Kotimaa Politiikka

Ano Turtiainen varoittaa Suomea WHO-sopimuksesta

Kansanedustaja Ano Turtiainen (VKK) on jättänyt tänään eduskunnan puhemiehelle asianomaisen ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen Suomen ja Maailman terveysjärjestön (WHO) suhteesta (Kirjallinen kysymys Suomen WHO-sopimuksesta).

WHO työskentelee parhaillaan voimakkaasti jäsenmaittensa ja EU:n kanssa saadakseen nykyistä voimakkaamman ohjausvallan jäsenmaittensa sisäiseen, kansalaisten elämää ja yhteiskunnan toimintaa sekä kansallista budjettivaltaa eli kansantaloutta koskeviin päätöksiin. Turtiaisen mukaan WHO:n tavoite on saada yliote kansallisesta päätöksentekovallasta:

– WHO:n selkeä tavoite on ohittaa kansallinen lainsäädäntö ja kansallinen itsenäinen päätöksenteko. Perusteluna tällaiselle muutokselle WHO esittää, että Covid-19 pandemia on tuonut esille tällaisen tarpeen.

Saavuttaakseen tavoitteensa WHO on esittänyt jäsenmailleen, että WHO:n peruskirjaan tehtäisiin tämän vallansiirron mahdollistavat muutokset tai solmitaan kokonaan uusi sopimus, jolloin jäsenvaltiot tulevat sidotuksi kyseiseen sopimusmuutokseen tai uuteen sopimukseen.

– WHO:n jäsenvaltiolleen Suomelle esittämä tavoite oman päätöksentekovallan lisäämisestä ja vastaavasti Suomen luopumisesta omasta suvereniteetistaan omaa kansallista toimintaa ja kansalaisia koskevissa päätöksissä on selvästi Suomen perustuslain vastainen esitys. Sellaiseen ei missään tapauksessa pidä ryhtyä.

On yleisesti ja julkisesti tiedossa, että WHO:n rahoituksesta on merkittävä osa suurilla globaaleilla lääkeyrityksillä ja Bill Gatesin hallinnassa olevilla tahoilla, ja on selvää, että WHO ei ole enää vuosiin ollut päätöksenteon näkökulmasta samalla tavalla riippumaton kuin sen perustamisaikoina. WHO:n Covid-19 pandemian aikana toteuttama toiminta yhdessä Maailmanpankin ja EU:n kanssa osoittaa vääjäämättä, että nämä tahot toteuttavat Klaus Schwabin ja Maailman talousfoorumin Great Reset -tavoitteita, joilla pyritään maailmanlaajuiseen talouden ja finanssitoiminnan täydelliseen uudelleenjärjestämiseen. Tämän toiminnan pyrkimys on siirtää päätöksenteko mahdollisimman nopeasti ja täydellisesti kansallisten päätöksentekijöiden ulottumattomiin.

– Globaalien yritysten ja YK:n yhteiset strategiat – johtuen näiden yritysten suuresta roolista YK:n eri toimintojen rahoittamisessa – vaarantavat itsenäisten valtioiden suvereniteettia. Globaalien yritysten näkökulmasta WHO on ennen kaikkea maailmanlaajuinen myynnin jakelukanava.

Edellä olevan perusteella Turtiainen kaipaa ministerin vastausta seuraaviin kysymyksiin:

Onko Suomi osallistunut näihin WHO:n kokouksiin, jossa tätä muutosajatusta on käsitelty,

onko Suomi ilmaissut WHO:lle toiveensa siitä, että WHO ottaisi voimakkaamman ohjausvallan Suomen sisäisissä asioissa ja jos kyllä, millä perusteella,

onko Suomessa meneillään tätä muutosehdotusta koskeva valmistelutyö ja jos on, missä ja ketkä tätä toteuttavat ja mikä on tämän valmistelutyön aikataulu,

minkä vaihtoehdon puolesta Suomen viranomaiset toimivat eli minkä vaihtoehdon puolesta Suomi aikoo äänestää WHO:n asiaa koskevassa kokouksessa,

