Kotimaa Kulttuuri Uutiset

Suomi Herää -tapahtumassa marssittiin poliittisen uudelleenitsenäistymisen ja kulttuurillisen uudelleenheräämisen puolesta

Kuva: Matias Rantala

Suomi Herää -kulkue marssi 6.12.2022 Rautatientorilta eduskuntatalolle, jonka portailla oli tapahtuman puhepaikka. Kulkuetta johti rummut takanaan tapahtuman banderolli, suuri määrä Suomen lippuja, Sinimustan Liikkeen liput ja Kansallismielisten liittouman liput. Suomi Herää -tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2021.

Suomi Herää -tapahtuman tiedotuksen mukaan ”Me kunnioitamme ja kiitämme suomalaisia, jotka ovat aikojen saatossa pitäneet maamme ja kansamme puolia, jotta meillä säilyisi itsenäinen maa, jossa asuu itsenäinen kansakunta. Me emme ole tuudittautuneet siihen narratiiviin, että mikä on voitettu, pysyy vaalimatta tai jopa taistelematta. Me näemme sen globaalin rappion, johon maamme ja kansamme on ajettu. Me emme tahdo, että tulevat sukupolvet ovat ulkomaalaisten suuryhtiöiden palkkaorjia, joiden elämän perustavin arvo on voitonmaksimointi. Vaan me tahdomme irtaantua ylikansallisesta materialismista ja herättää isiemme perinnön jälleen henkiin…Me tahdomme, että Suomi on suomalaisten maa. Tahdomme luoda uuden tulevaisuuden, jossa kansallishenki on luonnollinen tapa elää ja toimia. Me tahdomme jokaisen suomalaisen pysähtyvän ajattelemaan, millaisen tulevaisuuden kukin jälkipolvilleen tässä maassa haluaa. Siksi me sanomme Suomi Herää! Herää ja käy voittoon meidän kanssamme!”

Eduskuntatalolla järjestäydyttiin näyttävästi liehuviin lippuriveihin. Tapahtuma sujui odotetusti ilman suurempia häiriöitä. Osallistujia oli noin 250.

 

Ensimmäinen puhuja oli Uudenmaan akselin ja Sinimustan Liikkeen Uudenmaan piirin puheenjohtaja Pyry-Lii Soinio, joka vertasi puheessaan nykypäivien tapahtumia historiallisiin tekoihin viitaten mm. Venäjän toimiin, ja puhui median vaikutuksesta ihmisten ajatteluun ja asenteisiin tässäkin aiheessa. Usko, rohkeus ja viha kansamme kirkkaimpien sankareiden tekojen taustalla toistuivat puheessa, jolla Soinio kehotti suomalaista kansaa taistelemaan olemassaolonsa puolesta. ”Turvataksemme olemassaolomme meillä on oltava suomalainen kansallisvaltio, armeija ja hallinto. Ilman kykyä puolustautua repii iljettävä ryssä heimomme kappaleiksi raiskaten ja murhaten mennessään ja muistonnekin painuu historian pimentoon.”

 

Sinimustan Liikkeen hallituksen jäsenen ja Satakunnan piirin puheenjohtajan Tapio Rantasen puheessa perehdyttiin itsenäisyyden ja vapauden merkitykseen sekä yksittäisen suomalaisen velvollisuuteen kansaansa kohtaan. Rantanen kehotti olemaan sekoittamatta velvollisuutta kansaamme kohtaan velvollisuuteen valtiotamme kohtaan.

”Näistä ensimmäinen on kansamme hyvinvoinnin edellytys ja jälkimmäinen vain valtaapitävien asettama vaade alamaisiltaan. Nykyinen valtiojohtomme onkin ajautunut yhä kauemmas ensimmäisestä velvollisuudesta ja siksi sen nauttima suosio kansamme keskuudessa on jo pitkään ollut laskemaan päin…Vain valitsemalla kansallamme sellaisen valtiojohdon, jonka vahvin velvollisuus on sen hallitsemaa kansaa kohtaan, voimme ottaa itsenäisyytemme takaisin.”

 

Kirjailija ja kansallismielinen toimija Jasmina Jalosen puheen aiheena oli mm. suomalaisuus ja sen merkitys. Jalonen muistutti suomalaisuuden ja sen määrittelyn tärkeydestä jokaiselle aidosti kansallismieliselle, sillä kysymys on identiteetistä ja syntyperästä, jotka ovat peruskallio jolle muu minäkuva ja persoonallisuus rakentuvat.

”Monikulttuurisuuden kannattajille suomalaisten tietoisuus itsestään omana erityisenä ihmisryhmänä tarkoittaa sitä, etteivät kaikki voi tulla osaksi sitä. Sulatusuuni ei voi toteutua, ellei kantaväestö suostu sulautumaan. Suomalaisuus etnisenä identiteettinä on täten kantona kaskessa myös niille, jotka tahtovat luoda uuden eurooppalaisen ja kansainvälisen ihmisatomin.”

Jalonen puhui myös sanojen keksimisestä ja niiden merkityksen hiomisesta, ja vastaavasti asioiden häivyttämisestä, jota käytetään suomalaisuuden käsitettä laajentaessa tai uudelleen määriteltäessä.

”Suljettua suomalaisuuden käsitettä paheksutaan ja ulkomaalaistaustainen poliitikko suomalaisessa kansallispuvussa on ihailun kohde, mutta alkuperäiskansan asuilla ei saisi edes leikkiä. Useammallekin vähemmistöryhmälle on tullut tavaksi ajaa kaksilla rattailla. Yhtäältä omaa erityisyyttä korostetaan julkisuuden tai muun hyödyn toivossa, mutta tarvittaessa käytetään Suomen passia ikään kuin bonus-korttina.”

 

Tapahtuman viimeinen puhuja oli Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru, joka totesi aluksi Suomi Herää -tapahtuman eroavan perinteisistä itsenäisyyspäivän tapahtumista siten, että tämä tapahtuma ei pyri muistelemaan ainoastaan maamme ja kansamme mennyttä loistoa ja suuruutta, vaan sen katse on selvästi tulevaisuudessa.

