Kotimaa Politiikka Uutiset

TE-palveluiden uudistuksen 70 miljoonan resurssilisäys ei riitä lähellekään

Kuva: Pixapay

Toukokuun toisena päivänä voimaan tulleen pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toimivuutta on testattu nyt pari kuukautta. Kokemuksia ehtinyt kertyä melko vähäinen määrä niin työnhakijoille, työnantajille kuin te-palveluiden virkailijoille, mutta ongelmia on havaittavissa jo tässä vaiheessa.

Hallitus uudisti työvoimapalveluita tavoitteenaan tukea nopeaa työhön pääsyä ja uudelleentyöllistymistä. Työllisyysaste on Suomessa muita Pohjoismaita alhaisempi. Suomi on jäänyt muiden Pohjoismaiden jälkeen myös työllisyyspalveluiden määrässä ja laadussa. Hallituksen tavoitteena on muuttaa muiden Pohjoismaiden tavoin työvoimapolitiikan suuntaa passiivisesta aktiiviseen ja kohdentaa palvelut työhakijoiden tarpeisiin nykyistä tehokkaammin.

 

Joka kuukausi vähintään neljä hakemusta

Työnhakijalle tuntuvin muutos entiseen on neljän pakollisen työhakemuksen lähettäminen joka kuukausi. Laiminlyönnistä rankaistaan ensin muistutuksella. Jos menettely toistuu, TE-toimisto asettaa viiden etuuspäivän karenssin. Jos menettely toistuu toisen kerran, seuraa 10 etuuspäivän karenssi. Tämän jälkeen työnhakija menettää toistaiseksi oikeutensa työttömyysetuuteen. Työmahdollisuuden hakemiseksi lasketaan esimerkiksi työhakemusten tekeminen, avoimen työhakemuksen laittaminen yritykseen, joka ei ole ilmoittanut haettavana olevista työpaikoista, sekä muut suorat työnhakuun liittyvät yhteydenotot työnantajiin. Haettavien työmahdollisuuksien on oltava sellaisia, joihin työnhakija voi perustellusti olettaa voivansa työllistyä. Kyse on siis niistä työmahdollisuuksista, joita työnhakija hakisi muutenkin työllistyäkseen. Työnhakijalle asetetaan 45 päivän korvaukseton määräaika, jos hän ilman pätevää syytä kieltäytyy varmasta työpaikasta.

 

TE-toimiston resursseja on lisätty 70 miljoonalla

TE-toimiston virkailijan on otettava uuteen työnhakijaan viiden arkipäivän kuluessa ja tehtävä alkuhaastattelu. Tämän jälkeen työnhakija tapaa TE-toimiston tai kunnan virkailijan kahden viikon välein työnhaun kolmen ensimmäisen kuukauden ajan. Tiivis palvelujakso toistuu kuukauden ajan, jos työnhaku on kestänyt kuusi kuukautta. Työministeri Tuula Haataisen mukaan 1200 uuden virkailijan palkkaaminen on mittaluokassaan ainutlaatuinen panostus, jonka hintalappu on 70 miljoonaa euroa.

Nimettömänä asiintyvä TE-toimiston virkailija vastasi Kansalaisen kysymyksiin muun muassa mallin toimivuudesta
Mitä ns. pohjoismainen työvoimapalvelumalli tarkoittaa asiakaspalvelun näkökulmasta?

Uudessa mallissa asiakkaaseen kuuluu olla aiempaa tiheämmin yhteydessä, työnhaun alkaessa kahden viikon välein. Perinteisesti asiakkaan tilannetta on päivitetty TE-toimistosta kolmen kuukauden välein. Jokaisella asiakkaalle asetetaan työnhakuvelvoite, useimmille 4 työpaikkaa per kuukausi. Yhteydenotot uuteen malliin liittyen tulevat asiakkaalle aina henkilökohtaisesti, eli omin päin mallista ei kannata olla huolissaan. Virkailija soittaessaan ohjeistaa miten tulee toimia.

Miten malli on lähtenyt toimimaan?

Malli ei toimi. Uutta työtä on niin paljon, ettei työaika edes teoreettisesti riitä kaiken työn tekemiseen. Kuten erilaisista uutisista onkin jo saatu lukea, kaikissa TE-toimistoissa ei ainakaan kesäaikana pystytä mallia toteuttamaan. Työntekijöitä ei ole mallin vaatimuksiin nähden riittävästi.

TE-toimiston resursseja on lisätty vuoden 2019 resursseihin verrattuna noin 40 prosenttia. Kustannus on vuositasolla 70 miljoonaa euroa. Riittääkö tämä?

Siihen nähden, mitä virkailijoilta nyt odotetaan, ei riitä. Jotta työn voisi tehdä hyvin ja uusien velvoitteiden mukaisesti, arvioisin, että asiakasmäärä per virkailija tulisi puolittaa. Itse katson, että julkisen sektorin kuluja pitäisi kasvattamisen sijasta leikata. Pidän nykyistä kehitystä siis vääränlaisena. Mielestäni TE-toimiston pitäisi keskittyä turhanaikaisen byrokratian sijaan oikeaa työnvälitykseen ja muutenkin keventää organisaatiota reilusti. Myös työttömän työnhakijan velvoitteita pitäisi keventää. Työhaluinen kyllä menee töihin työpaikan löytyessä, ilman neljän työpaikan hakuvelvoitetta per kuukausi. Se, joka ei töihin halua tai pysty, ei mene töihin kuitenkaan. Työhaluttomat ja -kyvyttömät pitäisi saada TE-toimistojen listoilta kokonaan pois heille paremmin sopivien palveluiden piiriin. Kevyempi julkinen sektori tarkoittaisi myös kevyempiä veroja. Tämän hyödyt lienevät ilmiselvät.

TE-palveluiden virkailijalla on kaikilla omat asiakkaansa, montako asiakasta yhdellä virkailijalla on?

Virkailijan asiakasmäärä riippuu siitä, millaista asiakasryhmää virkailija tekee. Satoja kuitenkin.

Päätoiminen opiskelija velvoitettu hakemaan töitä

Myös opiskelija on velvoitettu hakemaan työpaikkaa jos opiskelee omaehtoisesti, vaikka opiskelu olisikin päätoimista. Tällöin työnhakuvelvoite on kolme työhakemusta kolmen kuukauden aikajaksossa.

Omaehtoinen opiskelu tarkoittaa sitä, että työtön työnhakija hakee TE-palveluilta päätöksen, että on oikeutettu saamaan työttömyysetuutta opiskelunsa ajalle. Ennen koulutusta TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus hakijan ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua.

Työttömyysetuutta opiskelun ajalta voi saada vähintään 25-vuotias, jos on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhaku on voimassa. Opintojen tukemisesta työttömyysetuudella on sovittava työllistymissuunnitelmassa ennen opintojen aloittamista.

Toistaiseksi ei ole tietoomme tullut käytännön kokemusta siitä, mitä tapahtuu jos opiskelija joutuu kieltäytymään hakemastaan työstä, koska on päätoiminen opiskelija.

 

Vastuu siirtyy kunnille

TE-palvelut on tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan siirron yhteydessä kunnille luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa niitä kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 000–10 000 lisätyöllistä. Siirtoa koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2022.

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät maaliskuussa 2021. Kokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeiluissa tavoitellaan eri palvelujen parempaa yhteensovittamista ja tehokkaiden palvelujen löytämistä asiakkaalle. Kokeilussa on mukana 118 kokeilukuntaa, jotka muodostavat 25 kokeilualuetta. Kuntakokeilulle säädetään jatko siihen asti, kunnes palvelut siirtyvät pysyvästi kunnille.

22 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Kaik on mänt

Itse olen alalla jossa ylikansalliset (kiinalaiset ja intialaiset) ottavat ylivallan ihan vuode-parin sisällä. Siinä sitä sitten etsii työpaikkaa alalta jota ei enää ole. Täysin verrattavissa kaivosteollisuuteen, rahoitus- ja vakuutussektoriin, infran rakentamiseen/yläpitoon jne.

Kun ikää alkaa olla 60 vuotta ja pari perussairautta niin ei kukaan ulkomaalainen työnantaja ota töihin. Vaikka kokemusta ja näkemystä onkin. Ja töitä pitäisi jaksaa tehdä yli 70 vuotiaaksi. Kyllä, luitte oikein. Sitä ei vielä vaan ole julkistettu.

Kaupunkiin en ihan heti muuta mutta valtiohan voisi niillä kahdella miljardilla kuussa jolla se nyt ostaa kaasua saksalaisille, perustaa yrityksiä joissa se työlistää ihmisiä. Ja sen jälkeen saa jälleen pääomatuloja. En kuitenkaan jaksa uskoa että OVAKO, OUTOKUMPU, VALMET tai POSTI-TELE enää koskan heräisivät henkii ja olisivat 100%:sti Suomen valtion omistuksessa. Teleperaattoreista puhumattakaan.

juha II

Matematiikka ja ennalta suunnittelu kaikkine laskelmineen on niin ikävää ja yksitoikkoista puuhaa hallitukselle, joka tietyin välein keskittyy hurmaamaan tai itkemään kulloisenkin sattumuksen kohdalla.

