Kotimaa Maahanmuutto Politiikka Rikos

Sinimustan Liikkeen lääkkeet väkivaltarikollisille eroavat poliisin esittämistä keinoista

Kuva: Kansalainen

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen nimittää nuorten tekemien vakavien rikosten määrän kasvua ”nuorten hätähuudoksi” 24.1.2023 kirjoittamassaan blogitekstissä. Sinimusta Liike on eri mieltä Kolehmaisen kanssa niin tilanteeseen johtaneista syistä kuin sen lääkkeistäkin. Suomalaisen yhteiskunnan tarjoamista palveluista ei ole maahanmuuttajaperheiden lasten ja nuorten rikollisuutta lopettamaan, eivätkä näiden palveluiden huono saatavuus tai puutteellinen tarjonta ole olleet ongelmien aiheuttajia.

Ulkomaalaistausta korostuu nuorten tekemissä väkivaltarikoksissa

Väkivaltarikoksissa, eli pahoinpitelyissä, henkirikoksissa ja ryöstöissä poliisin tietoon tulleiden nuorten rikosepäilyjen määrä on yli kaksinkertaistanut viimeisen seitsemän vuoden aikana. Kolehmaisen mukaan yhteiskunnan tulee tehdä kaikkensa, jotta väkivallan siivet saadaan katkaistua ja väärään suuntaan lähtenyt kehitys oikaistua.

Ote Kolehmaisen tekstistä: ”Vuonna 2022 poliisi kirjasi 6743 väkivaltarikosta koskevaa rikosepäilyä, jossa epäilty tekijä oli alaikäinen. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 27 prosenttia (+ 1440 tapausta) ja sitä ilmeni yhtäältä sekä alle 15-vuotiaiden että 15–17-vuotiaiden ikäryhmissä. Rikosnimikkeittäin tarkasteltuna kasvu oli merkittävintä ryöstöissä. Ryöstöissä, kaikki törkeysasteet ja yritykset huomioiden, kirjattiin vuonna 2022 yhteensä 944 alaikäisten rikosepäilyä, mikä on 93 % (+495 tapausta) edellisvuotta enemmän.”

Hän jatkaa kertomalla, että ulkomaalaistaustaisten nuorten rikostaso on selkeästi korkeampi kuin suomalaistaustaisilla nuorilla.

Kolehmainen listaa näkemyksiään siitä, mitkä asiat ovat tähän tilanteeseen johtaneet. Hänen mukaansa päihde- ja mielenterveysongelmat, ylisukupolvinen syrjäytyminen, matalaksi jäävä koulutus- ja tulotaso, sekä näköalattomuus voivat altistaa rikoksille. Kolehmainen mainitsee lisäksi asuinalueen huono-osaisuuden, samalla asuinalueella asuvien rikosaktiivisuuden sekä nuorten vertaisverkostot yhteydeksi rikolliseen käyttäytymiseen nuoruudessa.

Tekstissään Kolehmainen toteaa rikollisen elämäntavan glorifioinnin ja ihannoinnin tekevän rikollisuudesta viihdettä, kun väkivalta- ja muita rikoksia kuvataan ja jaetaan kavereille sekä sosiaaliseen mediaan, jossa nuoret seuraavat ihailemiaan henkilöitä, joista osa esittää saavuttaneensa korkean elintason rikollisella elämäntavalla. Hänen mukaansa kehitystä ruokkii osaltaan myös huumeita koskevan asenneilmapiirin liberalisoituminen.

Muita syitä löytyy vielä muun muassa koronakriisistä, Ukrainan sodasta ja ilmaston lämpenemisestä.

Kolehmainen latelee liudan lääkkeitä tilanteeseen. Hänen mielestään rikollisuus katkaistaan laillisuuskasvatuksella, päihde- ja mielenterveyspalveluiden avulla ja luomalla työ- ja opiskelunäköaloja. Näihin poliisi tarvitsee kodin, koulu- ja harrastustoimen, järjestöjen sekä sote-sektorin apua. Kolehmaisen mukaan nuorilla täytyy olla tarjolla opiskelua, työtä, harrastuksia, järkevää tekemistä, ihmissuhteita, rakkautta, lämpöä ja itsensä merkitykselliseksi kokemista.

