Kotimaa Talous

Asiakkaan asema taksiliikenteessä heikentynyt – hinnat ovat nousseet jopa 40 prosenttia

Kuva: Wikimedia Commons.

Traficomin mukaan jopa yli tuhat taksilupaa saatetaan joutua peruuttamaan yrittäjäpätevyyden puuttumisen vuoksi.

Kuluttajaliitto on saanut vuonna 2018 paljon yhteydenottoja villiksi viidakoksi muuttuneen taksialan ongelmien vuoksi. Yhteydenotot koskevat palvelun saatavuutta, hintaa ja turvallisuutta.

Taksiuudistuksen myötä taksien saatavuus väheni erityisesti maaseudulla päivystysvelvollisuuden poistuttua.

Kuluttajaliiton pääsihteerin Juha Beurling-Pomoellin mukaan kuluttajat ovatkin joutuneet taksiuudistuksen myötä eriarvoiseen asemaan. Beurling-Pomoellin mukaan uudistuksen voittajia ovat kaupunkilaiset, jotka elävät puhelinsovellusten maailmassa ja osaavat vertailla taksihintoja.

– He pystyvät käyttämään kuluttajan valtaa eli vertailemaan ja valitsemaan itselleen mieluisen palvelun kaupungeissa. Heikommassa asemassa olevat kuluttajaryhmät, kuten maaseudulla asuvat vanhemmat ihmiset, ovat kuitenkin kärsineet, Beurling-Pomoell kertoo STT:lle.

Kuluttajaliiton mukaan ongelmat taksien saatavuudessa on korjattava erityisesti alueilla, joilla ei ole toimivaa joukkoliikennettä.

Matkojen hinnat ovat nousseet lyhyessä ajassa jopa 40 prosenttia

Vuonna 2018 toteutettu laaja taksiuudistus toi matkustajille monia vapauksia, kuten vapaan hinnoittelun. Uudistuksen jälkeen taksimatkojen hinnat ovat nousseet huomattavasti inflaatiota nopeammin.

Tilastokeskuksen kesäkuussa tekemän arvion mukaan hinnat ovat nousseet 30 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Pohjois-Suomessa hinnannousu on ollut lähes 40 prosenttia.

Taksiliiton toimitusjohtajan Timo Koskisen mukaan taksialan nykyinen hinnoittelu perustuu ensisijaisesti markkinalogiikkaan.

– Kuluttajien valinnoilla on merkitystä. Sellaista palvelua tarjotaan, mitä halutaan ostaa, Koskinen sanoo. Koskinen kertoo, että jos halvoille takseille on paljon kysyntää, sitä palvelua tuotetaan. Jos taas moni asiakas kaipaa laadukkaampaa taksimatkustusta, tarjolle tuodaan enemmän laatua. Siitä, ovatko taksien hinnat todella nousseet, on monenlaista kantaa.

Taksiliiton Koskinen kyseenalaistaa väitteen, jonka mukaan taksimatkojen hinnat olisivat nousseet jopa 40 prosenttia. Koskinen muistuttaa, että esimerkiksi Uudellamaalla Kela-taksien hinnat ovat laskeneet vuoteen 2018 verrattuna.

Koskinen kertoo myös, että kesäkuussa 2018 Helsinki-Vantaan lentoasemalta pääsi taksilla Helsingin keskustaan 35-45 eurolla, kun nyt sinne pääsee kiinteällä 35-39 euron hinnalla.

Koskisen mukaan kesäkuussa 2018 kymmenen kilometrin matkasta kymmenessä minuutissa joutui maksamaan 22 euroa, kun nyt vastaavan matkan hinta on reilut 24 euroa.

Kuluttajaliitto myöntää, että markkinalogiikan toimiessa kuluttajat eivät suostu maksamaan palveluista liian korkeita hintoja. Pääsihteeri Beurling-Pomoellin mukaan logiikka toimii kuitenkin vain tiettyjen kuluttajaryhmien kohdalla. Hän kyseenalaistaa heikommassa asemassa olevien kuluttajien valmiuden vertailla taksihintoja.

– Jos puhutaan vaikka vanhemmasta henkilöstä, jolla on huonontunut kuulo ja heikentyneet kognitiiviset kyvyt, miten hän lähtee kilpailuttamaan takseja kovin tehokkaasti? Beurling-Pomoell kysyy.

