Kotimaa Talous

Kaivoslaki uudistuu: Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet, elinkeinon näkymät ja ympäristölliset seikat vahvistuvat

Siilinjärvellä sijaitseva fosfaattikaivos. Kuva: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

Hallitus esittää 8.9.2022 muutoksia kaivoslakiin. Uudistuksen myötä paikalliset vaikutusmahdollisuudet, elinkeinotoiminnan näkymät ja ympäristölliset seikat vahvistuvat nykyisestään.

Työ- ja elinkeinoministeriö 8.9.2022
Tiedote

”Kaivoslain uudistaminen on osa isompaa kokonaisuutta. Olemme keskellä suurta energiamurrosta, jolla pyrimme saavuttamaan kestävämmän tulevaisuuden. Tarvitsemme kriittisiä mineraaleja, joista voidaan jalostaa korkealuokkaista teknologiaa. Mineraaliomavaraisuutemme kehittäminen on keskeistä niin kansallisesti kuin Euroopan tasolla”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Esitys parantaisi kaivosten paikallista hyväksyttävyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Kaivosluvan myöntämisen edellytyksenä on kunnan hyväksymä kaava. Myös muut elinkeinot on otettava huomioon nykyistä vahvemmin lupaharkinnassa. Esityksessä ehdotetaan tiukennuksia malminetsintäluvan voimassaolon jatkamista koskeviin edellytyksiin, jotta kiinteistön omistajan asema vahvistuisi ja alueen asukkaiden kokemat haitat vähentyisivät.

Lisäksi lakiluonnoksessa ehdotetaan tiedonsaantioikeuksien parantamista vuosittain pidettävillä avoimilla yleisötilaisuuksilla. Varaussääntelyyn esitetään useita muutoksia, muun muassa varausaluetta koskevan veronluonteisen maksun käyttöönottoa ja varausajan lyhentämistä.

Vaikka muutoksista aiheutuu kaivosalan toimijoille lisäkustannuksia, ne voivat tasapainottaa alan sisäistä kilpailua. Sääntelyn tiukkeneminen karsii alalta pois epäluotettavia toimijoita, mikä on myös sääntöjä noudattavien toimijoiden etu. Varausmaksun arvioidaan vähentävän malminetsintätoiminnan kannalta tarpeettoman laajojen varausten tekoa, mikä edesauttaa muiden yritysten kilpailuasemaa.

Parannuksia ympäristösuojelun tasoon

Ympäristönsuojelun tason parantamiseksi kaivoslakiin ehdotetaan muutoksia, joilla huomioidaan maisemalliset ja ympäristölliset sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset entistä vahvemmin lupaharkinnassa. Lakiluonnos ehdottaa tiukennuksia vakuussääntelyyn ja muutoksia kaivostoiminnan lopettamista koskevaan sääntelyyn. Tulevaisuudessa kaivoksen vaiheittainen sulkeminen otetaan huomioon kaivostoiminnan aikana entistä paremmin ja kaivoksen lopullinen sulkeminen toteutetaan vastuullisesti.

Lisäksi ympäristönsuojelun tason parantamiseksi hallituspuolueet ovat sopineet malminetsintää koskevasta kiellosta kansallis- ja luonnonpuistoissa sekä valtion muilla luonnonsuojelualueilla sallitun malminetsinnän edellytysten tiukentamisesta. Nämä ehdotukset sisältyvät hallituksen esitykseen luonnonsuojelulaista.

Kaivoslain muuttamisesta sovittiin Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa. Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä yhdessä sidosryhmien kanssa.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2023.