Eikä tarvitse kuvitella, että vain naisia dissaan, sillä eipä ole enää yli 100-vuotta sitten olleita korkea kauluksisia ”viiksi-valluja”, jotka kamreerin tarkkuudella ynnäsivät köyhän Suomen menoja. Suomen perustuslakin ”painoi kuin synti” harteilla, joka päivä aina pikkutunneille saakka kunnes öljylamppu sammutettiin.

Nyt ovat ajat toiset kuten tavatkin. Se, joka parhaiten juosten pissii on kunkku!

Typo Master

Olen työpaikallamme siinä 4 hengen ryhmässä jolle tulee rekrytointisähköpostilaatikkoomme lähetetyt hakemukset, aiemmin tuli lähes vain sellaisia hakemuksia jotka osuivat hyvin tarkoitettuun työhön (erittäin kapealle alalle erikoistunut pienyritys)
Nyt tulee järjettömiä avoimia hakemuksia, henkilöiltä joilla ei ole mitään toivoa päästä tänne töihin : sivuilla on kerrottu että tästä ja tästä pitää olla valmiiksi sen ja sen tason osaamista koska emme tee aloittelevan tason yksinkertaisia hommia ja tarjoamme asiakkaalle vain kovemman tason osaamista ja asiakas tietää sen.
Tulee hakemuksia väärältä alalta, nolla kokemuksella, jne. Oikea paikka hakea ei ole yritys jossa edellytetään senioritason osaamista kapealta alalta jos sulla on väärän alan osaamista tai ei lainkaan kokemusta. Nämä kerrotaan sivuillamme. Silti tulee näitä hakemuksia todella suuria määriä.
Tämä kuormittaa aivan väärällä tavalla myös yrityksiä johon näitä hakemuksia lähetetään TE toimistojen määräämän byrokratian takia.
Olin itse työtön lähes 5 vuotta 90 luvun lopun ja vuoden 2001 välillä, ei ollut silloinkaan työvoimatoimistosta mitään apua ja heidän kauttaan sain lähinnä kehoituksia hakea kaikista ikävimpiä hommia.
Nykyään johtavassa asemassa vaikka työttömyyden jälkeen jouduin tekemään 10 vuotta ns. ’p..kahommia’ vuokratyöfirmassa. Voi sieltä noustakin, toki onnea ollut matkassa kun vuokrahommien jälkeen pääsi parempaan paikkaan kun haastattelu onnistui hyvin.
Byrokratia lähinnä haittasi aikanaan omaa työllistymistäni, työvoimatoimistossa kohdeltiin kuin avutonta lasta ja pidettiin idioottina, kohtelu ja työttömän kyykyttäminen ainakin tuolloin oli ala-arvoista.

Juha

Kun ymmärtää että elämme kommunistisessa maassa/eu:ssa niin kaikille järjettömyyksille löytyy selitys. TE toimisto on tyypillinen kommunistinen virasto jonka tehtävä on vain sotkea vapaata (työ) markkinaa älyttömyyksillä.

Minullakin pieni jakso työttömyyttä taannoin ja jouduin TE toimiston asiakkaaksi. Ei koskaan enää.

John Quiman

He haluavat hallita uhrejaan, olla yläpuolella ja ohjata heidän tavallaan, jopa pakolla. Heidän mielestään heidän vähäistä järkeään tulee kunnioittaa tiedon huippuna. Jos tarjoavat jotain kursseja, ovat ne hyödyttömiä, mutta taas joku poliitikko tekee niillä rahaa.

John Quiman

Byrokraatit eivät ole koskaan ole osanneet luoda mitään toimivaa, joten kuinka joku voisi olla yllättynyt siitä, että ei nytkään luotu mitään toimivaa?

Työpaikkoja ei lisätä kepittämällä työttömiä. Työvoimapulaa aloilla, joihin ei löydy osaajia, ei ratkaista työttömiä kepittämällä. Työpaikkoja ei tule useammalle sillä, että entistä useampi hakee niitä paikkoja, joita on tarjolla.

