Kotimaa Politiikka Uutiset

Kansalainen haastattelee eduskuntavaaliehdokkaita: Tuukka Kuru

Kuva: SML

Kansalainen julkaisee 2.4. asti eduskuntavaaliehdokkaiden haastatteluita.

Tuukka Kuru on mukana Ylen pienpuoluetentissä suorassa lähetyksessä 16.3. klo 21.

Tuukka Kuru: Sinimusta Liike, Uusimaa

Olet Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja ja yksi perustajista. Mikä sai sinut ryhtymään uuden puolueen perustamiseen?
Kuva: Kansallismielisten liittouma

Olen ollut vuosien ajan yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut ihminen, vaikka en aiemmin ollutkaan täysin varma siitä, minkälaista roolia minun pitäisi Suomen yhteiskunnallisessa keskustelussa edustaa. Varovaiseksi sivustaseuraajaksi olen liian päällekäyvä, metapoliittiseksi kulttuuri-ihmiseksi aivan liian lyhytjänteinen ja jonkun suuren puolueen markkinamieheksi turhankin töksäyttelevä. Olin toki ollut kansallismielisessä toiminnassa jo aiemmin mukana, mutta lähestulkoon aina vain vierailevana esiintyjänä, en osana järjestäytynyttä ja tavoitteellista joukkoa.

Ajatus siitä, että olisin itse toimintaa eteenpäin vievässä roolissa, kypsyi vasta ajan kanssa. Elin melko pitkään sen kaltaisessa käsityksessä, että oma roolini olisi herätellä ihmisiä minulle tärkeisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin, ja antaa jonkun pätevämmän poliittisen toimijan hyödyntää tämä aikaan saatu innostus johonkin rakentavaan toimintaan. En ole koskaan ollut luonteeltani pikkutarkka virkamies, vaan enemmänkin suurella pensselillä maalaileva soveltaja, jolla on aina ollut tarve erotella suuresta tietomäärästä nähdäkseni olennaisimmat pääkohdat, sekä arvioida niiden vaikutuksia laajemmassa mittakaavassa esimerkiksi 20, 50 tai 100 vuoden aikajänteellä. Tämän kaltaisissa ennusteissa on tietenkin aina varattava tilaa virheille, sillä saatavilla oleva pohjatieto, kuin myös arvioijan kyky ymmärtää sitä, on aina rajallinen. En pidä tätä kuitenkaan ongelmana, sillä mahdollisuus vaistonvaraiseen ja spontaaniin päätöksentekoon on välttämättömyys poliittisen radikalismin näkökulmasta, sillä yleensä siinä vaiheessa, kun jokin lieveilmiö joudutaan ympäröivän yhteiskunnankin suulla myöntämään tosiasiaksi, sen korjaaminen ilman inhimillisiä kärsimyksiä on jo lähes mahdotonta.

Yksiselitteinen syy sille, miksi lähdin itse vetämään tätä nykyistä puoluehanketta, löytyy turhautumisesta kaikkiin meitä edeltäneisiin toimijoihin. Perussuomalaisten massaliikkeeseen pohjautuva strategia varmisti sen, ettei puolue tule koskaan muuttamaan ympäröivää kulttuuria kansallismielisten kannalta terveemmäksi, vaan he joutuvat lopulta itse sopeutumaan modernin ajan sanelemiin kulttuurillisiin lainalaisuuksiin, vaikka se sopeutuminen tapahtuisikin vasta näennäisen vastarinnan jälkeen. Samaan aikaan kaikki valmiit pienpuolueet yrittivät vain kopioida tätä edellä mainittua massastrategiaa, mutta huomattavasti heikommalla toteutuksella. Edustamani liikkeen tulisi siten olla täysin erilainen kokonaisuus, jotta se kykenisi välttämään edeltäjiensä helmasyntejä.

Olen sanonut aiemmassa Sinimustassa podcast-haastattelussa, etten ole millään mittareilla lukenein, älykkäin, komein ja kielitaitoisin puheenjohtaja, joka tämän kaltaisella liikkeellä voisi olla. Tilastojen valossa olen melkoisen tavanomainen alemman korkeakoulututkinnon suorittanut perheenisä, jonka tulot vastaavat melko pitkälti suomalaisten mediaanipalkkaa. Koen kuitenkin, että oma vahvuuteni pohjautuu edellä mainittujen ominaisuuksien sijasta vahvaan intuitioon, jonka avulla olen kyennyt ainakin tähän mennessä tavoittamaan juuri oikeita ihmisiä Sinimustan Liikkeen riveihin. Osaan saamani palautteen perusteella kannustaa, haastaa ja kuunnella sen kaltaisia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan aiemmin olleet puoluepoliittisessa toiminnassa mukana. Tätä piirrettä edesauttaa varmaankin se, että pääosin nautin ihmisseurasta ja olen aidosti kiinnostunut heidän elämästään.

Viimeiset pari vuotta on ollut suurten ja hektisten muutosten aikaa. Olet ollut perustamassa Sinimustan Liikkeen puoluetta, ollut mukana monessa kansallismielisessä aktivismissa ja perustanut perheen. Mistä ammennat kaiken voimavarasi?

Kysymyksessä mainittujen asioiden lisäksi olen myös mennyt naimisiin, muuttanut maaseudulle sekä siirtynyt uuteen työnkuvaan. En koe, että jaksamiseni olisi ollut missään kohti tiukoilla, sillä minulla on kyky priorisoida arkeani, eli jättää tekemättä sen kaltaisia asioita, jotka voi tarvittaessa suorittaa myös jonain toisena päivänä. Paras tapa yleisesti estää loppuun palamista, on töiden tasainen jakaminen eri päiville – kun joka ikinen päivä teet 1-2h töitä haluamiesi tavoitteiden eteen, et joudu lähestulkoon koskaan uhraamaan niiden eteen täyttä päivää. Kiire on hyvin usein puutteellisesti tehdyn aikataulun ja huonon delegoinnin seurausta.

On myös hyvä muistaa se, että ihmisen aikataulujen tulee seurata hänen yleistä elämäntilannettaan. Perheellisenä ihmisenä priorisoin kansallismielistä toimintaani siten, että jokaisella osallistumisellani on oikeasti merkitystä. En ole enää Raumalla asuva sinkkumies, joka kykeni käymään kuntosalilla viisi kertaa viikossa ja viettämään kaikki viikonloput kodin ulkopuolella.

Olet juuri tullut ensimmäistä kertaa isäksi. Onko oman lapsen syntymä muuttanut sinua ihmisenä?

Ei juurikaan, sillä henkinen valmistautuminen oltiin tehty jo kauan ennen hänen saapumistaan. Esikoisen saapuminen on tietenkin tarkoittanut minulle monen uuden asian oppimista, lähtien ihan vauvan pukeutumisesta hänen päivärytmiinsä ja hoitotoimiin. On ollut mahtava seurata pojan nopeaa kasvua ja hyvää terveydentilaa. Koen, että siirtymä tähän uuteen elämänvaiheeseen on ollut ainakin tähän mennessä hyvinkin kitkaton ja luonnollisen tuntuinen asia. Suosittelen muillekin!

Millainen oma perhetaustasi on?

Tulen keskiluokkaisesta ja korkeakoulutetusta perheestä, josta löytyy niin kasvatustieteiden kuin sosiaalialankin ammattilaisia. Voisi jopa sanoa, että ammattikasvattajien lapsi. Olen viettänyt suurimman osan nuoruudestani nukkumalähiön omakotitalossa, ja elänyt yleisesti arvioiden varmaankin hyvin tavanomaisen ja huolettoman lapsuuden.

Olen perheeni ainoa, joka ei ole käynyt yliopistoa!

Olet asunut jonkun aikaa Turkissa? Miksi ja miten pitkään?

Suoritin oppilasvaihdon Turkissa vuosina 2013-2014, ja kuukausia taisi kertyä yhteensä 14 kappaletta. Halusin tietoisesti sen kaltaiseen vaihtokohteeseen, jossa ei tulisi vastaan muita suomalaisia. Olin vieraillut Turkissa monia kertoja ennen oppilasvaihtoakin, ja valinta tuntui minusta luontevalta. Uudessa ympäristössä toimiminen on silmiä avaava kokemus sellaiselle ihmiselle, jolle ihmisryhmien väliset erot tulivat monelta osin uutena asiana. Ymmärsin ajan saatossa sen, kuinka toisistaan poikkeavien kulttuurillisten ja uskonnollisten käyttäytymismallien rinnakkaiselo muodostaa nopeasti melkoisen konfliktiherkän ilmapiirin. Väärinymmärrysten riski kasvaa, kun poikkeavista kulttuuripiireistä tulevat ihmiset ymmärtävät sanat ja eleet toisistaan poikkeavilla tavoilla. Pääosin kaikki ihmiset olivat kuitenkin todella mukavia, riippumatta heidän taustoistaan.

Sinulla on ikääsi nähden kertynyt melko paljon poliittista historiaa. Kertoisitko siitä?

