Eurooppa Muu maailma Politiikka

Euroopan tie- ja rautatieverkostot eivät kestä taistelua Venäjän kanssa

Kuva: Piqsels.

EU kamppailee korjatakseen vuosia jatkuneen laiminlyönnin, joka liittyy maanteiden ja rautateiden kunnostukseen sotajoukkojen ja panssarivaunujen siirtämistä varten.

 

Paremmalla armeijalla ei ole suurta merkitystä, jos sitä ei saada liikkeelle.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kiinnittänyt EU: n huomion maantieverkoston, rautateiden, satamien ja lentokenttien valmiuteen joukkojen ja panssarivaunujen nopeaa siirtämistä varten.

Pullonkaulojen poistaminen ja sekä sotilaiden että siviilien käyttämien ratojen ja siltojen vahvistaminen on ratkaisevan tärkeää maanosan puolustusohjelmassa. Näistä ongelmista huolimatta EU ei kuitenkaan ole suunnittelemassa välitöntä lisäystä tähän hankkeeseen liittyviin määrärahoihin.

”Mitä kauemmas itään mennään, infrastruktuuri ei kestä Yhdysvaltain, Saksan, Iso-Britannian eikä Alankomaiden panssarivaunujen raskasta painoa, kyse on siltojen kunnosta”, sanoi eläkkeellä oleva kenraaliluutnantti Ben Hodges, Yhdysvaltain Euroopan armeijan entinen komentaja, joka on nykyään sidoksissa Center for European Policy Analysis -keskukseen (CEPA).

”Meidän on osoitettava, että pystymme liikkumaan yhtä nopeasti tai nopeammin kuin Venäjän federaatio Suwałki Gapissa (Puolan ja Liettuan välissä) tai Romaniassa”, hän sanoi.

Verkkojen Eurooppa -välineestä (CEF), EU:n infrastruktuurihankkeiden rahoitusvälineestä, sovittiin viime vuonna, ja siinä kohdennetaan 1,7 miljardia euroa sotilaalliseen liikkuvuuteen. Tämä on vähemmän kuin alun perin ehdotetut 6,5 miljardia euroa (mutta enemmän kuin joidenkin kannattama nolla euroa). Budjetin leikkaaminen vaikutti hyvältä ajatukselta silloin, kun EU:n johtajat pitivät sotaa kaukaisena skenaariona.

Torstaina EU:n diplomaatit sopivat Euroopan komission kanssa, että Euroopan yhteisen strategiarahaston sotilaallisista määrärahoista käytetään lähes 340 miljoonaa euroa 22:een lähinnä pienimuotoiseen hankkeeseen osana kyseistä ohjelmaa – pääasiassa Keski-Euroopassa.

Näihin hankkeisiin kuuluvat Antwerpenistä Saksaan johtavien rautatieyhteyksien vahvistaminen, jotta pidemmät junat voivat kulkea itään, kahden Puolan lentokentän parantaminen ja liikenneyhteyksien parantaminen Tapan sotilastukikohtaan Virossa.

Eräs neuvotteluihin osallistunut virkamies kertoi, että maat sopivat myös seuraavan hankerahoituskierroksen aikaistamisesta syyskuusta toukokuuhun, vaikka se ei muutakaan kokonaisbudjetin kokoa.

EU:n käsitys puolustusmäärärahoihin muuttunut

Kriitikot valittavat, että rahoituksen määrä on huomattavasti pienempi kuin mitä tarvitaan Euroopan mantereen valmistautumiseksi sotilaalliseen uhkaan, ja jotkut Euroopan parlamentin jäsenet vaativat menojen pikaista lisäämistä.

”Rahamäärä on naurettava”, sanoi romanialainen Euroopan parlamentin jäsen Marian-Jean Marinescu. Euroopan kansanpuolueen lainsäätäjä oli yksi parlamentin johtavista henkilöistä CEF-neuvotteluissa. Hän sanoi, että sovittu lopullinen kokonaissumma on ”lähes olematon” verrattuna unionin strategisiin tarpeisiin.

“Aikaisemmasta skeptisyydestä huolimatta sotilaallisen liikkuvuuden tarpeellisuus on sodan ansiosta muuttunut 180 astetta”, toteaa asiaa käsittelevä komission korkea virkamies.

”Euroopassa on vallinnut käsitys, että meidän ei tarvitse kuluttaa rahaa puolustukseen”, sanoo Georg Riekeles, joka työskentelee Brysselissä toimivan European Policy Centre -ajatushautomon turvallisuusasioista vastaavassa yksikössä. ”Helmikuun 24. päivän jälkeen (kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan) tämä käsitys on muuttunut täysin”, hän toteaa.

