Kotimaa Maahanmuutto Politiikka

Suomeen paenneet persialaiset: shiiamoskeijat IRI:n vakoilukeskuksia

Kuva Facebook: Kirkkoherra Juha Rintamäki

Helsingissä sijaitsevan Mellunmäen shiiamoskeijan edustalla järjestettiin lauantaina 26.11. mielenosoitus, jossa vaadittiin shiiamoskeijoiden sulkemista. Mielenosoituksen järjestäjiä olivat mm. persialaiset maahanmuuttajat. Moskeija järjesti vastamielenosoituksen, jossa oli puhumassa mm. suomalaisen evankelisluterilaisen seurakunnan edustajia.

Kutsu moskeijoita vastustavaan mielenosoitukseen:

”Pyyntö sulkea Shia Center (Resalat Islamic Community) Helsingissä
Pyydä apua ja seuraa suomalaisilta poliitikoilta ja kansalaisilta, jotka arvostavat ihmisoikeuksia, demokratiaa, sekularismia, valinnanvapautta, yhtäläisiä oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa. Missiomme on sulkea Helsingin shiiakeskus (Resalat), koska tiedämme, että Euroopan maiden shiiakeskukset ja moskeijat ovat yhteydessä Iranin islamilaisen tasavallan suurlähetystöihin ja diplomaatteihin. Tämä tarkoittaa, että shiiamoskeijat tekevät yhteistyötä hallituksen kanssa, joka vuosikymmeniä ja erityisesti viime viikkoina on syyllistynyt rikoksiin ihmisyyttä vastaan tappamalla iranilaisia koululaisia, kiduttamalla kansalaisia, vangitsemalla yliopisto-opiskelijoita ja tukahduttamalla papiston vastaisia mielenosoittajia. Islamilainen tasavalta on ollut vastuussa monien viattomien lasten kuolemasta. On aika puhua sanoin tätä tyrannian muotoa vastaan.

Islamilaisen tasavallan politiikka on jatkuvasti perustunut sen kansalaisten sortoon ja terroriin. Tällä hetkellä vapautta rakastavat ihmiset kaikkialla maailmassa ovat mukana ainutlaatuisissa mielenosoituksissa ja kokoontumisissa, joiden tarkoituksena on tukea Iranin kansaa ja torjua Irania noin 44 vuotta miehittäneen islamilaisen tasavallan vihamieliset opetukset ja kulttuurin vastoin Iranin tahtoa. valtaosa. Toisaalta, Iranin sisäisen islamilaisen tasavallan politiikan mukaisesti hallitus käyttää palkkasotureitaan ja vakoojiaan tunnistaakseen ja hiljentääkseen vastustajansa ulkomailla.

Shiiamoskeijat eri Euroopan maissa ovat toimintakeskuksia ja tiedustelukeskuksia palkatuille palkkasotureille ja vakoojille, jotka välittävät tietoja islamilaisen tasavallan suurlähetystöille ja konsulaateille. Yksi näistä keskuksista on shiiakeskus, nimeltään Resalat Islamic Community Helsingissä.

Me tämän kirjeen allekirjoittajat, oikeuden, ihmisoikeuksien, demokratian ja Iranissa asuvien ihmisten tukemiseksi, pyydämme Suomen hallitusta sulkemaan tämän islamilaisen tasavallan vakoilukeskuksen, joka tunnetaan nimellä Resalat Islamic Community.

Suomi on jatkuvasti ollut suuri ihmisoikeuksien kannattaja ja puolestapuhuja; Suomalaiset ovat vapautta rakastavia, jotka pitävät sananvapautta ja ihmisoikeuksia perusarvoinaan. Siksi Iranin sisäiseen pahan-vääriseen naisten- ja nuortenvastaiseen hallintoon liittyvän Helsingin shiiakeskuksen olemassaolo on ristiriidassa rakastavan suomalaisen arvojen kanssa.

Kiitos kaikille tämän vetoomuksen allekirjoittaneille ja erityinen kiitos hyväntahtoisille suomalaisille poliittisille viranomaisille.
Nainen, elämä, vapaus”

Mellunmäen shiiamoskeijan imaami Abbas Bahmanpour kutsui shiiamuslimijärjestöjen lisäksi suomalaisia evankelisluterilaisen seurakunnan jäseniä 26.11.2022 vastustamaan mielenosoitusta.

