Kotimaa Kulttuuri Politiikka

Sinimusta Liike: Rasismi on poliittinen lyömäase valkoisia kansoja vastaan

Kuva: Sinimusta Liike.

Vallassa oleva oikeistohallitus ja aivan erityisesti sen perussuomalainen osa ovat saaneet muutaman vuoden välein käytävän suomalaisen rasismikeskustelun syttymään uudestaan liekkiin. Rasismi ja sen luonne sekä ilmenemismuodot kuuluvat suomalaisten keskusteluohjelmien vakioaiheisiin, ja hyvin usein niihin osallistuvat samat poliittisesti aktiiviset asiantuntijat, joiden elanto on riippuvainen kyseisen ilmiön olemassaolosta. Antirasismin ympärille onkin muodostunut viimeisten vuosien aikana oma julkisesta rahoituksesta riippuvainen teollisuudenalansa, joka pyrkii aggressiivisesti levittäytymään amerikkalaista esimerkkiä noudattaen myös yksityiselle sektorille. Tämä teollisuuden haaran olemassaolo varmistaa myös sen, ettei rasismi tule koskaan olemaan konkreettisesti ratkaistavissa oleva ongelma, minkä jälkeen tiedostavat henkilöt voisivat keskittyä yhteisöään oikeasti hyödyttävään työhön. Rasismi on alati pimeässä vaaniva mörkö, jonka tunnistamiseen ja nujertamiseen tarvitaan vuosi vuodelta enemmän yhteiskunnan eli valkoisen veronmaksajan resursseja.

Rasismi on määritelmällinen sekasotku, jonka soveltaminen on täysin riippuvainen niistä ihmisistä, jotka saavat siitä itselleen poliittista etua. Samaan aikaan, kun sen määritelmää pidetään tietoisesti joustavana, sen tuomittavuus pysyy aina ehdottomana. Ei ole mitenkään epätavanomaista, että jokin aikuinen länsimaalainen ihminen voi kovasanaisesti tuomita rasismia osaamatta kuitenkaan antaa sille tarkkaa määritelmää. Kymmenen hengen joukosta löytyy helposti kymmenen eri rajanvetoa sen suhteen, mikä yksittäinen ele, sana tai motiivi on luonteeltaan rasistinen. Tilanteessa, jossa suurin osa ihmisistä tuomitsee jonkin yksittäisen asian hetkeäkään epäröimättä ilman sen määrittelyä, yhteiskunnallinen valta alkaa väistämättä siirtyä niille, jotka puhuvat aiheesta eniten (ja hyvin usein myös työkseen).

Mikäli rasismi on niin vaarallinen ja väkivaltainen uhka kuin liberaalit ja vasemmistolaiset antavat ymmärtää, sen tulisi jollain tavoin myös näkyä käytännön politiikassa. Se näkyisi myös Suomen ja muiden länsimaiden rikostilastoissa sekä yleisenä turvattomuuden tunteena värillisen vähemmistön keskuudessa. Rasistiset yhteiskunnat pyrkisivät varmasti aktiivisesti rajaamaan värillisiä poliittisen vallankäytön ulkopuolelle, karkottamaan näitä omiin kotimaihinsa, katsomaan läpi sormien näihin kohdistuvaa väkivaltaa ja tietoisesti harjoittamaan etnistä suosimista työelämässä sekä kouluissa. Näissä yhteiskunnissa esiintyisi myös spontaaneja pogromeita, joissa valkoiset väestönjoukot ajaisivat muukalaisiksi koettuja ryhmiä ulos kotikaupunkinsa liepeiltä.