Kuru puhui yksittäisten kansojen, sivilisaatioiden elonkehästä ja niiden tuhoutumisen uhasta, sekä itsenäisen valtion merkityksestä, tai merkityksettömyydestä ilman etnisesti yhtenäistä kansaa.

”Omastakaan suomalaisuudestamme ei jäisi hirveästi jäljelle, jos joutuisimme jakamaan kaupunkimme globaalin enemmistön kanssa, puhumaan itsellemme vierasta kieltä selviytyäksemme normaalista arkipäivästä, ja jos vielä sulautuisimme meitä suurempaan väestömosaiikkiin, joka ei millään tavoin muistuta meitä. Mikä olisikaan enää se yhteys, jonka esimerkiksi tumman ihovärin omaava, huonoa englantia puhuva, Abdiksi syntymässään nimetty, tulevaisuuden helsinkiläinen kokee olevan hänen ja esimerkiksi vapaussodan aikaisten jääkäreiden kanssa? Kokisiko kyseinen henkilö, että vapaussoturit taistelivat hänen puolestaan, ja omasivat yhtenäisen käsityksen siitä, minkälainen Suomi meidän on luotava?”

Kuru pohti puheessaan suomalaisten itsenäisyyden kaipuuta, kun Suomi oli virallisesti osa venäläistä imperiumia, mutta poikkesi valtaväestöstä etnisesti, kielellisesti ja kulttuurillisesti. Kuru siteerasi Suomen itsenäisyysjulistusta, ja kysyi, mikä olisi tämän modernin ajan Suomen ”kansallinen tehtävä” ja itsenäisyysjulistus, mikäli itsenäisyys jouduttaisiin uudestaan ansaitsemaan?

”Mihin Suomen alueella norkoileva ja katuenglantia mongertava kuparinruskea väestö edes tarvitsisi itsenäisyyttä, mikäli se olisi osana yhtä monietnistä Eurooppa? Mihin termillä Suomi ja suomalaisuus enää tässä vaiheessa viitattaisiin, ja olisiko se silloin ainoastaan vanhahtava nimitys tietylle liittovaltion provinssille? Näistä kysymyksistä viimeistään huomataan se, että kansallinen ja valtiollinen itsenäisyys on aina nationalistinen projekti. Maata ei ole olemassa ilman kansaa, jonka olemassaolon ja elämäntavan puolustamiseen se on sitoutunut.”

Kansalainen julkaisee myöhemmin kaikki puheet kokonaisuudessaan.

43 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Ilkka Forsten

En pysty ymmärtämään mitä tarkoitetaan ajatuksella jossa ulkomaiset suuryritykset nähdään vain orjuuttajina. Ne tuovat työtä, niiden kautta myöskin suomalaisten työn tulokset saadaan maailmalle. Lyhytkin oppimäärä riittää kertomaan että yritysten tarkoitus, olipa ne sitten ketä tahansa, on saada tuottoa ja maksimoida voitot. Mikä siinä on jalompaa jos suomalainen suuryritys ” orjuuttaa ” työtätekevät ja maksimoi joka tapauksessa voittomarginaalinsa. On turha kuvitella että niiden johtokunnassa istuu parempia henkilöitä, tai kansallismielisiä jotka tinkivät voitoista jos niitä on saatavilla.

Tässä syntyy pakostakin ajatus linjauksesta jossa kansallisromantiikalla korvataan talouselämän faktat. Yleensä näissä tapauksissa käy vielä niin, että ne voittojen maksimoinnista närkästyneet kansallismieliset ei enää närkästykään kun heidät päästetään osaksi yrityksen päätäntävaltaa. Kuvitelma talonpojasta puskemassa pellolla eloveenansa kanssa, yhteisen hyvä saavuttamiseksi menee jo parodian puolelle. Vaikka Kuru puheessaan korostaa enemmän tulevaa kuin mennyttä, siinä on kaikesta huolimatta näkymä tulevaisuudesta joka toimisi osaltaan menneen kaavalla. Nyt tietysti kysytään mitä pahaa menneissä ajoissa oli ? Ei mitään, mutta aikaa ei voi kääntää taaksepäin. Vihreät yrittävät sitä, ja mitä siitä on seurannut. Kuvitteellisia velvoitteita ja hyvin vähän mitään joka konkretisoituisi kansan parhaaksi. Vallan keskittymistä yksien käsiin, ja kansan kannalta kestämätön tilanne, se on saatu aikaan.

Velvollisuus kansaa kohtaan on aina myöskin velvollisuus valtiolle. Valtion muodostaa kansa ja kansa elää valtiossa. Ei ole olemassa mitään erillistä kansaa ja valtiota. Valtiolla ei saa olla liian suurta valtaa kansan hallintaan, mutta ei myöskään niinpäin että kansa ohittaa valtion tarpeet omilla tarkoitusperillään.

Jos puhutaan kyvystä puolustaa suomea, miksi ensimmäisenä halutaan vahvan liittolaisen NATO:n pois-sulkemista ? Tämän maan vestöpohja, siis lukumäärä riittää maksimissaan puolen miljoonan sotilaan käyttöön sodan oloissa, kenties vähän ylikin. Jos tyrmätään muualta tullut apu epäisänmaallisena, ei oikeasti ymmärretä realiteetteja. Vaikka nykyisiä sotia ei enää käydä massahyökkäyksinä, joissa tappioluvut on aina korkeita, on fakta kuitenkin se että myöskin omia menetetään. Jos tällä maalla on vahva tukija, joka voi tarjota asellista apua ja tarvittaessa myöskin miehiä, ei sitä kannata tyrmätä poliittisin perustein tai kuvitteellisten sankarimyyttien ylläpitämiseksi.

”Isiemme” tavoite oli kylläkin saavuttaa aineellinen ja henkisesti korkea hyvinvointi. Siihen ei olisi koskaan päästy jos olisimme jättäytyneet maatalousvaltaiseksi maaksi. Tätä teollistumiskehitystä tosin vauhditti sotakorvausten maksaminen, mutta jos nyt oletetaan että materialismista luovutaan poliittisten ihanteiden takia ollaan samassa venessä vihreiden kanssa. Mitään agraariyhteiskuntaa ei voi perustaa Hi-Tec aikakaudella, ja jos henkisen hyvinvoinnin perustaksi otetaan pelkkä aatteellinen ihanne, ollaan tilanteessa joka muistuttaa körttiläisten kesäjuhlia. Olkaa niin isänmaallisia kuin haluatte, mutta älkää tuputtako kansallisromantiikkaa reaalielämän perustaksi saati yhteiskunnan tukipylväiksi. Kuten jo aiemmin kirjoitin, vihreät ovat luoneet oman kuplansa missä ei realismilla ole mitään sijaa. Mitä järkeä on kehitellä uusi puolue joka vaikuttaa jo nyt enemmän punavihreältä kuin sinivalkoiselta.