Paikalla olivat puhumassa islamistien puolesta mm. teologi, toimittaja ja Helsingin seurakuntayhtymän kansainvälisen työn sihteeri Heidi Rautionmaa ja Helsingin seurakuntayhtymän johtaja, kirkkoherra Juha Rintamäki. Bahmanpour kiitti facebookissa myös mm. kansanedustaja Suldaan Said Ahmadia.

Kansalainen tavoitti haastateltavaksi yhden moskeijoita vastustavan mielenosoituksen järjestäjistä, persialaisen Arvin Adriyan.

Olet yksi 26.11.2022 Helsingin Mellunmäen moskeijalla pidetyn mielenosoituksen järjestäjistä. Mitä mielenosoituksella haluttiin kertoa?

Itse asiassa Resalatin islamilainen yhteisö ei ole uskonnollinen keskus! Se on Iranin islamilaisen tasavallan (IRI) poliittinen ja ideologinen lobbaus. Se on keskus vihan levittämiseen länsimaita ja Yhdysvaltoja vastaan. Resalatin moskeijassa on harjoitettu ”Qods Day” -tapahtumaa, joka on täysin antisemeettinen, fasistinen ja rasistinen teko, joka levittää vihaa Israelia vastaan ja ajaa ongelmia Lähi-idässä. Todisteet Resalat-keskuksen tapahtumasta löytyvät IRI News -sivustolta ja linkit niihin on mainittu alla (yksinkertainen Google-käännös noilta verkkosivuilta, kertoo paljon).

Abbas Bahmanpour ja hänen isänsä Majid Bahmanpour ovat olleet läheisessä yhteydessä IRI:n Helsingin-suurlähetystöön. Suomessa olevan iranilaisen yhteisön joukossa (IRI:n julmuuden ja ihmisoikeusvastaisten toimien vuoksi Iranista lähteneet) Abbas ja Majid Bahmanpour tunnetaan IRI:n vakoojina ja agentteina. Iranin islamilainen tasavalta käyttää joukkojaan ulkomailla häiritäkseen oppositionsa turvallisuutta ja painostaakseen myös näiden opposition sukulaisia Iranissa.
Resalat Islamic Community -yhteistyö IRI:n kanssa tarkoittaa yhteistyötä hallinnon kanssa, joka on viime viikkoina raa’asti tappanut viattomia lapsia, koululaisia ja yliopisto-opiskelijoita. IRI:n Anti Woman -teot ovat olleet nähtävillä maailmalle vuosikymmeniä! Resalat shiakeskuksen avaaminen Suomessa on selkeässä ristiriidassa arvokkaan suomalaisen kulttuurin (naista, elämää ja vapautta kunnioittavan) kanssa.

In fact, Resalat Islamic Community is not a religious center! It is a political and ideological lobby for Islamic Republic of Iran (IRI). It is a center for spreading hatred against western countries, and the USA. Inside Resalat mosque they have practiced the event of “Qods Day” which is totally antisemetic, fascist, and racist act spreading hate against Israel and it pushes problems in the Middle-East. Evidence about that event in the Resalat center is available in IRI News website, and links to them are mentioned below (a simple Google-translation from those web pages, tells many things).

Abbas Bahmanpour and his father Majid Bahmanpour have been in close relation with the IRI embassy in Helsinki. Among the Iranian community here (those who left Iran because of brutality and Anti Human Rights actions of IRI), Abbas and Majid Bahmanpour are well known as spies and agents of IRI in Finland. Islamic Republic in Iran uses its forces abroad to disturb the safety of its opposition, and also put pressure on the relatives of those oppositions inside Iran.
The Resalat Islamic Community cooperation with IRI, means cooperation with a regime that has brutally killed innocent childrens, school kids, and University students in the recent weeks. IRI’s Anti Woman acts have been visible to the world for decades! Resalat shia center being open in Finland is in clear contradiction with valuable Finnish Culture (that respects Woman, Life, and Freedom).

 

Moskeijassa järjestettiin teidän mielenosoitustanne kritisoiva tapahtuma samaan aikaan kun olitte paikalla. Mitä ajattelette siitä?

Ei yllätys! Se oli ennakoitavissa! Resalatin moskeijan johtajat ovat hyvin tietoisia ideologisesta näkemyksestään (johon sisältyy vihapuhe, fasistiset ja rasistiset opetukset). He tietävät, että nuo opetukset ovat ristiriidassa suomalaisen kulttuurin kanssa, joten he halusivat olla uhri pelastaakseen kasvonsa!

