Uutiset

Naisille suunnattua puoskarointia markkinoidaan feministisillä latteuksilla

Kuvituskuva. Kuva: Pixabay / CC0.

Testejä ja hoitoja, joilla ei useinkaan ole tieteellistä tukea, markkinoidaan naisille feminististä retoriikkaa käyttäen. Näin todetaan markkinointia koskevan kriittisen tutkimusanalyysin mukaan.

Tutkijat nostavat analyysissään esiin kaksi viimeaikaista esimerkkiä, jotka osoittavat, miten feministisiä kuvauksia käytetään edistämään hoitoja, joiden näyttö naisille on kyseenalaista.

Ensimmäinen esimerkki koskee naisten hedelmällisyyttä, jossa on olemassa verikoe niin sanotulle anti-Müllerin hormonille, joka voidaan yhdistää naisen munasarjojen munasolujen määrään. Ei ole kuitenkaan mitään tieteellistä näyttöä siitä, että tällä voitaisiin ennustaa naisen mahdollisuuksia tulla raskaaksi.

Siitä huolimatta hedelmällisyysklinikat ja verkkoyritykset myyvät testiä yleisesti naisille mainoslauseilla, kuten esimerkiksi: ”Tieto on valtaa, ja sen avulla voit hallita hedelmällisyyttäsi”.

Toinen esimerkki liittyy rintojen tiheyteen, joka voidaan arvioida mammografiassa, mutta tutkittavat naiset eivät yleensä saa tällaista tietoa. Äänet ovat nousseet sen puolesta, että naisilla on oikeus saada tietää, onko heillä tiheä rinta, sillä se on yksi monista rintasyövän riskitekijöistä.

”Kun saa tietää, että rinnat ovat tiheät, se voi lisätä naisten ahdistusta ja aiheuttaa hämmennystä. Se johtaa usein siihen, että hakeudutaan lisäseulontoihin ja muihin testeihin. Rintojen tiheyden mittaaminen on kuitenkin epäluotettavaa, eikä näyttö siitä, että useiden testien tekeminen naisille, joilla on tiheät rinnat, olisi hyödyllistä, ole läheskään yhtä vankkaa”, sanoi Brooke Nickel, Sydneyn yliopiston tutkija ja tutkimuksen viimeinen kirjoittaja, lehdistötiedotteessa.

”On provosoivaa, että kaupalliset intressit kaappaavat naisten terveyden”

Tutkijoiden mukaan jotkut naiset saattavat hyötyä saatavilla olevista seulontamenetelmistä, testeistä ja hoidoista. Mutta kun puolestapuhujat ja yritykset ajavat lääketieteellisiä toimenpiteitä, ne tavoittavat paljon suuremman joukon naisia, joista monet eivät todennäköisesti hyödy toimenpiteistä.

” Tällainen markkinointikäyttäytyminen saattaa vahingoittaa naisia. Se voi johtaa siihen, että useammat ihmiset, joilla on muita kuin lääketieteellisiä ongelmia, hakeutuvat joka tapauksessa lääketieteelliseen hoitoon. Tämä lisääntynyt lääketieteellistäminen edistää sekä ylidiagnosointia että ylihoitoa”, sanoo Tessa Copp, Sydneyn yliopiston tutkija ja ensimmäinen kirjoittaja.

Göteborgin yliopiston yleislääketieteen erikoislääkäri ja tutkija Minna Johansson on yksi tieteellisen analyysin kirjoittajista.

”On provosoivaa, että kaupalliset intressit kaappaavat naisten terveyden tällä tavoin. ”Viestejä naisten oikeudesta hallita omaa kehoaan käytetään myymään epätieteellisiä testejä ja hoitoja, joihin liittyy haittojen riski, ja ilmoittamatta naisille vaikutusten epävarmuudesta”, Minna Johansson sanoo.

Lähde: Fria Tider

2 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Vappu Simanen

      Onneksi sentään MIEHILLE ei myydä mitään huu-haa terveysneuvoja. Heille myydään sijoitusneuvontaa. Sijoitusneuvonnan tarkoituksena on tehdä neuvon antaja rikkaaksi. Jos sijoitusneuvojen noudattaminen tekisi sijoittajan rikkaaksi, nämä neuvoja lopettaisivat neuvomisen ja ryhtyisivät itse sijoittajiksi.
      Sama kaava koskee pankkeja. Niiden tehtävä ei ole huolehtia asiakkaiden varallisuudesta vaan ryöstää se.
      Se on tätä nyky-aikaa jossa naiset ovat miehiä ja miehet naisia, sota on rauhaa ja rauha sotaa, …

Ilkka

Mikä erottaa nykyisen ” lääketieteen ” ja islamin toisistaan ? Se että ensin mainittu pyrkii tavalla tai toisella lopettamaan normaalit toiminnot, ja jälkimmäinen lopettamaan naiset joilla ei ole mitään arvoa, tai se on verrattavissa kamelien arvoon. Eurooppa on jo nyt silkkaa ”pashaa ” vaikka ei ole edes pääsiäinen. Punavihreä unelma hottentottien ja mohamedien kansoittamasta EU:sta ei voi sietää mitään mikä olisi normaalia.