Jopa yli tuhat taksilupaa jouduttiin peruuttamaan puuttuvan yrittäjäpätevyysvaatimuksen vuoksi

Seuraavat taksialan muutokset tulivat voimaan syyskuussa 2021, ja Tilastokeskuksen arvion mukaan samaan aikaan taksien hinnat hyppäsivät kertarysäyksellä keskimäärin viisi prosenttia.

Tuolloin tehtiin muutoksia taksien hinnoitteluun sekä taksimittareiden ja muiden laitteiden käyttöön. Viime vuoden lakiuudistuksessa myös palautettiin yrittäjäkokeen suorittaminen taksiluvan myöntämisen edellytykseksi. Uusia taksilupia ei enää myönnetä ilman yrittäjäpätevyysvaatimuksen täyttämistä. Taksiyrittäjille annettiin vuosi aikaa suorittaa koe, ja määräaika päättyi toukokuun lopussa.

Taksialaa valvova viranomainen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kertoo, että nyt on aloitettu kattavat valvontatoimenpiteet niiden luvanhaltijoiden osalta, jotka eivät täyttäneet yrittäjäpätevyysvaatimuksia määräaikaan mennessä. Toukokuun 2022 alussa kerrottiin, että 2 200 taksiluvan haltijalta puuttui pätevyyskelpoisuus.

– Tähän mennessä noin 550 luvanhaltijaa on joko laittanut asiansa kuntoon tai peruuttanut itse lupansa, ylijohtaja Kati Heikkinen Traficomilta kertoo STT:lle sähköpostitse.

Jos pätevyyspuutteita ei korjata asetetussa määräajassa, se johtaa taksiluvan peruuttamiseen. Selvityspyyntöjen määräajoista riippuen suurin osa lupien peruutuksista tehdään elokuun loppuun mennessä. Heikkisen mukaan ensimmäiset valvontalupien peruutukset on tehty heinäkuun toisesta viikosta alkaen.

Lupa peruutetaan, jos yrittäjäpätevyysvaatimus ei täyty. Heikkisen mukaan yrittäjäkokeita suoritetaan kuitenkin yhä enemmän.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että jopa yli tuhat lupaa joudutaan peruuttamaan. Tilanne selkiytyy aika piankin tämän kattavan valvonnan myötä, Heikkinen kertoo.

”Kuluttajalle pitäisi ilmoittaa, jos tehty tilaus ei johda palveluun”

Kuluttajaliiton mukaan taksien luotettavuus on kärsinyt taksiuudistuksen myötä. Kuluttajaliitto on saanut tietoa esimerkiksi Kanta-Hämeessä sattuneesta tilanteesta, jossa tuetun asumisen yksikön matkaa varten etukäteen tilattu taksi ei koskaan saapunut perille. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta.

– Ei ole mitenkään harvinaista, että taksi ei tule, vaikka se on tilattu, Beurling-Pomoell kertoo ja korostaa ongelman koskevan myös Kela-takseja. Kuluttajaliitto vaatiikin, että kuluttajalle pitäisi ilmoittaa, jos tehty tilaus ei johda palveluun.

– Jos saatavuutta ei ole, siitä pitää ilmoittaa. Se on ehdoton minimi, Beurling-Pomoell linjaa. Taksiliiton Koskinen myöntää, että taksimarkkinat eivät ole uudistuksien jälkeen muuttuneet hyvään suuntaan.

– Järjestäytyneen taksialan mielestä muutos kuluttajan näkökulmasta ei ole ollut eduksi. Tämä on johtanut siihen, että yksittäisen kuluttajan on kovin vaikea ymmärtää tilannetta ja löytää itselleen hyvää ja sopivaa palvelua, Koskinen myöntää.

Tilanne on vaikuttanut siihen, että monet kuluttajat pyrkivät välttämään taksipalvelujen käyttöä.

– Taksiyrittäjien näkökulmasta tämä on äärettömän epäonninen tilanne. Lainkorjauksissa koetetaan nyt päästä takaisin sellaiseen luotettavaan, kohtuuhintaiseen ja kohtuulaatuiseen palveluun kaikkien yrittäjien osalta, Koskinen kertoo.

Ikäihmiset pitävät taksimatkustamista pelottavana

Kuluttajaliitto saa yhteydenottoja myös taksiliikenteen turvallisuushuolista. Monet ikääntyneet kuluttajat eivät ymmärrä, miten taksipalvelut toimivat, ja taksin tilaamista ja käyttöä pidetään pelottavana.

– Turvallisuusnäkökulmasta tulee säännöllisesti yhteydenottoja erityisesti vanhemmilta ihmisiltä. Pelätään, tuleeko kuski, joka osaa varmasti perille ja tunteeko hän alueen, Beurling-Pomoell kertoo.

Tällaisissa tilanteissa Beurling-Pomoell neuvoo etsimään tutun ja luotettavan taksinkuljettajan, jonka kanssa on päästy sopimukseen siitä, että hinnat ovat kohtuulliset.

– Voi vaikka kysellä tuttavilta, onko heillä tiedossa ketään hyvää taksikuskia, jonka tiedetään antavan hyvää palvelua kohtuullisella hinnalla. Kun luotettava taksinkuljettaja on löytynyt, hänelle kannattaa soittaa aina suoraan ja hyvissä ajoin. Parhaassa tapauksessa tällaisia luottokuskeja olisi hyvä olla alueelta tiedossa muutamia, Beurling-Pomoell ohjeistaa.

Taksiliiton Koskinen on samoilla linjoilla.

Koskisen mukaan kuluttajan pitää harkita, mistä taksipalvelunsa hankkii. Koskisen mukaan hyvän tilausvälityksen tai muun taksin tilaustavan löydyttyä kannattaa pysytellä siinä sen sijaan, että valitsee kyytinsä sattumanvaraisesti. Hintasääntelyn puuttuessa esimerkiksi Taksiliitolla ei ole keinoja hintojen rajoittamiseen.

– Kun liikennelupia myönnetään pienin kriteerein ja hinnat saavat olla mitä tahansa, silloin vaara on, että taksiasemalla on sellainen yrittäjä, jonka hinta on palveluun nähden kohtuuton.

– Kukaan ei voi asiakasta estää siihen taksiin menemästä kuin hän itse, Koskinen tiivistää.

Koskinen tuomitsee kuitenkin kuluttajien hyväksikäyttämisen. Hänen mielestään taksiyrittäjien ei pitäisi käyttää hyväkseen kuluttajan ymmärtämättömyyttä tai tietämättömyyttä vaatimalla kohtuutonta hintaa huonosta palvelusta.

Taksiuudistuksen toteuttamista pidetään liian radikaalina, nyt toivotaan askelta taaksepäin

Kuluttajaliiton mielestä lainsäädännöltä odotetaan ennen kaikkea selkeyttä, jotta ihmisten luottamus takseihin voidaan palauttaa. Beurling-Pomoellin mukaan lainsäätäjillä ja itse taksialalla on vielä valtava työ tehtävänä palauttaa kuluttajien luottamus taksialaan.

Hänen mukaansa voidaan olla tyytyväisiä vasta sitten, kun taksien saatavuus on parantunut ja kuluttajien luottamus taksialaan on palautunut.

– Ennen oli eri kunnissa usein vain yksi numero, mihin soitettiin, eikä hinta käytännössä voinut vaihdella. Se oli kuluttajalle hyvin yksinkertainen järjestelmä, vaikka siinäkin oli heikot puolensa. Uudistus kuitenkin meni radikaalisti toiseen äärilaitaan, että nyt pitäisi mennä takaisin päin kohti kultaista keskitietä, Beurling-Pomoell kuvailee.

Lähde: STT

28 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Dick Ursby

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008956197.html

”Poliisi pyytää havaintoja lauantain ja sunnuntain välisen yön tapahtumista Espoon Leppävaarassa.”

Lehtijutun jatko on varsin kummallinen: Sen mukaan tuo on tapahtunut jo 10. päivä eli TOISSAlauantaina ja tuntomerkkeinä annetaan UHRIEN tuntomerkit.

Yrittääköhän taposklaani jälleen pimittää etnokepposia ?

Kata

No jos pittää ehtiä vaikka Saksaan tai silleen kuten Kaivopuiston tappauksessakin.

Käsittämätöntä.

Ilkka Forsten

Suomessa on koko maailman sivu oltu ihan vikaraiteilla taksi-asiassa. Taksi ei ole mitään muuta kuin auto minkä vuokraat tietyn matkan taittamiseen. Se onnistuisi aivan hyvin muullakin kuin taksiyrittäjän 400 000 euron mersulla, joka on sivumennen sanoen hänen siviiliautonsa minkä saa ostaa käyttäen veroetuja. Mihin hel****iin kyytiä vailla oleva pyytäisi moista, jos siitä ei olisi tehty itsestään selvyys ? Muualla maailmassa taksit on ihan tavallisia autoja, usein vielä kaikea muuta kuin uusinta mallia. Jos joku nyt sanoo ettei se nosta matkan hintaa, vaikka auto joka tehtävään hankitaan maksaisi maltaita, niin uskokaa pois, kyllä maksaa. Sen lisäksi taksisuharit, samoin kuin monet pienyrittäjät on niin määrättömän ahneita että uuden auton hinta pitäisi kattaa parissa kuukaudessa ja sitten tehdä kymmenen kuukautta voittoa.