Varsinainen alku puoluepoliittisessa toiminnassa oli vuoden 2012 aikoihin, jolloin viehätyin voimakkaasti klassisesta liberalismista, joka syveni nopeasti minimivaltiota kannattavaan libertarismiin. Olin mukana uudelleen henkiin herätetyssä Edistyspuolueessa, joka ei kuitenkaan saanut kokoon tarvittavia kannatuskortteja. Johtuen korttien puutteesta, olin sitoutumattomana Muutos 2011-puolueen ehdokkaana. Tällöin tapasin myös ensimmäistä kertaa Junes Lokan.

Kuntavaalien jälkeen jäin muutoksen riveihin vielä seuraaviin eurovaaleihin (2014) ja eduskuntavaaleihin (2015) asti. Vuoden 2015 vaaligallerian haastattelussa kuvailin itseäni vielä klassiseksi liberaaliksi, joka voi tuntua nykyisen viiteryhmäni huomioiden hauskalta. Olin myös erään FB:ssä toimivan liberaaliyhteisön aktiivijäsen, ja vedin säännöllisiä liberaalihenkisiä kokoontumisia Lapissa asuvien henkilöiden kanssa. Parhaimmillaan kyseisissä tilaisuuksissa oli tusinan verran osallistujia useasta eri puolueista.

Niin sanottujen libertaarivuosien aikana saatoin kannattaa monia semmoisia asioita, joita nykyään vastustan. Usein suhtautuminen näihin aiheisiin oli kuitenkin seurausta välinpitämättömyydestä tai opillisen puhdasoppisuuden ihanteesta, kuin puhtaasta henkilökohtaisesta sitoutuneisuudesta. Halusin uskoa, että arvoiltaan terveemmät ei-valtiolliset toimijat, kuten esimerkiksi kirkko, täyttäisivät sen tilan, jonka kutistuva valtio jättäisi jälkeensä. Lopulta kuitenkin hahmotin, että syyttävä sormeni oli ollut koko ajan väärässä suunnassa, eikä valtiolta jäävää tilaa täyttävät toimijat olisi nykyisessä ilmapiirissä yhtään sen parempia kuin niitä edeltänyt keskusvaltakaan. Jouduin siten pettymään niin kirkkoon, kapitalismiin kuin vapausaatteeseen ylipäätänsä, jotka olivat aiemmin näytelleet suurta roolia maailmankatsomuksessani. Tarvittiin siten uusia työkaluja ja uudenlaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja, jotka vastaisivat paljon paremmin ympäröivän todellisuuden sanelemiin haasteisiin. Siirryn libertaarin ajattelun vaatimasta henkisestä laboratoriosta todelliseen maailmaan, jossa vallitsi luonnon armottomat lait, eivätkä itävaltalaisten taloustieteilijöiden villeimmät teoriat.

Viimeistään vuoden 2015 jälkeen ymmärsin, että ihmiset muodostavat yhteiskunnan, eikä yhteiskunta ihmistä. Lakijärjestelmä ei synnytä ihmisten oikeustajua, vaan ihmisten oikeustaju lakijärjestelmän. Maa ei synnytä kansaa, vaan kansa synnyttää olemassaolollaan maan. Kaikkien näiden havaintojen keskiössä oli ihminen. Ihminen, jonka olemassaolon kaikki muut ideologiat ja puolueet olivat kohtalokkaassa ylimielisyydessään unohtaneet. Valkoisuus tai suomalaisuus eivät ole mitään käyttöjärjestelmäpäivityksiä, joita voidaan vapaasti asentaa jokaisen vieraan väestön päähän. Ne ovat seurausta vuosituhansien erillisestä kehityksestä, jota ei voida politiikan keinoin siirtää rodullisten rajojen ulkopuolelle.

Sanotaan, että Sinimusta Liike on enemmän kuin pelkkä puolue. Millaisena sinä näet puolueesi ja sen jäsenet?
Kuva: Sinimusta Liike

Puolue on lähtökohtaisesti vaalitekninen työkalu, juridinen instituutio ja keskitetyn johdon mahdollistaja. Se ei itsessään luo visioita, ideologioita ja elämäntapoja, vaan toimii niiden käytännön soveltajana. Puolue on aina alisteinen laajemmalle kansallismieliselle liikkeelle, jonka tavoitteita ja intressejä se pyrkii omin resurssein toteuttamaan ympäröivässä yhteiskunnassa. Puolue on jäsentensä heijastuma, ja mikäli jäsenistön koostumus muuttuu, myös puolueen päämäärät muuttuvat. Siksi Sinimustan kaltaiselle liikkeelle on ensiarvoisen tärkeää houkutella riveihinsä sen kaltaisia jäseniä, joilla on selkeä ymmärrys puolueen tarkoituksesta ja sen päämäärien tärkeydestä. Puolue pysyy rodullisten intressien edistäjänä ainoastaan silloin, jos sen jäsenistö koostuu rotuidentiteettiä tunnustavista jäsenistä.

Sinimusta Liike on liike juurikin siksi, koska se toimii myös niillä sektoreilla, jotka eivät perinteisesti ole kuuluneet tavanomaiseen puoluetyöhön. Puolueemme jäsenet ovat aktiivisia myös muilla vaikuttamisen sektoreilla: he ylläpitävät verkkolehtiä ja kirjakauppoja, julkaisevat uutta musiikkia, järjestävät seminaareja ja keikkatapahtumia, harjoittavat kamppailulajeja ja muuta ruumiinkuntoa ja niin edelleen. Puolueorganisaation tehtävä ei ole mikromanageroida jäsenistönsä jokaista liikettä, vaan kannustaa jäseniänsä oma-aloitteiseen toimintaan niillä sektoreilla, jotka ovat heille mieluisia. Tämä poliittisen itseilmaisun moninaisuus on myös mahdollistanut sen, että monet aiemmin parlamentaarisesta toimintaa karsastaneet aktiivit ovat löytäneet kotinsa puolueemme riveistä.

Pidät esikuvinasi Elias Simojokea, Vihtori Kosolaa, Daniel Malania ja George Rockwelliä. Perustelisitko näitä hiukan?
Kuva: Nina Metsälä

Jokainen mainituista henkilöistä on ollut omassa ajassaan sen kaltainen toimija, joka on joutunut luottamaan vahvasti omaan intuitioonsa. He ovat omin silmin todistaneet sen kaltaisia yhteiskunnallisia muutoksia, jotka ovat riistäneet heiltä kaiken tutun ja turvallisen pois, ja pakottaneet heidät sopeutumaan ja reagoimaan uusiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Jokaista näistä henkilöistä voidaan pitää toiminnan miehenä, jotka toimivat silloin, kun muut epäröivät ja lamaantuivat.

Simojoki ja Kosola olivat molemmat maamme vapaussodan sankareita, jotka eivät suostuneet puolittaisiin ratkaisuihin silloinkaan, kun muu yhteiskunta oli jo valmis hyväksymään happaman sovinnon. Kosola oli myös Lapuan liikkeen itseoikeutettu johtaja, jonka toimintaa ohjasi alusta lähtien kyky spontaaniin päätöksentekoon, jota siivitti vahva usko oman toimintansa oikeellisuuteen. Kyseisistä herroista molemmat joutuivat kohtaamaan oman rajallisuutensa, Kosola viimeistään Mäntsälän kapinan jälkeen, ja Simojoki huomatessaan Karjalan palauttamisen karkaavan unelmana vuosi vuodelta kauemmaksi.

Daniel Malan on inspiroiva hahmo ihan senkin vuoksi, että hän monesta muusta kansallismielisestä poiketen saavutti poliittiset tavoitteensa täysmääräisesti, vaikkakin hän uhrasi niiden ajamiselle koko elämänsä. Malan oli afrikaaneritaustainen pappi, joka aloitti maallisen taipaleensa brittihallinnon sortaman ja marginalisoiman kansan jäsenenä, mutta päätti uransa itsenäisen maan pääministerinä ja aparheid-hallinnon johtajana. Kamppailun aikana hän joutui taistelemaan niin brittejä kuin muita afrikaanereitakin vastaan, mutta lopulta hänen pitkäjänteisyytensä ja periksiantamattomuutensa varmistivat hänen liikkeensä lopullisen voiton.

Rockwell oli arvostettu toisen maailmansodan sotaveteraani, joka hylkäsi helpon ja ennalta-arvattavan elämän poliittisen heräämisensä vuoksi. Radikaaliksi idealistiksi itseään kutsunut komentajakapteeni ei suostunut lepäämään, ennen kun hänen kansansa olisi vapaa muukalaisten vallasta. Tässä taistelussaan hän myös joutui kokemaan mittaamattomia henkilökohtaisia menetyksiä, kuin myös ennenaikaisen kuoleman liikkeestä erotetun luopion toimesta. William Luther Pierce totesi aikoinaan, että mikäli maassa olisi ollut tuhat komentaja Rockwellin kaltaista aktivistia, Yhdysvaltojen nykytilanne näyttäisi aivan toiselta.