Jo tehottomaksi koettuja keinoja ei pidä toistaa

Sinimustan Liikkeen sihteerin Terhi Kiemungin mukaan puolue on eri mieltä Kolehmaisen kanssa niin tilanteeseen johtaneista syistä kuin sen lääkkeistäkin. Suomalaisen yhteiskunnan tarjoamista palveluista ei ole maahanmuuttajaperheiden lasten ja nuorten rikollisuutta lopettamaan, eivätkä näiden palveluiden huono saatavuus tai puutteellinen tarjonta ole olleet ongelmien aiheuttajia.

-Maahanmuuttajille on ollut jatkuvasti tarjolla voimakkaasti kasvava määrä erilaisia palveluita ja kanavia ns. kotoutumisen tueksi, harrastamiseen, opiskeluun ja työllistymiseksi. Ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajataustaisista koostuvien ongelmaryhmien häiriökäyttäytymisestä ei pidä syyllistää suomalaista yhteiskuntaa ja järjestelmän puutteita, sanoo Kiemunki.

-Etnistä väkivaltaa ja huumekauppaa harjoittavista ulkomaalaistaustaisista suurin osa on syntynyt Suomessa tai muualla Euroopassa, joten ongelmat eivät ole suoraan yhteydessä maahanmuuttopolitiikkaan, Kiemunki jatkaa. -Kyseisten etnisten ryhmien juuret ovat maissa, jotka ovat epävakaita, väkivaltaisia ja nepotistisia. Riippumatta siitä, onko kyseessä maahanmuuttajataustainen vai valkoisessa maassa jo pidempään vaikuttanut värillinen populaatio, samat ongelmat toistuvat kaikkialla länsimaissa.

Sinimusta liike ei tarjoaisi ongelmien ratkaisuiksi lisää sosiaali- ja terveyspalveluita, opiskelua, työtä tai muita keinoja, jotka on jo tehottomiksi koettu. Myöskään maahanmuuttopolitiikan tiukennuksilla ei enää saada korjattua sellaisten lähiöiden ja kaupunkien ongelmia, joiden asukkaat koostuvat toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajista.

Rangaistus rikoksesta on toimittava todellisena pelotteena

Sinimustan Liikkeen kansalaisuusohjelman mukaan Suomen kansalaisuus ei kuulu vieraille etnisyyksille, vaan ainoastaan suomalaisista vanhemmista syntyneille. Puolueemme ottaisi uudelleentarkasteltavaksi kaikki vuoden 1990 ja sen jälkeen myönnetyt kansalaisuudet, oleskeluluvat ja myös vieraiden etnisyyksien Suomessa syntyneiden jälkeläisten kansalaisuudet. Tarkastelussa selvitetään oleskelun syy, henkilön oleskeluaikainen toiminta ja kotimaan tilanne mahdollista paluuta varten. Jos henkilön oleskelulle Suomessa ei ole pätevää perustetta ja kotimaan tilanne sen sallii, tarjotaan hänelle mahdollisuutta järjestää asiansa ja palata kotimaahansa annetun aikamääreen puitteissa. Henkilön kieltäydyttyä tarjouksesta tai ylittäessä annetun aikamääreen siirretään hänet viipymättä käsittelykeskukseen, joka eristää hänet suomalaisesta yhteiskunnasta ja josta voi poistua ainoastaan Suomen rajojen ulkopuolelle.

Puolue laskisi rikosoikeudellisen vastuun ikärajan alentamista 13 vuoteen ja nostaisi reilusti useiden väkivalta- ja seksuaalirikosten minimi- ja maksimirangaistuksia. Esitämme myös, että tuomiot lähtökohtaisesti kärsitään kokonaan, eikä vapauttaminen kahden kolmasosan jälkeen ole automaatio. -Rangaistus rikoksesta on toimittava todellisena pelotteena, mitä se ei nykyisellään ole, Kiemunki linjaa.

Sinimustan Liikkeen ohjelman mukaan vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaistaustaiset tulisi määrätä karkotettavaksi vankeusrangaistuksen suorittamisen jälkeen tai heidät pyrittäisiin siirtämään kotimaahansa suorittamaan vankeusrangaistuksensa. Puolueemme kannattaa kansalaisuuksien ostoa muilta mailta mahdollistaaksemme sellaisten ulkomaalaistaustaisten palautuksen tai karkotuksen, joilla on ainoastaan Suomen kansalaisuus. Tällä tavoin Suomen olisi mahdollista ulkoistaa myös vankeusrangaistusten täytäntöön pano valtioihin, jotka rahaa vastaan sijoittaisivat rikollisia omiin rangaistuslaitoksiinsa.

Sinimustassa Suomessa ei ole sijaa etnisille rikollisjengeille, katuväkivallalle eikä muullekaan yhteiskuntajärjestelmäämme halveksuvalle monikulttuurisuudelle, toteaa Kiemunki.

21 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Artsi

90 luvulla oli paljon köyhyydestä kärsiviä lapsia, mutta eivät he alkaneet ryöstellä, pahoinpidellä tai puukotella ihmisiä.
Se siitä hätähuuto selityksestä.

Viimeksi muokattu 10 kuukautta sitten by Artsi
setä Taikaseinä

”Kolehmaisen mukaan nuorilla täytyy olla tarjolla …” jne, jne.

Kun eurooppalaiset aikoinaan muuttivat rapakon taakse, niin ”tarjolla” oli kuokka, saha tai lapio. Ruumiillinen työ on kautta aikojen ollut paras keino pysyä poissa pahanteosta.

(mikäli se vihreä siirtymä toteutuu, niin nuo kyseiset työkalut palaavat taas ”tarjolle”)

juha II

MATUJEN ollessa kyseessä polpo on enemmänkin TARHATÄTI kuin POLIISI, joka suojelee ”turvautujia” turhilta kolhuilta tässä vaarallisessa RASISTISESSA maassa nimeltä Suomi. Varoittavana esimerkkinä tästä avoimesta VIHAMIELISYYDESTÄ ulkomaalaisia kohtaan löytyy niinkin läheltä ajallisesti kuin Köyliöjärven jäältä. Missä talonpoika nimeltä: LALLI murhasi tietentahtoen julmalla ja mitä alkukantaisimpia ennakkoluuloja osoittavsalla tavalla ruotsalaisen hengenmiehen, joka oli tuomassa omaa rikasta kulttuuriaan ja uskontoaan Suomeen.

Todennäköisesti Suomen jokaisen poliisilaitoksen poliisipäällikön virkahuoneessa on perin PELOTTAVA ja VÄHÄMIELISYYTTÄ ilmentävä kuva juuri tästä mainitusta LALLISTA tuijottamassa verestävin silmin ja parransänkisin naamatauluin jokaista, joka vain uskaltaltautuu huoneen oven avaamaan. Niinpä tämän ”ohjenuoran” ja perisuomalaista takapajuhisuutta osoittavan esimerkin nojalla määräytryy se linja, jolla suomalaisia täytyy torua kun puhuvat lorua. Siitä kuinka MATU löi ja vei kaikki vaatteet päältä uhkaamalla veitsellä ja sanoi vielä pahasti äidistä, jonka uhkasi ”deitata”, jos alkkarit eivät ilähde jalasta kuin syyllinen ”auktoritäärisissä hallinoissa” polliisiautoon!!! Niinpä. Ajatteli suomi-poika kananlihalla värjötellen, että tämä vasta tietää KOVIA aikoja kunhan polpo tyyrää haukotellen paikalle. Nimittäin MINULLE!!!

Jussiboy

Sinimustien ohjelma on täydellistä haihattelua. Onkin hämmästyttävää, että Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa on muistutettava ihmisiä, jopa vastuullisessa asemassa olevia politiikkoja SML;n johtavia ”poliitikkoja”, rasistisen ajattelun järjettömyydestä ja turmiollisuudesta. On uskomatonta, että vielä 2020-luvulla joukko sellaisia suomalaisia, jotka ovat valmiita rajaamaan osan ihmisistä kaiken ulkopuolelle ja hekumoivat rasistisella väkivalla, ja sellaisia poliitikkoja, jotka kiistävät ihmisoikeuksien universaalin luonteen. Onko joidekuiden ihmisten ja poliittisten liikkeiden sitoutumisessa rasismiin tai sitä muistuttaviin ajattelutapoihin kenties jotakin jossain mielessä uskonnollista? Tämä ehkä selittäisi sen, että sinimusta liike tuntee taipumusta rasistisiin ajattelu- ja toimintatapoihin: rasismi on kenties omaksuttu kyseenalaitamattoman uskonnollisen tai yleisemmin maailmankatsomuksellisen opin kaltaisena muuttumattomana ajattelun ja toiminnan lähtökohtana. Tällöin mikään vastaevidenssi ta -argumentti ei pysty sitä horjuttamaan.
Sinimustien kanslaisuusohjelma olisi Suomelle turmiollinen. Suomi taantuisi Euroopan takapajulaksi, jonka ”ystäviä” olisivat vain muut samankaltaiset totalitaariset yhteiskunnat, kuten lähi-idän heimoyhteiskuntiin perustuvat kehittymättömät maat. Se olisi sivistysvaltion loppu. Sinimustien kansalaisuusohjelma olisi mahdoton toteuttaa ja millaisia kärsimyksiä se aiheuttaisikaa. Ei Suomi voi saavuttaa homogeenista, topeliaanista mennyttä yhteiskuntaa.

