Kotimaa Politiikka Terveys ja hyvinvointi

Työryhmä: Sairaaloiden ja päivystysten verkostoa tiivistettävä

Kuva: Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 DEED / kallerna.

Sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten työnjakoa selvittäneen työryhmän mukaan sairaala- ja päivystysverkkoa on tiivistettävä. Työryhmä ei ehdota yksittäisten sairaaloiden lakkauttamisia, mutta esittää muutoksia niiden palveluvalikoimaan.

Selvityksen tehneen virkatyöryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten porrasteisuudesta, työnjaosta ja yhteistyöstä. Työryhmän ehdotukset julkaistiin 11.1.2024.

Ehdotuksia hyödynnetään säädettäessä sairaaloiden ja päivystysten kokonaisuudesta hallitusohjelman mukaisesti tämän vuoden aikana. Säädösvalmistelun aikana tilannekuvaa tarkennetaan ja tehdään laaja vaikutusten arviointi.

Osaavan työvoiman saatavuus ratkaisevaa

Nykyinen sairaala- ja päivystysverkko ei enää vastaa Suomen väestömäärän ja väestörakenteen alueellista kehittymistä. Väestö ja siten myös työvoima keskittyvät kasvukeskuksiin. Ikääntyneen väestön määrä kasvaa, mutta syntyvyys laskee. Tämä muuttaa palvelutarvetta.

Väestörakenteen ja palvelutarpeen muutokset sekä työvoiman sijoittuminen ja saatavuus on työryhmän mukaan otettava huomioon tulevaisuuden sairaala- ja päivystysverkossa.

Työryhmän näkemyksen mukaan sairaala- ja päivystysverkossa sekä yksittäisten sairaaloiden ja päivystysten palveluvalikoimassa ratkaisevinta onkin osaavan työvoiman saatavuus. Hoidon laatu, vaikuttavuus ja potilasturvallisuus voidaan varmistaa vain riittävällä ja osaavalla henkilöstöllä. Ratkaisut on tehtävä kansallisella tasolla, jotta Suomen sairaala- ja päivystysjärjestelmä toimii tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena.

Mitä enemmän erityisosaamista sekä erityistiloja tai -laitteita hoidossa tarvitaan, sitä tarkoituksenmukaisempaa näiden palveluiden keskittäminen on. Vaativien ja elämässä yleensä harvoin tarvittavien erikoissairaanhoidon palveluissa tärkeintä on hoidon laatu ja henkilöstön osaaminen, vaikka etäisyys palveluihin saattaisikin kasvaa.

Muutokset sairaala- ja päivystysverkossa voivat kirittää uusien toimintamallien käyttöönottoa

Työryhmä muistuttaa, että sairaaloiden ja päivystysten palveluvalikoiman muutokset voivat vauhdittaa uusien toimintamallien käyttöönottoa ja kehittämistä.

Esimerkiksi tietyt hoidot on mahdollista aloittaa ja toteuttaa etäkonsultaatioiden avulla. Digitalisaatio mahdollistaa monien muidenkin palveluiden tuomisen lähelle potilasta. Myöskään kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluita ei työryhmän mukaan vielä hyödynnetä tarpeeksi. Lisäksi moderni ensihoitopalvelu voi tuoda hoidon potilaan kotiin, ja tarvittaessa se myös mahdollistaa turvallisen siirtämisen sairaalaan.

Panostaminen peruspalveluihin ja ennaltaehkäisyyn tuo suurimmat säästöt

Työryhmä korostaa, että sairaala- ja palveluverkon muutoksen on oltava taloudellisesti kestävä ja kustannusten hillintään tähtäävä. Tämä mahdollistaisi peruspalveluiden vahvistamisen, sillä resursseja voitaisiin kohdentaa niihin. Ympärivuorokautisen päivystyksen sijaan esimerkiksi kattava ilta- ja viikonloppupäivystys on usein tarkoituksenmukaisempi ja asiakkaita paremmin palveleva tapa järjestää perustason päivystyspalveluja.

Väestön peruspalvelut on turvattava jokaisella hyvinvointialueella, ja sen jälkeen arvioitava, mitkä erikoissairaanhoidon palvelut kullakin alueella on mahdollista ja tarkoituksenmukaista tuottaa, työryhmä toteaa.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointialuejohtaja, Petri Virolainen, p. 050 438 3662, etunimi.sukunimi@paijatha.fi

Ohjausryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Anna Cantell-Forsbom, p. 0295 163 351, etunimi.sukunimi@gov.fi

Työryhmän varapuheenjohtaja, lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, p. 0295 163 014, etunimi.sukunimi@gov.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö