Kotimaa Uutiset

Kuolleisuus huumausaineisiin kasvanut Helsingissä

Kuvituskuva: Pixnio Universal (CC0 1.0).

Huumeisiin kuolleiden lukumäärä oli vuonna 2021 Helsingissä suurin 15-vuotisen mittaushistorian aikana. Etenkin nuorten huumausainekuolleisuus on kasvanut. Kuolemien taustalla on usein päihteiden käytön aloittaminen nuorena, eri päihteiden yhdistelmäkäytön yleisyys sekä muut riskialttiit käyttötavat, kuten huumausaineiden käyttö pistämällä. Tiedot selviävät kaupunginkanslian uudesta tutkimusartikkelista.

Vuosien 2006 ja 2021 välisenä aikana huumausainekuolleisuus suureni koko maassa neljällä prosentilla vuosittain. Huumeita käytetään eteläisen Suomen suurissa kaupungeissa keskimääräisesti enemmän kuin muualla. Kannabiksen kokeilu ja käyttö on kasvanut kaikkein eniten, mutta niin ikään amfetamiinin, ekstaasin ja kokaiinin käyttö ovat lisääntyneet selvästi.

Myös huumeiden ongelmakäyttö, eli sellainen käyttö, josta aiheutuu vakavia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja, on lisääntynyt 2010-luvulla. Uusimman arvion mukaan 15–64-vuotiaasta väestöstä koko maassa ongelmakäyttäjiä on 0,9–1,3 prosenttia, ja ongelmakäyttäjistä vajaa kolmasosa asuu pääkaupunkiseudulla. Ongelmakäyttö on ollut yleisintä 25–34-vuotiailla, mutta näyttää siltä, että Suomessa on nyt myös tätä ikäryhmää nuorempi sukupolvi amfetamiineja ja opioideja ongelmallisesti käyttäviä, ja tämä joukko on suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

Suomessa huumeisiin kuolleista joka viides on helsinkiläinen

Vuonna 2021 huumausaineisiin kuoli Suomessa 287 henkilöä. Huumeisiin kuolleista 57 eli joka viides oli helsinkiläinen. Kun väestömäärään suhteutettuna kuolleita oli koko maassa 5,2 henkilöä keskiväkiluvun sataatuhatta kohti, oli luku Helsingissä 8,7 henkilöä.

Huumausainekuolleisuus on Helsingissä ollut koko tarkasteltavan ajanjakson 2006–2021 huomattavasti suurempaa kuin koko maassa keskimäärin. Kuolleisuus on silti suurentunut myös Helsingissä, vaikkakin vasta vuoden 2015 jälkeen. Vuosien 2015 ja 2021 välisenä aikana huumausainekuolleisuus suureni Helsingissä kuudella prosentilla vuosittain. Vuonna 2021 kuolleisuus olikin 1,7-kertainen vuoteen 2015 verrattuna.

Huumausainekuolleisuus näyttäisi kasvaneen pääkaupunkiseudulla myös Espoossa ja Vantalla, mutta näissä kaupungeissa kuolleiden lukumäärät jäävät melko pieniksi, joten vuosittainen satunnaisuus voi vaikuttaa tuloksiin paljonkin.

Nuorten huumausainekuolleisuus on kasvanut Helsingissä

Vuosina 2006–2021 huumausainekuolleisuus on ollut Helsingissä suurinta 25–34- ja 35–44-vuotiaiden ikäryhmissä. Nuorimmassa ikäryhmässä eli 15–24-vuotiailla huumausainekuolleisuus on kuitenkin suurentunut vuodesta 2014 lähtien. Vuoden 2017 jälkeen kuolleisuus on tässä ikäryhmässä kasvanut peräti 31 prosenttia vuosittain. Muissa ikäryhmissä sen sijaan tilastollisesti merkitseviä muutoksia ei ole tapahtunut.

Nuorten kuolemien osuus huumausainekuolemissa on Suomessa suuri verrattuna muuhun Eurooppaan ja muihin Pohjoismaihin. Myös Helsingissä nuorten henkilöiden huumausainekuolemien osuus kaikista huumausainekuolemista on huomattava, sillä joka seitsemännessä kuolemantapauksessa henkilö oli 15–24-vuotias. Suomalaisnuorten huumekuolemiin johtavia syitä ovat muun muassa päihteiden käytön aloittaminen nuorena, päihteiden yhdistelmäkäytön yleisyys sekä muut riskialttiit käyttötavat, kuten huumausaineiden käyttö pistämällä.

 

3 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Peter Kreisler

Kun Sanna Marin näyttää mallia, koetaan huumeet vaarattomiksi ja niitä käytetään ajattelematta seurauksia. Holtiton elämäntapa on nykyisin yhdistetty vapauteen, yksilöllisyyteen ja suvaitsevaiseen elämäntapaan. Kuitenkin todellisuudessa asia on täysin vastakkainen, vapaus, yksillöllisyys ja suvaitsevaisuus toteutuvat vain kun yksilö hallitsee itseään, eikä silloin kun huumeriippuvuus ohjaa elämää.
Suvaitsevaisuudella tarkoitan tässä luonnonjärjestyksen mukaista toisten yksilöllisyyden huomioimista, en siis suvakkien vihan sävyttämää oman agendan pakottamista ja mielipiteenvapauden rajoittamista

John Quiman

Suvakkilassa harrastettu nuorten wokettelu ideologialla johtaa sekoamiseen ja heikentää mielenterveyttä.

Ilkka

Pöydällä lojuu kasa SaMARIINIA. Kenties jallujengi taas vetää tötsyt rulalle kääräistyn satasen läpi ja valittaa huomenna ,ettei kansa antaisi nuoren ihmisen edes tanssia. Kyllä on rasistista ja suvaitsematonta.

Kansalaisen verkkokauppa