Ilkka Forsten

Itänaapurimme ei ole sitoutunut noudattamaan universaaleita ihmis-oikeuksia, ja se näkyy nyt ukrainassa oikein hyvin. Ihmisoikeusjärjestö tosin valitti jo itku kurkussa, kuinka ukrainan joukot ovat käyttäneet tykistön sirotemiinoja, niin ei saisi tehdä, voi tulla Igorin jalkaan pipi, sillä on epäinhimillistä tuottaa hyökkääjälle tällainen kärsimys.

Vastaan kysymykseesi, onko poliittisten liikkeiden sitoutuminen rasismiin tai sitä muistuttaviin ajattelutapoihin jossain mielessä uskonnollista, että voi olla, mutta uskonnollisten liikkeiden kuten islamin kohdalla ei tuota kysymystä edes tarvitse esittää. He ovat sitä kokopäivätoimisesti siitä riippumatta missä ollaan. Ruotsista voit ottaa esimerkin sitä miten sivistysvaltiosta tulee loppu, eikä sen lopettajilla ole mitään tunnontuskia.

Mikki Hiiri

Poliisimestari Sisun esittämän listan asioiden toteuttaminen vaatisi Kiinan muurin paksuisen ”Taikaseinän”.
Suomen Taikaseinä alkaa olla enää parin yhteen ruuvatun Gyproc -levyn paksuinen. (vrt. hoitajien joukkopako)

 ”…rakkautta, lämpöä ja itsensä merkitykselliseksi kokemista.”
Joopa joo, olisi kenties ollut teoriassa mahdollista mikäli Suomen matumigraatio olisi tulijoita valikoimalla saatu k y m m e n e n kertaa toteutunutta pienemmäksi.

Jäitä hattuun

Niin, todellisuudessahan hyvin iso osa näistä matuista ”kokee itsensä merkitykselliseksi” juuri silloin, kun he pääsevät raiskaamaan jonkun suomalaistytön tai porukalla ryöstävät ja hakkaavat sairaalakuntoon kadulla vastaan tulleen suomalaisnuorukaisen.

Jos nämä ”etuoikeudet” heiltä otetaan pois, niin silloin he eivät enää voi kokea itseään ja elämäänsä merkitykselliseksi.

Ilkka Forsten

” Jos et pysty juoksemaan kovempaa kuin 750 m/s, pysy pois tieltäni.” Näin lukee yhdessä T-paidassani. Pekonijihadistina rakastan näitä tekstejä.

ike

Alkaa vähän väsyttämään tämä softa. VAKAVIA puutteita noissa miten kommenteihin suhtaudutaan, siis softa. Ei mitään järkeä. Kai täydellinen esimerkki siitä että uudempi versio ei aina ole parempi. Palataan siis vanhaan versioon. No eihän minulla ole siihen mitään sanomista, kuten ei kai politiikkaankaan.

Viimeksi muokattu 10 kuukautta sitten by Galina Manttari
Ilkka Forsten

Menikö tekstit taas hattuhyllylle ? Ihan ensin voisit kokeilla vaihtaa fb:n pois ja ottaa tilalle vaikka googlen. Kun itse aikoinaan kirjoittelin ” sukkerperin ” alustalle, tuli banaanilastia yhtenään. Sitten päätin että pidä tunkkisi, minä en sinua tarvitse mutta sinä tarvitset käyttäjiä alustallesi, ja niin poistuin googlen puolelle.

Eka Kettunen

Ehdotan lisäksi poliisijohdosta erotettavan välittömästi ne joilta terve järki on siirtynyt käyskentelemään punavihreille laitumille.

Jäitä hattuun

Niin, pitäisi lakkauttaa tämä nykyinen Poliittinen Poliisi ja perustaa sen tilalle todellinen Poliisi.

Jo pelkästään tämä toimenpide vähentäisi rikollisuutta ja parantaisi yhteiskunnan turvallisuutta PALJON enemmän kuin kaikki nuo Kolehmaisen luettelemat keinot yhteensä.

Ilkka Forsten

Sinne ei jää ketään jos laitetaan noin kova kriteeri.

