Kotimaa Politiikka

SML: Rasismin vastainen viikko ruokkii suomalaisvihamielisyyttä

Julkaisemme Sinimustan Liikkeen kannanoton. Puolue perustaa maailmankatsomuksensa kansallisvaltion periaatteelle, jonka mukaan Suomi on suomalaisten kotimaa ja se pysyy suomalaisten kotimaana vain silloin, jos sitä asuttaa tulevaisuudessakin suomalainen kansa.

SPR:n perinteinen rasisminvastainen viikko alkoi tämän viikon maanantaina ja jatkuu tämän viikon sunnuntaihin asti. Kyseisen viikon aikana useat kolmannen sektorin yhteistyöjärjestöt ja julkishallinnolliset toimijat osoittavat tukensa kampanjalle, ja pyrkii antamaan oman panoksensa rasisminvastaisessa taistelussa. Vaikka suuri osa kampanjan nimissä julkaistuista videoista ja lentolehtisistä on lapsenomaisen hyväuskoisia ja vaarattomia, kansallismielisen ei tulisi sulkea silmiään selvästi suomalaisvastaisilta ulostuloilta.

Maahanmuuttoviraston julkaisemassa rasisminvastaisen viikon ulostulossa todetaan seuraavasti:

”Valkoisen katseen käsite on tiiviisti yhteydessä normatiiviseen valkoisuuteen, joka viittaa valkoisuuteen yhteiskunnan näkymättömänä normina. Se on oletus, joka vaikuttaa yhteiskunnassa, sen rakenteissa ja representaatioissa niin laajasti, ettei sitä tarvitse erikseen mainita tai tuoda esille.”

Lainauksessa pyritään siis antamaan vaikutelma, jonka mukaan valkoisuudessa tai valkoisuusnormissa on jotain perustavanlaatuisesti väärää. Samaan aikaan valkoisuus on kuitenkin suomalaisten rodullinen ominaisuus, johon he eivät voi itse vaikuttaa. Valkoisuusnormin purkaminen ei onnistu ilman valkoisten purkamista, joka on kiertoilmaus kansanmurhaan tähtäävän maahanmuuttopolitiikan tukemiselle. Mikäli jokin yhteiskunnallisesti merkittävä instituutio on ”liian valkoinen”, se on myös perustavanlaatuisesti moraaliton, mahdollisesti jopa rasistinen instituutio. Tällöin ongelma pyritään korjaamaan värillisten määrää lisäämällä ja valkoisten määrää vähentämällä, joka toimii hyvänä esimerkkinä antirasismin todellisesta luonteesta: se pyrkii korvaamaan valkoiset ihmiset muukalaisilla heidän omassa maassaan.

Valkoisten olemassaolon moraalinen oikeutus joutuu myös toistuvasti kyseenalaistetuksi, mikäli valkoisuuteen ei ikinä liitetä yhtäkään positiivista attribuuttia. Antirasistinen maailmankuva, jossa eksottisen väriset ihmiset ovat aina syyttömiä rasismin uhreja ja valkoiset suomalaiset umpimielisiä ja arvaamattomia rasisteja, vastaa hyvin huonosti katutason todellisuutta. Suomalaiset, kuten kaikki muutkin korkean elintason omaavat valkoiset kansat, kärsivät tällä hetkellä alhaisesta syntyvyydestä. Luonnollisesta nollakasvusta huolimatta kaikkien näiden maiden väkiluku kuitenkin kasvaa vuodesta toiseen, joka selittää täysmääräisesti vierasperäisellä maahanmuutolla. Samaan aikaan kun värillisten määrä valkoisten maissa kasvaa, heidän lukumääränsä kasvaa myös heidän lähtömaissaan, jotka mahdollistavat kansainvaellusten jatkumisen myös tulevaisuudessa. Suomessa oleskelevat vähemmistöt eivät siten ole hauraita ja voimattomia pieniä ryhmiä, joiden olemassaolon turvaaminen olisi suomalaisten harteilla. Todellisuudessa kyseiset vähemmistöt edustavat usein monikymmenmiljoonaisten kansojen pohjoisia siirtokuntia, joiden koko kasvaa vuosittain emämaasta saapuvan lisämiehityksen ansiosta.

Vieraiden väestöryhmien ja suomalaisten keskinäiset suhteet ovat harvoin yhdenvertaisia. Suomalaiset ylläpitävät omin resurssein hyvinvointijärjestelmää, jonka resursseista huomattava määrä kohdentuu vierasväestöille, joiden nettohyöty järjestelmälle on puhtaasti negatiivinen. Haasteellisten ongelmaryhmien alisuoriutuminen kouluissa ja työelämässä johtaa myös siihen, että kyseiset ryhmät ovat ylisukupolvisesti korostetun julkisen tuen tarpeessa myös tulevaisuudessa. Puhtaan taloudellisen kuormituksen lisäksi suomalaiset joutuvat myös kärsimään vierasväestön häiriökäyttäytymisestä, kuten pahoinpitelyistä, ryöstöistä ja seksuaalirikoksista, joiden esiintyvyys on tietyissä Euroopan ulkopuolisissa väestöryhmissä moninkertainen suomalaisiin verrattuna.

Vaikka maahanmuuttajien rikollisuus kohdistuu myös muihin maahanmuuttajiin, merkittävä määrä sen uhreista koostuu valkoisista suomalaisista. Todellisen elämän etninen väkivalta on siten hyvin yksiulotteista, se on ylikorostetusti värillisten ylläpitämää ja sen uhreina ovat merkittävissä määrin valkoiset suomalaiset. Maahanmuuttajat ovat myös tilastollisesti yliedustettuina viharikosten tekijöinä, sillä vieraasta maasta saapuvien kansojen, uskontojen ja kulttuurien välillä esiintyvät ylisukupolviset ristiriidat harvoin katoavat pelkästään asuinmaata vaihtamalla.

Taloudellisen kuormituksen ja turvattomuuden tunteen lisäksi suomalaiset joutuvat myös toistuvasti vihamielisen mielipidevaikuttamisen kohteeksi, sillä heitä syyllistetään toistuvasti maahan saapuneiden ihmisten kroonisesta alisuoriutumisesta. Todellisuudessa ne samat henkiset puutteet, jotka tekivät tulijoiden omista kotimaista asuinkelvottomia, saavat heidät alisuoriutumaan myös uudessa kotimaassaan. Tulijoiden kotimaista poiketen suomalainen sosiaalivaltio kuitenkin kykenee tarjoamaan näille tulijoille epäonnistuneinakin sen kaltaisen elintason, johon he eivät ikinä omassa kotimaassaan yltäisi. Suomi ei siten tarvitse maahanmuuttoa, mutta maahanmuuttajat tarvitsevat kylläkin suomalaisia.

Jokaisen on syytä huomioida myös se tosiasia, että vielä sata vuotta sitten joka kolmas maailman ihminen oli eurooppalaisperäinen. Tänä vuonna kyseinen osuus on laskenut karkeasti arvioiden kahdeksaan prosenttiin, ja määrä tulee laskemaan entisestään valkoisten luontaisen poistuman ja kehitysmaissa tapahtuvan väestöräjähdyksen ansiosta. Samaan aikaan, kun Euroopan ulkopuoliset kansat muodostavat omia siirtokuntiaan valkoisiin maihin, heidän omat maansa pysyvät väestöllisesti täysin muuttumattomina. Sadan vuoden päästä itäaasialaiset ovat edelleen enemmistönä omissa maissaan, kuten ovat myös afrikkalaiset omissaan. Ainoastaan valkoiset kansat uhkaavat näivettyä värillisten tulijavirtojen ja itsetuhoisuutta ihannoivan länsimaisen kulttuurin alle.

Rasisminvastaisen viikon sijasta Sinimusta Liike ehdottaakin suomalaisvihan vastaista viikkoa, jolla pyrittäisiin aktivoimaan suomalaisia toimimaan niitä sisäisiä ja ulkoisia uhkia vastaan, jotka uhkaavat suomalaisten kansallista jatkuvuutta nyt ja tulevaisuudessa.

Sähköisen kannatusilmoituksen voi tehdä täällä!

Lähde

25 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Tapsa

Suomalaisvastainen vihahan on OK ja hallituksenkin kannattama aate, mikä siis on vialla?

Kata

https://video.foxnews.com/v/6302042788001#sp=show-clips

Miettikääpä noita asukkaita kaupungissa ja ketäs sinne tuleekaan,pihoille ensin asettumaan?On se törkeää touhua sen kääpäporukan taholta!
Millä rahalla tuo porukka seilaa tuonne asti?Kuitenkin veronmaksajat elättää vaikka vaaratilanteet kasvaa koko ajan.
Ja kukaan ei voi mitään?Ei täälläkään!

MinerMaahanmuuttoviraston julkaisemassa rvan Pöllö

Maahanmuuttoviraston julkaisemassa rasisminvastaisen viikon ulostulossa todetaan seuraavasti: ”Valkoisen katseen käsite on tiiviisti yhteydessä normatiiviseen valkoisuuteen…” Eikö tämä ulostulo {ettenkö sanoisi emesis} ole rasismia, ja lisäksi täytä kiihottamisen kansanryhmää kohtaan tunnusmerkit? Tähän tulisi puuttua, koska Ihmiset ovat tasavertaisia eräissä suhteissa ja eriarvoisia toisissa eikä normatiivisia vaatimuksia voida johtaa tästä tosiseikasta eikä mistään muustakaan tosiseikasta {naturalistisen virhepäätelmä}. Tämän mukaan myös rasismi voidaan määritellä mustan ihon perusteella, eli yhtä paikkansa pitämättömällä postulaatilla.

John Quiman

Rasistisista rikoksista Suomessa on tuomittu lähinnä muita kuin suomalaisia.

Eiväthän nuo yritäkään puhua totta, sillä koko homma on politiikkaa, ei todellisuutta.

tarkkanäköinen

Tuohan ei ollut Maahanmuuttoviraston vaan Siirtolaisuusinstituutin twiitti. Tiedotteen laatijalla on mennyt virastot ja instituutit sekaisin…

juha II

Totta kai!

Ja se on tarkoituskin kuin oli stasin listan kommareillakin, joka julkistettiin äskettäin. SPR:n ”punaisten lyhtyjen” herkkien naisten yhdistys harjoittaa julmaa ja uskaliaan räikeää sotapropakandaa kantasuomalaisia vastaan. Aivan kuten samasta guoanosta rustattu YLE:kin joka ainoa päivä, joka vain liikenee *Röllin laulun renkutuksesta.

Enpä ihmettelisi, vaikka tuollainen ameriikoista tänne raahattu kriittinen rotuoppi johtaisi lopulta terrori-iskuun ketä vain sattumanvaraista valkoista suomalaista vastaan olipa hänen ikänsä tai sukupuolensa mikä tahansa! Ja kun tuota amerikan hapatusta sitten demlassa vatvotaan ”hetkisen vain”. Lopulta tullaan tuossa jo irvokkaassa instituutiossa lopputukemaan, että ”uhrin” (tekijä) kärsimysasema suomalaisessa yhteiskunnassa on sitä luokkaa, että korvauksia tulee rahallisesti niin paljon, että sillä elää koko kotikylän väki siellä jossain. Papereita kun ei tarvita. Entäs suomalainen ”ristisilmä”? Ja PAH! Sehän kuoli koronaan!!!

*Omitusten otusten kerho.

kalpeanaama

Isoääninen rasisminvastustaminen on tekopyhää.

Kokemusperäinen rasismi syntyy nimittäin joka päivä uudelleen siellä missä suuren kulttuurieron keskivertoihmiset joutuvat jakamaan keskenään ihan mitä tahansa niukkoja resursseja

Miltei kenestä tahansa kantasuomalaisesta tulisi rasisti jos hänet pistettäisiin muutamaksi viikoksi asumaan jonkin lähiötalon kemurappuun.

John Quiman

Rasismin vastaista viikkoa tarvitaan suomalaisten syyllistämispolitiikkaan, jonka tarkoitus on alistaa ihmisiä heidän ideologialleen. Suomessa on niin vähän oikeaa rasismia, että ei ole mitään aihetta kiinnittää siihen edes huomiota.

Koko idea rasismin vastustamisesta on kopioitu amerikkalaisilta leftisteiltä ja suomalaiset viherfasistit ponnistelevat kovasti löytääkseen Suomesta rasismia, jota ei juuri ole kuin heidän retoriikassaan. Sitä retoriikkaa sitten löytyykin yllin kyllin. Kun ei ole oikeita rasisteja, he koettavat nimetä rasistiksi keitä tahansa ihan summan mutikassa, jos eivät ole viherfasisteja.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by John Quiman
Lieväasteinen

”Yle Kioski kertoo suomalaisille nuorille, että he saattavat syyllistyä ”rakenteelliseen rasismiin”, jos osoittavat tukensa Ukrainan itsenäisyystaistelulle, toivottavat turvapaikanhakijat tervetulleiksi tai boikotoivat Venäjää. Ylen mielestä myös avoimet rajat ja blondien tapp*misen kauhisteleminen ovat nyt rasismia.”