Infrastruktuuriongelmat ovat olleet ilmeisiä jo vuosia, kun Nato laajeni itään. Sen sijaan maantie- ja rautatieinvestoinnit eivät pysyneet perässä.

Vuonna 2017 Hodges johti Yhdysvaltain joukkojen maihinnousua Bremerhaveniin Luoteis-Saksassa. Vaikka satamainfrastruktuuri oli kunnossa, kulkureitit ulos eivät olleet. ”Alueelle syntyy liikennetukos, kun sieltä pitäisi nopeasti päästä liikkeelle. Olipa satama kuinka suuri tahansa, jos et ole valmistautunut nopeaan liikkumiseen, kaikki ruuhkautuu”,
Hodges sanoi.

Sotilaallista liikkuvuutta koskevaa ohjelmaa on kiireellisesti tehostettava

Tämä on ongelma, kun liittouma pyrkii vahvistamaan joukkojaan idässä pelotellakseen Venäjää.

”Pelkästään Karpaattien vuoriston yli on hyvin vaikeaa päästä Romaniaan, kun panssarivaunu on kuljetusauton perässä”, Hodges sanoi.

Vaikka Nato koordinoi sotilaallisia toimia, se ei rahoita siltoja, rautateitä eikä maanteitä. Tässä EU:n on tarkoitus olla mukana CEF:n avulla.

”Sotilaat käyttävät samaa infrastruktuuria kuin siviilitkin, joten he törmäävät samoihin ongelmiin”, komission virkamies sanoi. ” He törmäävät ongelmiin satamissa, kun siirrytään laivoista rautateille. He törmäävät samoihin pullonkauloihin kaupunkien solmukohdissa tai samoihin lyhennettyihin junien pituuksiin. Heillä on samoja ongelmia, koska tietyt lentokentät eivät ole yhteydessä rautatieliikenteeseen.”

CEF:n sotilaallisen liikkuvuuden määrärahoilla pyritään yhdistämään lentokentät rautateihin, vahvistamaan siltoja ja raivaamaan satamissa tilaa nopeille maihinnousuille. Puolustuksen kannalta kriittisinä pidetään myös muita suurempia hankkeita, kuten Rail Baltica -hanketta. Se on 5,8 miljardin euron arvoinen eurooppalainen standardiraideliikenteen junayhteys, joka kulkee Viron, Latvian ja Liettuan kautta Puolaan.

Torstaina hyväksytyistä hankkeista 5 miljoonaa euroa osoitetaan sotilaallisten voimavarojen parantamiseen Rail Baltican Latvian osuudella.

Suurin hyväksytty rahoitus oli 60 miljoonaa euroa Via Balticalle, Baltian läpi kulkevalle tieyhteydelle. Kyseessä tuskin on kovin suuri investointi, kun otetaan huomioon, että uudet hankkeet maksavat yleensä miljardeja euroja.

Marinescu toivoo, että unioni ryhtyy toimiin nyt eikä odota seuraavaa seitsenvuotista CEF:n infrastruktuuribudjettia vuonna 2028. ”Meidän on saatava jotain aikaan nyt”, hän huomautti.

Parlamentin liikennevaliokunnassa viime viikolla käydyssä keskustelussa hän ehdotti, että EU:n elvytys- ja sopeutumisrahastoon turvauduttaisiin, sillä pandemian jälkeisen rahaston lainoista noin 232 miljardia euroa ei ole vielä korvamerkitty käytettäväksi.

”Osa näistä rahoista voitaisiin käyttää kaksikäyttöisen infrastruktuurimme tarpeisiin”, Marinescu sanoi.

Tällä viikolla yli 60 Euroopan parlamentin jäsentä eri poliittisten ryhmien edustajista lähetti Politicon tietoonsa saaman kirjelmän EU:n johtajille ja Ranskan presidentille Emmanuel Macronille, jossa he ”kiinnittävät huomiota siihen, että sotilaallista liikkuvuutta koskevaa ohjelmaa on kiireellisesti tehostettava”.

Tämä tarkoittaa, että EU:n varoja on suunnattava enemmän ”strategisesti kiireellisiin hankkeisiin erityisesti EU:n itäosissa” ja että “hankkeiden arviointi- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä on yksinkertaistettava”, he toteavat kirjelmässä.

 

Lähde: Politico

60 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
juha II

EU joutuu vielä sotimaan ”hädänalaisessa asemassa” olevia vastaan aivan kotipihallaan. Ettei vain inhokki ”aatu” onnistunut paremmin autobahn:jen teossa kuin EU, joka viihtyy paremminkin ”meikkipeilin” edessä.

Joku voi ajatella, etteikö EU:st ole ainuttakaan hyvää sanaa sanottavaksi? Vastaukseni on, että on paljonkin. Mutta se on enemmälti vain basaarien myyntipuhetta, josta on tinlkiminenkin kiellettyä. EU Suomessa kuten aina mainitussa maassa ei voi koskaan olla kuin yksi oikea mielipide. Ja jos juku muuta uskaltaa väittää. On hän luopio ja kansanvihollinen (eliitin vihollinen), jonka kumppuun käydään kuin susilauma haavoittuneen lajitoverinsa päälle.

,Se on yksi kaikkein eräs pahimmista viosta, josta saa kärsiä koko maa. Nekin jotka eivät sitä vikana pidä, mutta vain tietämättään.

Ettei vain NATO ole samanlainen menestystarina kuin EU tavalliselle kansalle, joka maksaa lopulta piikin poliittisen eliitin pippaloista juovuttavan vallankäytön humalatilan noustessa korkeinpaan oktaaviin. Tämän ”oktaavin” hinta näkyy suoraan bensapumpulla oktaaneissa, joka saa kansan jo valmiiksi reikäiset taskut valitusvirteen suurimpaan!

Ilkka Forsten

Jos tiestö ei kestä länsimaiden kalustoa, miten ne kestää idän kaluston. Sehän sieltä on tännepäin tulossa uhonsa kanssa ?

John Quiman

Varmaan laittavat pitkospuita valtateille, etteivät uppoa?

Tuumailija

Tällä tyylillä miten autoilijoiden veroja ”ohjataan” teiden ” kunnossapitoon”, ei taida juuri olla eroa venäjän teihin.
Pääasia että kehä-3:n sisäpuolen piki on kunnossa ja osa suurimpien kaupunkien, niin se tarkoittaa ettei ole tarvetta näiden välillä juuri uutta pikeä vetää saati tierunkoja kunnostaa, kuka nyt periferiassa enää asuu saati liikkuu susien syötävänä…

ike

Venäjällä alkaa tiet olla jo paremmassa kunnossa kuin suomessa, etenkin suuret ja valtaväylät.

Zardex

Aika pihalla olet, Ukrainaan Venäjä pakotettiin juurikin, jotta saadaan tämä pakotesota aikaan. Ei tänne tarvitse kenenkään kalusteilla enää tulla. Suomen NATO:ttamisella saadaan hallittua lähinnä arktisia alueita. Suomen hyödyksi sitä ei todellakaan ole tarkoitus käyttää. Eurooppa halutaan näivettää ja Venäjä suhteet tuhota, jotta tämä maanosa ei voi vastustaa USA:n määräävää asemaa, joka olisi varma jos Eurooppa tekisi yhteistyötä Venäjän kanssa. Venäjä ja Eurooppa voisi nousta yhdessä ja kovaa. Nyt sen sijaan USA imperiumi tuhoutuu ja vie Euroopan mukanaan, ja Venäjä ja Kiina nousevat hieman hitaammin.

John Quiman

Mielikuvitusta riittää. Aina voidaan keksiä kaikenlaisia selitysmalleja, mutta on ihan toinen asia, että mikä lopulta on totta.

Venäjä on taloudellisesti pieni, hyvin pieni verrattuna EU-maihin, joten sillä ei ole suurta merkitystä maailmassa, eikä sen talous antaisi Euroopalle mitään mahtavaa nousuvirtausta.

Venäjämielinen selitys tietysti tukee tuollaisia ajatuksia ja monet jopa uskovat tarinaan sekä siihen, että heillä on ”oikeaa tietoa”, aivan kuten stalinisteilla ja taistolaisilla oli 60-luvulla yhtä kiihkeitä puheita ”oikeasta tiedosta”.

Venäjää ei kukaan pakottanut Ukrainaan sotimaan, kyllä se oli yksin Venäjän imperialistinen luonne, joka siihen johti. Se ei ole joidenkin muiden syy.