Vielä tärkeämpää on, että shiiamoskeija tietää, että vuodesta 1979 lähtien tuo islamilainen tasavalta otti Iranin hallintaansa, me iranilaiset olemme joutuneet opiskelemaan IRI:n ideologioita koulussa ja tiedämme erittäin hyvin, kuinka he levittävät vihapuhetta ja rasismia muihin kansoihin! Siksi nyt, kun iranilaiset pitivät mielenosoituksen, Resalatin islamilainen yhteisö teki kaikkensa uhriutuakseen. He käyttivät väärin Suomen lippua ripustamalla sen vain suojellakseen itseään ja laittoivat pienet lapset etulinjaan suojelemaan omia kasvojaan. He tekevät kaiken mahdollisen, mukaan lukien IRI:n vastustajien turvallisuuden uhan; pitääkseen IRI:n vakoojakeskuksen (Resalat Islamic Community) auki!

No surprise! It was predictable! Leaders of Resalat mosque are well aware of their ideological view (that includes hate speech, fascist, and racist teachings). They know those teachings are in contrast with Finnish culture, hence they wanted to play victim to save their face!

More importantly, a Shia mosque knows that from 1979 that Islamic Republic took control of Iran, we Iranians have been forced to study IRI ideologies in school and we know very well how they spread hate speech and racism towards other nations! Therefore, now that a demonstration was held by Iranians, Resalat Islamic Community took all its effort to play victim. They abused Finnish flag by hanging it only to protect themselves, and they put little children in the front line to protect their own face. They will do every possible act, including threatening the safety of those Iranians that are in opposition with IRI; to keep that IRI’s Spy Center (Resalat Islamic Community) open!

 

Moskeijan tapahtumaa tukemassa oli imaami Abbas Bahmanpourin kutsumana ainakin kaksi evankelisluterilaisen kirkon edustajaa, Heidi Rautionmaa ja kirkkoherra Juha Rintamäki. Mitä mieltä olet siitä, että suomalaisen ev.lut. kirkon edustajat puhuvat julkisesti islamin uskonnon puolesta?

On tärkeää korostaa, että Resalat-keskuksen sulkemista vaativassa mielenosoituksessamme oli myös iranilaisia kristittyjä. Iranin kristityt, kuten muutkin uskonnolliset vähemmistöt, laitetaan vankilaan ja heitä on tapettu viimeisten neljän vuosikymmenen aikana sen jälkeen, kun IRI miehitti maan!

Vaikka on surullista nähdä, että Resalatin islamilainen yhteisö käyttää joitakin kirkon henkilöitä; mutta ainoa kommentti, jonka voin sanoa, on:
Kristityt ovat mukavia ja ystävällisiä ihmisiä (kuten muutkin rakkaat suomalaiset). Siksi he saattavat ajatella, että Resalat Center on myös samanlainen! Mikä ei ole totta! He eivät ehkä ole tietoisia ihmisoikeuksien vastaisista teoista, joihin Resalat Shia -keskus on osallisena suhteensa IRI:n suurlähetystöön.

It is important to emphasize that in our demonstration requesting Closing of the Resalat center, there were Iranian Christians too. Christians in Iran like other religious minorities are put in prison and have been killed during the last four decades, since IRI occupied the country!

Although it is sad to see some persons from Church are being used by Resalat Islamic Community; but the only comment I may say is:
Christians are nice and kind people (like other dearest Finnish people). Therefore, they may think the Resalat Center is also similar! Which is not true! They perhaps are not aware of Anti Human Rights deeds that the Resalat Shia center is involved in, by its relation with the IRI embassy.

Viite:
Alla linkit IRI-uutistoimistoon, joka kertoo uutisia Resalat Islamic Communityn järjestämästä Qods Day -tapahtumasta. Nämä osoittavat myös Resalat-keskuksen ja Iranin islamilaisen tasavallan välisen suhteen:

Reference:
Below are links to IRI News agency, that covers the news about Qods Day event, organized by Resalat Islamic Community in Finland. These are also showing the relationship between Resalat center and Islamic Republic of Iran:

http://www.ghatreh.com

https://iqna.ir

 