Asgard

Koska ulkomaiset suuryritykset ovat orjuuttajia ja lopulta ne koituvat monien suomalaisten yritysten tuhoksi.
Mitä enemmän yritystoiminta on puhtaasti kotimaista, sitä parempi, kaupankäyntiä ulkomaille se ei kuitenkaan estä.
Ulkomainen suuryritys pystyy pitämään halvempia hintoja pidemmänkin aikaa ilman, että siitä koituu suuria taloudellisia tappioita liiketoiminnalle, suomalainen pieni- ja keskisuuri yritys ei samaan pysty. Mihin se johtaa?
Suomalaisten yritysten väistymiseen markkinoilta.

Mitä natoon tulee, niin se on sionistien työkalu, josta jokainen aidosti kansallismielinen ihminen haluaa pysyä erossa.
Jenkkien intressit tiedetään ja he kyllä osaavat häikäilemättä käyttää intresseissään sopivissa määrin juurikin natoa työkalunaan.
Radikaalin kansallismielisyyden vastustaminen on muutenkin yksi naton keskeisimmistä arvoista, joten onhan tuo surkuhupaisaa, jos joku kansallismieliseksi itseään väittävä löytää liberaalista natosta jotain mitä pitää arvokkaana.

John Quiman

Naton liberaalisuus ei isommin liity siihen, miten Nato vaikuttaa jäseniinsä. Nato ei määrää, ei sillä ole valtaa. Juuri nyt se on olevinaan liberaali, koska poliitikot tekevät siitä sellaisen. Siitä huolimatta se ajaa puolustuksen tarpeita, koska sillä on voimaa ja tietoa tarjottavana.

Nato muuttuu vallalla olevan politiikan mukaan, mutta Nato ei vaikuta vallalla olevaan politiikkaan. Nato osaa vain sotilasasiat ja hyvä niin. Turha katsella sen liberaaleihin höpötyksiin, sillä ne ovat pelkkää poliitikkojen sanelemaa kuorta. Kun politiikka muuttuu, Naton ydin on edelleen se sama sotilaallinen, mutta kuori muutuu poliitikkojen vaikutuksesta.

Pitää ymmärtää nuo pienet, mutta ratkaisevat seikat, eikä kauhistella sivuseikkoja asiassa.

Jäseniä on monenlaisia, eikä suinkaan kaikki ole liberaaleja, vaikka hyvin moni onkin. Näin ei voisi olla, jos Nato päättäisi politiikasta.

Asgard

Niinhän sinä kuvittelet, ettei sillä ole valtaa.
Suurin valta on Jenkeillä, se riittää.
Niiden intressejä tässä ajetaan ja fiksut ihmiset ovat kyllä maailmalta havainneet, ketkä niitä ongelmia pakolaiskriiseistä lähtien ovat aiheuttaneet, sekä syrjäyttäneet itsenäisten valtioiden hallintoja.
Näin niin kuin esimerkkeinä.

” Nato ei vaikuta vallalla olevaan politiikkaan. ”

Jos tähän aidosti uskoo, niin on totaalisen pihalla asioista.

John Quiman

Olet ilmeisen tietämätön siitä, että valtioilla on tapana ajaa intressejä, joiden ne uskovan olevan itselleen tärkeitä. Valtiot eivät ole pyyteettömiä luonteeltaan. Yhteistyötä tehdään niiltä osin kuin mitä pyyteet kohtaavat.

Ehkä Suomi on poikkeus silloin, kun weffiläinen kerho ilmoittaa marinoidulle hallitukselle, että mitä pitää tehdä. Silloin kerhon pyrkimys on mikä on ja Suomen hallituksen pyyteellisyys rajoittuu uskoon hienosta tulevaisuudesta, kunhan tehdään oikein. Tämä ei liity ”jenkkeihin” lainkaan. Sama kerho pyrkii johdattelemaan ne jenkitkin samaan allikkoon.

Natossa kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni, eikä USA:lla ole yhtään enempää. On lukuisia esimerkkejä siitä, että kukiin jäsenvaltio päättää itse osallistumisestaan operaatioihin, eivätkä kaikki noudata USA:n toiveita.

Toisessa maailmansodassa liittouduttiin Neuvostoliiton kanssa ja sen sotilasliiton puitteissa Neuvostoliitolle toimitettiin valtavasti apua. Kun sota oli loppunut, lakkasi apu, koska intressit olivat siltä osin lakanneet ja intressit synnyttivät ns. kylmän sodan. Liittoutumiselle oli siis olennaista yhteinen intressi tiettyä vihollista vastaan. Samasta on kyse Natossa, eli liitoudutaan mahdollisen idän uhkan varalta. Nato on puolustusliitto ja sen ydin on olla puolustusliitto, vaikka poliitikot keksisivät mitä omituisuuksia sen kuorruttamiseksi poliittisella korrektiudella. Tätä hyvin yksinkertaista realiteettia eivät Nato-kauhuiset ymmärrä.

Eivät varmaan ole ymmärtäneet, että Naton jäsenet eivät ole Naton alaisia yksiköitä, vaan ovat kukin omiaan ja omalla tavallaan. Jäsenten politiikassa on suuriakin eroja, eivätkä ne ole kaikesta samaa mieltä laikaan. Vain yksi asia yhdistää ja se on mahdollinen idän uhka.

Nato nimenomaan ei vaikuta vallalla olevaan politiikkaan. Politiikkaan vaikuttavat poliitikot ja Nato toimii sen politiikan mukaisesti. Poliitikot pyörittelevät ja Nato on niille kuuliainen. Jos muuta uskoo, niin on totaalisen pihalla todellisuudesta.

Realismin ensimmäinen edellytys on ymmärtää todellisuus sellaisena kuin se on. kaikenlaiset romantisoidut mielikuvat ovat aivan muuta kuin todellisuus, vaikka ne joidenkin mielestä olisivat kuinka kauniita.

Ei raadollinen maailma muutu hyväksi ja kauniiksi kuvittelemalla. Siksipä on turha yrittää muuttaa maailmaa paremmaksi kuvittelemalla. Jos haluaa muuttaa maailmaa paremmaksi, on oltava todella perusteellisen viileästi realistinen.

Ilkka Forsten

Miksi koko ajan mainitset sen että meidän yrityksemme ei voi toimia, jos koko muun euroopan yritykset pystyy samojen lainalaisuuksien sisällä pysymään pystyssä ?

Mitä sitten tulee natoon, näyttäisi siltä että suurin huolenaihe onkin juutinraumalaisten vastustaminen. Kenen etua silloin ajetaan jos halutaan pelkän siionismipelon kautta jättää mahdollisuudet käyttämättä. Ja vastaan itse, itänaapurin. Eikö siinä ole ilmeinen ristiriita jos puheissa nimetään ” ryssä ” suurimmaksi uhaksi, mutta ei kuitenkaan haluta vaikuttaa asiaan toisen voimatekijän kanssa. Suomen armeija on hyvin koulutettu, mutta emme ole miljoona-armeija. Hylkäämällä tarjotun avun ja tekemällä siitä pelkästään poliittis-uskonnollisen kysymyksen, ollaan enemmän ratuopin linjalla kuin maata puolustamassa. Ihan sivuhuomautuksena sanottakoon, että yksi AH:n suurimmista virheistä oli määritellä vain yksi ryhmä suvaittavaksi muiden ollessa alempiarvoista massaa. Hän munasi mahdollisuutensa juurikin Ukrainassa, sillä väestö otti ensin saksalaiset vastaan vapauttajina, sitten kun alkoi etninen vaino vaihtui ukrainalaisten käsitys toiseen ja lopulta kävi niin kuin kävi.

Käsite ” aidosti kansallismielinen ” on melko ontto. Se on sitä siksi että jos tätä maata olisi puolustaneet vain ne joilla oli taustalla Suojeluskunta tai IKL:n opit, olisimme olleet häviäjiä jo sodan alkuvaiheessa. Kansallismielisyys ei ole määriteltävissä minkään aitouden käsitteellä. Ihmiset ovat kansallismielisiä jos ovat oman kansansa puolesta valmiita uhrautumaan. Lukeeko sankarihaudoilla hautakiviin kaiverrettuna sanat ” aidosti kansallismielinen.” siellä oli suomea puolustamassa kaikki yhteiskuntaluokat ja oppiarvot. Kysyikö joku silloin oletko siionismille myötämielinen vai et, tuetko seuraavan sukupolven aikana ilmenevää globalisaatiota jne. Ei marssiminen soihtu kourassa ole mittatikku isämaallisuudelle. Eikä sen kautta pidä koskaan määritellä kansan riveistä löytyvää tarvetta isänmaallisuuteen. Hankkikaa sota tähän maahan niin nähdään kuka pysyy isänmaallisena, ja kuka on pelkästään kansallisromantiikan myötä uskovinaan asiaan.

Jenkkien intressit ei poikkea millään tavalla muiden intresseistä, mutta avaatko hiukan missä nato ja yhdysvallat ovat luoneet yhteisen intressin. Jos vastaat ukrainassa, niin kyllä siinä mielessä, että euroopan natomaat ovat itse olleet valmiita tukemaan ukrainaa, ja USA on sen suurin rahallinen ja aseellinen taustavoima. Sitä ei kuitenkaan ole tapahtunut että juutinraumalaisten USA / nato olisi juoksuttanut muista natomaista joukkoja sotaan. Ei edes omiaan. Eikö Putinin politiikka ole radikaalia kansallismielisyyttä, jossa slaavilaisuus näyttelee suurinta roolia ? USA vastustaa sitä, mikä on ihan oikein. Joku epäjohdonmukaisuus teitä kansallismieliseksi itseänne tituleeraavia vaivaa, kun pidätte puheita joissa ryssää vihataan silmittömästi ja kun sitten joku tekee työtä sen kitkemiseksi, haukutte tekijän. Kenen se homma pitäisi hoitaa. Jos vastaatte että aidosti kansallismielisten, globalismia ja siionismia vastustavien ryhmien, niin miksi ette ole ukrainassa. Ai niin, anteeksi maalaisuuteni, en muistanut että juutinraumalainen presidentti ei kelpaa liittolaiseksi joten annetaan ukrainan tuhoutua, onhan sitä tuhoamassa aidosti kansallismielinen putin.

Asgard

” Kenen etua silloin ajetaan jos halutaan pelkän siionismipelon kautta jättää mahdollisuudet käyttämättä.”

Vai että ihan siionismipelon…
Sionismin kanssa tekemisissä ollessa itsellä ei silloin nimenomaan ole niitä ”mahdollisuuksia”, silloin ei enää mennä meidän näkökulmasta kansallinen etu edellä.

” Jenkkien intressit ei poikkea millään tavalla muiden intresseistä”
Tämä on naurettavin väite, mitä vähään aikaan olen nähnyt.
Kyllä ne poikkeaa, ja rajusti.
Kun katsot Jenkkien toimintaa läpi vuosikymmenien heidän leikkiessään maailmanpoliisia ja toimiessaan nimenomaan sionistivallan alla aiheuttaen pakolaiskriisejä Eurooppaan (edistämään väestönvaihto- ja pakkomonikulttuurisuuspolitiikkaa), sekä eri maiden hallitusten syrjäyttämisiä, niin silloin todellakin puhutaan poikkeavista intresseistä.
Harva maa toimii niin kuin nuo vastenmieliset ja kierot niljakkeet ovat toimineet.
Esimerkkejä on lukuisia, on naivia väittää, että Jenkit olisivat kiinnostuneet rehellisesti auttamaan ketään muuta missään asiassa puhtaasta auttamisen halusta.
Nimenomaan Ukrainassa Jenkeillä on valtavat intressit ja siellä he ovat jo vuosia hääränneet, he hyötyvät tuosta touhusta kaikista eniten, enemmän kuin arvaatkaan.
Myös Serbiassa natolla (jenkeillä) oli omat intressinsä, vastustaa serbinationalisteja ja saada heidät pois vallasta, joten mistään ”muista poikkeamattomista” intresseistä ei voida puhua, serbivastaista kampanjaa johti yhdysvaltalainen sionisti.

