Eurooppa Politiikka

EU piilottaa ”tieliikennepoliisiohjelman” uuteen ajokorttilakiin

Vihreiden Euroopan parlamentin jäsen Karima Delli (vas). Kuva: Flickr/ CC BY-NC-SA 2.0 DEED / European Committee of the Regions.

Lainsäädäntö tasoittaa tietä uusille sortaville ajokorttisäännöksille, jotka pakottavat kuljettajat pois teiltä, väittää ranskalainen EU-parlamentaarikko.

Useiden Euroopan parlamentin jäsenten mukaan oletettavasti rutiiniluonteinen EU-lainsäädäntö, jolla yhdenmukaistetaan ajokortteja kaikkialla EU:ssa, on peitelty yritys käynnistää uusi eurooppalainen ”tieliikennepoliisi”.

On väitetty, että Bryssel kaappaa jäsenvaltioiden valtuudet säännellä liikenneturvallisuutta edistääkseen vihreää agendaa.

Ranskalaisen Kansallisen liittouman (RN) Philippe Oliver sanoi The European Conservative -lehdelle, että suunnitelmat muodostavat eurooppalaisen ”tieliikennepoliisin” kulmakiven ja edellyttävät samalla lisäsääntelyä Brysselistä:

”Tieliikenneturvallisuuden varjolla komission tavoitteena on saada aikaan eurooppalainen tieliikennepoliisi”, Oliver totesi ja lisäsi, että EU:n uudet säädökset voivat lopulta rajoittaa matkustamisen vapautta.

Joidenkin mielestä Euroopan parlamentin jäsenet keskustelevat lähiaikoina Euroopan komission ehdotuksesta soveltaa EU:n laajuisia normeja, kuten pakollisia terveystarkastuksia moottoriajoneuvojen kuljettajille, mikä on joidenkin mielestä ikääntyneiden kuljettajien ja maanviljelijöiden avointa syrjintää.

Ehdotetuissa säännöksissä säädetään, että kaikki uudet ajokortit on uusittava 15 vuoden välein – traktoreiden osalta viiden vuoden välein – ja samalla varmistetaan, että ajokiellon menettäneitä kuljettajia voidaan estää ajamasta kaikissa 27 EU:n jäsenvaltiossa liikennerikkomusten vuoksi.

Oliver haukkui myös vihreiden Euroopan parlamentin jäsenen Karima Dellin, joka auttoi lainsäädännön laatimisessa, sanomalla, että asetuksia voitaisiin käyttää edistämään Brysselin autovastaista agendaa ja pakottamaan kuljettajat pois liikenteestä lisäkustannusten kautta.

EU on ottanut tienkäyttäjät tähtäimeen vuodesta 2020 lähtien kiistanalaisella EU-lainsäädännöllä, jolla kielletään uudet polttomoottorit vuoteen 2035 mennessä, mikä on aiheuttanut suurta vastareaktiota sekä populistien että autoalan ryhmien taholta.

EU:n parlamentin liikennevaliokunta hyväksyi viime joulukuussa ajokortteja koskevat uudet ehdotukset niukasti yhdellä äänestyksellä, ja jopa Euroopan kansanpuolueen (EPP) jäsenet valittivat kuljettajille aiheutuvasta ylimääräisestä taloudellisesta ja byrokraattisesta taakasta inflaation kiristyessä.

Euractivin mukaan Euroopan parlamentin jäsen Elżbieta Łukacijewska, joka on EPP-ryhmän pääneuvottelija asiassa, sanoi, että ryhmä ”jatkaa taisteluamme kansalaisten liikkuvuuden ja riippumattomuuden säilyttämiseksi asettamatta heille tarpeettomia byrokraattisia esteitä”.

Ukrainalaispakolaisten tulva EU:hun vuodesta 2022 lähtien on lisännyt ajokorttien myöntämiseen ja tunnustamiseen liittyvää hallinnollista taakkaa Euroopan hallituksille. Eurofederalistit mainitsivat sen myös ensisijaisena syynä normien yhdenmukaistamiseen.

EU:lla on jo olemassa olevia toimivaltuuksia, jotka koskevat ajokorttien myöntämistä – mukaan lukien vastavuoroinen tunnustaminen eri jäsenvaltioissa ja 2000-luvulla vahvistetut vähimmäisvaatimukset – mutta uuden lainsäädännön puolustajien mukaan se on olennaisen tärkeä rajatylittävän matkustamisen varmistamiseksi ja EU:n sitoutumisen laajentamiseksi vapaaseen liikkuvuuteen. Vaikka toimenpide on näennäisesti rehellinen ja tekninen, se on suututtanut monia oikeistolaisia parlamentin jäseniä.

Lähde: European Conservative

Tilaa
Ilmoita
0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit