Eurooppa Politiikka

Unkarilta halutaan viedä äänioikeus EU:ssa

Kuvat: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 DEED / Faktantarkistaja123 ja CC BY-SA 2.5 DEED / Österreichische Außenministerium.

Euroopan parlamentin unkarilaisilta jäseniltä voidaan evätä äänioikeus. Ainakin jos liberaali suomalaismeppi Petri Sarvamaa (kok.) saa tahtonsa läpi. Tiistaina hän jätti parlamentille allekirjoitettavaksi vetoomuksen, joka riittävän tuen saatuaan tarkoittaisi, että Unkari ei saisi äänestää mistään päätöksistä EU:ssa. Vetoomus oli jäsenten allekirjoitettavissa perjantaihin asti.

Sarvamaa on lähettänyt vetoomuksen myös X:n keskusteluketjuun, jossa hän viittaa EU:n perussopimuksen artiklaan, jota Unkari on hänen mielestään ”rikkonut pitämällä konservatiivisia näkemyksiä siinä missä hän ja muut pitävät liberaaleja näkemyksiä”. Sarvamaa ilmoittaa, että hän ”haluaa riistää Unkarilta demokraattisen äänioikeuden puolustaakseen EU:n ”demokraattisia arvoja”.

Hän väittää, että käyttämällä demokraattista oikeuttaan Unkari estää tärkeiden päätösten tekemisen, mukaan lukien päätökset, jotka koskevat EU:n veronmaksajien miljardien lisämaksujen lähettämistä Ukrainalle sotaan Venäjää vastaan. Sarvamaa sanoo, että ”jos tästä ollaan eri mieltä, sitä pitäisi pitää esteenä ja yhteistyöstä kieltäytymisenä”.

Kaksivaiheinen prosessi

Menettely, jolla Unkarilta yritetään riistää demokraattinen äänioikeus EU:ssa, on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe edellyttää yksimielistä äänestystä Unkarin ongelmien, kuten ”oikeiden lakien” puuttumisen tai korruption esiintymisen yksilöimiseksi. Seuraavassa vaiheessa, jossa määräenemmistö riittää, voidaan sitten päättää, että unkarilaiset parlamentin jäsenet eivät saa äänestää.

Äänioikeuden epäämiselle on oltava useita edellytyksiä. Nähtäväksi jää, onnistuuko Sarvamaan aloite.

Viimeisin yritys pakottaa konservatiivinen maa

Aloite on vain viimeisin yritys sarjassa, jolla Unkari yritetään pakottaa vasemmistoliberaalien mukaiseksi. Keskeisillä aloilla, erityisesti maahanmuuttopolitiikassa, Unkari on valinnut erilaisen ja menestyksekkäämmän tien kuin valtaosa muista EU-maista. Sen vuoksi sillä ei ole juuri lainkaan samoja ”haasteita” epäsosiaalisuuden, rikollisuuden, islamilaisen radikalismin ja niin edelleen osalta kuin liberaalimmilla maahanmuuttomailla.

Monet näistä jäsenmaista väittävät, että Unkari on näin laiminlyönyt velvollisuuksiaan ja rikkonut EU:n turvapaikkasääntöjä. Unkari taas väittää, että se harjoittaa vain kansallista maahanmuuttopolitiikkaa, johon sillä on oikeus – jopa EU:n jäsenenä – ja jonka se uskoo olevan maan ja sen kansalaisten etujen mukaista.

EU on ollut törmäyskurssilla Unkarin kanssa ennenkin

Unkari on joutunut Viktor Órbanin johdolla kansainvälisen arvostelun kohteeksi kiistanalaisista oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvistä kysymyksistä. Kesäkuussa 2021 tehdyt muutokset, joilla rajoitettiin homoseksuaalisuutta ja sukupuolenvaihdosta koskevan tiedon levittämistä alaikäisille, johtivat EU:n rikkomismenettelyyn ja YK:n tuomioon. Órban kuitenkin hyökkäsi Euroopan komissiota vastaan samasta asiasta.

Heinäkuussa 2022 Euroopan komissio ilmoitti ryhtyvänsä oikeustoimiin Unkaria vastaan lesbojen, homoseksuaalisuuden, transseksuaalien vastaisen lain ja toisinajattelijoiden radioaseman lähetysoikeuksien kieltämisen vuoksi. Vaikka Unkari puolusti muutoksia oikeudessa, se joutui tarkastelun kohteeksi. Lisäksi Órban julisti vuonna 2022 sodan ajan hätätilan vedoten Ukrainan sotaan liittyviin huolenaiheisiin, mikä muistuttaa vastaavaa toimenpidettä COVID-19-pandemian aikana, jolloin hän otti käyttöön erityiset poikkeustilan valtuudet.

Órban on kohdannut vastustusta myös kotimaassaan. Joulukuussa 2021 Unkarin perustuslakituomioistuin hylkäsi Orbanin hallituksen vetoomuksen, jolla se haastoi EU:n tuomioistuimen aiemman päätöksen, jossa todettiin Unkarin turvapaikkapolitiikan olevan EU:n lainsäädännön vastaista.

Lähde: Jurist