https://www.suomenuutiset.fi/yle-nakee-rakenteellista-rasismia-ukrainan-pakolaisten-kohtelussa/

Eli hyvää ”rasisminvastaista” viikkoa! ”Valkoisten vastainen viikko” olisi sopivampi nimi.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Lieväasteinen
Kata

Samaa whitepriviledgeä jauhetaan joka maassa…on se vaan kummaa että esi-isiä on tässä maassa ollut ainakin 600 vuotta mutta silti pitäs muuttua eri väriseksi jotta kelpaisi joillekin–MUKA!HP!
Voi hitto ja minut valittiin aikoinaan oppikoulussa edustamaan ”pohjoista -hm- miten sen sanoisi- henkilöä”…Aivan gauheeta!Häpeä sie valakotukka!Joku sai nyt persuksiin puruja… 😀

Milloin loppuu tekopyhä hurskastelu?Joka taholla…etovaa.

John Quiman

Se loppuu, kun nykyisten viherfasistien myymä todellisuuskuva paljastuu julkisesti typeryyden huipentumaksi ja poliittiseksi valheeksi.

Sitten seuraa joitakin vuosikymmeniä järjellisempää aikaa ja sen jälkeen uudet viherfasistit tulevat kaapeistaan uusine syyttelyineen ja pyrkimyksineen alistaa kansa heidän ideologialleen, joka on sama valhe eri paketissa.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by John Quiman
Kata

Valitettavasti noin se näkyy menevän..aina joku hihhulisakki säännöllisin väliajoin alkaa esittään paremmuuttaan hihhulimaisilla teorioilla.

tulkki

”Migration Institute of Finland” on siirtolaisuusinstituutti eikä maahanmuuttovirasto. Kannattaisi korjata uutinen sekä puolueen tiedote tuolta osin….

kalpeanaama

Ne kaduilla päivystävät migrikirurgit tulevat ilmeisesti tuon jälkimmäisen välittäminä.

Minervan Pöllö

YLE-uutiset 27.03.2022 uutisoi rasiminvastaista viikkoa:

Kolmevuotiaana Suomeen saapunut Tawab Qaderzada ei koe vieläkään olevansa suomalainen: ”On sesonkijuttu, olenko terroristi vai raiskari”

Suomi on maailman onnellisin maa, mutta niittänyt mainetta myös EU:n rasistisimpana maana.

 Kaksi Suomessa vuosikymmeniä asunutta miestä kertoo, millaista tämän päivän rasismi on.

  Koska YLE:n uutisissa ei ollut kommentointimahdollisuutta, kirjoittelin joitakin huomioita toisesta rasismia kohdanneesta: Yusuf Muhammed Mubarakista. Koko juttu on luettavissa YLE:n uutista verkossa.

Miksi Mubarakin kaltainen lahjakas henkilö notkuu Suomessa, varsinkin kun kärsii rasismista. Eikö hän heitä lahjojaan hukkaan, jättämällä ottamatta vastaan haastetta, kaltaistensa monilahjakkuukisien kanssa missä päin tahansa maailmaa? Kun suomenkielikin tuli opittua vuodessa, niin esimerkiksi kiinankielen omaksuminen lyhyessä ajassa ei liene mikään ongelma. Kiina on mitä ilmeisimmin tuleva talousmahti, joka tarjoaa suunnattomasti mahdollisuuksia kyvykkäille ja innovaatiokykyisille ihmisille. Onhan Yusufilla meriittinä useita tutkintoja, työtehtävät spesialistina Nokialla, jonka toimen hän joutui ilmeisesti jättämään organisaation jäykkyyden ja hänen relisilienssinsä aliarvioinnin vuoksi. Nykyisessä projektikoordinaattorin virassa hän on selkeästi pysynyt kasvamaan arvojensa mukaiseksi: Projektikoordinaattori Yusuf M. Mubarak Suomi-Somalia-seurasta kertoo, että ”kantasuomalaisten pitää antaa enemmän rahaa ja isommat asunnot somaleille koska koronatartunnat”. Tämänkaltainen ”me ensin” – suomalaisten kohdalla tällainen on luonnollisesti rasismia – asenne, on Kiinassa erittäin arvostettu ominaisuus avainhenkilöitä rekrytoitaessa. Suomessahan rasismi on vielä lapsenkengissä ja siten saatava hyöty on minimaalista.