Peter Kreisler

Kolehmaisen johdonmukaisuuden mukaan kaikissa muissa maissa paitsi ehkä Suomessa ja Ruotsissa olisi maahanmuuttajaperheiden lapsilla ongelmia, jotka johtaisivat nuorisorikollisuuteen.
Vaan kuinka todellisuudessa onkaan, mitä enemmän paapotaan ja ”autetaan”, sitä enemmän rikollisuutta ilmenee. Herääkin kysymys, olisiko auttajien syytä palata reaalimaailmaan ja kohdata ihmisen todellinen perusluonne, joka ei ole vain hyväntahtoinen vaan muuttuu tilanteiden ja mahdollisuukssien mukaan.

pertsa

Kolehmainen esittää asian juuri siten kuin olettaa sen edistävän poliittisen poliisin kuvaa puolueiden mielipiteissä! Suomen Polpo on täysin verrattavissa Euroopassa toimiviin poliittisiin poliiseihin joten jääköön vain yksinkertaisten poliisiksi! Sinimustat ovat tässä asiassa aivan oikeassa, mutta vaikutus näkyy vasta kun puolueella on yli 60 kansanedustajaa!

Huru-ukko

Eli ei koskaan!!

Jäitä hattuun

Pertsa on aivan oikeassa. Tuosta Kolehmaisen sepustuksesta käy ilmi kaksikin huolestuttavaa seikkaa:

1. Kolehmaisella ei ole mitään realistista käsitystä tämän rikollisuusongelman todellisesta luonteesta ja sen syistä.

2. Kolehmaisella ei ole minkäänlaista haluakaan puuttua tähän ongelmaan.

Selitys näihin kumpaankin puutteeseen on juuri siinä, että kyse on vahvasti poliittisluontoisesta asiasta – ja koska Kolehmainen itsekin edustaa juuri niitä poliittisia voimia, jotka tässä asiassa ovat sössineet, hänellä ei ole kykyä eikä edes haluakaan ryhtyä mihinkään korjaaviin toimenpiteisiin.

Päinvastoin, Kolehmaisen intresseihin sopii oikein mainiosti, että ollaan tekemättä mitään ja jatketaan ihan entiseen malliin.

Sitähän tuo Kolehmaisen kirjoitus käytännössä juuri tarkoittaa. Eihän siinä ole ainuttakaan konkreettista ja toimivaksi tiedettyä parannusehdotusta, vaan teksti on pelkkää tyhjänpäiväistä diipadaapaa: ensin muutama tilastoluku, ja sen jälkeen pitkä liuta kuluneita fraaseja ja korulauseista, jotka on kuultu jo lukemattomia kertoja ennenkin.

Pohjoistuuli

Kotouttamisen ja ”näköalaojen” luomisen ongelmana on se, että ihmisvirta Suomeen ei tyrehdy niillä toimilla, päinvastoin, se kiihtyy. Suomi muuttuu kolmansien maiden kotouttamistoimistoksi. Lopulta kaikki tavalliselta suomalaiselta kerätyt verot käytetään mahdollisimman tehokkaiden ja hyvien kotouttamistoimien kehittämiseen. Miksi? Suomen ensisijainen tehtävä on huolehtia omista kansalaisista (siis niistä aidoista) ei keksiä mahdollisimman hyviä kotouttamistoimia. Suomea ei uhkaa mikään työvoimapula, omatkin työttömät pitäisi saada töihin, ei haalia lisää ulkomailta. Joten emme tarvitse uusia suomalaisia. Jos jollain alalla on työvoimapulaa, niin siihen voisi vuokrata ulkomaisen työntekijän, vaikka 10 vuoden sopimuksella ja sen jälkeen hän lähtee takaisin sinne mistä on tullutkin -ei pesyidy Suomeen. Rikolliset pitäisi välittömästi siirtää karkoituslaitoksiin odottamaan karkoitustaan joko alkuperäiseen kotimaahansa tai muuhun sopivaan paikkaan, Jos karkoittamiseen soveltuvaa paikkaa ei löydy, niin sitten karkoitetaan siihen Euroopan maahan, josta on Suomeen tullut. Karkoituslaitostoiminta voidaan ostaa esim. Ruandasta tai muusta lämpimästä ja edullisesta maasta. Lakia väkivaltarikoksista pitää koventaa kautta linjan, mutta myös pykälä kovennetuista rangaistuksista maahanmuuttajille pitää kehittää, sanoi YK mitä tahansa.