mikäli Suomi on päättänyt tukea WHO:n peruskirjan muutosta tai muuta Suomen itsenäisen päätöksentekovallan luovuttamista WHO:lle, mikä on perustelu Suomen alistamisesta suoraan WHO:n alaisuuteen niin kansalaisia ja yhteiskuntaa kuin kansallista budjettia koskevissa asioissa,

onko Suomi tietoinen WHO:n rahoittajista eli niistä tahoista, joilla on suora ohjausvalta WHO:n päätöksiin ja toimintaan, eli keitä ovat ne tahot, jotka viimekädessä saisivat oikeuden päättää itsenäistä Suomea ja sen kansalaisia koskevista asioista: keitä ovat WHO:n rahoittajat ja millä osuuksilla,

mihin perustuu mahdollinen halu luovuttaa Suomen kansallisen budjetin ohjaamisvalta WHO:n kaltaiselle toimijalle avoimella ja arvaamattomalla valtakirjalla,

onko WHO toiminut esimerkillisesti Covid-19 pandemian aikana; onko viestintä ja päätöksenteko ollut selkeää, johdonmukaista ja luotettavaa, kuten kriisijohtamisessa edellytetään,

miksi Suomi antautuisi näiden voimien ohjaukseen ja luopuisi omasta itsenäisestä vallastaan tehdä päätökset omaa maata ja sen kansalaisia koskevissa kysymyksissä,

oletteko valmis luovuttamaan kansallisen päätös- ja budjettivallan tällaiselle selvästi korruptoituneelle organisaatiolle (kuten WHO) vai haluatteko huolehtia siitä, että Suomi säilyttää itsenäisen päätöksentekovallan kaikissa sen kansalaisia ja yhteiskunnallista toimintaa koskevissa asioissa ja tilanteissa – siinäkin tapauksessa, että se edellyttää WHO:sta eroamista,

ja lopuksi: mitkä asiat Suomi on hoitanut niin huonosti, että jatkossa halutaan WHO:n hoitavan ne meidän puolestamme?

13 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Runtiti-pou
Hh1488

Taas yksi syy vähemmän puolustaa suomea. Tietenkin tyhmät lampaat antavat henkensä eliitin elintason ja vallan halun takia.

John Quiman

Suomen puolustaminen on aina kannattavaa. Jos ei puolusteta, tulee ulkomailta hallitsija, joka vähät piittaa suomalaisista, paitsi lypsylehminä, ellei sitten keskity suomalaisten hävittämiseen.

Kun pidetään Suomi suomalaisten hallussa, voidaan hallintoa vaihtaa, kun tahtoa on. Ulkomaista hallintoa ei vaihdeta, koska puolustamisesta kieltäytyvä päätti sille alistua. No, voi vaihtaa, mutta se on erityisen vaikeaa ja tulee kalliiksi veriuhrein.

Suomen puolustaminen alkaa siitä, että puolustetaan suomalaisia omiakin typeriä hallintoja vastaan.

John Quiman

Nyt joutui kyllä ihan asiallinen teksti, ilman aiemmin ilmenneitä kriittisiä sanoja, odottamaan hyväksyntää. Onkohan täällä uuden vastuullisen myötä ennakkosensuuri voimistunut?

Onko tämäkin media alkanut saada poliittisen agendan piirteitä?

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by John Quiman
John Quiman

Kyllä riittää, että WHO tekee ehdotuksia, mutta ei tee päätöksiä. Mitään järkeä asettua jonkin tuollaisen korruptoituneen ja jatkossa vieläkin korruptoituneemman organisaation päätösvallan alaisuuteen.

Itse asiassa sama koskee monia muitakin sopimuksia. Isot maat eivät niistä piittaa, EU:n hallinto ei niistä piittaa, vaan ”tulkitsevat” niitä jopa päinvastoin kuin mitä sopimukset tai sovitut lait ovat, kun niin haluavat. Mitä järkeä on edes ryhtyä sopimuksiin, joita noudatetaan vain, jos isot maat tai vaikutusvaltaiset poliitikot pitävät niitä sopivina.

