Kotimaa Maahanmuutto

Maahanmuuttovirasto on päivittänyt Afganistanin maalinjaustaan – tekee päätöksiä kaikille afganistanilaisille

Afgaaninaisia. Kuva: Pixnio / (CC0).

Tiedote 20.3.2023 | Maahanmuuttovirasto

Maahanmuuttovirastolla on päivittänyt linjaustaan Afganistanista. Afganistanin eri alueiden tilanteesta on nyt tarpeeksi maatietoa, joten Maahanmuuttovirasto voi tehdä päätöksiä kaikille afganistanilaisille asiakkaille.

Maahanmuuttovirasto keskeytti 9.7.2021 kielteisten päätösten tekemisen Afganistanin kansalaisille, joiden päätökseen sisältyisi maasta poistaminen. Päätöksenteko keskeytettiin, koska Afganistanin turvallisuustilanteessa ja hallintaolosuhteissa tapahtui merkittäviä muutoksia ja tilanne oli hyvin epävarma.

Keskeytys oli tarkoitettu väliaikaiseksi, mutta epävarma tilanne Afganistanissa pitkittyi. Päätöksessä tarvittavan ajantasaisen maatiedon saatavuusongelmat ovat olleet merkittäviä. Tästä johtuen Maahanmuuttovirasto päätti antaa Afganistania koskevan soveltamisohjeen osissa ja täydentää ohjetta sitä mukaan, kun viraston maatietopalvelun on ollut mahdollista tuottaa maatietoa Afganistanin eri maakuntien tilanteesta.

Maahanmuuttovirasto on nyt saanut kerättyä riittävästi ajantasaista maatietoa Afganistanin eri alueiden tilanteesta ja päätöksentekoa on voitu jatkaa kaikkien afganistanilaisten asiakkaiden osalta. Maahanmuuttovirasto on 28.2.2023 julkaissut uusimman version Afganistania koskevasta soveltamisohjeesta.

– Afganistanilaisille turvapaikanhakijoille ei ole 9.7.2021 jälkeen käytännössä tehty kielteisiä päätöksiä, jotka johtaisivat maasta poistamiseen. Jos kansainvälisen suojelun edellytykset eivät täyty, heille voidaan yleensä myöntää esimerkiksi oleskelulupa yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella, kertoo erityisasiantuntija Laura Suominen.

Maahanmuuttovirasto seuraa aktiivisesti turvallisuustilannetta ja sen kehittymistä koko Afganistanissa ja päivittää soveltamisohjetta, jos jonkin alueen turvallisuustilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

– Päätöksenteossa ja päätöksissä huomioidaan aina ajantasainen maatieto ja tapahtumat, kuten esimerkiksi ISISin Afganistan-haara ISKP:n ja muiden Talibania vastaan taistelevien ryhmittymien iskut ja niiden vaikutukset siviileille, kertoo Suominen.

Maahanmuuttovirasto tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan turvapaikkavirasto EUAA:n kanssa Afganistanin turvallisuustilanteen arvioinnissa.

– Olemme huomioineet EUAA:n Afganistanin turvallisuustilannetta koskevat linjaukset ohjeessamme ja arviomme ovat yhtenevät EUAA:n arvioiden kanssa, kertoo Suominen.

Afganistanin tilanne on epävakaa, kaikki naiset ja tytöt saavat turvapaikat

Afganistanin tilanne on pysynyt epävakaana. Konflikti on päättynyt Afganistanin aiemman hallinnon ja Yhdysvaltojen johtaman liittouman sekä Talibanin välillä. Konflikti on kuitenkin jatkunut Talibanin ja terroristijärjestö ISKP:n sekä Talibanin ja paikallisesti toimivien vastarintaliikkeiden välillä. Lisäksi maassa on vakava humanitaarinen tilanne. Aseellisesta selkkauksesta johtuvien väkivaltaisuuksien määrä on kuitenkin laskenut lähes koko maassa merkittävästi Talibanin valtaannousun jälkeen.