ike

Olen sanonut tämän aikaisemminkin. Eikö ihanne olisi se että ei suomen tai maailman väestön tarvitse kasvaa. Pysytään suunnilleen näissä. Laskukin on mahdollista. Ei taloudenkaan aina tarvitse määrällisesti kasvaa, riittää kun talouden arvo kasvaa niin elintaso paranee. Ei ihmisiä tarvitse, eikä ole suiotavaakaan olla määrättömästi. Tietenkin on esim teollisuus joka haluaa panostaa määrään, tavoittelee siis määrän kasvua. Mitä jos alettaisiin tavoitella tiedon ja hyvinvoinni kasvua pienemmälle ihmisten määrälle. Tietenkin vihervasemmiston tavoite on toinen. Tavoite on mahdollisimman paljon mahdollisimman monelle (poliittisita syistä). Eivät noudata edes omaa ideologiaansa. Erittäin vaarallinen suuntaus.

Jäitä hattuun

Ongelma vain on siinä, että tämä todellisen hyvinvoinnin kasvu ei sovi johtavalle globalistieliitille.

Tähän on kaksikin syytä:

1. Globalistieliitin toimia leimaa häikäilemätön ahneus. Niinpä he tahtovat maksimaalista kasvua hinnalla millä hyvänsä, jotta saisivat oman omaisuutensa yhä suuremmaksi.

2. Nykyinen velkavetoinen talous edellyttää sitä, että talous kasvaa jatkuvasti. Koko järjestelmä nojaa siihen, että ihmiset, yritykset, kunnat ja valtiot ottavat koko ajan lisää velkaa! Koko korttitalo on vaarassa romahtaa, mikäli tämä kasvu pääsee tyssäämään vähänkin pitemmäksi ajaksi – puhumattakaan että talous pääsisi suorastaan supistumaan. (Avainsana tämän asian ymmärtämiseksi: vähimmäisvarantojärjestelmä. Siihen siirryttiin 1990-luvulla)

Ilkka Forsten

Älä nyt masennu, mutta viimeksi tänään Sanna Marin vilautti mahdollisuutta että SDP on vaalien jälkeen pääministeripuolue.. Niin sitä pitää. YLE:n gallup kuulemma antaa tästä viitteitä. Voimme siis huoletta luottaa siihen että seuraavat neljä vuotta ilmastohätätila kasvaa, haittamaksut nousee, polttoaineiden jakeluvelvoite nostetaan 50 prosenttiin, valtionvelkaa kasvatetaan afrikan tarpeisiin sata tai kaksisataa miljardia / vuosi, maahanmuuttoa lisätään kymmenillä tuhansilla / kuukausi ja vihapuhe tuo puhujalle 25 vuotta vankeutta. Huumeet laillistetaan, mutta laitetaan virvoitusjuomille 80 % haittavero. Pakkoruotsi säilyy kouluissa, sitä jopa lisätään. Tuulimyllyjä rakennetaan jokaisen pihamaalle, somalit asutetaan valkoisten nukkumalähiöihin tuomaan väriä ja rikkautta, ( mutta myöskin pas****n hajua ) joka tulee suvaita sillä aromikas ja täyteläinen ilma luo lisää suvaitsevaisuutta. Sähköpotkulauta on pakollinen hankinta, autoilua ei sallita ellei omista teslaa. Palvelut tuotetaan somaliaksi, sekä miljoonalla muulla kielellä mutta ei suomeksi, koska ummehtunut impiwaaralaisuus on saatava poistumaan. Kaikenlainen, myös oletuksellinen rasismi halutaan nollaan, ja sitten saamme ihastella silmät pyöreinä miten Sanna bilettää kolumbiat nenässä, koska nuoren ihmisen tanssimista ei saa estää. Lihansyönti kielletään, on syötävä soijanakkeja proteenitarpeen tyydyttämiseksi, yksityisten metsät pakkolunastetaan hiilinieluiksi ja jos asut yli 30 neliö kopissa viiden jälkeläisen kanssa, ( paitsi somalit ) on muutettava energiatehokkaampaan asumismuotoon, siis koirankoppiin. Näitä valmistaa kustannustehokkaasti abdullahin koppiveistämö vaatimattomalla 100 000 euron kappalehinnalla. Valtio myöntää hankintaan 150 euron suuruisen kotitalousvähennyksen, ja kaupan päälle ostaja saa ilmaisen kynnysmaton jossa lukee Refugees Welcome.

Miksi käteni hamuilee jo nyt yhden teräskaapin suuntaan, ja tunnen epämääräistä raivoa ?