Paljon paljastava oli Mubarakin toteamus, että ensin heidät toivotettiin tervetulleiksi. ”Myöhemmin oli paljon vaikeuksia ja rasistisia tekoja ja tappeluita. Oli vaikeaa mennä edes kauppaan ilman, että oli joku välikohtaus,” Yusuf muistelee. Jokainen voi pohtia mistä moinen muutos on aiheutunut.

 

Jukka

Kuulehan Yusuf! Sinulla tuntuu olevan tosi tuskaista elämä Suomessa. Ei sinun tarvitse kärsiä kamalaa Suomea ja kamalia suomalaisia. Maailma on täynnä maita, parempia maita minne mennä nauttimaan olostaan. Ei sinua Yusuf raukka kukaan täällä pakota olemaan. Nosta kytkintä ja häivy!

Sanon suoraan

Jos ei miellytä katsella valkoihoisia tässä maassa – joka muuten on aina ollut valkoihoisten asuttama- niin voi painua helvettiin täältä.
Mitäs siinä imbesillit vielä kitisevät, antaa vetää vaan. Meillä on ihan tarpeeksi kuspäitä jo hallinnossa. Emme tarvitse yhtään ylimääräisiä.

Kolmossivun tyttö

Muuten kattavasta analyysistä unohtui ”kehitysapu”. Sen avulla länsimaat ovat luoneet mekanismin, joka tukee kehitysmaiden väestöräjähdystä ja synnyttää jo lähtömaissa toisten tuella loisimismentaliteetin. Kehitysapu pitäisi uudelleennimittää jollain muulla sopivalla nimellä. Itse ehdotan joko negatiivisen kehityksen apua tai länsimaisen kulttuurin kuolinapua.

John Quiman

Imperialistinen riippuvaisuuden edistämisapu?

Lieväasteinen

Ai Suomi on liian valkoinen? Näinkö Suomen valtaapitävät luulevat? Ja ratkaisuna on Suomen ”dealbinisaatio”? Vastaan siihen näin: 14!

(”We must secure the existence of our people and a future for white children!”)

Onko myös Nigeria tai Senegal ”liian musta”?

Terv. 1990-luvun ääriliberaali.

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Lieväasteinen
John Quiman

Suomi on valkoinen, koska suomalaiset ovat valkoisia ja vieläpä maailman valkoisin kansa. On aika omituista mennä valkoisten maahan selittämään, että maa on liian valkoinen.

Ovatko menneet Afrikkaan selittämään, että jokin maa on liian musta? No eivät tietenkään, vaan ovat paheksuneet sitä, että siellä ylipäätänsä on valkoisia.

Koko valkoisuuden paheksunta on silkkaa idioottimaista poliittista ideologiaa, jonka tarkoitus on alistaa valkoiset ja saada valkoiset kadottamaan identiteettinsä, jotta heitä olisi helpompaa hallita, siis alistaa maailman kattavan kommunististyyppisen vallan alle.

Jukka

Niinpä niin! Jos menen Tsadiin, todennäköisesti vastaan talsii yön mustaa ukkoa ja akkaa. Eihän siinä mitään outoa ole. Mustaa vastaantulijaa odotinkin. Tsad ei ole liian musta, eikä Suomi liian valkoinen. Toivottavasti Tsad pysyy mustana ja Suomi valkoisena. Meille vain tuppaa työntymään mustaa ukkoa ja akkaa, koska meillä on niin hyvä olla.

juu

Kun niitä rasistisia viharikoksia vielä joitain vuosia sitten tilastoitiin etnisyyden perusteella, niin siellä oli tilastojen kärjessä yliedustettuna ihan muut ryhmät kuin valkoiset suomalaiset.

Puolueeton

Tämä juuri on ongelman ydin. Maahanmuuttajissa rikoksia tekee paljon suurempi prosentti kuin suomalaisissa. Vaikka maahanmuuttajissa olisi vähemmän rikollisia kuin suomalaisissa, silti tämä aiheuttaisi etnisiä ongelmia, koska he ovat kulttuurista jo ihonväriltään saati käyttäytymiseltään poikkeava ryhmä.
Kun ongelmia vielä määrätään salattaviksi, hankaluuksia tuottava asia vain pahenee. Sekä suomalaisille että siirtolaisille ehdoton vapaa median rehellisyys helpottaisi tilannetta.

juu

Vapaa median rehellisyys on kyllä täysi myytti.
Niin kutsutussa valtamediassa ei ole eikä tule olemaan mitään rehellistä.
Toisinhan se pitäisi olla, mutta minkäs teet..