Kuinka olisi kunnolline koulutus aloille, jolla on puutteita osaajista? Kunnollinen ei ole mikään lässyn lässyn työvoimatoimiston ”kurssi”. Moni varmaan kouluttautuisi uudestaan ihan mielellään, kunhan siinä koulutuksessa olisi järkeä ja työttömyystuki tms. tulisi koulutuksen ajan katkotta aina siihen asti, että pääsee uuden ammatin työhön.

Jokunen yrityskin saattaisi olla kiinnostunut työvoiman kouluttamisesta, jos sille olisi hyvät edellytykset ja kunnollisen koulutuksen tuki samaan aikaan.

Ja mikä tärkeintä nykyhallitukselle ja muille suvakeille: osaamattomien tuominen maahan ei saa maata nousuun, vaan se saa maan alamäkeen, josta ei tule loppua ennen kuin elätettäväksi kutsutut palautetaan kotimaihinsa ja toimintaan tulee käytännöllistä järkeä.

Eka Kettunen

Taksiuudistus, TE-uudistus ja vielä sokerina pohjalla Sote-uudistus, siinäpä kolme viimeaikaisten hallituksiemme tyhmyyden huipentumaa. Taito se on sekin, että saa toimivat systeemit ajettua kaaokseen tai tuhlattua varonmaksajien eurot pelkkään byrokratiaan.

Eipä näille työttömyyden torjujille juolahtanut mieleen lisätä edellytyksiä työpaikkojen syntymiselle tai työvoiman liikkuvuuden parantamista eri tukitoimilla.

Ojasta allikkoon, se on tämän nykyisenkin hallituksen suunta.

juu

Itse olen työtön, ennen kuin joku alkaa haukkumaan niin olen myös aika paljon tehnyt rehellistä työtä tässä elämässä.
No joku vuosi sitten siirtyi työttömyyden hoito johkin ”kuntakokeiluun” ainoa yhteys mitä sinne saa on se että lähettävät jotain asiakastyytyväisyyskyselyitä joka viikko.
Yhteen vastasin että olen erittäin tyytyväinen kun ette ole ottanut mitään yhteyttä.

Ilkka Forsten

Ei kukaan hauku sinua siitä jos olet työtön, koska järki-ihmiset käsittää ettei työpaikan menetys ole niin sanotusti oma vika. Sitten on ne joiden käsityskyky ei riitä muokkaaman realismia siihen kuosiin mitä se oikeasti on. He olettavat että jokainen on oman onnensa seppä, mikä ei pidä paikkaansa kuin tietyiltä osin. Yleensä elämään liittyvät asiat ovat monen tekijän summa, ei suinkaan yksittäisen ihmisen oman valinnan seuraus.

Olen joskus käyttänyt esimerkkinä sitä, että maailmassa on lukematon määrä erilaisia yhtyeitä mutta vain harvoista tulee niitä joille aukeaa taivas ja loputon rahasampo. He EIVÄT ole muita lahjakkaampia, tai heidän kykynsä ei ole ainoa syy miksi on päästy pinnalle. He ovat olleet oikeassa paikassa oikeaan aikaan, jolloin lahjakkuuden nimiin laitettu yltäkylläinen öyhötys on fekki. Kuka tahansa osaa soittaa kolmisointu rockia, se ei vaadi mitään erityistä tai poikkeusellista osaamista, mutta jos sillä pääsee kiinni miljoonien syrjään, on oltu sopivasti tyrkyllä oikeaan aikaan. Jos kyseessä olisi äärimmäisen lahjakkuuden tuotos, miksi niin moni osaa soittaa ne samat kuviot vaikka silmät kiinni.

ike

Kyse on aika paljon myös siitä miten niitä oppeja osaa soveltaa. On tdella lahjakkaita ja ne kyllä ajan myötä alkavat erottua joukosta. Täytyy mennnä aika kauas. Esim Santana (vanhan kansan mies jo kun olen) soittaa kyllä vaikka silmät kiinni mutta sitten on saavutettu tekniikan taso jolla niitä haluttuja asioita toteutetaan, ilman että täytyy kiinnittää huomiota tekniikkaan, se on vain väline. Lopusta vastaakin sitten mielikuvitus ja lahjakkuus.

John Quiman

Aikoinaan bändien tuli osata tehdä musiikkia. Nykyään kerätään kasaan joku kivan näköinen porukka ja tekniikka sekä markkinointi hoitaa loput. Jos katsoo jotain vanhaa videota 60-luvulta, jossa Beatles oli lavalla, olivat heidän laitteensa niin vaatimattomia, että nykyiset bändit olisivat pulassa niillä vehkeillä.