Maailmassa taistellaan vaikutusvallasta, eikä Venäjä ole siinä taistelussa mikään pyhäkoululainen tai poikkeus. Venäjä on ihan itse omalla käytöksellään vaikuttanut siihen, että sen naapurimaat hakeutuvat Nato-jäseniksi, jotta saisivat turvaa Venäjän pyrkimyksiä vastaan. Mikäli naapurit voisivat uskoa, että ei ole Venäjä heille riski, olisivat välit hyvät. Se, että välit eivät ole hyvät, johtuu Venäjästä.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by John Quiman
Ilkka Forsten

Paljonkos se Venäjän bruttokansantuote olikaan. Hmmm, taitaa olla Italian luokkaa tai vähän alle. Siitäkö syntyy tämän pakoteruljanssin jälkeen suurvalta joka ohittaa lännen. Mukavaa että uskot yhä putinin juttuihin, mutta olisi hyvä pitää mielessä myöskin faktat.

USA ei ole tuhoamassa eurooppaa, eikä sitä tee putlerikaan, koska hänellä ei ole enää mitään millä sen tekisi. Jos suurvalta ( putlerin venäjä ) kärsii huoltovaikeuksista ollessaan 50 kilometriä oman rajansa ulkopuolella, niin kuinkahan se laajempi yritys onnistuisi. Sitä paitsi hyökkääjä tarvitsee aina kolmikertaisen ylivoiman että sillä olisi edes teoreettinen mahdollisuus voittoon, ja puolustaja on aina se jolla on kotikenttäetu puolellaan. Ukrainan jälkeen on välissä maita jotka ei takuulla ala kumartamaan slaavilaista komentoa, niillä kun on jo tietoa siitä mitä se tarkoittaa. Muista myöskin se, että ne maat ovat jo natomaita.
Venäjää ei kukaan pakottanut ukrainaan, poislukien putler jolla on mennyt kansipahvi ja realiteetit siinä samassa. Sen siitä saa kun elää pelkän valheen kanssa, ja kuvittelee että historia voidaan kirjoittaa kyrillisin kirjaimin seuraavat 1000 vuotta. Muuan korpraali kuvitteli hänkin tuhatvuotista valtakuntaa, ja hänellä oli aavistuksen paremmat sotilaat sitä toteuttamassa. Siitä huolimatta jäi homma haaveeksi. Miksi oletat että venäläinen roskasakki joka ei osaa muuta kuin varastaa ja tuhota siviilikohteita, olisi puoliksikaan sotataidoiltaan sitä mitä meillä on tarjota jo pelkästään henkisenä ylivoimana. Katsos mekin osaamme vihata, ja siihenkin on perinteet jotka synnytti se sama valtio mikä nyt olettaa taas sanelevansa tahdin.

murre riepunen

Meillä teiden kunto kestää…juuri ja juuri työväentalojen kokoisten citymaastureiden ajamisen, isommilla vehekillä tai painavimmilla uppoamisvaara melkolailla suuri.

Ilkka Forsten

En ole kanssasi ihan samaa mieltä. Joitakin vuosia sitten järjestettiin syysaikaan sotaharjoitus, johon osallistui panssariprikaatin kalustoa enemmän kuin laki sallii, ja he ajoivat Hämeenlinnasta mooottorimarssina perille asti, eikä tiestö mennyt perunapelloksi miltään osin. Menivät muuten tästä oman nukkumalähiöni ohi aamuyöllä, ja suurin haitta syntyi siitä että dieselin katku leijui koko tienoon yllä verrattain pitkään.

Jami

Onko suomessa sillat tarkastettu, kohta niitä tarvitaan?

Saakulin hullut

Hirvee hinku sotia. Taitaa pukkaa NWO:ta.

Aika Paha

Lisää lainaa vaan!

Jake

Tiet kuntoon että päästään sotimaan, maksoi mitä maksoi.

Tosiasiat tosiasioina

Niin, jos muistellaan kuka hyökkäsi minnekkä niin jo vuosi sitten Zelenski allekirjtoitti presidentillisen määräkysen 127/2021;24.3.2021 jolla hyökättiin Venäjälle ja koitettiin vallata Krimi. Ja jos nyt muistellaan niin 18-20.2.2022 aloitti Ukraina voimakkaan tukistötulen Donbasin ja Luhanskin valtioita vastaan. 23.3.2022 Donbasin ja Luhanskin armeijat (DPR ja LPR) aloittivat tykistötulen Ukrainan hyökkäystä vastaan. Mutta silti omalle maaperälleen kohditunena. Ja vasta 24.2.2022 venäjä liittyi mukaan puolustamaan Donbasia ja Luhanskia.

Niin että miten sen nyt aina on Venäjä joka hyökkäsi?

