Eurooppa Kulttuuri Maahanmuutto Politiikka Rikos

Saksa: 3 tärkeintä faktaa maahanmuuttajien rikollisuudesta

Maahanmuuttajia Köln-Bonnin lentokentällä, (Saksa). Kuva: Wikimedia Commons / (CC BY-SA 4.0) / Raymond Spekking.

Tiedotusvälineet ja tutkijat ovat käyttäneet tilastollisia temppuja huijatakseen saksalaisia uskomaan erilaisia valheita maahanmuuttajien rikollisuudesta Saksassa.

Ulkomaalaiset ovat erittäin yliedustettuina Saksan rikostilastoissa, mutta vasemmistolaiset tiedotusvälineet ja ”akateemiset tutkijat” vastustavat usein näitä tietoja ja esittävät useita teorioita tämän suuntauksen selittämiseksi. Todellisuudessa kaikki nämä teoriat ovat kuitenkin erittäin harhaanjohtavia, ja maahanmuuttajien rikollisuus on todellisuudessa paljon pahempaa kuin mitä tilastot ensi näkemältä antavat ymmärtää.

Seuraavaksi esitellään kolme maahanmuuttajarikollisuuteen liittyvää tosiasiaa, joista monet saksalaiset eivät ole tietoisia, mutta jotka ovat erittäin tärkeitä maan nykyisestä maahanmuuttokriisistä käytävän keskustelun kannalta.

Maahanmuuttajien rikollisuus voidaan selittää nuorten maahanmuuttajien määrällä

Maahanmuuttajarikollisuutta selittävien tahojen ehkä yleisin väite on, että maahanmuuttajarikollisuuden määrä on korkeampi vain siksi, että Saksan ulkomaalaisväestössä on enemmän nuoria miehiä. Vaikka on totta, että Saksan maahanmuuttajaväestö on nuorempaa ja miesvaltaisempaa kuin väestö yleensä, syvällisempi perehtyminen tietoihin osoittaa, että tämä ei täysin selitä ulkomaalaisten ylivoimaista osuutta rikostilastoissa, varsinkaan vakavissa rikoksissa, kuten ryöstöissä, murhissa ja raiskauksissa.

Kun tarkastellaan rikoslukuja kokonaisuutena, äskettäin esiteltyjen poliisin rikostilastojen (PKS) mukaan 36 prosentilla kaikista ”henkeen kohdistuneista rikoksista” vuonna 2022 tunnistetuista epäillyistä ei ollut Saksan passia. Tämä on vakavin rikosluokka, johon kuuluu myös murha. Samankaltaisia tilastoja on kuitenkin nähtävissä ”vakavia ruumiinvammoja” aiheuttavissa rikoksissa, kuten pahoinpitelyissä. Viime vuonna tähän luokkaan kuuluvista 144 430 epäillystä 55 250 oli ulkomaalaisia, mikä on 38 prosenttia.

Nämä tiedot voidaan kuitenkin eritellä myös iän mukaan. Saksan rikostiedoissa vuodelta 2022 luetellaan 18 762 epäiltyä 18-29-vuotiasta ei-saksalaista miestä ”vaarallisesta ja vakavasta ruumiinvammasta” ja 23 869 Saksan kansalaista. PKS nimesi 472 18-29-vuotiasta ei-saksalaista miesepäiltyä ”henkeen kohdistuneista rikoksista” ja 593 saksalaista.

Tiedot osoittavat, että ei-saksalaiset epäillyt ovat vastuussa 44 prosentista kaikista näistä väkivaltarikoksista, vaikka heitä on noin 21 prosenttia 18-29-vuotiaista miehistä, liittovaltion tilastokeskuksen mukaan. Tämä tarkoittaa, että ulkomaalaiset miehet syyllistyvät väkivaltarikoksiin huomattavasti todennäköisemmin, vaikka verrattaisiinkin ulkomaalaisia miehiä saman ikäryhmän saksalaisiin miehiin.

Kun tarkastellaan Saksan koko väestöä, Saksan liittovaltion tilastokeskuksen mukaan ulkomaalaisten osuus Saksan koko väestöstä on vain 14 prosenttia.

Lisäksi naapurimaassa Puolassa, joka ei ole ottanut vastaan käytännössä lainkaan maahanmuuttajia Lähi-idästä tai Afrikasta, mutta jossa on suuri ukrainalainen pakolaisväestö, väkivaltarikollisuus ja ryöstörikollisuus ovat huomattavasti pienempiä kuin Saksassa, vaikka puolalaiset ovat keskimäärin köyhempiä kuin saksalaiset naapurinsa.

Monet saksalaiset rikolliset eivät ole etnisiä saksalaisia

Toinen merkittävä tekijä, jonka vasemmisto sivuuttaa, on se, että monet ”saksalaisiksi” lasketuista epäillyistä ovat itse asiassa ulkomaista alkuperää. Monet heistä ovat toisen tai jopa kolmannen polven saksalaisia, joiden vanhemmat ovat kotoisin muista maista, kuten Turkista tai Balkanilta. Monet viimeaikaiset maahanmuuttajat ovat myös saaneet Saksan kansalaisuuden. Heti kun he ovat saaneet sen, heidät lasketaan rikostilastoissa saksalaisiksi.

Toisin kuin Yhdysvalloissa, jossa rikoksentekijöiden etnisyyttä koskevia tietoja on edelleen saatavilla, Saksassa näitä tietoja ei yksinkertaisesti ole julkisesti saatavilla. Tämän vuoksi on paljon vaikeampi tietää, miten hyvin ulkomaalaiset kotoutuvat Saksaan sen jälkeen, kun he ovat saaneet kansalaisuuden, tai miten toisen sukupolven maahanmuuttajat pärjäävät Saksassa. Esimerkiksi Tanskasta saadut tiedot ovat osoittaneet, että Tanskan kansalaisuuden saaneiden toisen sukupolven maahanmuuttajien rikollisuusluvut ovat itse asiassa paljon korkeammat kuin ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien.

Saksalaisen Die Welt -sanomalehden mukaan Saksassa asuu kuitenkin noin 4 miljoonaa ihmistä, joilla on kaksi tai useampi kansalaisuus, esimerkiksi Turkin ja Saksan kaksoiskansalaisuus. Tämä ryhmä lasketaan kokonaan ”saksalaisiksi”, eikä tätä hyvin suurta ryhmää eroteta rikostiedoissa.

Tiedämme kuitenkin, että monet näistä ulkomaalaistaustaisista henkilöistä, jotka lasketaan saksalaisiksi, tekevät hyvin paljon ja erittäin usein rikoksia. Esimerkiksi Berliinin entisen sisäministerin Andreas Geiselin (SPD) mukaan kolme neljäsosaa Berliinin klaanin jäsenistä on jo Saksan kansalaisia. Jäljelle jäävillä 25 prosentilla, jotka lasketaan edelleen ulkomaalaisiksi, on myös suurperheitä, joiden lapset ovat saaneet Saksan kansalaisuuden. Nämä samat klaanit ovat olleet osallisina murhiin, rahanpesuun ja moniin muihin rikoksiin, ja silti kaikki nämä rikokset niputetaan ”saksalaisiin”.

Yhä useammat ulkomaalaistaustaiset henkilöt ovat saaneet kansalaisuuden joka vuosi yli 20 vuotta sitten säädetyn vasemmistolaisen politiikan ansiosta. Vuonna 2000 punavihreä hallitus toteutti suuren kansalaisuusuudistuksen, jonka myötä kahden ulkomaalaisen vastasyntyneet lapset saivat Saksan kansalaisuuden, jos toinen vanhemmista on asunut maassa laillisesti vähintään kahdeksan vuotta.

Rikoksiin syyllistyviä ulkomaalaisia ovat muun muassa ”turistit”

Toinen väite on, että rikostilastoissa rikoksiin syyllistyvät turistit lasketaan ”ulkomaalaisiksi”.

Jälleen kerran tiedot kumoavat väitteen, jonka mukaan ”turistit” syyllistyvät rikoksiin Saksassa suuressa määrin.

PKS:n rikostiedot vuodelta 2021 osoittavat, että kaikista tuona vuonna kirjatuista ”vaarallisista fyysisistä pahoinpitelyistä” vain 2,1 prosenttia ei-saksalaisista epäillyistä ”asuu Saksan ulkopuolella” ja vielä 1,9 prosentilla oli ”tuntematon asuinpaikka”. Henkirikoksissa, kuten murhissa, 3,6 prosenttia ei-saksalaisista epäillyistä ”asui Saksan ulkopuolella” ja 3,3 prosentilla ei-saksalaisista epäillyistä oli ”tuntematon asuinpaikka”.

Nämä tiedot osoittavat, että ulkomailla asuvat mutta Saksassa vierailevat muut kuin saksalaiset, kuten italialaiset turistit, eivät ole merkittävässä asemassa väkivaltarikoksissa.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Nyt pitäisi olla selvää, miten maahanmuuttajien rikostilastoja vääristää laajalti paitsi se, miten Saksa kirjaa maan rikollisuutta, myös se, miten tiedotusvälineet ja poliittinen luokka esittävät rikollisuuden. Useimmat saksalaiset ovat edelleen hyvin tietämättömiä näiden rikostietojen todellisuudesta tai siitä, miten yksinkertaiset tilastotemput voivat vääristää huomattavasti käsitystä asiasta.

Tilanne kuitenkin vain pahenee lähitulevaisuudessa. Vasemmistolainen hallituskoalitio haluaa ottaa käyttöön uuden, laajamittaisen lain, jolla lyhennetään maahanmuuttajan kansalaisuuden saamiseen kuluvaa aikaa kahdeksasta vuodesta viiteen vuoteen. Jos laki hyväksytään, se ei ainoastaan luo Saksan maahanmuuttajamyönteisille puolueille uuden maahanmuuttajien äänestäjäkunnan, vaan se myös auttaa ”ulkomaalaisten” rikollisuutta häviämään rikostilastoista vuoden kuluessa. Toisin sanoen monet niistä tuhansista maahanmuuttajista, joita pidetään ”ulkomaalaisina”, ovat yhtäkkiä ”saksalaisia”.