Sinut ylennettiin itsenäisyyspäivänä 6.12.2022 kersantiksi. Mitä asepalvelus sinulle merkitsee? Entä mitä haluat sanoa niille, jotka suunnittelevat jopa luopuvansa sotilaspassista vallitsevan poliittisen tilanteen vuoksi?

En ollut nuorempana erityisen innostunut asepalveluksesta, vaikka tykkäsinkin käyttämästäni radiotekniikasta (olin sissiradisti). Olin myös pitkään sitä mieltä, että asepalvelus tulisi olla vapaaehtoinen, eikä siihen tulisi pakottaa niitä ihmisiä, jotka eivät sinne selvästi kuulu. Jos olisin tuohon aikoihin kohdannut reservistä kieltäytyjän, olisin varmaankin kokenut myötätuntoa kyseistä henkilöä kohtaan.

Ikä tekee kuitenkin ihmeitä. Kun sain ensimmäisen kertauskutsun maastoharjoituksiin vuosien reservissä olon jälkeen, olin enemmänkin innoissani kuin ärtynyt. Harjoitus meni myös siltä osin hyvin, että laiteosaamistani kiiteltiin, vaikka olinkin muita kertaajia iäkkäämpi. Sain myös hyvän muistutuksen siitä, miten palveluksen jälkeen kerrytetyt 30 kiloa eivät suoranaisesti helpota viestirinkan kantamista!

Sain toisen kertauskutsun joitakin vuosia ensimmäisen harjoituksen jälkeen, ja tällä kertaa harjoitus käytiin pitkälti Ukrainan sodan synnyttämän poikkeustilan hengessä. Harjoitus meni tälläkin kertaa vähintäänkin tyydyttävästi, sillä minua esitettiin ylennettäväksi kyseisen harjoituksen päätteeksi. Nyt toivon vain, että pääsisin vielä tulevaisuudessakin kertaamaan.

Olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen, että suoritin oman asepalvelukseni loppuun, vaikkakin välittömästi palveluksen jälkeen kokemukseni oli täysin toinen. Kertausharjoitukset olivat huomattavasti varusmiespalvelusta mukavampi kokemus, enkä olisi niitä reservin kieltäytyjänä koskaan päässyt kokemaan.

Sotilaspassista luopujille voin vain toivoa malttia. Maanpuolustus pysyy tulevaisuudessakin tärkeänä yhteisenä velvollisuutena, vaikka oma henkilökohtainen kokemus siitä voisikin olla kehno. Uhrattu vuosi, ja sen jälkeen uhratut kertausviikot, ovat yhden ihmisen elämässä pieni hinta siitä, että maassamme voidaan ylläpitää useamman sadan tuhannen miehen sodan ajan vahvuutta.

Onko ”kaapissasi” mitään sellaista, mitä et ole paljastanut julkisesti?

En tiedä, olenko suuremmin pyrkinyt piilottamaan taustaani missään vaiheessa. Kuten kerroin, olin nuorempana libertaari, jonka elämässä tuskin näkyi monikaan niistä ihanteista, joiden mukaan olen viimeiset vuodet elänyt. Olen nuorempana polttanut kannabista, juonut humalanhakuisesti, nuuskannut ankarasti, katsonut pornoa, syönyt epäterveellisesti, valvonut öitä, örveltänyt ja laiminlyönyt opintojani kuten länsimaisen hedonistin kuuluukin.

Siitä huolimatta olen kuitenkin voinut luopua käytännössä kaikista addiktioistani ilman suurempia haasteita. Yksikään addiktoivista aineista tai tavoista ei ole elämisen tai onnellisuuden kannalta välttämätön, eikä ihmisen keho kaipaa niistä yhtäkään parin viikon irtioton jälkeen. Nykyään vireystilani on jatkuvasti hyvä, ja kykenen saamaan vapaa-ajastani paljon enemmän irti kuin aiemmin.

Vaikka kulutustottumukseni saattoivat olla aiemmin kaukana ideaalista, olen lopputulokseen vähintäänkin tyytyväinen. Minulla on tällä hetkellä kohtuullinen lihaskunto, koulutustani vastaava työpaikka, mukava koti ja oma perhe. En ole myöskään käyttänyt viiteen vuoteen mitään kahvia voimakkaampaa ainetta. Ehkäpä tämä kaikki toimii kannustimena myös muille ihmisille – koskaan ei ole liian myöhäistä alkaa tekemään jotain asiaa aiempaa paremmin. Paras hetki muutoksen aloittamiselle on tänään.

Määrittele etnonationalismi. Millainen olisi etnonationalistinen valtionhallinto?
Kuva: Sinimusta Liike

Nationalismi on yleisnimitys poliittisille liikkeille, joiden toiminnan keskiössä on yksilön tai yhteiskuntaluokan sijasta kansakunta. Etnonationalismi viittaa sen kaltaiseen nationalismin muotoon, jossa kansakuntaan kuuluminen tapahtuu jaetun syntyperän kautta. Eroa voisi kuvata parhaiten siten, että liberaalinationalistit uskovat, että kansallinen identiteetti on omaksuttavissa, siinä missä etnonationalisti uskoo kansallisen identiteetin perustuvan tietyn etnisen ryhmän olemukseen. Suomalainen identiteetti on esimerkiksi olemassa siksi, koska sille on tarvetta. Tarve on johdettavissa siitä tosiasiasta, että suomalaiset ovat esimerkiksi venäläisistä tai ruotsalaisista erillinen etninen ryhmä, jolla on heistä poikkeava kieli, kulttuuri, kansanluonne ja perimä. Suomen valtiollinen itsenäistyminen on seurausta siitä, että nuo edellä mainitut erot estivät venäläisen tai ruotsalaisen identiteetin omaksumisen.

Jos nationalismi olisi niin keinotekoinen rakenne kuten sen kriitikot väittävät sen olevan, kaikista maailman ihmisistä voisi tulla poliittisin toimin minkä tahansa identiteetin omaksujia. Tämä ei kuitenkaan vastaa todellisuutta, sillä mitä monimuotoisemmaksi yhteiskunta muuttuu, sitä enemmän rodulliset, etniset ja uskonnolliskulttuuriset erot korostuvat yksilöiden välillä. Värisokea liberaali monikulttuurisuus tekee paradoksaalisesti ihmisen alkuperästä yhteiskunnan merkittävimmän poliittisen kysymyksen.

Etnonationalistinen valtiohallinto tarkoittaisi käytännössä valtiota, joka estäisi etnisten ryhmien sekoittumisen. Se estäisi toisistaan poikkeavien ryhmien rinnakkaiselon, kuin myös pyrkisi rajoittamaan kansojen välisiä sekoittumisia. Se tekisi siten selvän arvovalinnan sen suhteen, ketkä ovat politiikan teon kohteita, ja ketkä jäävät sen ulkopuolelle.

Etnonationalistinen hallinto voisi olla vasemmistolainen, oikeistolainen tai jotain siltä väliltä. Etnonationalismi ei ota suoranaisesti ota kantaa siihen, minkälaista politiikkaa yhteiskunnassa tulisi toteuttaa, vaan siihen, ketkä kuuluvat osaksi kyseistä yhteiskuntaa.

Sinimusta Liike on laajemman etnonationalistisen perheen suomalainen, keskustavasemmistolainen ja traditionalistinen variaatio.

Uskotko demokratiaan?

Uskon poliittiseen ja yhteiskunnalliseen valtaan, ja nähdäkseni parlamentaarisessa järjestelmässä sitä sovelletaan demokraattisen järjestelmän sanelemissa puitteissa. Etnonationalistinen hallinto voi toimia monin eri sovellutuksin, joista parlamentaarinen muoto on yksi muiden joukossa. Politiikan kannalta tärkeintä on aina saavutetut lopputulokset, eivät keinot, joilla ne saavutetaan.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta parlamentaarinen politiikka on kansallismielisten kannalta tällä hetkellä ongelmattomin vaikuttamisen väylä, sillä meiltä puuttuu täysin suuryritysten, mediatalojen ja somejättien antama tuki. Liberaali demokratia joutuu sietämään meidän olemassaoloamme, jotta se kykenee pitämään yllä illuusiota valinnanvapaudesta. Tätä tilaa me pyrimme radikaalina liikkeenä käyttämään tietenkin hyväksemme.

Miksi pitäisi luottaa sellaiseen tyyppiin, joka on aiemmin ollut asioista täysin eri mieltä?

Jos toimintamme perustuisi ainoastaan niihin ihmisiin, jotka ovat olleet peruskoulusta lähtien oikeassa, jäisimme lukumääräisesti melkoisen pieneksi joukoksi, eikä meidän silloin kannattaisi edes markkinoida itseämme suurelle suomalaiselle yleisölle. Puolueen toiminnan kannalta on elintärkeää, että meihin liittyy jatkossakin niitä suomalaisia, joilla ei ole aiemmin ollut omaa poliittista viiteryhmää tai jotka ovat luopuneet aiemmista ajatuksistaan. Meillä on tälläkin hetkellä riveissämme sen kaltaisia ihmisiä, jotka ovat olleet aiemmin vihreiden tai vasemmistoliiton kannattajia. Unelma kohtasi todellisuuden, ja todellisuus voitti.

