lle. Kyseisten tietojen pohjalta STM on nyt valmistelemassa hoitajien lakko-oikeuksia kaventavaa potilasturvallisuuslakia.

– Sama taho, joka toimittaa viranomaisille ja ministeriölle tietoja lakon vaikutuksista ja suojelutyön määristä, on myös työriidan osapuoli. On täysin selvää, ettei hoitajien perusoikeuksia kaventavaa potilasturvallisuuslakia voi säätää virheellisiin tietoihin perustuen, toteavat järjestöt.

Tehyn ja SuPerin mukaan näyttää siltä, että kevään 2020 vakavassa koronatilanteessa perustellusti käytetyn valmiuslain jälkeen työantaja on intoutunut huutamaan lainsäätäjää apuun niissäkin tilanteissa, joissa siihen ei ole perusteita.

– Työnantajien ja valtiovallan huomio ei kohdistu nyt itse asiaan eli vuosia jatkuneeseen sote-alan kriisiin. Tarvitsemme uskottavia ratkaisuja alan ongelmiin eikä hoitajien perusoikeuksiin kajoamista, alleviivaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Esimerkkejä työnantajan antamista virheellisistä tiedoista koskien suojelutyötä

Muutamia esimerkkejä työnantajien antamista virheellisistä tiedoista koskien suojelutyötä hoitajalakon kahden ensimmäisen päivän ajalta:

• YLE 1.4.2022 ja HS 2.4.2022 mukaan Turun yliopistollisen keskussairaalan vt. sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö toteaa, että dialyysissä ei ole ollut tarpeeksi hoitajia suojelutyössä ja useita potilaita oli jäämässä ilman dialyysiä.
– Tehyn ja SuPerin mukaan dialyysiin on annettu suojelutyötä ja miehitys on ollut lähes normaali.Kaikki hoidon tarpeessa olleet dialyysipotilaat hoidettiin. Hoitajien mukaan dialyysiyksikössä on lakon aikana ollut jopa viisi suojelutyötä tekevää sairaanhoitajaa vuorossa, mikä on enemmän, kuin tavallisesti monissa vuoroissa on.

• YLE uutisoi 2.4. Tampereen yliopistollisen sairaalaan TAYSin syövänhoidon vastuualueen ylilääkäri Maarit Bärlundin mukaan merkittävistä ongelmista syövänhoidossa lakon takia.
– Tehyn ja SuPerin mukaan työnantaja ei ole halunnut syöpäpoliklinikalle lisäresursseja perjantaille ja halusi iltavuoron hoitajat pois, koska aikoja on peruttu lääkärivajeen eikä hoitohenkilöstön vajeen vuoksi.

• YLE uutisoi 2.4, että Oulussa kaikki syöpähoidot ja -leikkaukset jouduttiin perjantaina perumaan.
– Tehyn ja SuPerin mukaan suojelutyötä on annettu. Työnantaja on itse päättänyt jakaa annetun suojelutyön siten, että perui omalla päätöksellään syövän hoidot perjantailta. Työnantajalle on lisäksi annettu lupa kutsua suojelutyöhön maanantaille käytännössä kaikki ne syövän hoitoon tarvittavat erityisosaamista omaavat hoitajat, joita he ilmoittivat tarvitsevansa poliklinikoille, sädehoitoon ja leikkaustoimintaan.

• MTV uutisoi 1.4.2022 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallintoylilääkäri Veli-Matti Ulander kertoneen, että suojelutyöhön ei ole tuolloin saapunut riittävästi väkeä.
– Tehyn ja SuPerin selvitysten jälkeen osoittautui, että tilanne johtui siitä, että työantajat eivät olleet kutsuneet ko. henkilöitä suojelutyöhön. Tilanne korjautui myöhemmin päivän aikana.

12 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
OoO

Toivottavasti edes tämä näkyy vasemmiston kannatuksessa!

Rudi

Hoitoalalta on siirtynyt kalliisti koulutettua väkeä muihin tehtäviin jo ennen koronaa. Nyt sitten tulleet korona ja sen lieveilmiöt jolloin vajaamiehityksellä toimivien yksiköiden väki on saanut joustaa joustojen perään. Kuinka ihmeessä päättäjät ajattelevat alan pärjäävän jos nyt vielä sen niskaan laaditaan pakkolaki joka estää käytännössä alan neuvottelemasta omista palkoistaan keinoin jotka muilla aloilla ovat käytössä? Veikkaan että alalle tulevat jäämään ne jotka todellakin tekevät sitä jonain kutsumuksenaan, he jotka ovat alalla hankkiakseen elannon itselleen ja perheelleen ja joilla siihen suinkin on mahdollisuus tulevat vaihtamaan muihin hommiin. Nyt valoa sinne päättäjille.

Eka Kettunen

Omituista se on työnantajatahojen toiminta muutoinkin. Huudetaan työvoimapulaa, mutta työvoimatoimistojen sivuilla ei ole avoimia paikkoja. Uutisoidaan toiminnan supistamisesta minimiin väliaikaisesti ja sitten siitä tulee uusi normaali.

Vuosi vuodelta lääkäriin vaikeampi päästä, erikoislääkärille pääsee lähinnä vain yksityisen lähetteellä ja hammaslääkärille vasta kuukausien päästä. Julkisuudessa kehutaan palvelujen kehittyneen, mutta unohdetaan mainita, että ne ovat kehittyneet huonompaan suuntaan.

Hh1488

Suomessa valehdellaan joka asiasta. Esim eusta, Natosta, Venäjästä, koronasta, äärioikeistosta, yms lähes jokainen tän palstan lukija tietää mistä puhun

Rudi

Näin tosiaan on. Joskus puhuttiin että suomalaisen sanaan voi uskoa, siitä alkaa olla liian kauan.

Kata

Todella oksettavaa valehtelua.Sotepäälliköillä ei ollut ongelmaa vaatia palkkaa/kk joka on monen vuosiansio(ko niin rankkaa hommaa nääs)…rahaa on mutta hoitohenkilökunnalle sitä ei löydy…on se nähty aiemminkin.
”Kutsumusammatti”…ei saa puhua palkasta.Kuultu on.

No…tit-for-tat….jonain päivänä!

ike

Tuossa se nähdään että ahneudelle ei tule loppua ennenkuin se lopetetaan. Nykyiset poliittiset organisaatiot käyttävät ihmisiä surutta hyväkseen. Ei kaikki hyväksikäyttö kohdistu vain naisiin ja lapsiin, tosin kun tätä hallitusta ja eduskunnan kokoonpanoa katsoo niin kai se lähinnä on lasten hyväksikäyttöä, kun katsoo miten suomalaiset toistuvasti äänestävät. Lapsenomainen puolueuskollisuus on sitä luokkaa.

Kata

Niin totta..ja käsittämätöntä.

Ville Koskinen

Tässä näemme hyvinkin konkreettisesti suomalaisen tiedotusvälineistön tason.
On tilanne, jossa on kaksi osapuolta. Ensimmäinen osapuoli antaa lausuntoja medialle. Media ei edes vaivaudu tiedustelemaan toiselta osapuolelta kantaa ensimmäisen osapuolen antimiin lausuntoihin, vaan julkaisee sellaisenaan ensimmäisen osapuolen yksipuoliset väitteet.
Näinhän se AMMATTITAITOINEN journalismi toimii, vai mitä?
Mitäs luulette? Oliko ensimmäinen kerta kun Suomen ”laatu media” julkaisee yksipuolista (ja vääristynyttä) tietoa?
Tällä kertaa se toinenkin osapuoli sai lopulta edes jotenkin äänensä kuuluviin.
Mitäs luulette? Onko aina näin?

Hh1488

No tiedetään että tätä vastaavaa valehtelua media toimesta tapahtuu harva sen päivä ja joka asiassa melkein. Varsinkin jos osapuolena on ei toivotut kansanryhmät, nii kuin valkoiset heteromiehet(nationalistit) tälläisitä vastaavia valheita ei todellakaan edes näennäisesti korjata.

juha II

Työntekijäjärjestöt tulevat vielä maksamaan sen hinnan EU-jäsenyydestä kuin maatalousyrittäjätkin hetti kättelyssä. Vasemmiston sokea luokkaviha oli yhtenä suurimmista tekijöistä kannattaa riemumielin EU-jäsenyyttä, sillä maatalous oli sossujen hampaissa koko sodan jälkeisen ajan, joka kumpusi Suomen vapaussodasta 100-vuotta sitten. Johtihan Kenraali C. G.E. Mannerheim Suomen talonpoikaisarmeijan voittoon sisällissodassa.

Rudi

Muistan silloin kun EU-äänestys oli tulossa, puhuttiin suhdannepuskureista. En muista että kuinka suuret niiden ns. puskureiden piti olla ja väliäkö sillä kun olivat täyttä puppua, mutta SAK:n väki ainakin saatiin niiden myötä äänestämään ”kyllä”. Samoin maanviljelijöille luvattiin pohjoisen alueen tuki ja se saatiin. Sitten kun nimet oli alla kerrottiin että hups, kyseessä olikin siirtymäajan tuki joka loppui jonkun vuoden päästä. Sittemmin ollaan nähty että sitä maksamista EU:lle on riittänyt ja tulee vastakin riittämään.