Maan vasemmisto voisi puolestaan osoittaa ”saksalaisten” rikollisuuden todennäköisesti uutta nousua todisteena siitä, että saksalaiset ovat paljon vaarallisempia kuin ulkomaalaiset.

Suurin osa saksalaisista, jotka eivät ole tietoisia meneillään olevasta tilastohuijauksesta, nyökyttelevät päätään hyväksyvästi ja ihmettelevät, mitä on tapahtunut menneisyyden yleisesti lainkuuliaisille ja järjestyksenpitoisille saksalaisille.

Mikä tahansa tuleva konservatiivinen hallitus, joka sattuu tulemaan valtaan, voi ehkä osittain korjata tilanteen ottamalla maahanmuuttajatilastoihin tarkempia tietoja, kuten Tanskassa, jossa seurataan paitsi ulkomaalaisten tekemiä rikoksia myös toisen sukupolven maahanmuuttajien rikollisuutta, vaikka heillä olisi Tanskan kansalaisuus.

Ainoa kysymys on, salliiko nykyinen hallitus koskaan nationalistis-populistisen hallituksen päästä valtaan. Kun Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puoluetta vastaan on käynnistetty äärimmäinen valvonta ja kun tältä puolueelta on käytännössä kielletty toiminta tiedotusvälineissä, vaakalaudalla on paljon muutakin kuin rikostilastot.

Lähde: Remix

5 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Ilkka

Tuliko tieto jollekin yllätyksenä ? Oletteko muuten panneet merkille miten nyt käytyjen vaalien jälkeen ilmastosta uutisointi on muuttunut. Jopa YLE:n puolelta löytyy viestintää jossa sanotaan suoraan ettei ilmastonmuutosta kyetä enää estämään, tai että aiemman hallituksen lmastotoimet ovat olleet ylimitoitettuja. Eikö olekin erikoista kun vihreiden ” kunniahimoisesta ” jankutuksesta päästiin eroon, on mahdollista heti myöntää että kyse on ollut tuubasta joka oikeuttaa keräämään kansalta rahat taskusta antamatta mitään vastiketta ?

Ja mitä tulee demarien tai vihreiden kuuluisaan ” vastuunkantoon ”, niin kuinka hyvin sitä vastuuta nyt ollaan ottamassa kun puolueiden johtoon ei suostu kukaan. Tytti Tuppurainen joka oli niin hehkuvana puhumassa puolueen tavasta kantaa vastuuta, sanoi kaiketi ensimmäisenä ettei hän lähde johtamaan puoluetta, ei kuulemma kompetenssi riitä, mutta hyvin se tuntui riittävän suomalaisten veronmaksajien taskulla pyörimiseen ja rahan jakamiseen rajojen ulkopuolelle. Ai niin, suomalaisten edun ajaminenhan on väärin, onneksi muistin tämän. Tiedättehän, oman kansan edut ei saa olla etusijalla kun aina voi auttaa Afrikkaa tai jotain muuta takapajulaa, josta ei kuitenkaan tule mitään valmista, ei edes työvoimaa. Valkoiset, lähinnä suomalaiset kolonialistit veivät kaiken. Lapiot, kuokat, kottikärryt ja jamssin kupista sekä työhalut. Eihän heimo sellaista kunnioita joka toimii noin vastuuttomasti. Kyllä pitää olla oikeus työntekoon ja vapaa pääsy etenkin KELA:n konttoriin espoossa tai vantaalla.

S. “seant” A

Jotta asiaan voidaan puuttua, niin tilastot pitäisi tehdä, kuten Chicagossa
https://graphics.suntimes.com/homicides/
Valtamedian uutisia lukemalla, ihmiset jää oikeasta tiedosta paitsi, esim. Pukinmäen koulun pihalla tapahtunut suomalaistytön pahoinpitely, ei sanallakaan mainittu, että kaikilla oli etnisesti ulkomaan tausta. Se on kaikkein pahinta suomalaisnuoret ovat eturintamassa kärsimässä ns. haitta maahanmuutosta.

Ilkka Manttari

Olipa esimerkillisen tarkkaa tilastointia.

Toni Lajos

Maamme valtamedia on Ylen johdolla sinnikkäästi johdattanut kuulijat / lukijat harhaan, uskottelemalla rikoksentekijät kantaväkeen kuuluviksi, jo vuosia jatkunut sumutus on uponnut kuin täydestä. Tästä poikkeavaa uutisointi ei meillä sallita, valheiden ja mätäpaiseen keskus on Ylen alati paisuva mahtipontinen uutisointi.

Ilkka

On mielenkiintoista katsoa mitä Orpo tekee nyt kun hänelle annettiin kansan mandaatti muuttaa YLE:n rahoitusta. Jos muistatte, orpo sanoi yhdessä vaalien alla käydyssä keskustelussa, että otamme myöskin harkintaan YLE:n rahoituksen vähentämisen osana kulujen tasapainottamista.