Osa ihmisistä taasen voi olla alitajuntaisesti monestakin asiasta samaa mieltä kanssamme, mutta heidän poliittiset johtopäätöksensä ovat virheelliset. Koen, että lukeuduin itse juurikin tähän joukkoon. Yritin pitkään ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia pääni sisällä keinoilla, jotka olisivat tosiasiallisesti ainoastaan pahentaneet niitä ongelmia entisestään. Yksittäinen sokea piste, koski se sitten ihmiskuvaa tai keskusvallan toimintaa, voi laittaa ihmisen kannattamaan omien intressiensä kannalta aivan väärää viiteryhmää. Markkinatalouden nimeen vannova tolkun konservatiivi on kuitenkin vain kahden pettymyksen päässä radikaalikansallismielisestä ajattelusta. Monikulttuurinen ja sateenkaareva yhteiskuntakokeilu tulee taasen tarjoamaan näitä pettymyksiä kiihtyvällä tahdilla seuraavien vuosien aikana.

Vaikka oma viiteryhmäni onkin muuttunut melkoisesti vuosien aikana, en silti pidä itseäni poliittisena tuuliviirinä. Olin useamman vuoden ajan oikeistohenkinen libertaari, joka luuli markkinoiden näkymättömän käden ratkaisevan monikulttuurisuuden, sateenkaari-ideologian, sekularismin ja alhaisen syntyvyyden aiheuttamat yhteiskunnalliset kipupisteet. Lakkasin olemasta libertaari, kun ymmärsin kyseisen odotuksen perustuvan toiveajatteluun, jolla ei ollut mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Ilman poliittista ohjausta nk. ”vapaa markkinatalous” olisi toiminut aivan kuten se toimii tälläkin hetkellä – ylistää sateenkaaripropagandaa, Black Lives Matteria ja kehitysmaalaisten massamaahanmuuttoa. Keskushallinto ei ollutkaan ongelmien juurisyy – vaan ideologia joka ohjaa sen toimintaa.

Olen myös oppinut sen, ettei poliittisesti epäkorrekteihin päämääriin ole mahdollista päästä kiertoteiden, koirapillien ja hämäyksien kautta, sillä hämäyksen ja epärehellisyyden varaan rakennettu strategia on yhden paljastuksen päässä tuhoutumisesta. Meidän täytyy pystyä sanomaan avoimesti, että suomalaisilla on oikeus kansalliseen olemassaoloonsa ja että Suomi on suomalaisten kansallinen koti, jossa eläminen on suomalaisten etuoikeus. Jos emme uskalla sanoa tätä päämäärää ääneen, emme tule edes teoreettisessa mielessä koskaan saavuttamaan sitä. Tämä sama ajatus tulee saada lyötyä läpi myös kaikissa Euroopan maissa, jotta voisimme varmistaa valkoisten kansojen olemassaolon ja heidän lapsiensa tulevaisuuden.

Tuukka Kuru Twitterissä

 

53 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
SinimustaFani

Sinimustat ja Tuukka Kuru ovat paras puolue Suomessa. Äänestäkää näitä eikä Nato viher persuja.

Nationalisti

Et osaa nettisivuilta lukea kannanottoja?
Luuletko, että yhteen haastatteluun saadaan kaikki mahdolliset aiheet?

Ei kiitod

Niin taitaa olla. Eikä ole ensimmäinen SML kohdalla joka on vastannut noihin kysymyksiin aivan samalla tavalla, eli kannattavat muutkin kallistuvaa autoilua ja älytöntä hiilineutraalius 2035 tavoitetta. Tämä kyllä karkoittaa äänestäjiä ja paljon.

Historoitsija

Juu, ei ole ollut alunperin mitään järkeä perustaa uutta pääkaupungia keskelle suo- ja rämemaita (Helsinkiä). Turku olisi ollut huomattavasti parempi säilyttää pääkaupunkina, jossa oli jo sen aikaista merkittävää taloudellista ja kulttuurista toimeliaisuutta ja sivistystä. Moni muukin kaupungeistamme oli ollut jo perustettuna, kun Helsingissä vielä kiipeiltiin puissa. Maantieteellisestihän keskeisin paikka pääkaupungille olisi Jyväskylä, joka suunnilleen keskellä Suomea, jos Lappi jätetään pois. Mutta ryssille piti aikoinaan tehdä sopivaan kohtaan uusi levähdyspaikka välille Tukholma – Pietari. Kaikki nämä tsadilaiset ovat siis alunperin jalkaisin tai hevoskärryillä muualta tulleita tai siirrettyjä, eli sen aikaisia ns. junantuomia. Se oli jo silloin sitä aluepolitiikka, jossa ei ollut kyllä mitään järkeä.

Anomaster

Hieman hymyilytti nuo kirjoitelmat ja ajattelin kysäistä, että missä kaupungissa ensimmäiset asukkaat olisivat olleet sen kaupungin pitkäaikaisia asukkaita, kun kaupunki perustettiin, ennen kuin se muodostui siksi kaupungiksi, joka siitä tuli?

Helsingissä kaikki ovat tulleet jostain muualta, tosin eivät junalla, niin ovat Tampereella ja Turussakin. Eikä muutamankaan sukupolven helsinkiläisyys tee hyväksi ihmiseksi, vielä vähemmän paremmaksi.

Helsinkiä ymmärtää, jos siellä kasvaa, mutta ei sekään tee hyväksi helsinkiläiseksi tai hyväksi ihmiseksikään. Osasta tulee hyviä stadilaisia, osasta ei ole kuin haittaa, olipa sitten vaikka kuusi sukupolvea takana. Nykyisin stadilaisuus ei ole enää samalla tavalla reilua kuin se oli vielä mm. 60-, 70-luvuilla.

Luulisi jo olevan niiden aikojen takanapäin, jolloin katsottiin passista, että lukeeko siellä Helsinki, Helsinki vai onko synnytty muualla.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Anomaster
Antsu

Jotkut joko tyhmyyttään tai tahallaan väärinymmärtää. Kysymys on siitä onko henkilöllä ”omaa nahkaa pelissä” ja onko hänellä edes edellytykset pitkän perspektiivin näkemyksellisyyteen. Onko tullut kukkoilemaan ja viisastelemaan valmiiseen pöytään.
Banalisoiva agumentti että ”kaikki ovat muualta” on epä-älyllinen ja vie esimerkiksi johtopäätökseen että matutulvan kansat ovat samalla viivalla kuin kaikki muut. Kyse ei ole myöskään jostain elitistisestä asenteesta kuten Anomaster yrittää maalailla. Veikkankin että hän tahallaan vääristää keskustelua joka jo menikin sivuraiteille.

Anomaster

Antsulla näkyy olevan vaikeuksia ymmärtää lukemaansa sellaisena kuin luettu on.

Mikään kaupunki ei synny millään muulla tavalla kuin sillä, että tietyyn kohtaan alkaa kerääntyä porukkaa rakentamaan elämäänsä ja sen tuloksena kasvaa kaupungin alku. Sitä jatketaan sukupolvi sukupolvelta ja aina vaan sinne tulee uusia ihmisiä rakentamaan elämäänsä ja kaupunki kasvaa. Näin se jatkuu alati, eikä ole mitään selvää rajaa, jossa voitaisiin todeta, että nämä ovat alkuperäisiä kaupungin asukkaita. Uusia tulijoita tulee siksi, että kaupunki tarvitsee kasvua voidakseen luoda entistä parempaa elämää niille, jotka siellä asuvat. Nämä muualta tulleet ovat siis voimavarojen kasvattamista ja sukupolven parin jälkeen hekin saattavat kokea joidenkin olevan muualta tulleita.

Vai osaisitko sanoa, että missä kohden kaupungin historiassa vedetään viiva aikajanaan, jossa todetaan, että tämän jälkeen tulleet ovat muualta tulleita ja ennen sitä muualta tulleet ovat alkuperäisiä?

Kun joku muuttaa maalta, menee ehkä yksi tai kaksi sukupolvea siihen, että suku on täysin kaupunkilaistunut. Onko sitten aika kokea olevansa niin kaupunkilainen, että on aika tykätä, että muualta tulleet ovat kiusallisia? Onko enemmän kaupunkilainen, jos on neljä sukupolvea asunut kaupungissa, kun verrataan toiseen, jonka suku on asunut vain kolme sukupolvea kaupungissa? Näillä paljasjalkaisuusarvoilla monet uskovat oelvansa parempia helsinkiläisiä. Se on kuviteltua elitismiä, mutta sitä ilmenee näköjään vielä, mutta sitä ilmeni aika paljon vielä 60-luvulla.