Ilkka Forsten

Marinoidu siis rauhassa ” oikeiden kansallismielisten ” ryhmässä, mutta älä pety kun vaalien jälkeen huomaat että änkyränationalismilla ei enää pärjää politiikassa. Mitään seuraavan sukupolven kolmatta valtakuntaa ei tule, koska sille ei ole edellytyksiä. Valitan että pilasin haavemaailmasi mutta muista että se olin minä, joka sanoi teidän jäävän ikuiseen oppositioon.

Palataan asiaan vaalien jälkeen, jos olette voittaneet ja päässeet luomaan valtakuntanne onnittelen vilpittömästi, mutta kun ette ole, toivon että olet yhtä vilpitön minua kohtaan. Minun suvustani oltiin tappelemassa monen äijän voimalla vuosien ajan kommunismia vastaan, ja yksi teki sen saksalaisten riveissä. Kun siitä aatteesta ei silloinkaan lopulta tullut voittajaa, en oikein usko että tulee tälläkään kerralla. Etenkään kun kyseessä on kopio jo kerran kokeillusta.

Apropoo, miten monta kertaa neuvostoliitto tai venäjä on auttanut pyyteettömästi ketään. Taisteliko suomen armeija saksalaisten rinnalla ilman pyyteitä, ja toimiko saksalaiset suomen hyväksi pyyteettömästi ? He auttoivat meitä pyyteistämme huolimatta, mutta nyt annat ymmärtää ettei yhdysvallat auttaisi. Natoprosessia ei voi enää kääntää takaisinpäin joten sen kanssa on elettävä. Myöhästyitte pahasti, sillä käännekohta oli jo liki 30 vuotta sitten, silloin kun ostettiin Hornetit. Siitä lähtien koko armeijamme on pikku hiljaa natoyhtenäistetty. Juttelen mieluummin pesunkestävän jenkin kanssa kuin venäläisten. Olen kansallismielinen, mutta myöskin realisti. En viitsi jatkossa hävitä jokaista eduskuntavaalia ja odottaa hamaan tulevaisuuteen, että aatteenne lopulta pääsisi vallan kahvaan. Sinne menee kaikki muut sitä ennen.

Väität siis kirkkain silmin että USA / nato aiheuttaa matuinvasion eurooppaan ?? Minä puolestani väitän että ihan kotikutoiset viherkommunistit sen tekevät, ja jos sanot ettei näin ole, miksi ruotsi on kohta kalifaatti vaikka ei ole ollut vielä päivääkään natossa. Olette mestareita unohtamaan jopa ihan lähihistorian. Oliko Trump mielestänne innostunut siitä kun näki mihin ruotsi on ajautunut, eikös hän päin vastoin varoittanut muita maita siitä mitä tapahtuu kun vihersosialismille annetaan valta. Siitä lausunnostahan kimpaannuttiin jopa suomessa. Miksi Putin haluaa Ukrainan, hänelläkö ei ole mitään intressejä sitä kohtaan ? Serbejä pommitettiin koska he tekivät kansanmurhaa, onko tämäkin unohtunut. Serbinationalisteja tuki koko ajan venäjä, sanovat ihan olevansa veljeskansaa joten pyyteetöntä oli. Hyväksyt kansanmurhat, kun ne tehdään minkä tahansa nationalistisen aatteen nimissä, niinhän ? Miksi SML:n suusta kuullaan puhetta ryssävihasta jos serbejä tukevat ryssät kelpaavat kuitenkin kavereiksi. Uskottavuuskriisi ei ole enää kaukana kun vielä hetken kääntelette tuota jupaas eipäs sanavarastoanne.

Usko tai älä, minäkin kirjoitin SML:n kannatuskortin ihan ensimmäisten joukossa, mutta tuolloin ei kukaan puhunut vihreiden kanssa yhtenevistä arvoista, eikä puheisiin liitetty toistuvasti uskonkappaleita Mein Kampf teoksesta. Olen sen ikäinen mies, että olen nähnyt mihin ne uusnatsien touhotukset on aina kaatuneet, ja tulevat kaatumaan. Ette ole ensimmäinen ryhmä joka uskottelee lähinnä itselleen mahdottoman mahdolliseksi. Elämä on sellainen tekele että se luo tiettyyn rajaan asti luvan uskoa mihin tahansa, ja sitten se pudottaa kovaa ja korkealta.

Asgard

” Marinoidu siis rauhassa ” oikeiden kansallismielisten ” ryhmässä, mutta älä pety kun vaalien jälkeen huomaat että änkyränationalismilla ei enää pärjää politiikassa. ”

Minä seison ennemmin vaikka yksin kuin olisin laumassa, joka on täynnä idiootteja ja vietävissä sen mukaan, mikä milloinkin on niin sanotusti ”in”.
Perinteiset puolueet eivät muutosta tuo tähän erittäin sairaaseen tilanteeseen, mikä täällä nyt vallitsee, on aivan sama äänestätkö Vihreitä, Kokoomusta, Demareita vai kontrolloitua oppositiota (eli Persuja).

” Natoprosessia ei voi enää kääntää takaisinpäin joten sen kanssa on elettävä. ”

Kyllä voi, vaikka muuta yritätkin uskotella. Kaikki nuo ovat poliittisia päätöksiä ja milloin tahansa voi tehdä myös toisenlaisen päätöksen, vaikket siihen haluakaan uskoa.

” Väität siis kirkkain silmin että USA / nato aiheuttaa matuinvasion eurooppaan ?? ”
Kyllä, tai oikeastaan siellä taustalla häärivät sionistit.
Jos vähänkin katsot asioita taaksepäin, niin näet kyllä ne pakolaiskriisien suurimmat aiheuttajat, Jenkit on siinä suuressa roolissa ollut pitkään häärätessään vierailla mailla ja samalla ajaen erään toisen valtion etuja niillä toimillaan syrjäyttäessään heille epämieluisia hallituksia.