John Quiman

Krim, Donetskinin ja Luhanskin alueet kuuluvat Ukrainalle ja Ukraina on pyrkinyt ottamaan haltuunsa omia alueitaan, jotka Venäjä on miehittänyt. Ukraina ei ole missään vaiheessa suunnitellut hyökkäävänsä Venäjälle.

Eivät Ukrainan alueet muutu joksikin muuksi sillä, että Putin keksii niille uusia nimiä ja määritelmiä

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by John Quiman
Deputinization

Donbassin ja Luhanskin valtiot? Niitä ei käsittääkseni tunneta muualla kuin itärajan takana.

blöö

Ois sinänsä kiva kun se mv-lehti toimisi kunnolla, että pysyisitte siellä…

Puolueeton

Kaipa rahojen ja valtioiden rajojen säätely pitäisi kuulua alueella asuville eikä joillekin poliittisille, taloudellisille tai ideologisille kansalaisten asioihin sekaantujille. Ne joilla on selkeä käsitys olevinaan, mikä kuuluu kenellekin, voisivat seurata viimeaikaisia tapahtumia ja ajatella ilman tunteita, mikä suurvalloista USA, Kiina, EU vai Venäjä on sekaantunut muiden valtioiden politiikkaan enemmän ja käynyt enemmän sotia hakeakseen omia etujaan.
Ilman muuta Venäjä ajaa venäläisten etua Ukrainan sodassa. Ukrainassa vallan anasti kansanryhmä, joka kannattaa Natoa ja on jo ennen sotaa tappanut kansan venäläisesta väestöstä yli kymmenen tuhatta. Tunteittensa varassa kirjoittelevien pitäisi panna opitut tunteet syrjään.
Natona tulee tässä esille liitto, joka valloittaa alueita sopimuksiensa avulla. Nyt se on valloittamassa Suomea sopimuksen avulla. Sopimuksessahan määritellään sekä taloudellisia että liittoasioita. Sopimuksen tehnyt valtio on menettänyt tietyn määrän itsenäisyyttään.
Nykyaseitten aikana siltojen kunnolla ei taida olla suurta merkitystä. Nehän voidaan tuhota helposti tarkoilla ohjuksilla. Todennäköisesti panssarivaunutkin on helposti tuhottavissa ohjuksilla, jos niitä on ja niiden käyttöön hyvin koulutettuja sotilaita. Mitä enemmän kalliita aseita tuhotaan, sitä enemmän asetuotannon omistajien pussiin karttuu. USA on tässä maailman paras rahojen kerääjä pienelle joukolla.

Julli

En tiennytkään, että vihervassarit 🌈☮️🏳️‍🌈💚❤️ kirjoittelevat tännekin!

Yhtä pahasti faktat ovat kadoksissa, joten pakko uskoa.

Hitler oli uhri

Noin paksu hybridisatu herättää ainoastaan myötähäpeää ja kääntyy itseään vastaan.

Ilkka Forsten

Mutta kun Venäjä ” ei koskaan hyökkää, se puolustaa vain venäläisiä vähemmistöjä.” Ja sitä paitsi, putteli ei uskalla astua euroopan maaperälle, koska siellä ei ole ukrainan sodan jälkeen enää mitään muskeleita millä se tehtäisiin. Euroopan alueen sotakalusto on ihan muuta kuin ukrainan nykyiset välineet. Siinä ne iivanan tankit on kyteneet savuna ilmaan ukrainassakin, joten se tapahtuisi euroopassa vielä todennäköisemmin. Älä anna putinistien sanella sinulle mitä pitää uskoa.

John Quiman

Tällaista se homma on, kun ei ymmärretä, että puolustusta pitää rakentaa vuosikymmenien tähtäimellä. Kun tulee tarve puolustautumiselle, ollaan jo vuosia myöhässä. Poliitikoilla on ollut niin suuri halu laittaa rahaa kaikenlaiseen turhanpäiväiseen, mutta ei huolehtia puolustuskyvystä.

Kata

Pääasia että löytyy uusia sukupuolia(rahaa tutkimiseen ja väärän murrosiän estämiseen)…joka puolella…hurlumhei ja kuka sen järjen vei?
Suutananveetana..

Kauhistus

Kyllä veli Venäläinen pakenee ja kauhistuu nähdessään sukupuolineutraalit liikennemrkit.

Aika Paha

Translesbo sekä muu sukupuolitutkimus että rahan syytäminen afrikkaan on toki tärkeämpää ei saa olla rasisti.