Kyse on paremminkin siitä, että ei ole ymmärretty miten asutus syntyy ja kasvaa, eikä ymmärretty, että se kasvu ei lakkaa jossain kohdassa, vaan se kasvaa edelleen, mikäli kaupungilla on antaa elämiselle riittävät mahdollisuudet. Se voi myös alkaa kutistua ja lopulta kadota kokonaan.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Anomaster
Anomaster

Tuohon pitänee lisätä, että nämä suvakkien kutsuvieraat eivät liity mitenkään luonnolliseen kaupungin tai minkään muunkaan alueen kasvuun. Ne ovat perusteettomasti aluelle kerättyjä loisia, joita hyysätään poliittisista syistä.

Ilkka Forsten

Siinä mielessä antsu on kyllä oikeassa, ettei kaikki viherhörhöily ole lähtöisin helsingin sisältä näin sanoakseni. Muulta tulleita on paljon, ( en puhu nyt asylum porukasta ) vaan ihan suomalaisesta kantaväestöstä. Moni on helsingissä työn perässä, josta sitten jäädään kaupunkiin ja muututaan helsinkiläiseksi. Osa näistä haluaa leikkiä roolinsa niin pitkälle että lopulta mennään äänestämään vihreitä, sillä oman nukkumalähiön porukka tekee niin ja kun ihminen on laumasielu, hyveliputuksen tarve kasvaa. Ennen kaikkea se on jonkinlaista hyväksynnän hakemista saman aateen ihmisiltä. Tietyssä mielessä se on sama ilmiö kuin kirkossa käynti. Ei sinnekään kaikki mene ollakseen lähempänä Jumalaa, sinne mennään syystä että vertaisryhmälle halutaan näyttää oman uskon vahvuus ja ikään kuin todistaa vakaumuksen aste.

Henkka

Stadin rakentaneet ovat rakentajia, asuttajia, myöhään tulleet ovat pikemminkin sisäänmuuttajia. Et sinä voi pistää uusia sisäänmuuttajia samaan kategoriaan asuttajien kanssa.
Suomen poliitikot ovat ottaneet ohjenuorakseen ikuisen kasvun aatteen rajatulla alueella ja se pätee erityisesti Helsinkiin jota on jo kauan rakennettu liian täyteen ja yhteiskunnan rahoilla, töitä tekevien veronmaksajien kustannuksella.

Ilkka Forsten

Helsinki ei ole mikään valmis tekele, sehän kasvaa kaiken aikaa jolloin niitä rakentajiakin tulee lisää. Ne mitkä on pelkkiä sisäänmuuttajia, ihan kirjaimellisesti ovat välimereltä saapuneita. Sen ikuisen kasvun pitäisi itse asiassa olla kauhistus vihreille, sillä he jos ketkä ovat vaatimassa milloin mitäkin aluetta suojelun piiriin, ja samaan aikaan ollaan valmiita tuomaan vaikka miljoona uutta sierainparia KELA:n asiakkaiksi.
Tulijoiden käsitys yhteiskunnasta poikkeaa täysin omastamme, eikä yksin siinä että pitaleipää olisi oltava jokaisen pöydässä halal-lampaan kanssa kun ramadania vietetään. Ne ei rakenna mitään muuta kuin katujengejä, ja muita assosiaaleja ryhmiä. Jos helsinki haluaa pysyä elävänä, olisi nämä heitettävä pihalle nyt eikä enää ottaa yhtään lisää.

Henkka

Vertauskuva: Joukko asuttaa erämaan. He ja heidän jälkeläisensä saa sen kukoistamaan peltoineen, lehti- ja hedelmäpuineen ja hoidetuilla metsillä sekä puistoilla.
Jossain vaiheessa koko alue täyttyy osansa haluavista sisäänmuuttajista ja maa muuttuu taas kehnoksi missä asua. Seuraavaksi nämä ”demokraattiset” sisäänmuuttajat alkavat verottamaan ekstraa ja eri tavoin rasittamaan vanhoja asuttajia jotka ehkä joutuvat pakenemaan. Tämä on Helsinki.

Juha

Jep. Nuoruuteni ihanassa hienossa stadissa viettäneenä voin allekirjoittaa saman. Upea kaupunki tuhottu.. kommunismille menetetty kaupunki. Kommunismi aiheuttaa juuri tuhoa kaaosta ja looulta kuolemaa.
Muutin jo aikoja sitten landelle pikkukaupunkiin. Äskettäin naapuriin muutti pariskunta Fredalta. Sanoivat että heille riitti.. asuvat nyt upeaa järvenrantataloa täällä idyllissä jonne kommunisteja ei kaivata. Stadin asunnon hinnalla saa täältä väljempää halvemmalla. Ennen kuin asuntomarkkinat romahtaa..

Anomaster

Kun asuin Espanjasa pari vuosikymmentä sitten, kävi yksi kaveri Suomessa sieltä ja tultuaan sanoi, että ei kuule stadi oo enää stadi. Siis kauan ennen 2015 invaasiota ja siitä eteenpäin tilanne on ollut jo paljon pahempi.

Stadi oli aikoinaan mahtava paikka kasvaa ja ylipäätänsä Suomi ole mahtava. Vihervassujen ja muiden suvakkien loistava unelma on tosiasiallisesti painajainen, josta Suomen on vaikea herätä. Ovat valehdelleet koko ajan ja valehtelevat edelleen, vailla mitään tolkkua. Koskakohan kansa herää tajuamaan, että maahanmuuttopolitiikalla pilataan koko maa, eikä sen korjaaminen ole kovin helpolla mahdollista. Nykynuoret eivät edes tiedä, mitä suomalainen Suomi oli. Ehkä siksi eivät osaa sitä kaivata.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Anomaster
Antsu

Kyllä. Suurin ongelmien perimmäinen aiheuttaja on sosialistien ideologiat ja politiikka.
Hyvältä kuullostaa se mitä kuvailet. Samanlaosella päätöksellä joutuisin jättämään perheeni ja sukuni kauas eli ei aktiiviseksi osaksi elämää. Se olisi kurjaa. Medän suvuilla on omaan historiaan sidottuja kivi ja tiilitalojakin stadissa, niitä kauniita mitä ihastellaan.
No, mikään ei ole ikuista, varsinkaan punikkien ja viherpunikkien myötävaikutuksessa.

Elämä on. Kauneutta on.

Anomaster

Tuo on tämän hetken merkittävin ongelma, niin Helsingissä kuin koko Suomessa, että poliittista syistä tuhotaan koko maa tuomalla maailman ääristä loisia ja muutenkin sosialistisella ideologialla. Se on erityisen keskeinen ongelma, joka pitäisi ratkaista mitä pikimmin ennen kuin sen ratkaiseminen käy erittäin vaikeaksi. Valitettavan harva tajuaa tätä.

Ei saa unohtaa, että ongelman rakentajat ovat suomalaisia ja Helsingissä niistä tuholaisista monet ovat suvuista, jotka ovat olleet Helsingissä hyvinkin pitkään. Ongelman luojat eivät ole muualta tulleita, paitsi joltain osalta.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Anomaster
Ilkka Forsten

Kenestä nyt puhut ? Jos tarkoitat Tuukkaa, niin hän ei ole Lahtelainen. Kaveri on ymmärtääkseni Rovaniemeltä enkä tiedä että hän olisi ollut portsarina lahdessa. Olen nimittäin kolunnut lahden kapakat niin tarkkaan että tuntisin hänet entuudestaan. Jos olen väärässä, pahoittelut siitä, mutta silti pysyn kannassani ettei hän, ( Kuru ) ole koskaan pyörinyt mainitun kaupungin juottoloissa.

Murjaisin murjaanin 💩

Vajakki-suvakki-matupatjat lääpällään näihin sairaan kulttuurin ja uskonnon marakatteihin… 🤦🏻‍♂️

”Tyttökouluja suljettu Iranissa myrkytystapausten vuoksi, lähes 700 koulutyttöä joutunut myrkyksen uhriksi – ”Islamilaisen tasavallan kosto”

Jones

Valheellista propagandaa. Ei siellä ole ketään myrkytetty. Näitä säälinkerjäystarinoita heillä riittää ja niiden avulla he saavat kohta tulla vapaasti siirtolaisiksi miten tykkäävät. Afganistanin naisille on jo annettu vapaa tulo siirtolaisiksi, koska heitä muka sorretaan heidän maissaan. Sitten perheiden yhdistämisessä tulevat tietenkin miehetkin. Todella naurettavaa toimintaa jossa ei ole mitään järkeä.

GLGL

Tärkeä kysymys, mutta katsopa viimeisintä eduskunnan äänestystulosta. Eipä siinä SML:n 1-2 edustajaa olisi painanut mitään. Miksi hyökätä pienpuolueen kimppuun asiassa, josta pitäisi syyttää hallituspuolueita?
Sittä huolimatta, Selkeää valintaa naton suhteen toivoisi puolueelta kuulevan ennen vaaleja, kuten myös vahvat perustelut Venäjä-vastaisuudelle.
SML:ltä pitää saada pari ehdokasta eduskuntaan. Tuukka olisi hyvä valinta. Tämä ennenkaikkea, jotta näkisi kuinka äärimmilleen voi fysiologisesti viedä ihmisen hyperventilaation, ylen ja hyysärin ylipainoisten toimittajien toimiessa testihenkilöinä.