” Hyväksyt kansanmurhat, kun ne tehdään minkä tahansa nationalistisen aatteen nimissä, niinhän ?”
Turha yrittää asetella sanoja minun suuhuni.

” mutta tuolloin ei kukaan puhunut vihreiden kanssa yhtenevistä arvoista, ”

Jos luonnon kanssa sopusoinnussa eläminen ja terveen asuinympäristön vaaliminen on Vihreiden kanssa ”yhtenevät arvot”, niin ei voi kuin ihmetellä miten sitten tulkitset ne kaikki muut asiat, en välttämättä edes halua tietää.

Olisi toivottavaa, että kansa joskus älyäisi tilanteen kokonaiskuvan ja alkaisi ajattelemaan ihan itse, mutta kun tätäkin keskustelua katsoo, niin odotukset eivät valitettavasti ole kovin korkealla.

A67

Juuri näin.
Jaksat vielä valaista Ilkan harjoittamaa kieroilua vaikka se luultavasti vain poikii lisää samaa.

Ilkka Forsten

” Kieroilua ”..?

John Quiman

Jotkut näkevät harhoja ja vääristävät sanotun mielessään pelkokuviensa mukaiseksi.

Viimeksi muokattu 9 kuukautta sitten by John Quiman
Ilkka Forsten

Veli hyvä, olet itse sanonut että nato määrää mitä tehdään, ja nyt kerrot kuinka poliitikot voivatkin kääntää kelkan ja emme liitykään natoon. Mihin nyt katosi se kertomasi jenkkien ylivalta joka asiaan ? SML:n ajatus luonnon kanssa sopusoinnussa elämisestä on täysin sitä samaa julistusta mitä vihreät haluaa. Älä yritä muuttaa puolueen sanomaa toiseen muotoon. En minä laita sanoja sinun suuhusi, sinä itse olit sitä mieltä että serbien nationalismi oli ok, eikä siihen olisi saanut puuttua. Sinua ei siis häiritse vieläkään ajatus että serbien taustalla hääräsi venäläiset yllyttäen luomaan suur-serbiaa.

Elä liitä yhteen NATO:n toimia ja siionistien suunnitelmia. Vai onko nyt taas ymmärrettävä että jokaista natomaata kohtaan on omat siionistit ? Sinulla on kaksi ongelmaa ajatelussasi. Olet avoimen vihamielinen juutinraumalaisille, ja liität heidät osaksi mitä tahansa tapahtumaa maailmassa. Toiseksi puhut vahvan kansallismielisyyden puolesta, ja koet että venäläiset ovat hyviä ystäviä tavoitteidensa kanssa. Usko että sinun nationalismisi on katoavaa kansanperinnettä heti jos itänaapuri saisi vallan. Siinä tapauksessa ei, jos yhdessä lähdette levittämään panslavista aatetta, mutta siitä huolimatta kun asia olisi saatu venäläisiä tyydyttävään muotoon, SINUN kansallisaattesi hävitettäisiin venäläisyyden tieltä. Jenkit ei vie sinulta oikeutta olla suomalainen, itänaapuri tekee sen varmasti jos vaan pystyy.

Viimeksi muokattu 9 kuukautta sitten by Ilkka Forsten
John Quiman

Aivan, jos Venäjä saisi Suomen miehitetyksi, olisi saman tien pitkät listat suomalaisia kyyditettävien joukossa. Kuka kyyditettäisiin hautuumaalle, kuka jonnekin Siperiaan kauas pois Suomesta. Ja sitten venäläistettäisiin mahdollisimman nopeasti.

Tätähän ne pyrkivät tekemään ukrainalaisillekin. Haluavat venäläistää kaikki valloittamansa alueet, vaikka alueilla on ukrainalaisenemmistö, joka ei taatusti äänestänyt Venäjään liittymisen puolesta.

Valloittamillaan alueilla alkoivat vaatia, että koulujen tulee siirtyä venäläiseen systeemiin ja venäjänkieliseksi. Siinä ei ukrainalaisilla haluttu jättää mitään tilaa. Suuria määriä ukrainalaisia on myös kuljetettu jonnekin kauas Venäjälle, jotta saisivat ukrainalaiset pois valloittamiltaan alueilta.

Viimeksi muokattu 9 kuukautta sitten by John Quiman
Tapsa

Mikä siinä on niin vaikeaa ymmärtää, että Vihreät ajavat täysin globalistista ilmastohysteria-politiikkaa, millä ei ole mitään tekemistä suomalaisen luonnon hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden eikä omavaraisen energiatuotannon kuten ydinvoiman kanssa kun taas Sinimusta Liike nimenomaan haluaa eritysesti panostaa pelkästään suomalaisen luonnon, ympäristön hyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen sekä energiaomavaraisuuteen puhtaimmalla vihreällä siirtymällä eli puhtaalla ja vähiten saastuttavalla ydinenergialla? Mikä tässä on niin vaikeaa hahmottaa ja erottaa nämä kaksi täysin erilaista vihreää siirtymää toisistaan? Vai onko kyse vain siitä, että ei edes haluta vaan ymmärtää näiden eroa? Vääristely ja väärinymmärtäminen on hyvin läpinäkyvää monissa kommenteissa. Puolue- ja vaaliohjelmien luetunymmärtämisessä on toivomisen varaa, ellei sitten satu olemaan vain pelkästään provosoimassa tai vaan tyhmä.

Viimeksi muokattu 9 kuukautta sitten by Tapsa
John Quiman

Kun itse aiheuttaa tilanteen, että ihmiset saavat jonkinlaisen käsityksen, johon sanoja ei ole tyytyväinen, on turha syytellä yleisöä. Syyllinen löytyy peilistä.
Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan tiettyä asiaa ja on tarkoitettu jo niin kauan, että se on vakiintunut ilmaisu. Kun sinimustat käyttävät sitä ilmaisua, on luonnollista, että lukijat ymmärtävät ilmaisun sen vakiintuneen merkityksen mukaisesti.
Jos kirjoitat ”pöytä” tarkoittaessasi penkkiä, on ihan turha syytellä kuulijoita siitä, että he olettavat sinun tarkoittavan pöytää, koska itse niin sanoit.