Joku sanoi aikoinaan, että jos haluat tietää miten iso pelti rämisee aja taksilla New York:sa. Siellä niitä autoja ei leimannut loputon puunaaminen, että pumpulipe***seiset hienostoihmiset voivat ajaa teatteriin esitystä katsomaan. Ne oli tarkoitettu kulkupeleiksi KAIKILLE, ja ne EI olleet omistajalleen status-symboleita. Ne oli työkaluja. Kuka tahansa sai alkaa kuskaamaan ihmisiä, eikä mikään taksiliitto huutanut kiintiöiden perään, tai laskenut montako autoa kylälle sopii että hinnat pysyvät tähtitieteellisinä. Siellä sallittiin aito kilpailu, joka pudotti samalla pois ne joilla olisi ollut tarkoituksena raiskata jokainen naismatkustaja. Miten Suomessa toimittiin ?

Tätä oltiin muuttavinaan paremmaksi sallimalla kikujumiesten hakeutua rengeiksi taksiyrittäjille, ja tuloksena oli kaaos, sekä yleinen turvattomuus, Kiitos Anne Berner ja ” Juhad ” Sibylla. Maailman metropoleissa ei koskaan taksikuski ryöstänyt matkustajaa, mutta taksikuskeja kyllä ryöstettiin. Berner lähti takaisin Sveitsiin sotkettuaan kaiken, ja sibylla kantoi varmaan ” poliittisen vastuun ” mutta siinä kaikki. Mikä on paremmin kuin ennen. Ei mikään ?

Mina ola huva kuski, aja jakomäki, jossa mäkijako ensin ja sina maksa siita minule huva hinta, jos ola matkala muuale,mina ei tieta mihin pitaa aja. GPS näyta päin vity, ei ole minu vika..

Moxamed Moxamed Moxamed

Sina osata tosi hyva soumi. Mina kade. Missa opiskeli soumi? Paljo maksa? Maksa Kela?

Ilkka Forsten

Mina ola lahjakuus, ola sitä jo Nigeria ala-aste. Yläaste ei ola ollenkan, taysin turha, ja soumi helpo opia kun katso TIK- TOK viteot, sekä kuunela miten sanotan paa – olkapaa – pepu.. Tyopaikana KELA on huva, suuri ja moni konttori läpi soumi ,pääse sisän kun läpsyttele geeli tukasa, ja sanoa asylum.

Kata

😀 Kiesus sentään!

tuo taksi tuo

Ihan kaikenväriset lahjakkaat ja motivoituneet yksilöt ovat kautta aikojen pystyneet sopeutumaan vieraaseen kulttuuriin ja oppimaan uuden kielen.
Jotkut tahot ovat viime vuosikymmeninä onnistuneet myymään sellaisen harhakäsityksen että vastaava sopeutuminen onnistuisi muka myös kollektiivisesti.
Niinpä ollaan päädytty ojasta allikkoon ellei peräti aseman aukiolle.

Kata

No just ko aloin lukeen sun kommenttia niin tuli mieleen taksikyyti Kennedyltä Upper West Manhattanille ja vaikka oli musta poika kyytittemässä niin ajo oli ammattimaista ja auto oli vanha keltainen cap.Kivat tuoksutkin mutta ei siinä mittään.Ensin oli halpaa kyytiä luppeissa kentällä( kyltti) mutta perillä sitten verot päälle. 😀
Etupenkille ei ollut asiaa.

Suomessa tänään…tosiaan ei käy kuin tunnettu taksi.

ike

Tuossahan se tuli suomen taksin historia. Aikoinaan saksassa kun jossakin tilanteessa oli pakko ottaa taksi, katsoin että minkälainen kottero täällä oikein ajaa. En nuorena ymmärätänyt että ajaa, koska sellaisella kyydin antaminen on halvempaa ja voi kilpailla hinnoilla. No mitä ne taksihinnat ovat suomessa, ja ovat aina olleet. En minä ainakaan tarvise muutaman kilometrin matkaan mersua tai volvoa, tarvitsen auton joka tulee ajallaan, jos olen sen tilannut, ja vie minut paikasta A paikkaan B. No kartelli pyörii, mukaan voi lukea meidän eduskunnan ja hallituksen. Taksienhan pitäisi olla halvimpia autoja mitä maasta löytyy, muuten jotakin on pielessä, noin markkinatalouden kannalta. Toinen asia on tietenkin jos kaikki veronmaksajat osallistuvat kustannuksiin. Tuo myös selittää aika paljon matujen invaasion taksibisnekseen.Ottakaa kuitenkin aina suomalainen taksi. Valinta on teidän.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Galina Manttari
Lieväasteinen