Ilkka Forsten

Toimittajien kanssa on vaan aina se ongelma, että jos et puhu heidän haluamallaan tavalla mitään ei tule julkisuuteen. Jos sitten ajatellaan TV esiintymistä, silloin käytetään sitä samaa metodia joka oli jo Soinin kiusana. Ei anneta puheenvuoroa kuin ohjelman lopussa, ja sitten kaikki huutaa päälle jolloin toimittaja ilmoittaa että ohjelma-aikamme on valitettavasti päättynyt, kiitos kaikille osallistuneille. Tai, viimeiseksi puheenpitäjäksi valitaan vihreiden edustaja, jolloin kansalle jää korviin kaikumaan ilmastosanoman kuvitteellinen tärkeys. Toimittaja vielä höystää viimeksi kuultua näkemystä ilmoittamalla että olipa hyvä, saimme vielä tämän erittäin tärken pointin kuultavaksi ennen lähetyksemme loppua. Näin YLE niminen propagandakone tuottaa kerrasta toiseen vihersosialistisen hallituksen, joka ensitöikseen korottaa verotusta ja lisää polttoaineiden jakeluvelvoitetta vaikka koko maa kaatuisi konkurssiin. Jostain ihmeen syystä kotikaupunkini ABC asemalla maksaa 98 E jo nyt 2.50 € litra. Se oli ennen vuodenvaihdetta noin 1.86 €. Jos joku osaa selittää mihin tämä ” pieni korotus ” litrahinnassa perustuu, ottaen huomioon että hallitus LUPASI pitää hinnat alhaalla koko tämän vuoden, kuulisin kernaasti selityksen. Älkää kuitenkaan vedotko ukrainakorttiin, sillä sota oli jo olemassa ennen vuodenvaihdetta kun hallitus pyhästi lupasi alentaa hintoja. Se alensi, mutta nosti ne heti takaisin, kuulostaa kommunismilta ja minä vihaan sitä.

Helsinkiläinen

Etnonationalistinen valtiohallinto? Onko tämä nyt politikointia vai unelmointia? Tuukka Kuru on kyllä harvinaisen selväsanainen mies, se täytyy sanoa, mutta toisaalta tuntuu, ettei hän elä ihan tässä todellisuudessa.

Helsinkiläinen

Sitten tämä kuva, jossa Kuru poseeraa iloisesti Junes Lokan kanssa. Saman kylän poikia, noin etnisesti? Sanon nyt ihan suoraan, että minulla on tässä ymmärryskyky koetuksella. Jos Junes Lokka on ok koska hänen mielipiteensä ovat ok, mitä tämä kaikki etnisyyspuhe sitten oikein tarkoittaa.

Ilkka Forsten

On siinä kieltämättä ristiriita jos puolue ajaa täysin suomalaiseen etnisyyteen perustuvaa valtiomallia, ja silti aateveljiksi kelpaa myöskin ne joiden puhdas suomalaisuus on jotain muuta. Silloinhan, mikäli logiikalla olisi jotain merkitystä, pitäisi kaikki puolisuomalaiset hyväksyä yhtenevästi tai hylätä. Jos valikointia suoritetaan, se tarkoittaa ettei ollakaan niin uskollisia omalle aatteelle kuten äänestäjille esitetään.

Etnonationalistisen valtionhallinnon kulmakivihän pitäisi olla äärimmäinen etnisyyteen sidonnaisuus, jos näin ei ole, on ideakin pystyyn kuollut korulause. En nyt halua mollata puolueen yritystä, enkä väitä etteikö Kurun puheissa ole paljon ihan järkevää sisältöä. Sitä on, joskin sisältö ja käytäntö ei kättele toisiaan. Mikäli asiaa puolustellaan sanomalla että hyväksymme myöskin puolisuomalaiset ajamaan asiamme kunhan ovat samaa mieltä, sen voi helposti tulkita hyvävelikerhon perustaksi. Kuru itse on korostanut ehdottomuuttaan, siis sitä ettei hän tingi mielipiteistään. Arvostettava ominaisuus sinällään,ja kuulostaa hienolta paitsi silloin, jos samaan aikaan on valmis tinkimään niinkin suuresta periaatteesta kuin puhdas etnisyys.

Helsinkiläinen

Sepä se. Jos haluaa olla äkkijyrkkä, täytyy sitten sen mukaan toimiakin. Kaikki kunnia Junes Lokalle, mies on väsymättömästi puurtanut, mutta suomalainen hän ei ole, ainakaan Tuukka Kurun mukaan.

Anomaster

Junes on suomalainen, koska hän on kasvanut suomalaiseksi. Häntä ei ei erota etnisesti puhtaasta suomalaisesta mikään muu kuin pieni lisämauste Marokosta etnisyyteen.

Ilkka Forsten

Niin minustakin Junes on suomalainen, ja arvostan hänen melipiteitään sekä tarmoa olla mukana eri tapahtumissa. Ihan ok kaveri, mutta tässä on nyt Tuukan puolueen ajaman asian ja ehdottoman etnisyyden välinen kuilu. SML:n kanta etnisyyksiin on sikäli erikoinen, että se perustuu oletukselle mikä vaatisi jokaisen suomalaisen perimän kartoitusta jolla vahvistettaisiin henkilöiden ” todellinen ” suomalaisuus. Esimerkiksi minä en kelpaisi suomalaiseksi, koska sukuni on alunperin saksasta kotoisin. Sieltä on tultu tanskan kautta norjaan, norjasta ruotsiin ja viimeksi suomeen.

Mihin se rajapinta silloin vedetään ? Onko suomalaisuudelleni riittävä peruste se että isovanhempieni vanhemmat ovat olleet suomessa, vai nykäistääkö tässä matto jalkojen alta sanomalla että et ole etninen suomalainen. Vaikka sukunimeni on eräänlainen muunnos ruotsin kielestä, en ole koskaan tuntenut olevani ruotsalainen. Olen käynyt norjassa monet kerrat, mutta en koe olevani sikäläinen. Tanskassa en ole käynyt, mutta saksassa kyllä, enkä sielläkään tuntenut mitään suurta yhteen kuuluvuutta vaikka syvin perimäni edellyttäisi sitä.

Tähän vuosituhanteen ei enää kuulu kallonmittaukset, eikä eugeniikalla asioiden selvittämiset. Suomalaisuuttani ei ole koskaan epäilty, enkä aio jatkossakaan mennä mihinkään kartoituksiin todistaakseni kuka tai mikä olen. Sen sijaan olen samaa mieltä SML:n ajatusten kanssa siitä, voidaanko ilmiselvä musta tai joku lähi-idän etnisyys automaattisesti laskea suomalaiseksi. Ei voida, he ovat eri rotua ja vaikka miten kiisteltäisiin siitä ettei rotuja ole, niin kyllä ne on olemassa, ja niillä on omat käytösmallinsa. Tietysti voidaan hienostella sanomalla että erot syntyy kulttuurillisista lähtökohdista, mutta silloin pitäisi miettiä kuka ja mikä ne kulttuurilliset erot on synnyttänyt ? Ja oikea vastaus on erilainen rotu sekä erilaiset rodulliset ominaisuudet.

Mustasta ei tule valkoista vaikka kuinka sosiaalivirkailija niin väittäisi, eikä arabi ole eurooppalainen sillä perustella että hän asuu Espoossa.

Anomaster

Somali saattaa olla pahoillaan siitä, että häntä ei hyväksytä suomalaiseksi. Jos hän olisi kaikin puoli kuin suomalainen, varmaan lähipiiri pitäisi häntä lopulta suomalaisena. Hän itse haluaa olla somali ja elää kuin somali, ajatella kuin somali. On hieman outoa, jos hän sitten on pahoillaan siitä, että häntä ei pidetä suomalaisena. Yhtälailla outoa, jos joku suvakki väittää hänen olevan suomalainen. Kaikkein oudointa on suvakki, joka uskoo somalin tai jonkun muun kaukaa tulleen olevan suomalainen heti, kun hän astuu rajan yli ja sanoo assylum.

Olen itse asunut monissa maissa, enkä ole kertaakaan kuvitellut olevani senmaalainen, vaan aina kokenut olevani suomalainen. Eivätkä paikalliset ole kuvitelleet minun olevan heidän kanssaan samaa kansaa. Hyvin on tultu toimeen kumminkin, koska olen osannut olla heidän kulttuurreissaan tavalla, joka heille sopii.