Todellisuus on kuitenkin täysin päinvastainen. Värilliset kansat ovat kaikissa länsimaissa, myös Suomessa, yhteiskunnan julkisten palveluiden suurimpia hyötyjiä, ja he pääsevät nauttimaan valkoisten yhteiskuntien tarjoamista palveluista ja elintasosta, joita heidän maanmiehensä eivät kykenisi koskaan tarjoamaan heille omassa kotimaassaan. Rotujen välillä esiintyvä väkivalta on Euroopassa ja Yhdysvalloissa hyvin yksipuoleista – sitä harjoittavat pääosin värilliset vähemmistöt, ja sen uhreiksi valikoituvat useimmiten puolustuskyvyttömät kantaväestön edustajat. Vasemmistolaisten kriitikoiden syytökset läntisten keskusvaltojen ja viranomaisten rasistisuudesta tuntuvat myös omituisilta, kun otetaan huomioon näiden hallintojen tietoinen pyrkimys houkutella omiin maihinsa lisää Euroopan ulkopuolisia maahanmuuttajia sekä pyrkimykset tukahduttaa kaikki valkoisen vastarinnan muodot esimerkiksi vihapuhelakeihin tai terrorismin vastaiseen toimintaan vedoten. Kirsikkana kakun päällä toimii se tosiasia, että ns. viharikoksienkin osalta maahanmuuttajat ovat kantaväestöön verrattuna tuntuvasti yliedustettuina.

Monet akateemiset ihmisoikeusaktivistit ovat tietoisia todellisten rasististen rikosten vähäisyydestä, minkä vuoksi he pyrkivät siirtämään keskustelun koskemaan niin kutsuttua rakenteellista rasismia, jota voidaan pitää liberaalien omana salaliittoteoriana. Rakenteellisella rasismilla tarkoitetaan käytännössä tilannetta, jossa valkoisille ja värillisille annetaan yhteiskunnan takaamana samat mahdollisuudet, mutta ne johtavat toisistaan poikkeaviin lopputuloksiin. Lopputulosten välinen ero nähdään johtuvan ”rakenteellisesta rasismista” eli jostain mystisestä muuttujasta, joka hyödyttää valkoisia suomalaisia värillisten kustannuksella. Se, että esimerkiksi saman koulun suomalaiset oppilaat siirtyvät jatkokoulutukseen ja värilliset pyörittävät katujengejä, johtuu näiden aktivistien mielestä jostain näkymättömän rasismin muodosta, jolle he eivät osaa antaa mitään yksiselitteistä syytä. Valkoisten oppilaiden ”valkoinen etuoikeus” tarkoittaakin käytännössä ainoastaan sitä, etteivät he käyttäydy samassa tilanteessa yhtä huonosti kuin värilliset lapset. Tämä ajattelu tekee värillisistä nuorisojengeistä uhreja ja näistä valkoisista uhreista näiden sortajia, mikä paljastaa hyvin antirasistisen ideologian fanaattisen inhon valkoisia ihmisiä kohtaan.

Rasismi nähdään samojen ihmisoikeusaktivistien ja tutkijoiden mielestä kumpuavan usein yhteiskunnan/poliisin/median/yliopistojen liiallisesta valkoisuudesta, jota voidaan torjua parhaiten etnistä monimuotoisuutta lisäämällä. Valkoisuus mielletään siten ongelmaksi, joka pitää ratkaista valkoisten ihmisten määrää vähentämällä. Jos rasismi nähdään lähtökohtaisesti kumpuavan valkoisuuden läsnäolosta, silloin valkoisten hävittäminen poistaa myös rasismin olemassaolon. Rasisminvastaisuus on siten aktiivista toimintaa eurooppalaisperäisiä ihmisiä vastaan.

Ilman valkoisten läsnäoloa läntiset yhteiskunnat taantuisivat nopeasti samalle tasolle kuin värillisten kansojen omat kotimaat, minkä jälkeen ne vieläpä ajautuisivat päättymättömiin etnisiin konflikteihin värillisten vähemmistökansojen keskinäisessä reviiritaistelussa, joiden sovittelijoina valkoiset eivät enää tuossa tilanteessa olisi. Valkoiset eivät ole rasismin aiheuttajia ja ylläpitäjiä, vaan kehittyneiden yhteiskuntien kriittisin komponentti, joita ilman läntisen järjestelmän ylläpitäminen muuttuisi mahdottomaksi. Ihmisoikeusaktivistien unelma ei johtaisi mihinkään maanpäälliseen paratiisiin vaan maapallon laajuiseen slummiin.