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Eeva-Maija Puheloinen, TEM, p. 029 504 7084
elinkeinoministeriön erityisavustaja Hannes Torppa, p. 0295 047 405

Kaivoslakityöryhmän pöytäkirjat ja muu kokousaineisto

Työ- ja elinkeinoministeriö

9 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Peter Kreisler

Ehkäpä tälle asialle olisi pitänyt tehdä jotain ennen kuin vahinko on tapahtunut.
Saman logiikan mukaan ruumisarkkuihin tulisi asentaa turvavyöt liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

juha II

Globaalissa maailmassa ja EU Suomessa kaivostoiminnasta vastaavat ulkomaiset monikansalliset kaivosyhtiöt, jotka ovat täällä kuin omilla maillaan paitsi, että Suomi maksaa vielä kaivostuet. Ja kun ”seurue” lähtee. Siivous jää Suomen valtion harteille jopa kaksi kertaa, jos paikalle ilmaantuu ennen kaivostoiminnan aloittamista kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö epämääräisen näköisine mielenosoittajineen.

murre riepunen

Kaivoslain uudistus kuten muutkin ” uudistukset ” päin p..settä, maamme kamara on ulkolaisten koijareiden temmellyskenttänä, viedään mitä irti saadaan ja häivytään, jäljet korjaa suomalainen ja kulut maksaa..kukahan olis !

Mahdollisuudet on nytkin

Eipä se ole hetkauttanut ihmisiäkään tähän asti ennenkuin kaivolupa on saatu. Ja sen jälkeen onkin turha rutista yhtään mitään. Ihmiset eivät lue kuulutuksia ja silloinkin jos yksi alueeen ihmisistä aloittaa vastustamisen, niin muut vain laittavat nimensä paperiin. Se jos paperissa on 5000 nimeä, se on yksi valitus. Mutta jos on 5000 valitusta niin se on 5000 valitusta. Ja silloin voidan sanoa että hankkeella on merkittävät ja laaja-alaiset vaikutukset.

Yksi valitus on vain yksi valitus.

otto suni

Kaivoslain muutokset ovat vain yksinkertaisten sumutusta. Ulkomaiset yhtiöt saavat tuhota Suomen luonnon ja pohjavedet!

Mahdollisuudet on nytkin

Itse epäilen että vaikutusmahdollisuudet pienenevät. Niin käy poikkeuksetta kaikissa ”uudistuksissa”.

Outokummun entiset johtajat ostivat GTK:lta 3D kartat Suomen maaperästä pilkkahintaan. Sen jälkeen ne tekivät kaivosvarauksia ja myyvät niitä ulkomaalaisille yhtiöille. Aika hyvä artikkeli oli aikoinaan Tekniikka&Talous lehdessä otsikolla ”Kerran vielä pojat”.

Sensuroimaton Totuus

Sinänsä ihan hyviä ehdotuksia mutta aivan liian vähäisiä ja aivan liian myöhään. Suuri varkaus on valitettavasti jo tapahtunut ja uusien, POIKKEUKSETTA ULKOMAISESSA OMISTUKSESSA olevien kaivosten tuloa maahamme on vastustettava kaikki puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä!

Olemme erittäin härskin ryöstämisen kohteena eikä Suomen tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeää taistelua voida hävitä minkään (nykyisin täysin merkityksettömän) oikeisto/vasemmisto vääntämisen takia.

Tälläkin rintamalla sota käydään välillä globalistit vs kansa. Lähtökohtana on oltava että jos joku Suomen, ELI MEIDÄN YHTEISET rikkaudet maastamme kaivaa niin sen kaivajan pitää olla SUOMALAINEN yhtiö ja tänne jäävä hyöty on maksimoitava kaikin mahdollisin keinoin! Korostan: KAIKIN MAHDOLLISIN KEINOIN!

Nykyinen umpikorruptoitunut eduskunta ei tule näin tekemään missään tilanteessa. Varkaus voidaan lopettaa vain aktiivisella kansalaistoiminnalla tai muuten ne p..keleet vie meiltä ihan kaiken.

Piikkilampaat

Yllätys, yllätys. Täyttä sontaa alusta loppuun tuokin tuherrus uudesta kaivolaista.
Olii pitänyt olla yksi ainut muutos, se isoin tuohon lakiin, eli kielletään ulkomaisia rikoskaivosyhtiötä raiskaamasta suomen maaperää.
Mutta ei, niin, ei. Suomen koko maaperä myydän ulkomaisille tuhojäteille.

ike

Johtuu paljolti siitä että suomessa ei ole oppositiota, meillä on yksipuoluejärjestelmä.