28 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
WLF

Iranin vakoojat ovat aloittaneet kybertoimintansa Resalat-keskuksen pelastamiseksi kyselyllä, johon he pyysivät hallinnon kannattajia vastaamaan osoittaakseen pyynnön pitää tämä keskus hengissä. Mielenkiintoista on kysymysten muotoilu siten, että se häiritsee suoraan kyselyyn vastanneiden ihmisten yksityiselämää. Loukkaavia kysymyksiä Suomen politiikasta ja Suomen hallintojärjestelmästä ja yrityksistä tehdä vaikutusvaltaa politiikkaan ja sosiaaliseen mediaan Suomessa. Suomen shiiatutkija ei itse vastannut sanomalehden toimittajan yksinkertaisiin kysymyksiin ja vastasi vain asiaan liittymättömiä asioita viimeisestä kysymyksestä. Abbas ei puhunut shiia-asenteestaan ​​valtavaa verenvuotoa kohtaan, jota Iranin hallinto ajaa mielenosoittajia vastaan, eikä puhunut Zahidan-rukousten joukkomurhasta Masjidissa tai hallituksen ampumisesta lapsiin ja nuoriin eikä viattomien kansalaisten hirttämistä. tai nuoria mielenosoittajia. Koko sen ajan, jonka mielenosoitus jatkui Iranissa ja Suomessa, Abbasilla oli kiire järjestää ulko-/sisäaktiviteetteja ja harrastuksia hallituksen faneille. Abbas jätti huomiotta yleisten iranilaisten avunpyynnöt Suomessa tai Iranissa. Hän ei edes antanut heidän ilmaista tunteitaan tyytymättömyydestään ja huolistaan ​​nykytilanteesta, ja hänen sisarensa ilmoitti julkisesti ja kertoi suomalaisille, ettei Iranissa ole hirttämistä. Mahsa Aminin kuoleman jälkeen kymmeniä ihmisiä hirtettiin juuri Iranin Zahedanin maakunnassa.
https://survey.porsline.ir/s/q3RwmZoo#?ref=wh

Nader

Thanks from WLF for sharing the link.
I translated the content of the link for the people who are interested to know about it. It has been asked about the length of residence in Finland of the person who answers the questions, his education and job situation then the survey asks about the price of Halal meat, is it available or has affordable price? Then asks about hijab that if that person has hijab or no and if which times has she put hijab? Are there enough Shia centers? Do you think Finland made you feel loneliness or put you aside from the society for your beliefs? Do you want Finland play Azan in public?
Did you get discrimination in Finland? Do you think it is necessary to have media for the Shia people of Finland? Do you feel comfortable with living around rainbow people? Do you think Finland’s social media is safe for families? Are you okay to use public washing machines that even non-believers are using it? How much west has influenced your family.
Do you think Islamic school is good for the next Shia generation of Finland? Is Finland a safe place to grow up with your child there? Do you have enough Islamic sources in Farsi, Arabic, and Finnish languages? How much do they teach Shia thoughts in their universities? Do they teach about Shia thoughts to your children? Did you get any harm from Wahhabi people or anti-Islamic republic people there? Are you fine with governing Christians on you?
Do you like to do economic support for Shia centers? How is your mind about the spread of Shia influence on the politics of Finland? Do you suggest bringing big Shia scholars there? How is Shia economic situation there? Can you practice your religion easily? Do you think your children will be successful Shia? Are you divorced? Do you drink alcohol? How much do you know the Finnish language? Do you have the freedom and safety to pray in public?

Matto

on surullista kuulla, että islamilaisen maan islamilainen keskus tukee epäoikeudenmukaisuutta ja mieluummin vaikenee ihmisoikeustilanteesta Iranissa. Tässä keskuksessa on paljon toimintaa islamin uskonnosta ja myös musliminaisista Suomessa, kun taas siinä ei ollut pientä toimintaa naisten nykytilanteesta Iranissa tai edes Iranin hallituksen massiivisesti tappamista naisista tai lapsista. Enemmän olen hämmästynyt nähdessäni, etteivät he edes antaneet vastakkaisten ryhmiensä olla lähellä keskustaansa ja saada sanaoikeutta tai edes ilmaista tunteitaan tai vaatimuksiaan, kun taas Suomi vapaana maana antoi vastustajiensa ilmaista vapaasti tunteitaan ja ajatuksiaan. Ihmettelen, kuinka Suomen viranomaiset tukivat tätä toimintaa eivätkä pyytäneet islamilaista keskustaa antamaan heille mahdollisuutta puhua muille. keskuksen edessä on rauhanviestejä, kun taas islamilainen keskus jätti selvästi huomioimatta mielenosoittajaryhmien läsnäolon.