Terävämpää kuin yleisön sättiminen olisi miettiä uudestaan, että millä sanoilla yrittää viestittää.

John Quiman

Voisin tuohon vielä lisätä kysymyksen, että kuinka oikaiset viidelle miljoonalle, että käyttämänne ilmaisu ”vihreä siirtymä” ei tarkoita sitä mihin ihmiset sen automaattisesti yhdistävät?

Ette mitenkään, joten joko hyväksytte sen, että ihmiset ymmärtävät ilmaisun vakiintuneen tavan mukaan tai keksitte jonkin toisen ilmaisun oman ajatuksenne ilmaisemiseen.

Ilkka Forsten

Sionisti joka siis halusi pelastaa muslimeita.. Muslimit olivat Serbien pääasiallinen kohde kun etnistä puhdistusta tehtiin. Mikähän tarkoitus sillä siionistilla olisi ollut. Voisiko sittenkin olla niin että serbit touhusivat jotain mikä ei millään tavalla sovi kansainvälisiin lakeihin, eikä nojannut ihmisoikeuksiin. Sitä touhua tuki venäläiset koko ajan täysin tietoisina siitä mitä tapahtuu. Suomesta oli vapaaehtoisia sotimassa siinäkin kahakassa. Yksikään ei ollut serbien riveissä, he olivat pääsääntöisesti Kroaattien puolella. He pitävät varmasti itseään kansallismielisinä mitä he ovatkin, joten en malta olla kysymättä, miksi serbien nationalismi ei ottanut kaikupohjaa jos kansallismielisyys ihan vaan aatteena oli niin kovassa kurssissa. Ja vielä, miksi sinä nyt korostat serbien nationalismia hyvänä asiana, jos olet suomen asialla.

Kiitos

Erittäin hyviä ja vahvasti todellisuuteen pohjaavia kommentteja sinulta Asgard.

John Quiman

Ajan kanssa kaikki muuttuu. Nykyajassa, ei menneisyyden kansallisromantiikka toimi. On kehitettävä uusi muoto sillekin, sillä jos se ei riitä nykyajan haasteille, ei sille ole käyttöä.

Tämä ei tarkoita, että suomalaisuuden ydin muuttuisi, vaan tämä tarkoittaa sitä, että suomalaisuuden ilmentäminen muuttuu nykyajan haasteiden tarpeiden mukaan.

Mitä tulee oikean isänmaallisen sankarin mielipiteeseen liittoutumisesta, niin pitää muistaa, että Adolf Ehrnrooth sanoi, jotta ”ei enää koskaan yksin”. Hän tiesi mistä puhuu, eikä hän elänyt suomettuneisuushumalassa, kuten nämä monet ”kansallismieliset”.

ike

Muistakaa nyt ensi vaaleissa ketä teidän tulee äänestää, jos ette muista, vilkaiskaa vaikka sähkölaskua. SDP ja Viheriäiset (myös kokoomus kuuluu samaan sakkiin) eivät koskaan jaksa lopettaa muistuttamasta miten hyvin tämän hallituksen aikana vastaan tulleet kriisit on hoidettu. Täyttä puppua. Ei niitä ole hoidettu hyvin. Koronasta tuli lähes taloudellinen katastrofi kun Suomi suljettiin. Velkaa on otettu niin että sitä riittää vielä vuosikymmeniksi, ruokakustannukset ovat nousseet lähes pilviin, samoin polttoaine. ym.ym. Haluatteko todellakin vielä uuteen pestiin tuollaisen tyttökaartin jolla ei ole mitään tietoa eikä näkemystä taloudesta. Ideologiset silmälasit päässä saadaan aikaan kyllä aikamoista vahinkoa mutta harvat ovat sen vieneet niin pitkälle kuin tämä hallitus.

John Quiman

Tämän hallituksen ja erityisesti pääministerin suosio perustuu vain median luomiin mielikuviin. Mielikuvat on luotu kauniilla kuvilla lehtien sivuilla ja turhanpäiväisten asioiden esitelyllä, ei suinkaan hyvällä politiikalla tai nerokkuudella.

Eka Kettunen

Hyviä puheita, hienoa katseltavaa, ryhdikästä porukkaa, kaiken kaikkiaan arvokkaan oloinen kokonaisuus marsseineen. Kiitos !

JFK

PJ Kuru vaikuttaa kyllä järki-ihmiseltä. Harmi, ettei pääse ääneen ”puolueettoman” valtamedian kautta.

Asgard

Hienon näköinen tapahtuma ja osallistujia enemmän kuin viimeksi.
Ensimmäisen puheen keskittyminen lähinnä vain yhteen asiaan unohtaen samalla muut vaikutti vähintäänkin oudolta.

Eikö Pyryn mielestä ole mitään muita ongelmia kuin Venäjä?
Jos näin on, niin kovin on kapeakatseista touhua.
Naton arvoissa nationalismin vastaiset periaatteet ei haittaa?
EU:n liittovaltiokehitys ja globalismi ei ole ollenkaan paha ja uhkaa kansallista identiteettiämme?

Peter Kreisler

Tuo Venäjän näkeminen miltei ainoana ongelmana on outoa, Nato, EU ja globalisaatio ovat pahimmat ongelmat itsenäistyvälle Suomelle. EU Suomen tämänhetkisenä miehittäjänä on tietenkin konkreettisin uhka, mutta myös Nato jäsenyys on ajankohtaisuutensa vuoksi uhka, johon on kiinnitettävä huomiota ja valmistauduttava torjumaan se.
Outoa on se, että yleisestikään ei tasapuolisia ja asiallisia suhteita Venäjään nähdä yhtenä vaihtoehtona.

John Quiman

Pitää olla tavattoman hyväuskoinen ja sinisilmäinen, jos uskoo, että Venäjän kansa voi olla luotettavalla tavalla ”tasapuoliset ja asialliset” suhteet. Sellaisia suhteita ei ole koskaan ollut, eikä mikään muukaan naapurimaa ole sellaisia onnistunut saamaan aikaiseksi.

Valko-Venäjän suhde Venäjään kuvaa sitä, mitä venäjä haluaa naapureiltaan.

