Kotimaa Politiikka

Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virasto aloittaa toimintansa vuonna 2025

Kuva: Wikimedia Commons.

Oikeushallinnon erityisviranomaisille perustettava yhteinen virasto aloittaa toimintansa vuoden 2025 alussa. Viraston muodostavat 11 itsenäistä viranomaista ja näille hallintopalveluja tuottava yksikkö. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa viraston perustamista koskeva laki huomenna perjantaina.

Uuteen virastoon kootaan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), konkurssiasiamiehen toimisto, kuluttajariitalautakunta, lapsiasiavaltuutetun toimisto, oikeudenkäyntiavustajalautakunta, Onnettomuustutkintakeskus, tasa-arvovaltuutetun toimisto, tiedusteluvalvontavaltuutettu, tietosuojavaltuutetun toimisto, vanhusasiavaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.

Uudistuksen tavoitteena on turvata viranomaisten riippumattomuus ja itsenäisyys sekä siirtää ja keskittää viranomaisille yhdenmukaiset hallinnolliset tukitehtävät yhteen yksikköön. Erityisviranomaisten itsenäinen asema ja nykyiset toimipaikat säilyvät.

Viraston hallintopalveluyksikkö tarjoaa viranomaisille tukipalveluja ja hoitaa keskitetysti muun muassa talous- ja henkilöstö- sekä tieto- ja tiedonhallinnan hallinnon tehtäviä, joita hoidetaan nyt jokaisessa viranomaisessa erikseen sekä oikeusministeriössä, Ulosottolaitoksessa ja oikeusapu- ja edunvalvontapiireissä. Jatkossa ministeriö hoitaa vain erityisviranomaisia koskevan säädösvalmistelun ja strategisen ohjauksen.

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa perustettavan viraston toimivuutta ja antaa lakivaliokunnalle asiasta selvityksen vuoden 2026 loppuun mennessä.

Valtioneuvoston päätökset

Lisätiedot:

Satu-Maaria Natunen, p. 0295 150 456, etunimi.sukunimi@gov.fi

Hallituksen esitys laiksi Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastosta

Oikeusministeriö

2 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Pekka Viherä

lisää byrokratiaa ja turhaa työtä tekeviä. Kuka maksaa?

John Quiman

Sinä ja kaikki muut tuottavaa työtä tekevät. Virkamiehet eivät maksa mitään, koska heidän palkkansa tulee toisten taskuista, joten raha vain kiertää heidän kauttaan, mutta ei tuota mitään.