John Quiman

Tuo kommentti joutui odotushuoneeseen, tiedä kuinka pitkäksi ajaksi. En kyllä keksi mikä oli siihen syy, mikä sana kuului ”varottavien listalle” ja antoi yliherkkyysreaktion.

Kata

Sitä ihmettelee itse kukanenkin välillä…jos suora lainaus jutusta niin sinne kellariin vaan!

Tomppa

Ano on oikealla asialla. Tähän uuden maailman järjestyksen vastaiseen herännäisliikkeeseen tarvittaisiin yksi tai useampi lakimies, joka olisi erikoistunut perustuslakiin ja sen soveltamiseen yksittäistapauksissa korkeinta oikeutta mytöten (ns. ennakkotapaukset). Näin kaikki perustuslakia loukkaavat hallituksen esitykset voitaisiin argumentoida nurin jo heti valmisteluvaiheessa. Samalla miniterit ja kansanedustajat saataisiin edesvastuuseen rikoksista Suomen valtiota vastaan.

juha II

Oikealla asialla!!!

Jos ja tietysti globalistinen-kommunisti hallitus tämän ajaa läpi eduskunnassa, jossa on 199½ apinqaa.

Merkitsee se sitä, että YK:n alajärjestö WHO (Worlf Homicide Organisation) määrää diktatuurisin oikeuksin Suomen kansalaisten piikityksistä ja muista ”terveyteen” liittyvistä toimenpiteistä suoraan. Tämä merkitsee ylivallan antamista ylikansalliselle järjestölle, jonka tekemät päätökset ylittävät heittämällä Suomen perustuslain antaman kansallisen suojan Suomen kansalaiista koskevissa kysymyksissä!!!

Ukrainasta aina voi keuhkota, mutta tässä on kkysymyksessä yhtä vakava valtion suvereniteetin riistäminen, joka tehdään musteella oman maanpetturihallituksen, eduskunnan ja presidentin toimesta, joka merkitsee samaa kuin meidät myytäisiin valkoisiksi ORJIKSI!!!

Hannele Korpela

Ja jos, hyvin iso JOS, vastausta tulee, se on ympäripyöreätä liiba-laabaa täysin asian vierestä tai ei asiasta ollenkaan, vaan vastapallona tulee kansanedustajaa halveksuvia ja aliarvioivia kommentteja. En luota hallitukseemme missään muussa asiassa kuin järjettömässä velkaantumisessa.

Kolmossivun tyttö

Suomi kylläkin luopui itsenäisestä päätösvallasta jo vuonna 1995 EU:n hyväksi. Korona-ajan kriisijohtaminenkin näytti ainakin omaan silmääni siltä, että ohjeet tulevat jostakin ulkoa ja niitä pilkun tarkasti noudatetaan.

Tuossa kertasin Suomen keskiajan historiaa paljon parjatun katolisen kirkon vallan aikana. Silloin itse asiassa lyötiin Suomen itsenäisyyden ensimmäiset peruskivet, kun Turun hiippakunta suomalaissyntyisten piispojen johdolla noudatti omaa Ruotsista ja Vatikaanista riippumatonta politiikkaa. Tässä mielessä vuonna 1995 ei heitetty kankkulankaivoon 78 vuoden vaan 700 vuoden työtä.

Tuumailija

Teveydenhuoltolaissa on jo merkintä, että WHO hallinnoi määräyksillään suomen terveydenhuoltoa.
Jos en kovin väärin muista, niin tästä oli muutama henkilö tehnyt jutun tuubiinkin reilu 2 vuotta sitten, plörinän alkamisen aattona.

murre riepunen

Suomi, tietenkin ensimmäisenä luovuttaa kaikki päätöksen tekoon liittyvät valtuudet myös tässä asiassa ulkopuolisten käsiin, kunnianhimoinen tavoite nukkehallituksella on tämän asian tiimoilta näyttää muille esimerkkiä tyhmyyden, kumartelun sekä nuoleskelun mallimaana.

Uusimmat uutiset