Arvin Adriyan
Zardex

Kun levittää näin kovia väitteitä ilman ainuttakaan todistetta ”joka vuosikymmeniä ja erityisesti viime viikkoina on syyllistynyt rikoksiin ihmisyyttä vastaan tappamalla iranilaisia koululaisia, kiduttamalla kansalaisia, vangitsemalla yliopisto-opiskelijoita ja tukahduttamalla papiston vastaisia mielenosoittajia. Islamilainen tasavalta on ollut vastuussa monien viattomien lasten kuolemasta.
Ja edustaa itse todistettujen terroristien tukemista…
Kannattaa suhtautua varsin epäilevästi kirjoittajan motiiveihin.
Tuollaisilla väitteillä olisi normaalissa valtiossa rikosvastuu, mutta Iran on tietenkin Valheen Imperiumin vihollinen, koska ei alistu Dollarimafialle. Silloin on vapaat kädet annettu kaikelle rikolliselle toiminnalle niitä vastan.
Älkää tuomitko, jotta teitä ei tuomita. Varoitan ystävällisesti kaikkia totuuden ystäviä, liittoutumasta valheiden levittäjien kanssa ”kansallismielisyyden” mielikuvan myötä. Kaikki mitä Iranista tiedän, viittaa siihen, että kyseessä on yksi maailman kunniallisimmin Valheen Imperiumia vastustavista maista. Käytännössä kaikki väitteet Iranin valtion harjoittamista ihmisoikeusloukkauksista ovat paljaastuneet vahvasti vääristellyiksi tai suoriksi valheiksi.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Zardex
Jegros

On teillä ryssillä pokkaa… Ihan oikeasti kuinka vajaa olet vai onko sinun pakko kirjoittaa tuota?

John Quiman

Iran on kansaa alistava uskonnollinen tyrannia. Voit tietysti mennä sinne asumaan ja nauttimaan hyvästä yhteiskunnasta.

O, mittere margaritas ante porcos

Eivätköhän kaikki moskeijat ole vakoilukeskuksia. Mm. Saksassa moskeijoista on löytynyt asekätköjä. Lännessä ei tunnuta ymmärtävän, ettei islam tunne sekularismia. Lännessä hengellinen, maallinen ja usein jossain määrin myös juridinen valta on erotettu toisistaan, mutta muslimimaissa ne kulkevat käsi kädessä. On tietysti inhimillistä, että ihminen on subjektiivinen olento ja havainnoi maailmaa omasta näkökulmasta. Yritys ymmärtää islamilaista maailmaa läntisestä perspektiivistä on kuitenkin kohtalokas virhe ja pelkään pahoin, että se yhdistyneenä hyväntahtoiseen naiviuteen koituu vielä Euroopan kohtaloksi.

Maailmassa on vain yksi shiiavaltio, Iran, minkä lisäksi shiiamuslimit ovat vähemmistö mm. Irakissa ja Afganistanissa. Tämän vuoksi shiiamoskeija on samalla tietysti myös Iranin vakoilukeskus. Sunnalainen islam taas hallitsee suurinta osaa Lähi-Itää, Afrikan ja Aasian islamilaisia valtioita. Esim. Suomessakin väki sunnamoskeijoiden ja koraanikoulujen liepeillä on monietnistä. Sunnamoskeijoiden rahoitus jäljittyy pääasiassa Lähi-Idän rikkaisiin öljyvaltioihin ja ns muslimiveljeskuntaan, jonka tavoitteena on islamin maailmanvalloitus.

nnn

Just look at who are more visitors to this center then you will understand the purpose. The majority of its participants are afghans who came to Finland as a refugee from Iran. They introduced themselves as a war victim of Afghanistan while most of them never lived or traveled in Afghanistan they told international organizations that they were facing problems and life difficulties in Iran and for this reason, fled from Iran to Finland while same refugees after getting valid travel documents from Finland government regularly once or twice in a year visit Iran for buying properties there or spending their holidays in best hotels of Iran and visit of their families who yet didn’t get the visa for joining them in Finland. This group regularly makes protests against the Taliban while they are supporting the same brutality of the Iran government against Iranians as they want Iran to be calm until they can continue their travels there without worries.

NIGER

Mitä vakoilijoille ja vakoilukeskuksille tehtiin vuonna 1917..?