Sinimusta Liike on kaikissa julkisissa ulostuloissaan korostanut ajavansa valkoisten suomalaisten etua alati kansainvälistyvässä ja suomalaisille vihamielisemmässä maailmassa. Puoluettamme ei pelota rasistiseksi leimautuminen, sillä olemme rodullisen preferenssimme suhteen täysin avoimia. Meidän mielestämme Suomi on suomalaisten kansallinen koti, jossa asuminen on valkoisten suomalaisten etuoikeus. Me emme halua maastamme monirotuista ostoskeskusta, vaan uniikin ja turvallisen turvapaikan vuosituhansia vanhalle kansallemme, jonka toivomme kukoistavan myös tulevaisuudessa.

Sinimusta Liike

12 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Kauko Aalto

Selittäkää minulle kuinka toteutuu yhdenvertaisuus esimerkiksi kaupungin asuntokasarmeissa, joissa asujat ovat 99,9 prosenttisesti positiivisesti syrjittyjä ulkomaalaisia muslimeja. (Aikoinaan esitettii, että kaupungin asunoja jaettaessa pitäisi olla kiintiö maahanmuuttajille, ettei heidän yletön määrä muuttaisi asumisperusteita eikä asumiskulttuuria se oli muistaakseni 5%, nyt ei puhuta mitään, vaikka on asumisalueita joissa maahanmuuttajien (tarkoitan lähinnä oikeauskoisia) osuus on 99%, ja jälki on sen mukaista) Asian valaisemiseksi otetaan esimerkiksi yksi rappu. Sanotaan, että rapussa on sata asukasta joista neljä on suomalaista (siis ”aikuisten oikeesti”, kuten nuoriso aisan ilmaisee,  suomalaista). Nämä neljä ovat yksihuoltaja (jälleen siis kysymyksessä on ”aikuisten oikeesti” oikea yksinhuoltaja) äiti ja hänen kolme lastaan. Tämä yksihuoltaja maksaa kehnosta palkastaan vuokran ja juoksevat menot. Entäpä nämä 96 positiivisesti syrjittyä oikeauskoista? Nämä yksihuoltaja ”vaimot” ovat raskaana joka vuosi, synnytyskoneet jotka usein kuuluvat rinkiin, joita yksi mies pitää jatkuvasti tiineenä (valitan ilmaisua, mutta kysymyksessä on karjatalousluontoinen toiminta). Näillä eliittieläkeläisillä ei ole huolta huomisesta eikä toimeentulosta, parkkipaikalla seisoo mersu, jolla on käytännöllistä viedä jälkeläiset kilometrin päässä olevaan kouluun tai päiväkotiin. Jos elämässä jokin asia tökkii, niin yhteiskunnan ja suomalaisten rasismista se johtuu. Onneksi se on pikaisesti korjattavissa rasismilla ratsastamisella.

Siis onko yhdenvertaisuus sitä, että Suomeen pelkästään lisääntymään yhteiskunnan kustannuksella tulleille rasismi on sitä, että tätä loisimista kritisoidaan. On röyhkeyden huippu, kun Husu (yhteisöpedagogi, siis tyhjäntoimittaja, tuskin on edes läpäissyt tätä tutkintoa) kertoi että hän ulkomailla ollessaan työtehtävissä kartoittamassa keskisuurten yritysten vientimahdollisuuksia. Tosiasiassa hän vetelehti valtion kustannuksella Somaliassa, ja jos hän jotain teki, niin neuvoi miten Suomesta parhaiten saa turvapaikan (elinikäisen syöttökaukalon kaikilla mausteilla). Mutta tämä ei ollut jutun kirsikka kakun päällä, vaan se kun hän Suomeen palattuaan, kertoi kuinka hän ulkomailla oikein ymmärsi miten rasistinen valtio Suomi on. Hän vetelehti Somaliassa, joka on kaikkien mittapuiden mukaan maailman kolmanneksi rasistisin ja korruptuneitunein (tämän viheliäisen valtion voittaa vain Venezuela ja Jemen) valtio. Heille siis suomalainen rasismi on sitä, etteivät he voi avoimesti olla rasisteja valtaväestöä kohtaan, kuten he Somaliassa voivat olla omia vähemmistöjään kohtaan, joita kohdellaan toisenluokan kansalaisina ja jopa orjina. Tämä rasistinen asenne on pohjavireenä kaikilla muslimeille johtuen islamin dogmeista ja  ideologiasta, joka julistaa heidät herrakansaksi vääräuskoisten yläpuolelle. Minun on vaikea kuvitella, että meemeissä kulkeutuva rasismi häviäisi matkalla Afrikasta Suomeen. Siitä tämä yhteisöpedagogi, taksinkuljettaja, ja ties minkä alan tyhjäntoimittaja  on loistava esimerkki, rasismiaan hän typeryyttään ei edes pysty piilottamaan, tuskin edes haluaisi. Lopuksi idiotismin helmi, joka selkeästi tuo esiin minkä tasoisten älyllisten lahjojen kanssa olemme tekemisissä:

Suomen muslimiyhteisö on seurannut hallituksen alkutaivalta hämmentyneenä: ”Konkreettinen teko on islamofobiaan puuttuminen”

 

ilkka

Samanlainen idiotismin helmi saatiin keskustan Saarikolta. Hän vinkui pari päivää sitten vakavalla naamalla PS:n pettäneen äänestäjänsä, ja kysyi ” Onko bensiinin pumppuhinnat nyt halvemmat kun PS on hallituksessa, lupasivat ennen vaaleja alentaa bensiinin hintaa.” Voi voi… Ihan kuin tämä hallitus nyt olisi jo ehtinyt tehdä jotain tänä aikana, kun sitä on vasta muodostettu, ja sitten alkoi kesätauko. Sen lisäksi olisi saarikonkin hyvä katsoa onko pumppuhinnat kohonneet tänä aikana. Ei nimittäin ole. Se kalliimpikin versio 98 E maksaa kotikaupunkini mittarikentillä noin 1.947 € / litra. Saariko istuessa hallituksessa litrahinnat olivat lukemissa 2.70 €…

Perus – Suomalaiset kuten Kokoomuskin sanoi että pumppuhinnat kohtuullistetaan, toisin sanoen niitä ei koroteta puhumalla joka toinen päivä jakeluvelvoitteen kiristämistarpeesta, jota myöskin saarikko ja keskusta ylläpiti SDP / Vihreät sektorin ohessa. Hän siunasi liki viikottain kohoavat hinnat, ja nyt kun uusi hallitus vasta aloittaa toimikauttaan, vingutaan populistisesti ettei lupauksista pidetä kiinni.

Sen lisäksi olisi jo aika pitää turpa kiinni loputtomasta rasismilässytyksestä, sillä keskusta pelaa täysillä sosialistien pussiin, ja luuleeko saarikko että puolueen kannatus kasvaa niillä eväillä. Kun torpparin Zetorin löpö alkoi maksamaan maltaita, katosi äänestäjät tältä ” maaseudun puolueelta. ” Nyt siis haetaan uutta nostetta vinkumalla rasismista ja kehumalla kuinka edellinen hallitus hoiti asiat hyvin. Siellä bensapumpulla kuuli joka kerta ihan konkreettisesti sen miten paljon ihmisiä vi***i sosialismin tyrkyttäminen, ja ilmastohätätilasta öyhöttäminen. Nyt siellä ei enää kiroilla, mistähän se johtuu arvon saarikko ?

John Quiman

Edellisen hallituksen suunnitelmissa oli korottaa ensi vuonna jakeluvelvoitetta reippaasti. En muista numeroita, mutta Keski-Euroopassa ne ovat pienemmät kuin mitä Suomessa nyt, eikä EU vaadi sen korkeampia. Jostain hämäräperäisestä syystä Suomessa halutaan olla niin kunnianhimoisia, että rangaistaan omaa kansaa ja sen taloutta valheellisen ilmastopolitiikan nimissä vailla mitään estoja.