Julli

Investoinnit omaan turvallisuuteen ovat so last season.

Neepereille, omaa sukupuoltaan tietämättömälle ja muille kehitysmaalaisten tasolla oleville riittää aina kuitenkin rahaa, joten priorisoinnit ovat kunnossa…

🌈☮️🏳️‍🌈💚❤️

Ilkka Forsten

Suomen valtio keräsi viime vuonna 250 miljoonaa euroa normaalia enemmän bensaveroina, ja vei gepardihatuille 300 miljoonaa avustusta. ” Vihreää siirtymää, sillä dollarit ainakin on vihreitä.”

Ilkka Forsten

Kuukerin Nelli oli etusijalla, kun rahaa jaettiin ja budjettia sorvattiin. Mutta se ei siitä huolimatta tarkoita etteikö eurooppa pysty lyömään venäläisiä tosipaikan tullen. Silloin on vaan keinovalikoimaan lisättävä tekoja mitkä katsotaan nyt mahdollisesti sotarikoksiksi. Muutama seipään nokkaan pistetty ivanovits kyllä antaa miettimisen aihetta, ja vankeja ei sen jälkeen oteta.

Hh1488

Jos Venäjäkin vastustaa kaikkea mitä sinäkin, miksi sinä vastustat venäjää ja kuitenkin olet valmis antamaan tukesi tälle vastustamallesi agendalle.snadi ristiriita.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Henri Hirn
John Quiman

Mitä Venäjä vastustaneekin, ei se poista sitä tosiasiaa, että Venäjä on todistetusti naapureilleen uhka, elleivät naapurit taivu Venäjän tahdolle. Valko-Venäjä onkin taipunut ja nyt Venäjä käyttää sitä armeijansa astinlautana. Georgiaan hyökkäsivät ja anastivat Abhasian sekä Etelä-Ossetian. Miehittivät Krimin ja Itä-Ukrainan sekä hyökkäsivät Ukrainaan tuhoamissotansa kanssa. Transnistriassakin miehittävät osaa Moldovasta.

Sitäkö pitäisi kannattaa?

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by John Quiman
Ilkka Forsten

Niin mitä yhteistä minun ja venäjän ajattelussa on, voitko vähän avata ajatustasi ?

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Ilkka Forsten
Piikkilampaat

Onneksi nato on jo ajoissa keskittämässä joukkoja ja varustuksia valvomaan venäjän rajaa.
Tuo taas ei sovi Suomen putinisteille sillä he haluavat että ryssä saa juosta suoraan tähän maahan.

Deputinization

Ja onneksi Ukraina heikentää kaksin käsin ryssien hyökkäysvoimaa ja soittaa kaatuneiden ryssien puhelimilla heidän äideille, että hakevat pois sankaripoikansa tai sen mitä heistä on jäljellä. Ryssäthän eivät huolehdi edes kaatuneistaan tai vangeistaan. Eurooppa ehtii sillä aikaa kunnostaa reitit nopeille siirroille jos puolustukseen ilmenee tarvetta. Toisaalta ei niitä huonoja teitä pääse ryssäkään etenemään ja länsiaseet ovat jo osoittaneet ylivoimaisuutensa Ukrainassa.

Siihen kaikki tähtää

Matuja tänne vaan rahdataan.

Ilkka Forsten

Kiinnitin tuohon samaan huomiota, eli tilanteeseen että kuinka ne sillat ja tiestö kestää putinistien tankit jos ne ei kestä länsimaiden kalustoa ? Sitä paitsi putinistien kävisi täsmälleen samalla tavalla kuin muuan AH:n, eli huolto ei pysyisi perässä kun välimatka kasvaa. Jo nyt ukrainassa on oltu löpöpulassa, eikä kaalisoppakaan ole tullut perille edes kylmänä.

jalmari finne

Natolla oli sama ongelma jo kylmän sodan aikaan, joten on turha uskotella Euroopan tieninfran kestävän 100 tonnin painoisten kuljetuslavettien liikkumista. USA:ta ei ole Venäjän tavoin koskaan haitannut vieraalla maaperällä kaiken tuhoutuminen kunhan tavoite saavutetaan.
Logistiikka on aina ongelma ja nykyiset taistelupanssarivaunut ovat erittäin herkkiä pitkän ajomatkan jälkeen rikkoutumaan, joten lavetit tai junakuljetus on ainoa mahdollisuus. Naton kanssa yhdessä saadaan Suomi vihdoin todella nousuun kun puolet maastamme on raunioina ja eduskuntatalossa maailman parasta koomikkoa seisten ja taputtaen kunnioittaneet ovat lapiot käsissä Harakan johdolla rakentamassa tieinfraa kuntoon.
Jos ei rauhan ajan oloissa ole varoja pitää teitä kunnossa ja maa on täynnä karvakätisiä ”avaruusinsinöörejä”, niin kuvitteleeko joku sodan aikana Leopard panssarien liikkuvan pitkospuita pitkin tai käyttäen Anne Bernerin niin ihailemia takseja?
finne igen

Piikkilampaat

On sillä natolla muutakin kalustoa kun kämyiset tankit.
Ensinnäkään Suomeen ei ole mikään vaikeus saada Natokalustoa, tässä maassa noiden liikkuminen ei ole vaikeaa.
Vai luuletko että Suomi on kauttaalata jotain suojättömaata?
Ympäri Suomea ajaa joka päivä tuhansia rekkoja joissa paino on monissa enemmän kun tankeissa.
Et sinäkään tajua, toivon ainakin että johtuu siitä, että pelaat suoraan ryssän pussiin.

jalmari finne

Eivätkö Raatteentien taistelut ole tuttuja? Jos ei ole riittävästi tieinfraa rajalle, niin on turha lähettää ”rautaa rajalle”. Ryssät jäivät kiinni sinne tänne jo 43-44 myös, joten on turha kuvitella Abrams tankkien siitä vaan ajelevan Vaalimaan tulliaseman ohitse tai Muurmanskiin!
Olisit palvellut Panssariprikaatissa niin tietäisit ongelmat. Harakka kyllä pitää huolen siitä, että tiestö vain rapistuu entisestään ja LGBT-liike voi hyvin. Ehkä Elokapina laittaa tiet sinulle kuntoon kun olet niin näiden hallituksen tyttöjen asialla!
finne igen

Ilkka Forsten

Nähdään asian positiivinen puoli. Voimme ajaa surutta kelopainoiden yli, silloin ei Ohisalokaan huuda perään ettei saa kohdella kaltoin toisinajattelijoita.

Hh1488

Nyt ei enää eletä 30 luvulla. Tietääkseni rajalta kulkee kaksikaistainen moottoritie suoraan Helsinkiin. Ei mitään kälystä soratietä.

Ilkka Forsten

Mutta sen tien varressa ei tarvitse olla kumartamassa tulijaa.

Ilkka Forsten

Eihän meidän tarvitse mihinkään liikkua, antaa putinistien liikkua. Torpataan vaan kolonnat ja huolto niin koko sakki on huonossa hapessa.

Ilkka Forsten

Mistä ongit tiedon että nykyiset taistelupanssarit ovat erittäin herkkiä rikkoutumaan pelkällä ajamisella. Varmaan muistat että jenkit ajoi aavikolla Kuwaitista Irakiin, eikä siinä koskaan kuultu ongelmista etteikö pelit olisi kestäneet. Olosuhteet ei olleet millään tavalla ihanteelliset, ja tankkien eteen oli vielä monessa tapauksessa laitettu puskulevyt jotka työnsi edellä hiekkaa. Jos siinä ilmastossa ja sillä pöly / hiekkamäärällä ei mitään hajonnut, niin miten ne hajoaisi asfalttitietä ajellessa.

Sen sijaan olen nähnyt Ukrainasta klippejä, joissa venäläisten tankit muistuttaa avattua sardiinipurkkia.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Ilkka Forsten
Peke

No voi että harmi, eikö me päästäkkään taistelemaan?

Puolueeton

Jos Suomi pääsee Natoon, saat todennäköisesti sotia ja menehtyä. Ei näet Nato osaa sotia. Nato harjoitteli 20 vuotta Afganistanissa. Huonosti kävi Teleban takavarikoi aseet ja tuli kiire lähtö. Taliban tai Teleban hallitsi Afganistania vuosina 1996-2001 ja jälleen kesästä 2021, kun Nato loikki karkuun.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Pekka Viherä
jalmari finne