Seant

Puhutaan lasten tapaamisesta, nii Jerusalem post oli juttu, nyt mielenosoitusten aikana on pidätetty paljon lapsia ja jaettu kuolemantuomioita, sillä siellä 9 v tyttö ja 13 v poika on rikosvastuussa. Nyt tullut ongelmaksi se, ettei tuomiota voida toteuttaa, jos tyttö on neitsyt, sillä laki kieltää neitsyen tappamisen. Joten tehtäväksi on annettu vanginvartiolle poistaa neitsyys illalla, ennen aamun tuomiota.
Ps en tiedä onko totta vai tarua.

Ilkka Forsten

Englannin kuningas Henry VIII teloitutti ”vajaa älyisen ” naisen joka oli vehkeillyt kuningasta vastaan. Silloinen englannin laki tosin kielsi teon, mutta kun yksinvaltias päätti toisin niin kas kummaa, kirves heilui. Sama epeli pyysi paavilta lupaa erota ensimmäisestä vaimostaan, mutta kun liitto oli kuitenkin aikoinaan vahvistettu, paavi katsoi ettei eroa voida myöntää, vain Jumala voi erottaa ihmiset toisistaan. Kun eroa ei saatu, ilmoitti henry paaville että se on sitten englannissa paavinvalta loppu, ja nyt minä olen englannin kirkon korkein johtaja siitäs sait, ja ero tuli voimaan heti. Henry VIII oli naimisissa kaikkiaan kuusi kertaa. Kuudesta vaimosta kolme hän teloitutti, yksi kuoli synnytyksen jälkeisiin komplikaatioihin, yhden kanssa hän ei ikään kuin ollut edes naimisissa, ja vasta viimeisen kanssa liitto kesti kuninkaan kuolemaan asti. Nykyään joku voisi sanoa että valkoinen lihaa syövä heteromies on ihan oikeasti kauhea peto. Oli se silloin, mutta tämä tapahtui 1500 luvulla. Islamilaisessa maailmassa samaa tapahtuu vuonna 2022, eikä kukaan koe siinä mitään väärää.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Ilkka Forsten
John Quiman

Muistaakseni Anglikaaninen kirkko syntyi juuri tuon avioero-ongelman vuoksi.

Mira

Kyllä, se on totta ja valtio pyydä raha uhrien perheeltä ruumiseen vastaan!

Ilkka Forsten

Edes se että muslimi kertoo mistä on koko ajan kyse, ei liikauta mitään muuta kuin kristillistä seurakuntaa joka juoksee kasukka hulmuten kertomaan että Jeesuskin suvaitsi erilaisuutta.

Zxcv

Uskonnollinen Iran on erittäin tarpeellinen voima Lähi-idässä.
On harmillista että uskonnon mukana tulee kaikenlaista kontrollia, mutta toisaalta se suvakkius mitä sinnekin pyritään saada mädättämään kulttuuri ja kansa latvasta juuriin on yhtä tuhoisaa, vain toisella tavalla.
Se mädätyshän on itsessäänkin paha ideologia jota tarkoituksella ja jokaista keinoa käyttäen istutetaan tavallisten (=yksinkertaisten, kuten Suomessakin) kansalaisten pehmoisiin ja hyväuskoisiin päihin.
Jos mädättävä USraeli pääsee hajottamaan ja murentamaan kulttuuria sonnallaan, se merkitsee loppupäässä suunnitellun Suur-Israelin ja kansainvälisen oligarkkiuden voittokulkua ym. mukanaan tulevaa. Sitä ei kukaan järkevä halua.
Sitten kun USrael ja nykyajan mätäkulttuuri ovat heikoilla, voi olla aika luopua uskonnollispainotteisesta yhteiskunnasta, kunhan on jokin sen tilalla mikä selittää kansalle millä tavoin mädätyskulttuuri on vahingollista ja miten mädättäjiä pitää käsitellä.

Piikkilampaat

Se on terveille Suomaisille kyllä selvää että tähän maahan ei kuulu muut kun syntyperäiset Suomalaiset joiden veressä ei ole yhtäkään tippaa muista maista. Menkööt joka ainoa ei Suomalainen ulisemaan omiin maihinsa, tämä maa ei heille ole, eikä ikinä tule!