Ilkka Forsten

Se että nykyään pyritään koko ajan nopeuttamaan kansalaisuuden saantia, ( suomessa ) on idioottimaista, koska kansalaisuus ei ole mikään hyveliputuksen myötä saatu lahjoitus johon punavihreillä on määräysvalta. Puhutaan toistuvasti siitä kuinka YK:n artiklat ” pakottavat ” meidät toimimaan kuvatulla tavalla, kun tosi-asiassa yksikään artikla ei pakota mihinkään. Ei YK voi määrätä suvereenille kansakunnalle mitä heidän on suvaittava vaikka haittaprosentti olisi liki sata. Jakamattomat ihmisoikeudet ei ole koskaan tarkoittaneet oikeutta tunkeutua toisen maan elätettäväksi. Eikä uskonvapaus ole vapautta levittää omaa uskontoaan ja pyrkiä soveltamaan sen uskonnon määrittämiä lakeja. On aika erikoista jos muistellaan että meillekin on saapunut pakolaisia myöskin kauko-idästä. Yksikään heistä ei ole misään vaiheessa vaatinut kastijakoa, ei budhalaisuutta tai muutakaan korvaamaan kristinuskoa ja maan tapoja. Mutta kun tulija on afrikasta tai arabimaista, astuu heidän lakinsa voimaan, ja se ohittaa kaiken muun. Jos tarkaksi aletaan edes sota ei täytä sitä kriteeriä mitä pakolaisella tarkoitetaan. Kyse ei siis ole kymmenien tai satojen tuhansien oikeudesta työntyä vieraaseen maahan, ja aloittaa kantaväestön elinolosuhteiden muuttaminen. Alunperin lähtökohtana oli, että lähinnä poliittisen mielipteensä takia vainotuksi tulleella yksilöllä on oikeus anoa turvapaikkaa. Tästä huolimatta sitä ei ole pakko myöntää. Nälänhätä joka on ikuinen afrikassa, koska me annamme vastikkeetonta hyvää ja ylläpidämme flegmaattisuutta sikäläisten keskuudessa, ei siis ole syy saada kansalaisuus suomesta, tai edes tulla rajalle sitä vaatimaan.

Sota joka on myöskin ikuinen arabimaissa, ei ole syy päästä KELA:n jonoon. Arabeilla on ollut vuosisadat aikaa kehittää oma sosiaaliturva, jota ei ole tehty, mutta aina kun tilaisuus tulee sitä vaaditaan muilta ja vedotaan YK:n ihmisoikeusjulistukseen. Arabimaat EI OLE allekirjoittaneet, siis ratifioineet YK:n julista, heillä on oma niin sanottu Kairon sopimus. On käsittämätöntä että henkilöt jotka ei kuulu koko YK:n artikloiden piiriin, puhuvat niistä perus-oikeuksinaan. He eivät muutu miksikään uskonsa takia, oltiinpa missä maailmankolkasssa tahansa. He ovat joka paikassa vaatimassa, uhkailemassa tai pakottamassa muita oman uskonsa edustajiksi. He itse vainoavat muita, mutta välimeren ylityksen jälkeen heistä on kuin ihmeen kautta tullut vainottuja. Afrikka ei kehity myöskään sen takia, ettei sikäläisillä ole käsitystä kansakunnan edusta. He elävät loputonta heimoyhteisön aikaa. Oma heimo, tai klaani on se mihin tuijotetaan muilla ei ole mitään väliä. Naapuriheimo vaikka on samaa kansallisuutta, on täysin vieras ryhmä jota kampitetaan heti kun tilaisuus tulee. Näillä tulijoilla ei ole mitään edellytyksiä olla muuta kuin jatke sille samalle heimoyhteisön perinteelle, jolla ei länsimaiset valtiot tee mitään. Kehitysmaa-apua kasvatetaan kaiken aikaa, puhumalla miten se ehkäisee muutto-aaltoa eurooppaan. No onko se ehkäissyt, ja jos on, niin missä ? Kun suomalainen menee ulkomaille, joko lomailemaan tai töihin, hän sopeutuu, ja pyrkii noudattamaan maan lakeja, tai elättämään itsensä omalla työllään. Ihmiset ei ole samasta muotista valettuja vaikka meillä olisikin kaksi jalkaa, kaksi kättä ja yksi pää. Tätä ei vaan haluttaisi enää myöntää. Termit kuten etninen profilointi, toiseuttaminen, rasismi jne, työnnetään näyttämölle, mutta ei koskaan kun sitä kohdentuu valkoisiin, siitä on tehty ” ruskeiden ” yksinoikeus koska me per****t poltimme tervaa Kustaa Waasan aikana.

Anomaster

Ei afrikkalaisten muuttoaalto Eurooppaan lopu rahalla, eikä se kasvaisi, jos rahan lähettäminen lopetettaisiin. Paremmin se lakkaa, jos länsimaat lakkaavat antamasta rahaa afrikkalaisille, koska sitten ne alkaisivat itse rakentaa yhteiskuntiaan, eivätkä istuisi toimettomina odottamassa seuraavaa kehitysapurahaa. Tästä ovat useammat afrikalaiset ekonomiaa ymmärtävät puhuneet jo vuosia.

Kehitysapuraha on länsimaiden tapa ostaa vaikutusvaltaa ja kukkahattutätiluonteiden tapa saada holhota afrikalaisia. Kysessä on politiikka, ei mikään tosiasiallinen hyvä. Eikä tuo kehitys ole niillä kehittynyt.

Ja kun sitä tervaa ei siihen aikaan saanut suomalainen edes itse myydä maailman markinoille, vaan kaikki piti myydä ruotsalaisten yhtiöiden kautta. Kummasti unohtivat ruotsalaiset ostajat eli hyväksikäyttäjät kertoa velkaantumisesta. Eivät kai siitä heillekään kukaan puhunut. Suvakit vaan löysivät hatustaan sellaisen velkaantumisehdon.

Nyt on varmaan tullut lisää velkaantumista, koska suomalaisia kännyköitä on maailmalla tavattoman suuri määrä ja mitä kaikkea vääryyttä niillä onkaan tehty.

Ilpo

T. Kurun ja muiden SML:sten energiasiirtymä suunnitelmiin liittyvää tärkeää faktaa. Se on nimittäin mahdottomuus. Siinä maksetaan mahdottomista tavoitteista paidat ja housut päältä ja käteen jää hölmöläisen tyhjä säkki.

https://youtu.be/sgOEGKDVvsg

Ilpo

Ja ylipäätään täysin epärationaalisen CO2 pelkäämisen suhteen kannattaa perehtyä ensin perusasioihin. Siihen Robert Ian Holmes (jonka 1000frolly PhD tube kanavalla on satoja hyviä videoita ja mies itsekin hallitsee monta tieteenalaa) on hyvä henkilö ketä kuunnella:
https://youtu.be/qkcYgEmC8fU

Eka Kettunen

No nyt on kovaa settiä !

Juha

Punnittua puhetta, arvokkaita ajatuksia.. arvot kohdillaan. Täytyy vielä lukea illalla uudestaan kun on niin hyvää settiä.

Pienpuolueilla on jo 3 %n kannatus ja kovassa nousukiidossa. Esim kaikki Suomen naiset voisivat äänestää sinimustia siis naiset jotka vastustavat seksuaalista väkivaltaa. ja kaikki naiset jotka vastustavat sitä että miehet änkeävät teidän pukukoppeihin, saunoihin, vessoihin ym intiimialueillenne. Äänestäkää hyvät naiset Tuukka Kurua jolla perhearvot ym arvot kohdillaan niin laitetaan tämän maan asiat kuntoon.

Ilkka Forsten

Optimistisuutesi hipoo jo stratosfääriä. Et voi tosissasi uskoa pienpuolueen olevan hallituksessa ensi yrittämällä, ja vaikka sieltä joku pääsisi eduskuntaan, se ei muuta mitään. Jos PS ei noin 19 % kannatuksella saa ketään muita kumppanikseen, miten se 3 % puolue menisi kaikista ohi ? Arvot on kyllä kohdillaan, mutta kun arvoista päättää tässä kommuunissa vihreät ja SDP, joita peesaa kaikki muut jakkukalkkunat innostuksesta täristen, niin tiedämme lopputuloksen.

Helsinkiläinen

Olen tässä viime aikoina ajatellut näitä maahanmuuttokysymyksiä. Minkäänlainen asiantuntija en ole, vain satunnainen ajattelija ja laiska sivustaseuraaja. Tältä pohjalta yksi kysymys: ellei Suomessa olisi koskaan nähty minkäänlaista haittamaahanmuuton vastaista liikehdintää, mikä mahtaisi olla tilanne asian tiimoilta nyt? Voisiko olla niin, että tilanne olisi juurikin se mikä se nyt on? Paljon on puhetta kuultu ja tekstiä luettu, mutta maahanmuutto näyttää olevan asia joka menee kuin juna kiskoilla, sanoi kuka tahansa mitä tahansa. Äänestää aina voi, mutta onko äänestämisellä ollut tähän asiaan missään mitään vaikutusta. Ei minun tietääkseni. Eivät britit ole haittamaahanmuuttoa halunneet, eivät ranskalaiset, eivät saksalaiset, kyllä se on saatu painettua läpi kaikkialla ihan ilman enemmistön kannatusta.

Jäitä hattuun

Tässä päädytään nyt määritelmäkysymyksiin.