Hyvin sanottu, nähtiin nämä Naton hienot operaatiot Jugoslavian hajoamissodan aikana. Naton voima perustuu ainoastaan USA:n logistiikkaan ja haluun pommittaa! Blach Hawk down on hyvä vanha elokuva USA:n Somalian tuhoamisesta ja kuvaa erittäin hyvin amerikkalaisten käsitystä sankarillisista sotilaista. Vielä elossa olevien lentäjien vetäminen auton perässä Mogadishun kaduilla ja kansan hurratessa oli aivan oikein näille ”demokratian” tuojille.
Miksi vapaus ja demokratia aina tarkoittaa Hollywoodia, Mc Donaldseja ja pommeja? Kaikki Euroopan kriisit Afrikasta ja Aasiasta tulleine pakolaisineen ovat USA:n demokratian ”vientiponnistelujen” aikaan saamaa. Maa jossa valkoinen väestö oli vielä 1962 yli 90 % on itse joutunut ylikävellyksi niin, että valkoisia on enää n. 42 % koko väestöstä ja seniili ukko Joe Biden päästää rajan yli kymmeniä tuhansia laittomia siirtolaisia joka kuukausi.
Haluammeko me todella USA:n demokratiaa pommituksineen ja muine herkkuineen? Nato ei ole onnistunut yhdessäkään operaatiossa vakiinnuttamaan rauhan!
finne igen

John Quiman

USA oli Somaliassa turvaamassa humanitäärisen avun kuljetuksia, ei suinkaan syistä, joita esität. Somaliassa hallitsivat eri alueita eri jengit, jotka olivat lähinnä verrannollisia rikollisjoukkoihin.

Vetäytyivät sitten pois siitä tehtävästä, kun eivät halunneet alkaa sotia sen vuoksi.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by John Quiman
jalmari finne

Siad Barren hallinnon USA kaatoi ja siitä syntyivät sisäiset kapinat Somaliassa. Tarkiste hieman ajankohtaa tarkemmin niin huomaat, että Barren aikana oli Somalia rauhallinen, eikä meillä ollut ”somppuja”, Karin pilapiirrokset kertovat hyvin ko.ajankohdan! Jokainen maa johon USA tuo demokratiaa joutuu tuhoon, niin kävi erinomaisen Saksan Toisessa Maailmansodassa jääden miehitetyksi vuodesta 1945 lähtien.
finne igen

Puolueeton

Sinuahan voisi sanoa clintonistiksi, obamistiksi tai bidenistiksi. Valitse siitä mielesi mukaan. Kannattaakin, koska USA on kaikkialla avustamassa kalustoineen.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Pekka Viherä
John Quiman

Sanoahan voi mitä vaan. On sitten erti asia, että riittääkö lahjat järjelliseen sanomiseen. Ilmeisesti et tiedä mitään YK:n asialla olleen USA:n Somalian-keikasta tai jotenkin muuten silmäsi ovat vinossa ja näet harhoja.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by John Quiman
Hh1488

Niinku aina. Iraq, Syyria, vietnam, somalia jne hyvö usa oli auttamassa vaan

Ilkka Forsten

Ne ei olleet lentäjiä vaan Black Water palkkasotilasfirman raatoja. Lue tarkemmin ja luule vähemmän.

Ilkka Forsten

Mitenkäs hyvin se neuvostoliiton sotaretki sujui Afganistanissa ? Kymmenen vuotta yhtä tyhjän kanssa, ja häntä koipien välissä kotiin häpeämään. Silloinkin muuten jäi ihan toimintakuntoista kalustoa sikäläisille. Älä syytä yhtä jos syytä on toisessakin.

Hh1488

USA sit päätti toistaa samat virheet😂😂usa ei opi omista, eikä muiden virheistä mitään.

Ilkka Forsten

Mitä venäjä on oppinut aikana kun sillä oli mahdollisuus muuttua toimivaksi yhteiskunnaksi ? Se äänesti putleria ja Medvedeviä vuoron perään valtaan, kyseen- alaistamatta millään tavalla mikä on lopputulos.

Hh1488

Täytyy muistaa vielä, et Neuvostoliitto oli ja venäjä on olemassa usan ansiosta, USA tais antaa aseita, ruokaa, vaatteita ja muita tarpeita ryssille et ne pärjäis saksalaisten voimaa vastaa. USA tän paletin on järjestänyt,neuvostoliitonhajoomiset yms.

Ilkka Forsten

Se olikin suurin virhe mitä länsi teki toisen maailmansodan aikana, jakoi apua kommunisteille. Siitä on muuten alettu jo puhumaan että ei olisi putlereista mitään haittaa, kun olisi menty suoraan aatun puheille ja laitettu neuvostoliitto jakoon.

Hh1488

Sun upean usan takia me haukutaan matuihin ja homo propagandaan

Ilkka Forsten

Sun upean venäjän takia me opitaan vihdoinkin että NATO on se johon liitytään, ei idän vihreisiin miehiin.