Erityisesti nykyaikana hyvä ja suosittu ei ole lainkaan sama asia.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
Kata

Autotunet hoitaa äänet..laulajalla ei mahdollisesti ole muuta kuin sopiva tehostettu ulkonäkö.
Joku aika sitten kävi jossain-en muista missä-että autotune lakkasi toimimasta ja…loppu oli loppu.
Nykyiset poppiporukat ja räppiräpykät(alkkarit pitää näkyä ilmeisesti)ovat just niin yksinkertaisia kuin mitä nuorista tehdään.Vaikka ne nuoret on saatu kuvittelemaan muuta itsestään.Määäääää määääää….

Kata

Kyllä,Santanaa jaksaa kuunnella!Ja monta muuta kunnon bändiä vuosien takaa joilla sana musiikki vielä tarkoitti jotain.
Tuota omaa melkoista kitaristijälkeläistä kun katsoo ja kuuntelee niin voi sanoa että mies,kitara ja musiikki ovat yhtä.<3

ike

No jostakin ne lahjakkudet aina nousevat. Ei sitä voi ennustaa, muuten se olisikin helppoa.

Kata

Näin kohdellaan kantasuomalaista.Paarian kohtalo.Toista se on avaruusinsinööreillä,hellanlettas.Kovia kokeneita, me autamme…vattujen pensas.

Mighty1

Just pari tuntii sitten tein ekan hakemuksen, johon kirjoitin miksi haen paikkaa. Koska aktiivimalli 2. 3 paikkaa vielä haettava prkl

juu

Kuka yrittäjä enää ilmottaa työpaikkoja avoimeen hakuun, kun mahdollisesti tulee sitten kymmeniätuhansia hakemuksia ihmisiltä joilla ei pätevyys riitä eikä ole edes halua sinne töihin.
Sinne ne hukkuu sitten myös niiden oikeasti pätevien ja motivoituneiden hakemukset.

Tuumailija

Huulipunahellut eivät ole ajatelleet asiaa ihan loppuun saakka, kun itse ei ole tarvinnut koskaan hakea töitä. Aluksi mamma och pappa ovat taputelleet tiet ja loppu onkin sitten punttia pitkin kun muuten ei kyvyt riitä toimeen/ jomman kumman vanhemman hyväveliverkoston kautta.

Ihan kuin yrittäjillä ei olisi muuta tekemistä kuin perata joutavia hakemuksia sata määrin, oikeasti pätevien hakemukset hukkuvat helposti tällaiseen ”roska”postiin ja saattaa olla ettei työnantaja tämän karhunpalveluksen vuoksi suostu enää ottamaan ketään vaikka tarve olisi.

Mitenköhän on, koskeeko tämä menettely myös ”työvoimareserviläisiä” niitä raketti-insinöörejä tai aivokirurgeja? Taitaa tässä kohtaa olla taas ohituskaista käytössä, kun näiden ”vaikeaa” tilannetta ”ymmärretään”.

John Quiman

Työnantajat lakkaavat käyttämästä työvoimatoimistoja, koska siitä syntyy vain ongelmia.

eetee

10 000 työllistetyn veroasteen pitää olla melkoisen kova että tuo 70 miljoonaa saadaan revittyä takas ja tietysti tuplat päälle italian mafialle ja afrikalle.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by eetee
Letunviuhake

Lähinnä mikään ei riitä ennenkö toi ROTTAHALLITUS saadaan Helve.. iin tuolta Arkkaadianmäeltä!!! Toi Rottaporukka ei ole tehnyt koko 3 vuoden aikana yhtäkään edes vähän siedettävää päätöstä, työpaikkoja edistävistä päätöksistä puhumattakaan!!! Ei voi kuin ihmetellä että miten hel.. tissä tämä on edes mahdollista!!

Ilkka Forsten

Yhdeksän kuukauden kuluttua kysyt saman kysymyksen miten tämä on mahdollista, ja vastaus on sekin sama. Ihan vi****n tyhmät äänestäjät. Suomalainen äänestäjä on lammas. Kun lampaan esi-isä oli joskus vapaa ja eli omalla tavallaan, tuli paimen ja vei vapauden. Sitten ei jäänytkään muuta mahdollisuutta kuin sanoa ” kyl määki ” vaikka mitä tapahtuisi.

Jos gallupeissa povataan että seuraava Presidentti on A. Stubb ja Sanna Marinia pidetään lahjakkaampana pääministerinä kautta aikojen, niin pässinpäät on asialla.

Uusimmat uutiset