Aseellisesta konfliktista johtuva mielivaltainen väkivalta ei ole Afganistanin millään alueista tällä hetkellä äärimmäisellä tasolla, jolloin kaikille alueelta paenneille myönnettäisiin yksinomaan kotipaikkansa perusteella toissijainen suojeluasema. Maahanmuuttovirasto on linjannut joulukuussa 2022, että kaikille Suomessa turvapaikkaa hakeville afganistanilaisille naisille ja tytöille myönnetään turvapaikka eli pakolaisasema, koska naisten asema Afganistanissa on huonontunut merkittävästi Talibanin valtaannousun jälkeen ja yhä loppuvuodesta 2022.

Turvapaikanhakijan henkilökohtaisilla olosuhteilla enemmän painoarvoa

Afganistanissa on tällä hetkellä yksi alue, Panjshirin maakunta, jolla väkivalta saavuttaa korkean tason. Panjshirin maakunnasta paenneen asiakkaan henkilökohtaisten olosuhteiden merkitys on vähäinen arvioitaessa toissijaisen suojelun tarpeen täyttymistä kotipaikkakunnan perusteella.

Afganistanissa on kuitenkin useita alueita, joilla esiintyy mielivaltaista väkivaltaa tasolla, jolla turvapaikanhakijan henkilökohtaisten olosuhteilla on enemmän painoarvoa toissijaista suojelua koskevassa arviossa. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi Kabulin, Baghlanin, Badakhshanin, Parwanin, Nangarharin, Kandaharin, Kapisan ja Takharin maakunnat.

– Esimerkiksi hazara-tausta huomioidaan entistä vahvemmin seikkana, joka voi vaikuttaa suojelun tarpeeseen. Myönnämme tällä hetkellä turvapaikat hazaroille ja shiiamuslimeille, jotka ovat kotoisin Nangarharin tai Kunarin maakunnasta tai Kabulin, Mazar-i-Sharifin tai Kunduzin kaupungista, kertoo tulosalueen johtaja Eeva-Maija Leivo.

Joillakin Afganistanin alueilla siviileillä ei ole todellista vaaraa joutua aseellisesta selkkauksesta johtuvan mielivaltaisen väkivallan kohteeksi. Tällä tarkoitetaan sellaisia tilanteita, joissa maakunnassa ei ole käynnissä aseellista konfliktia, jossa kaksi tai useampi aseellinen ryhmittymä kävisi taisteluita keskenään. Tai tilannetta, jossa alueella on aseellisesta konfliktista aiheutuvia iskuja niin vähän vuositasolla, että konfliktista ei aiheudu alueen siviileille henkilökohtaista vaaraa.

Vaikka asiakkaalla ei olisi todellista vaaraa joutua aseellisesta selkkauksesta johtuvan vakavan haita kohteeksi jollain tietyllä alueella, palaamista tällaiselle alueelle ei kuitenkaan katsota yleisesti turvalliseksi kaikille. Miltä tahansa Afganistanin alueelta tuleva asiakas voi joka tapauksessa täyttää turvapaikan tai toissijaisen suojelun mukaiset edellytykset asiakkaaseen kohdistuvan henkilökohtaisen vaaran vuoksi.

Afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden kohdalla ei tällä hetkellä sovelleta sisäistä pakoa. Sisäisellä paolla tarkoitetaan turvapaikkapäätökseentekoon liittyvää arviointia siitä, voiko kotialueeltaan paennut turvapaikanhakija asettua asumaan muualle kotimaassaan.

Fakta: Mitä ovat maalinjaukset?
  • Maakohtaisilla soveltamisohjeilla eli maalinjauksilla tarkoitetaan Maahanmuuttoviraston ohjeistusta ja arviota muun muassa siitä, miten korkea aseellisen väkivallan taso on lähtömaan eri alueilla ja kuinka suuri vaara siviilihenkilöllä on joutua kärsimään aseellisesta selkkauksesta johtuvaa vakavaa haittaa tietyllä alueella.
  • Lisäksi soveltamisohjeet sisältävät ohjeistusta esimerkiksi siitä, millaisissa olosuhteissa sisäinen pako voi tulla sovellettavaksi. Ohje perustuu lainsäädäntöön, ajankohtaiseen lähtömaatietoon sekä ajantasaiseen oikeuskäytäntöön.
  • Aseellisesta konfliktista johtuvan väkivallan tasoa arvioidaan aluekohtaisesti, asteikolla ei todellista vaarasta äärimmäisen korkeaan vaaraan. Kun väkivalta tietyllä alueella arvioidaan äärimmäiseksi, kaikkien alueella olevien katsotaan olevan vaarassa aseellisesta konfliktista johtuen.
  • Arvioon vaikuttaa muun muassa turvallisuusvälikohtausten, siviilikuolemien ja loukkaantuneiden määrä, väkivallan ilmenemismuodot, maan sisällä pakenemaan joutuneiden määrä, konfliktin luonne ja maantieteellinen vaikutusalue sekä paikallisväestön päivittäisen elämän olosuhteet.
  • Maahanmuuttoviraston maatietopalvelu kerää lähtömaatietoa useista eri lähteistä, joita ovat muun muassa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, tutkimuslaitokset, muiden maiden maatietopalvelut, kansainväliset ja paikalliset ihmisoikeusjärjestöt, kansalaisjärjestöt, ja kansainväliset uutistoimistot. Maatietotutkijat ovat verkostoituneet kansainvälisesti. Erityisesti Euroopan maiden kesken tietojenvaihto lähtömaiden tilanteista on säännöllistä ja aktiivista. Viranomaisyhteistyötä tehdään myös esimerkiksi Euroopan unionin turvapaikkaviraston EUAA:n puitteissa. Keskeisimmillä lähtömailla, kuten Irak, Somalia ja Afganistan, on tutkijaverkostot, joihin myös Maahanmuuttovirasto osallistuu.

Maahanmuuttovirasto

16 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Marko Kyllönen

Ja sen vielä voi sanoa, että jos Afganistan ei olisi halunnut talebaneja valtaan, niin olisivat pystyneet helposti sen estämään.
Miksi täällä säälitään ihmisiä jotka on saaneet sen mitä tilanneet?

John Quiman

Asiasta toiseen: Helsingin yliopisto kuulemma nimittää nipun kunniatohtoreita ja yksi joukossa on Greta Thunberg.

Onko kyseessä 1.4. suoritettava kunniatohtori-seremonia, vai onko tuo tosiaan todellista?

Jo naurattaa, sillä onhan tuo naurettavaa. Toisaalta ihmetyttää, että noinko alas on vajottu, että ideologisista hörhöistä aletaan tekemään kunniatohtoreita. Mitähän seuraavaksi? Se takavuosien teinipoika, vuoden homo, saa varmaan kohta myös kunniatohtorin arvon?

Ilkka

Autistinen pikkulikka joka jätti koulunsa kesken levittääkseen kommunistista sanomaa, onkin nyt kunniatohtorin arvoinen. Homppeli joka ei osaa kuin peilata itseään ja miettiä millaista kevyttä päivämeikkiä nyt käyttäisi, sopii oikein hyvin tuohon ryhmään. Se siinä on hyvä puoli ettei noilla titteleillä ole mitään painoarvoa sitten kun se hetki koittaa. PS on muuten nyt suurin puolue galluppien mukaan. Tehdään se kunnon isku marinille ja ohisalolle, ja näytetään että ilmastohätätila alkaa olemaan vähemmän kiinnostava aihe. Jos kokoomus on pääministeripuolue ja PS toiseksi suurin, en usko että Orpo uskaltaa ohittaa PS:n ja nostaa demarit hallitukseen, sillä se tietää myöskin vihreiden hyväksymistä. demarit ja vihreäthän ovat nykyään ihan sama puolue eri nimellä. Jos orpo ottaa edellä manitut hallitukseen ohi PS:n, hän tekee elämänsä munauksen. Siinä käy niin että vihreillä arvoilla pelataan seuraavat neljä vuotta ja kokomus on kumileimasin. Näin kävi demareillekin vaikka ovat olevinaan kukko tunkiolla.

En vieläkään ymmärrä miten sillä äänimäärällä joka vihreillä oli, voi sanella hallitukselle koko ajan mitä linjauksia noudatetaan. Marinin pääministeriys oli ihan pelkkää joo joo politiikkaa, vallan omi vihreät mutta kysymys kuuluu, miten se on demokratiassa mahdollista. Vähemmistö määrää enemmistön elämästä, eikä joudu mistään vastuuseen.

Jossakin uutisessa osui silmiini lause, ” Nyt meidän on tehtävä ilmastotekoja, niillä vaikutamme tuhansia vuosia eteenpäin.” olisiko vihreillä mopo karannut niin täydellisesti lapasesta että kuvitellaan tuhansien vuosien päähän näillä nyt tehdyillä päätöksillä olevan mitään merkitystä ? Kuka meistä on todistamassa miltä maailma silloin näyttää, ja minua ei ainakaan jaksa kiinnostaa onko koko ihmiskuntaa olemassakaan vuonna 5000.

Marko Kyllönen

Yliopistot on mädätetty aikoja sitten.
Älykkyyttä ei mittaa mikään yliopistokoulutus, vaan päinvastoin se että pystyy kyseenalaistamaan sen.

John Quiman

Yliopistoissa on nykyisin enimmäkseen huuhaa lumetieteitä, joissa mielipiteitä pidetään tosiasioina ja opiskellaan mielipiteitä vailla tuntumaa todellisuuteen. Ne toimivat ideologisina kasvatuslaitoksina, eivät todellisuuden tarkastelun kehtoina.

Nämä kunniatohtori tittelien jakelut tekevät vain kunniatohtorin arvosta vesitetyn poliittisen prenikan. Mutta vihersairastuneelle suvaitsevaistolle on tärkeää pönkittää omaa ideologiaa, ei suinkaan pyrkiä olemaan totuudessa ja pitää kiinni kunniatohtoriuden kunniasta.

Yliopistot tai muutkaan koulut eivät tee älykkääksi, eikä viisaaksi. Ne antavat asiasta perustiedot, joilla pääsee alkuun kohti osaamista, jos on kykyä. Suurimmalla osalla ei sitä kykyä liiemmin ole. Vain osasta tulee osaajia, useimmista tulee lomakkeidentäyttäjiä, joilla on muistissa asian sanasto.

Monet heistä kyllä uskovat olevansa todella osaavia, kun kykenevät viljelemään puheessaan ammattisanastoa vaikuttaakseen tietäväisiltä. Jos sellaisten puheet suomennetaan, ymmärtää monikin, että he eivät tiedä mistä he puhuvat. He osaavat toistaa opittua, mutta siihen toistamiseen se taito jääkin. Toki he pitävät toinen toistaan parempina ihmisinä ja vahvistavat keskenään oppiarvonsa ylevyyttä, vaikka siihen ei ole perusteita.

Todellisuustajua löytyy lähinnä vain luonnontieteiden puolelta, koska niissä ei voi pelata mielikuvilla ja tunteilla.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by John Quiman
S. “seant” A

Myös hän varoitti viisi vuotta sitten ”maapallo päättyy 5 vuoden kuluttua”https://samnytt.se/greta-thunberg-varnade-for-att-jorden-gar-under-om-5-ar-for-5-ar-sedan/Ei ainoa yliopisto sillä eräs Belgian yliopisto nimitti 2018 kunniatohtoriksi. 

Ilkka Manttari

Mikä siinä on että näinä aikoina kaikki pseudotieteilijät nostavat päätään. https://yle.fi/a/74-20023368 Meillä on näitä ilmastohihhuleita vaikka kuinka paljon ja saavat palkkansa yhteiskunnalta. Ei yhtään poikkeavaa sanaa, noi ei tietenkään, ei ruokkivaa kättä purra ja niin voivat monet toimia koko elämänsä. Uusi versio noitavainoista kohdistuu ihmisiin jotka eivät kaikkea propagandaa niele.

Ilkka Manttari

Olen joskus aikaisemminkin sivunnut asiaa. Voiko enää ihmetellä Suomen yliopistokoulutuksen tasoa.

Ilkka

Niinpä. Että mikä tahansa, mistä tahansa ja millä tahansa syyllä saa tulla suomeen,ja Marin kosiskelee kansaa äänestämään demareita hukkumalla kokoomusta vaikka on itse tunaroinut kaiken aikaa. Tämän vaalivuoden lupaus on lyhennetty työviikko. MUISTAKAA nyt että vappusatanen oli vedätys, niin on kaikki muukin. Perus- Suomalaiset on marinin puheiden mukaan kumoamassa saavutetut tavoitteet, joten lastemme tulevaisuus on vakavasti uhattuna. Se EI uhkaa mitään että suomi muuttuu kalifaatiksi, jossa ei nähtävästi tarvitse tehdä töitäkään kuin huvin vuoksi ja silloin tällöin. Kuka maksaa ne marinin hallituksen velat, ei ainakaan afgaanit, ja kun suomalaisetkin saavat jäädä makaamaan lakanoiden väliin, niin vieläkö löytyy joku jolta lypsää rahaa ?

Marko Kyllönen

Mikä lie tuo kun Marin kuulemma lupasi että suomalaiset maksaa puolalaisten abortit?
Onko abortti joku tavoiteltava asia? Tänä päivänä kun on ehkäsyä vaikka minkälaista, ni eikö kannattaisi mielummin maksaa vaikka se ehkäisy?
Vai onko joku vauvojen murhaaminen noille joku fantasia?

Ilkka

Saahan Marin maksaa heidän aborttinsa, mutta ei minun rahoistani.

John Quiman

Noissa arvioissa unohtuu, että yleisenä periaatteena tulisi olla, että etenkin nuorten miesten tulisi mennä kotimaahansa ottamaan vastuu kotimaansa tilanteesta.

Jos he ovat tyytyväisiä Afganistaniin kuten se on, on turvallista palata, koska se on heidän mielestäämn hyvä yhteiskunta. Mikäli eivät pidä sitä hyvänä yhteiskuntana, tulisi heidän pyrkiä korjaamaan yhteiskuntansa, eikä ensisijaisesti lähteä muille maille taakaksi.

Toni Lajos

Afganistanin lampaat kirmailevat ilman paimenia pitkin maita ja mantuja, kiireesti täällä loisivat afgaanit kotimaahansa hommiin, meillä ei lampaita paimenneta siinä määrin, että apua tarvitaan siihen hommaan.

Marko Kyllönen

Välillä toimittelijoillakin menee puurot ja vellit vähän sekasin.
Olikohan hesari kun kirjotti jossain vaiheessa lapsia raiskaavasta afgaanista.
Heidän mielestään oli aivan kauhea vääryys että tyyppi karkotetaan Afganistaniin, koska hän ei ole koskaan käynytkään Afganistanissa, hän oli vain huijannut turvapaikan Afganistanin perusteella.

Marko Kyllönen

Suurin osa eurooppaan tulleista afgaaneista ei ole koskaan edes Afganistanissa käynyt.
Ne on elänyt elämänsä Iranissa, ja käyttävät Afganistania vain keppihevosena ilmaiseen elämään euroopassa.

Ilkka

Ne on niitä kuuluisia Irakissa syntyneitä syyrialaisia, joiden vanhemmat ovat mosambikista ja somaliasta, mutta muu suku afganistanista, kuten lampaat ja aasit. Sakki joutui kulkemaan läpi sotaa käyvien maiden, kuten Italia, Saksa, Itävalta, Tanska ja Ruotsi, josta hädin tuskin päästiin Suomeen. Tornion rajalla uskalsi vasta hengittää syvään, ja lähettää suvulle viestin, Mina onnistuta loisiman, tulka tanne..

Kelalomake.. lomakelako ?