Missä asiakkaan asema ei ole heikentynyt? Siis kantasuomalaisen asiakkaan.

Eka Kettunen

Viime aikaisten hallituksien tekemät uudistukset ovat tulleet kalliiksi suomalaisille tavalla tai toisella.

murre riepunen

Malli kuinka uudistukset nakertavat yhteiskunnan muutoinkin horjuvia pilareita, näitä maamme kyvytön eliitti jopa pitää saavutuksina. Toimiva järjestelmä jota käytiin pitkin maailmaa ihastelemassa, piti tuohta jotta nimi jää historiaan, hyvä ettei patsasta kiihkeimmät ” uudistuksen ” kannattajat bernerille touhua.

ike

Eikö noiden lupien myöntäjät joudu minkäänlaiseen vastuuseen. Ei tietenkään. Anteeksi kyselen typeriä.

juu
Eka Kettunen

Tampereelle on näköjään rantautunut ihan uusi taksikulttuuri.

Kata

Oksettavaa!Enpä osannut aavistaa kun näin tätä 90-luvun lopulla Sergelin torilla ja päädyin junalla laivalle kun en uskaltanut hypätä kyytiin ja niin ollaan samassa ihanassa veneessä voi vattujenvattu!
Kiitosta vaan ihanille ”päättäjillemme”,olette pilanneet kaiken!

KUKA ottaa taksin Tampereella-kaan?

Rudi

Viimeksi kun käytin taksia Tampereella niin epäilystäni huolimatta palvelu hyvä. Kuskina oli yön timo, siisti pukeutuminen ja kohtelias palvelu. Avasi takaoven niin sisään- kuin ulostullessa. Ajoi navin kanssa perille ja viimeinen risteys meni ohi, mutta korjasin tilanteen ja kuski peruutti. Kaiken kaikkiaan varsin hyvä kokemus hyvin ilmastoidussa siistissä autossa ja kuitti tuli kuten pitääkin ja taksa hyvin linjassa. Taksi oli Taksi Tampereen tilauskeskuksesta. Että ei nää timot kaikki ole surkeita. Mietin matkan jälkeen että koskakohan viimeksi oli suomalainen kuski nostanut p-seen penkistä ja availlut ovea ja en muistanut sellaista tapahtuneen, joten aikaa siitä on.

Kata

Niin uskon myös että noin on mutta…kruuna vai klaava ennenkuin hyppää kyytiin se on se ongelma koska kaikkea on takseissa viime aikoina tapahtunut.
Tuskin kannattaa kysyä ookko sie kunnon taksi…

Olen saanut mahtavaa kohtelua niin takseissa kuin junassakin kun reissaan vaikka Joponi kanssa.Siltä luottotaksiyhtiöltä.

Rudi

Kyllä tosiaan kannattaa katsoa että mistä taksinsa tilaa. Jonosta ottaen tilanne on huonoin, saattaa tulla juuri tuon ylempänä olevan linkin videon kaltaista hässäkkää. Kylhän se taksiuudistus reisille meni, varoituksista huolimati.

Kata

No viimeksi kun otin taksin oli viides jonossa joka mulle kelpasi.Odotin jotain mutta ei tullu kukaan öyhöttään.Mie maksan mie valitsen!

Horace Smith

Näin se onkin jos kyseessä Taksi Tampereen auto. Heillä on kuljettajille vaatimustaso. Tämä videon kuski ajaa varmasti omaa autoa, joissa tasoa ei ole. Siis mitään tasoa millekään osaamiselle.

Horace Smith

Jos olen menossa taksiin, ja somali tulee, käy ryysyihin kiinni ja yrittää pakottaa omaan autoonsa, niin spontaanin väkivallan mahdollisuus on vahvasti läsnä. Jos käy vaimoon kiinni mahdollisuus on tosiasia. Marakateille ei ilmeisesti ole selvitetty, että asiakas saa valita autonsa täysin vapaasti, eikä valitusoikeutta ole.