ilkka

Jos oikein muistan oli ensimmäinen tavoite 28 %, ja sitten hyvin pian 34 %. Kukaan ei tainnut muistaa siellä vihreiden aivoriihessä ettei nykyisiä autoja ole tehty toimimaan niin korkeilla etanolimäärillä. Vaikka puhutaan että 95 E laadun etanolimäärä on 10 %, se on todellisuudessa hiukan suurempi. Moni ajaa, siis siitä huolimatta vaikka valmistaja ilmoittaa 95 E:n toimivaksi, mieluummin 98 E:lä. Moottorit toimivat paremmin ja joissakin tapauksissa kulutus on jopa pienempi. Mitä enemmän etanolia lisätään bensiiniin, sitä huonompi hyötysuhde siitä saadaan. Toisin sanoen, kunniahimoinen vihreä siirtymä synnyttää paljon suuremman polttoainetarpeen kuin puhdas bensiini tekisi. Tässä valossa onkin jo helpompi ymmärtää miksi sitä tavoitetta haluttiin korottaa mielipuolisesti. Jos niin olisi toimittu, joutuisi autoilija käymään tankilla paljon useammin, ja kun hintaa koko ajan hinataan ylöspäin vedoten ilmastohätätilaan, saadaan lopulta aikaan vihreiden unelma, ei autoja ja kansan on oltava nöyrä potkulaudan käyttäjä. Ilmaston kannalta ei mikään siis muutu vaikka siiryttäisiin etanoliin, sillä kulutus kasvaisi.

Sitäkään ei vihreät ole koskaan kertoneet mistä suurempi etanolitarve tuotettaisiin ? Ei se että talouksien banaaninkuoret kerätään yhteen josta sitten tehdään ” biopolttoainetta ” riitä mihinkään, ja pelkästään polttoaineeksi kasvatettuja peltoja ei vihreät sallisi pidettävän. Kuten sanoin, kommunisteilla on kommunistien logiikka joka asiassa, ja Greta Thunbergin möläytyshän teki kaikille selväksi ettei vihreät haluakaan mitään muuta kuin kommunistista valtiomallia. Greta saa haluta Ohisalon kanssa mitä haluaa, mutta onko heillä oikeus pakottaa miljoonat omaksumaan heidän poliittinen aatemaailmansa. Tuskin ?

John Quiman

Äänestäjät vaan menevät helposti retkuun, kun uskovat puheisiin ja kauniisiin lupauksiin maailman pelastamisesta. Vähemmän katsotaan viileän loogisella tavalla tekoihin ja niiden seurauksiin ja siihen, että sinne joudutaan, mitä kohti ollaan menossa, eikä puheilla ole mitään arvoa.

John Quiman

Ankarimpien suvakkien mukaan vain valkoinen voi syyllistyä rasismiin. Suuttuvat, jos sen kyseenalaistaa.

Ilkka Manttari

Myös nk. positiivinen syrjintä on mielestäni rasismia. Ei ole syytä ketään ottaa ohi normaalin menettelyn esim, koulutukseen. Noin on esim. kohdeltu suomenruotsalaisia aikoinaan. En tiedä mikä on tilanne nykyään.

John Quiman

On toki, se on vain keksitty sana, jotta voitaisiin sorsia valkoisia ja rotuun perustuen antaa etuoikeuksia valituille roduille. Suomenruotsalaisella eliitillä on edelleen Freudenthalin ajattelua, vaikkain käytännön syistä salattuna. Ehkä ei kaikilla, mutta on suurella osalla. Ruotsinkielisten etuoikeudet mahdollisimman monissa asioissa on RKP:n ihan avointa pyrkimystä. Eivät toki kutsu niitä etuoikeuksiksi, mutta kyllä ne sitä ovat.

Nyt kun RKP komppaa vasemmistoa PS:n haukkumisessa, pitäisi kysyä RKP:ltä, että koska RKP aikoo pyytää anteeksi menneisyytensä raakaa rasismia ja pyydellä suomalaisten halveksuntaa anteeksi. Eivät ole koskaan sitä tehneet. Yksi syy on siinä, että eliitti-ruotsinkielisillä ajatukset ovat edelleen samoja, että ruotsinkieliset ovat parempia ihmisiä. Eivät toki muista ajatella, että ruotsinkielisistä suvuista suurin osa on alkujaan kielen vaihtaneita suomalaisia sukuja, kuten mm. Sibelius, jota haluavat pitää niin suomenruotsalaisena.