Mitä tarkkaan ottaen tarkoittaa, että joku vastustaa maahanmuuttoa? Mitä tämä vastustaminen edellyttää? Minkä kriteerien pitää täyttyä ennen kuin voidaan sanoa, että kyseinen henkilö ihan oikeasti vastustaa maahanmuuttoa?

Tätä kannattaa pysähtyä miettimään hetkeksi.

Mikäli asia ei vieläkään avaudu, niin jatketaan vielä inhorealistisella toteamuksella: suurin osa suomalaisista ei vastusta maahanmuuttoa – tai jos vastustavat, niin tämä vastustaminen on niin lievää ja lepsua, ettei sillä ole käytännössä mitään merkitystä.

Lopputulemaksi jää, että aktiivisista kansalaisista enemmistö kannattaa maahanmuuttoa.

Tämän vuoksi maahanmuuttoa sitten jatketaan. Se lopetettaisiin kyllä heti, mikäli kansalaisten aktiivinen enemmistö niin haluaisi.

Juha

Niin mä luulen että naiset ovat ihan mielissään että saavat pervomiehiä seurakseen julkisiin saunoihin ja pukukoppeihin. Eli sen lisäksi, että nyt mutataan sukupuolihulluuden kannatus niin mitataan myös muut neljän vuoden aikaisten hulluuksien kannatus. Aiemmin ajattelin että pienpuolueet saavat noin 10000 ääntä, mutta nyt kun eduskunta otti hulluudessa loppukirin niin se sataa pienpuolueiden laariin. Veikkaan nyt 100000 ääntä pienpuolueille. Ans kattoo ny..

Ei kiitod

Saman ilmastoagendan tukeminen taas ei sada pienpuolueiden laariin, eikä se että halutaan autoilun kallistuvan entisestään. Kuka myös oikeasti haluaa hiilineutraaliutta 2035 mennessä, jos EU tavoitekin on vasta 2050. Veikkaan että tämä jos mikä karkoittaa äänestäjiä SML kohdalla. Jos asun maaseudulla ja auto on välttämätön, ei ole mitään järkeä äänestää puoletta, joka haluaa hankaloittaa sen käyttöä.

Jäitä hattuun

Totta. Tähän voitaisiin sanoa: ”Niin ja tämäkin vielä!”

(Taustana siis tuo aiempi hieman inhorealistinen analyysini pienpuolueiden ongelmallisesta tilanteesta. Eli jo lähtökohtaisesti vaikeaa tilannetta ruvetaan vielä tahallaan huonontamaan lisää julistautumalla jonkun ”vihreän siirtymän” kannattajaksi, millä karkotetaan paljon äänestäjiä pois.)

Jäitä hattuun

Tässä vain on se ongelma, että ylivoimaisesti suurin osa suomalaisista on kokonaan valtamedian uutisoinnin varassa. Ja valtamediahan ei puhu pienpuolueista käytännössä mitään – eikä varsinkaan asiallisessa sävyssä. (Hesarin törkyjutut Vapauden liitosta hyvinä esimerkkeinä.)

On siis varsin epärealistista olettaa, että suomalaisten keskuudessa tapahtuisi joku ryhtiliike, jonka seurauksena kansa lähtisi sankoin joukoin äänestämään pienpuolueita.

Myönnän, että tämän asian toteaminen harmittaa minuakin suuresti, mutta mikäs teet. Tutkijan koulutuksen saaneena en voi päätyä mihinkään muuhun lopputulokseen. Tosiasiat eivät yksinkertaisesti anna sellaiseen aihetta.

Juha

Näin se menee.. aivooesusta vapautuneita on vain kourallinen

Anomaster

Ihmiset kiikkuvat onnellisina valtamedian uutisseimessä.

Anomaster

On kokolailla sataprosenttisen varmaa, että uusia puolueita ei sankoin joukoin äänestetä. Hyvä jos saavat yhtään edustajaa eduskuntaan. Ehkä yksi saa yhden tai jopa kaksi, jos on hyvä tuuri.

Ilkka Forsten

Arvot joista minä puhun ei ole vihreän siirtymän kannattamista. Ystävä hyvä, minulla jos kenellä on hyvä syy olla pitämättä yhdestäkään kalliimmman autoilun puolestapuhujasta. Ajan näet kesät sen luokan bensanpolttimella, ja aioin pitää myöskin kiinni oikeudestani tehdä niin, etten koskaan äänestäisi puoluetta mikä tarjoilee kalliimpaa litrahintaa. En asu maalla, mutta yhtä paljon olen ärsyyntynyt tästä autoiljoiden syyllistämisestä kuin sinäkin.

Ilkka Forsten

Voin kertoa sinulle etten ole koskaan äänestänyt demareita enkä vihreitä. En myöskään RKP:tä tai keskustaa saati vasemmistoliittoa. Yksikään niistä ei istu hallituksessa minun äänestykseni kautta.

Anomaster

Siitä Sri Lankan talouden vihreästä siirtymästä ei ole ilmeisesti uutisoitu riittävän selvästi. Tainnut jäädä vihreän siirtymän vaikutus konkurssissa jäädä liian vähälle huomiolle. Ei kerota, että se on myös Suomen vihreän siirtymän tulos, siis se vihreä konkurssi.

Ilkka Forsten

Jokainen asioita seuraava ja oikeasti niistä perillä oleva tajuaa, miten utopistista haavetta vihreät elättää maailman tulevaisuudesta. Puhutaan autojen sähköistymisestä, ihan kuin se olisi joku puhdas ja täysin haitaton ratkaisu vaikka kaikki tietävät että litiumkaivokset, noin esimerkkinä, saastuttaa ympäristön asuinkelvottomaksi. Sen lisäksi litiumia ei riitä rajattomasti, se on oikeasti uusiututumaton luonnonvara, eikä sitä ole laajalti saatavissa. Ja mitä siitä olisi hyötyä jos suomen autokanta, tai vaikka koko euroopan muutettaisiin sähköleluiksi, kun koko muu maailma jatkaa vielä seuraavat 150 vuotta vanhoilla menetelmillä. Reilun vuoden aikana on Ukrainassa venäjän panssarit ja muu kalusto polttanut miljoonia litroja dieseliä, jokainen niistä savuttaa kuin viimeistä päivää, mutta yksikään vihreä ei nyt ole ilmaissut huoltaan ympäristön tilasta, tai siitä että myöskin ne käryt ja noet kulkeutuu sinne jonnekin. Taistelupanssari kuluttaa tunnissa 400 – 600 litraa polttoainetta, mutta Ohisalon mukaan siitä ei varmaan koidu haittaa. Jos suomalainen ajaisi autolla joka vie saman verran litkua vuodessa, huutaisi koko vihreä kööri hoosiannaa ja vaatisi pikaista puuttumista asiaan. Entä ne muut sodasta syntyvät palokaasut ja noet, ei ne jää ukrainan rajojen sisälle, mutta ei siitäkään nosteta mitään älämölöä. Heidän kaksinaismoralismi ärsyttää ainakin minua, ja en siedä ohisalon persoonaa edes lehtikuvana. Se puolue ( vihreät ) jos mikä, pitäisi lakkauttaa lain voimalla. Se on lahko, ja kuten lahkoilla on tapana, on olemassa vain yksi totuus ja sen kautta saa pelastuksen kun kumartaa syvään eikä kritisoi mitään.

vapaa radikaali

Sairaanhoitajista, lähihoitajista ja sosiaalityöntekijöistä on kova pula – Taloussanomat – Ilta-Sanomat

Kun hallitsematon maahantulo puhkesi Torniossa, niin pääministeri Zipilä totesi että vokkirahat eivät ole muilta pois.

Eivät kenties heti olleetkaan, mutta ovat sitä viiveellä sitäkin enemmän.

Tumppi

Eipä tosiaan ole Sipilältä pois, mutta invaasion jälkeen suomalaista toimeentulotuen hakijaa alettiin kohdella KELA:ssa kuin halpaa makkaraa.

Anomaster

Kyllä jokainen euro lähti veronmaksajien kukkaroista. Sippilä siis valehteli siinäkin, sillä aivan varmasti tiesi, mistä valtion rahat tulevat.

Kake

Juha Sipilä valehteli, valvontakamera kertoo. Valehteli, eikä ollut ainoa kerta, oikea valepukki. Lisäksi rankaisi sairaita lääkeitten omavastuulla Kela-korvauksissa. Vai ei ole maahanmuuttajien tuet keltään pois, eikö tässäkään tapauksessa?

Ilkka Forsten

Valvontavideon julkaissut henkilö sai potkut.. Virallisen selityksen mukaan siksi että hän julkaisi materiaalia kysymättä asianosaisen lupaa, mutta vieläkin virallisempi selitys on, että valehtelusta kärähtänyt sibylla halusi kostaa totuuden puhujalle. Videolta ei näy mitään sibyllan kuvailemaa nyrkillä hakkaamista, mutta se näkyy ettei häntä hakata. Onko suomi oikeusvaltio. Heh heh hehehehh..