John Quiman

Eikös kuljettajien testaaminen paikkakunnan tuntemisesta lakannut? Nyt ne eivät löydä oikein mitään, ellei asiakas itse osaa neuvoa. GPS ja kartta kännykässäkään ei kuulemani mukaan riitä. Kuljettajien vaatimuksia ei pitäisi heikentää, vaan kyllä kuskin pitää osata ajaa kaupungissa joka osoitteeseen ilman karttojakin. Kännykartta on hyvä palvelija, mutta huono isäntä.

Lisämausteena ”hienosta uudistuksesta” tuli turvattomuus, joka syntyi, kun kuka vaan sai ryhtyä ajamaan. Tuli paljon nturvattomuutta aiheuttavaa ainesta joukkoon. Suurin syy turvattomuuden lisääntymiseen saattaa olla lukuisten uusien kuskien ammattitaidottumuus, kun ei ole vaatimuksia. Osaamattomat jäisivät pois, jos vaatimustaso olisi vähintään entisellä tasolla. Se vähentäisi hämärätyyppien määrää.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by John Quiman
Kata

Just,taksin ottaminen pitäisi olla ihan iisi juttu mutta kuka haluaa pelata venäläistä rulettia…?
Minä otan vain sen joka mulle kelpaa ja tiiän turvalliseksi,oli sitten kalliimpi mutta kyllä turvan tunne on parasta.Ja ei tartte neuvoa minne mennään.

Fagerholmsson

Uudistuksen jälkeen olen käyttänyt taksia 10 kertaa pääkaupunkiseudulla, lähinnä Vantaa/Tuusula/Kerava alueella, 2 kertaa ollut todella hyvä kuljettaja : vanhempi suomalainen kuski jo melkein eläkeiässä Keravalta ja virolainen nuori kehonrakentajatyyppinen lentokentältä, heille täydet pisteet.
8 kuskia ollut jostain afrikan suunnalta kotoisin, ja heillä on sujunut enemmän tai vähemmän huonosti, kehnoin kuski ei osannut ajaa helsingin eteläsatamaan edes navigaattorin avulla ja mikään kieli ei taipunut, opastin kädellä näyttämällä että ’käänny oikealle’ tai ’käänny vasemmalle’ , aivan uskomaton tapaus.
Toisiksi huonoin oli ajaa kolarin Lahden moottoritiellä : ajoi jostain syystä koko ajan vasempaa kaistaa alinopeutta ja kaikki menivät toki ohi oikealta, yritin englanniksi selittää että suomessa ajetaan tuota oikeaa kaistaa että muut pääsevät ohi – ei tajunnut. Sitten kun piti kääntyä Keravalle rampista niin veti viime hetkessä oikean kaistan yli sinne rampille ja oli kyllä aivan senteistä kiinni ettei tullut paku kylkeen. Tästä kaverista tein valituksenkin sitten ja otin taksin numeron ylös.
En tiedä ajetaanko jossain Nigeriassa moottoritiellä aina vasenta vai mikä oli homman nimi, mutta en vastedes uskalla enää tummaihoisen kyytiin mennä – ei ole rasismia vaan ihan itsesuojeluvaisto, en halua kolariin moottoritiellä tosiaankaan.

Tuumailija

Kun ei edes perusasiat liikenteessä ole näille selvillä, niin miten voidaan myöntää ammattiajolupa?
Mutta sehän on jo kuultu sekä nähty kuinka tiskin alta ajokortteja näille jaellaan ilman sen kummempia opetuksia. Liikennekulttuurikin suomessa on laskenut parin vuosikymmenen aikana kuin lehmän häntä, koska on tullut näitä paremmasta kulttuurista suhaamaan liikenteeseen ja kielimuurien yms. vuoksi ei juuri p..seilyä edes noteerata.
Samassa suhteessa on uusien kantiskuljettajienkin kyky hallita ajoneuvoa/liikennesääntöjä laskenut hävettävän huonoksi.

Timppis

Tää on nähty ja koettu että ajotaidossa on puutteita mutta kun on nainen pikkutunneilla pikkuhiprakassa niin tuleeko kinderiä.

Ilkka Forsten

Nigeriassa katukuvaa leimaa aasit ja niiden samaa tasoa olevat kuskit. Silloin saa kääntyä mihin tahansa. ” Laitan vilkun oikeaan, se näyttää vasempaan.”

-Turo’s Hevi G ja warrelle virtaa-

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Ilkka Forsten