Kauko Aalto

Kunnioitus on tiessään, kun naiset, mustat, muslimit ja homot kirjoittavat historiaa, jossa valkoisia keskiluokkaisia heteromiehiä saa lyödä sumeilematta vyön alle. Heidän syytään on koko p-ska yhteiskunta. En muista, mistä tuo purjehti päähäni, mutta mehevästi on lausuttu.

ilkka

No nyt tuli SML:n suunnalta kirjoitus minkä koen omakseni. Vierastan käsitteitä jotka voidaan suoraan liittää 1920 luvun oppeihin, koska emme elä enää siinä ilmapiirissä emmekä voi kopioida sanasta sanaan sen ajan retoriikkaa, näyttämättä vanhan uudelleen esiin tuoneina kiihkoilijoina.

Rasismin käsitteen laajentaminen kaikkeen mikä on normaalia kritiikkiä on ymmärrettävissä, kun muistaa millaista maailmankuvaa vasemmisto / vihreät ajavat. Sen sijaan ei tarvitse ymmärtää sosialismiin pyrkimisen periaatteita, koska maailmanhistorialla ei ole osoittaa yhtään onnistunutta versiota sosialismista toimivana valtiomuotona. Jokainen ” kansandemokratia ” on ollut, ja tulee olemaan diktatuuri. Jatkuvasti mediassa toistettu hokema on että yhteiskuntamme rasistinen luonne näkyy aina vaan selvemmin ja joka päivä, vaikka kenelläkään ei ole esittää näyttöjä siitä. Jos väite olisi totta, miksi sitä rasismia ei kohtaa arkisin missään. Marketeissa, kaduilla, ravintoloissa jne, missään ei ole yhtään tilannetta jota voisi sanoa rasismin synnyttämäksi. Sen sijaan katujengien kohdalla rasistiset piirteet toteutuvat yhtenään, sillä uhreiksi valikoituu lähes aina valkoisia. ” Löyhä kaveriporukka ” on ihmeen tietoinen oman etnisyytensä kuvitellusta ylivertaisuudesta.Sitä saa korostaa musiikin kautta, puheissa ja nähtävästi myöskin teoissa. Tätä epäsuhtaa en hyväksy, ja kun sanon sen julkisesti, olen kuulemma rasisti. Mikä minusta tekee rasistin siinä tilassa jossa ne toisetkin voivat sanoa mitä huvittaa ?

Marko Kristian

Tuo nyt on ollut jo vuosia selvää, ainakin jos on seurannut asioita USA:ssa.
Median luoma viha valkoisia kohtaan meni niin pitkälle, että mustat oikeasti uskoivat voivansa tehdä valkoisille mitä vain.
Esimerkkinä New Yorkin täpötäydellä metroasemalla musta mies raiskasi ja pahoinpiteli valkoisen alaikäisen tytön.
Pääasiassa kaikki oli kuin ei näkisi mitään, joku sitten meni sen verran väliin että kysyi mitä luulet tekeväs?
Musta raiskaaja sitten sanoi että saa tehdä valkoisille ihan mitä haluaa.
Sama pätee siihen että Suomessa on vuosikausia toitotettu joka tuutista kuinka Suomi on jopa maailman rasistisin maa.
Sittenpä kaikki maahanmuuttajat luulee että joka ainoa asia mikä elämässä ei onnistu johtuu rasismista, kaikki on valkoisten syytä.
Todennäköisesti yksi syy miksi maahanmuuttajataustaiset nuoret tekee ”nöyryytysryöstöjä” kantasuomalaisiin lapsiin.

John Quiman

Samalla tavalla noita nuorten mamujen suorittamia nöyryyttäviä ryöstöjä, joita sitten kuvataan ja laitetaan nettiin, on tapahtunut reilusti myös Ruotsissa ja Saksassa. Varmasti pitkin Eurooppaa, mutta ruotsalaisia ja saksalaisia videoita on sattunut silmiin.

Uusimmat uutiset

Kansalaisen verkkokauppa