Jegros

VOi jeesus ”mädättämään kulttuuria”, tekisi jo mieli sanoa teille, että herran jestas jos poistutte keskuudestamme niin keskimääräinen älykkyys nousee ja rutkasti. Luultavasti eniten mätää on teidän päässänne ja pakko teidän kyllä on sen näköisiäkin olla jostainhan noi teidän mielenterveysongelmat tulee.

Kata

Ei helevata tätä touhua..menköön omiin maihinsa kähisemään keskenään,piste!
Ei nämä koskaan tule sovussa elämään vaan aina jotain vinkumista.

Ja vielä papit mene mukaan tietämättä taatusti oikeasti mihin menivät mukaan.Voihan pahnanpouri….
Love and peace juu niin on…nähty usein.

Ilkka Forsten

Make War Not Peace.

Tuumailija

Ovat he olleet aivan tietoisia siitä, mihin lähtevät ja kenen asiaa ajavat.
Ei tullut kirkkonmiehille mitään sanktiota siitä kun piilottelivat laittomia maahantunkeutujia seurakuntien tiloissa ja valehtelivat poliisille.

Kirkko on tänä päivänä vain yksi poliittinen pelinappula, koska heidän on pako kumartaa jottei lähde tax-free omaisuus, verotusoikeus ja valtion tukirahat. Tavallista ihmistä nämä pitävät vain lypsylehmänä, joka jatkuu vielä kuoleman jälkeenkin.
Apuja ei saa kuin työvoimareserviläinen (joita näiden eri kuppikuntien ruoanjakokeskuksissa on töissä), tavallinen pottunokka saa tyytyä tähteisiin.

Kata

No totta puhut näin se on…valitettavasti.Siksi jätin koko laitoksen 8 vuotta sitten.

Tuumailija

Yksi niitä harvoja asioita joista olen omille vanhemmilleni kiitollinen, etteivät kuuluneet itse eivätkä täten liittäneet minua moiseen instanssiin.
Tokihan se korpeaa, vaikka ei lahkoon kuulukaan niin maksan kirkolle osingon, koska joka vuoden budjetissa on tukiaiset laskettu heille ja sehän kerätään verotuloista.

Kata

No näinpä….on sekin omituista.
USAssa jäsenet pitää kirkkojaan pystyssä,ei valtio.(Ja hyväntekeväisyys).Pitäisi kokeilla meilläkin!Tuliskohan marinaa mäskölä-akinen suunnasta….Tuo kaksikko sai minut tekemään päätökseni.

Piikkilampaat

Minulla ei ole mitään sympatiaa yhtäkään islamistia kohtaan, yksikään muslimi ei kuulu Suomeen, eikä yksikään noista ole ikinä Suomalainen, ei ikinä! Se että roikottivat Suomen lippua oli erittäin raaka loukkaus, eikä tuo tule unohtumaan koskaan.

Tuumailija

Jos on saanut suomen kansalaisuuden, niin se voidaan ottaa myös pois ja karkottaa. Eri asia jos olet suomalainen, niin sinua ei voida karkottaa tai ottaa kansalaisuutta.
Suomen kansalaisella ja suomalaisella on aika vissi ero.

Ilkka Forsten

Sekin ihme tässä kouhotuksessa on nähty ettei arabimaat tai afikan valtiot ota omia kansalaisiaan takaisin, vetomalla siihen ettei voida olla varmoja ovatko he esimerkiksi Irakilaisia. Kuka tahansa joka osaa irakin kieltä, pystysi sanomaan että tyyppi on ainakin jossain vaiheessa ollut irakilainen. Suomen valtio ei laita epeliä matkoihinsa, kun tämä vaan sitkeästi väittää vastaan. Se ettei joku suostu ottamaan omiaan takaisin, on kansainvälisen lain vastaista. Miksi tämä(kään ) lainkohta ei paina mitään vaikka muuten vedotaan jatkuvasti kansainvälisiin pykäliin ? Kansainväliset lait on aina esillä kun joku pyrkii suomeen, niistä löytyy heti peruste myöntää turvapaikka, tai kansalaisuus, mutta toisinpäin ei tapahdu mitään. Väestönvaihto on siis salaliittoteoria, ei tässä muuta uskalla sanoa, siinä voi rikkoa jotain lakia mitä ei kukaan muutenkaan kunnioita.

Jegros

Suomen kansalaisuus voitaisiin ottaa pois kanssa näiltä ryssiennuolijoilta pappien puolustelijoilta jne..