Ilkka Forsten

Kyllä, olet oikeassa. Natokielteiset tahot julistavat että suomesta tehdään vain hyökkäysalusta itään. Mitä valko-venäjästä tehtiin muuta kuin hyökkäysalusta Ukrainaan, ja sen kautta jopa hyökättiin. Marionetiksi joutuminen jota venäläiset käskyttivät oli mahdollista vain siksi, ettei valko-venäjällä ole muuta vaihtoehtoa kuin totella.

Asgard

Asialliset suhteet voi olla ilman luottamustakin, se ei sitä poissulje.
Se, että huorataan EU:n lisäksi natollekin, niin siinä ei ole mitään asiallista eikä kansallismielistä.
Jos et ole jo huomannut, niin kansallista identiteettiä tuhoaa nimenomaan amerikkalaistyylinen kulttuuri pakkomonikulttuurisuuksineen ja liberalismeineen, sekä itsenäisyyden täydellinen ulkoistaminen EU-lipun alle.
Todella surulliseksi on tämä touhu mennyt.

John Quiman

EU:lle ei tarvitsisi alistua, mutta suomalaiset poliitikot, jotka kansa on äänestänyt valtaan, tekevät sitä. Eivät niinkään alistu EU:lle vaan weffiläiselle taustavoimalle. Sieltä ne ohjeet tulevat mitä tulee monikulttuurisuus- ja ilmastohömppään. Se ei ole amerikkalaisten luomus, vaan amerikkalaisetkin ovat sen uhreja siinä kuin Suomikin ja siellä ääriliberaalit toteuttavat sitä alistamista weffiläisten tavoitteille.

Itsenäisyyttä ei ole täydellisesti ulkoistettu, sillä on mahdollisuus erota ja on mahdollisuus kieltäytyä monesta huonosta asiasta, kuten jotkut EU-maat jo kieltäytyvätkin. Eroaminen ei ole realistinen ajatus niin kauan kuin kansa ei kannata eroa. Eron kannatus on niin pieni, että ei ole mitään mahdollisuutta eroamiseen. Siksipä eron tavoittelu ei ole tällä haavaa ratkaisu ongelmiin.

Kieltäytyminen monikulttuurisuususkomuksista ja ilmastohörhöilystä, etenkin suomalaisten valitsemasta äärilinjasta, on mahdollista ilman eroamistakin. Se on realistisempi tavoite kuin eroaminen juuri nyt, jos haluaa ratkaista nykyhetken ongelmia niin, että saa jotain aikaiseksikin.

Asgard

Juurikin näin, kansallisen olemassaolon suurimmat uhat ovat EU-liittovaltiokehitys, pakkomonikulttuurisuuden aggressiivinen levittäminen, mikä johtaa väestönvaihtoon pidemmällä ajanjaksolla, sekä alati pahenevat liberaalit ”arvot” homolobbauksineen, sekä sukupuolikäsityksen vääristymisineen.

väestönkaihtaja

Pipariparien ja suklaaparien elämänmallin lobbaus vähentää luonnollisesti kantaväeston syntyvyyttä, sillä kivi ei pala eikä märkä ruuti syty vaikka kuinka hinkkais.
Koska kemut eivät moisiin sateenkaarileikkeihin lähde, niin heidän korkean syntyvyytensä vaikutus kasvaa silloin entistäkin suuremmaksi.
Pääkaupunkiseutu slummiutunee jonkinlaiseksi basaarikalifaatiksi.

John Quiman

Suomalaisten lisääntyminen alkoi heikentyä jo kauan ennen kuin alettiin markkinoida sukupuolivähemmistöjen elämäntapoja.

John Quiman

EU:n keskusvaltaisuuskehitys on kieltämättä huono asia, mutta väestönvaihtopolitiikka johtuu Suomen poliitikoista, ei EU:sta. Huomaa, että on EU:n jäseniä, jotka eivät osallistu matuinvaasioon, vaan kieltäytyvät siitä. Näin, koska heidän poliitikkonsa sanovat ei. Sama koskee noita muita kieroutuneita ”arvoja”.

EU:sta eroaminenkaan ei vapauta maata noilta vitsauksilta, koska omat poliitikot ajavat sitä tuhoisaa politiikkaa. Lisäksi on varmaa, että jos erotaan, painostaa EU suostumaan matutuspolitiikkaan, jos halutaan saada kauppasopimuksia aikaiseksi. Ja ne sopimuksenhan täytyy saada ja Suomen suvakkihallintohan suostuu siihen ilomielin.

Ei ole realistista syyllistää EU:a siitä, minkä omat poliitikot aiheuttavat. Totta kyllä, että EU:n jäsenmaista enemmistö ajaa eurooppalaisille tuhoisaa politiikkaa ja siksi EU ajaa sellaista politiikkaa, mutta sille voi sanoa ei, jos on kanttia ja tahtoa. Suomen poliitikoilla ei ole sellaista tahtoa, vielä vähemmän kanttia.

Ongelmien ratkaiseminen edellyttää ongelman ja sen ratkaisemisen ymmärtämistä. Pelkkä huitelu ei ratkaise yhtään ongelmaa, vaan saattaa aiheuttaa lisää ongelmia.

Ratkaisun minimivaatimus on, että suomalaiset poliitikot kieltäytyvät matutuksesta. Parempi ratkaisu on, että edellä mainitun lisäksi suurin osa EU:n jäsenmaista kieltäytyy matutuksesta. Tämä saattaa edellyttää eurooppalaisten kansojen yhdistymistä nykyisen mielipuolipolitiikan kaatamiseen.

Pitää myös muistaa, että EU on sitä, miksi sen jäsenmaat sen tekevät.

Asgard

Väestönvaihtopolitiikka on EU:ssa keskeisessä roolissa ja näyttää olevan heidän ”perusarvojaan”, suomalaiset poliitikot ovat totta kai syyllisiä, he kiltisti tottelevat mitä isännät sanovat.
Kannattaa myös huomata se, että ne valtiot, jotka eivät tähän väestönvaihtopolitiikkaan mielellään suostu, kohtaavat jatkuvasti hankaluuksia EU:ssa, joten kyllä sillä EU:lla suuri rooli tässä hommassa on.

” EU:sta eroaminenkaan ei vapauta maata noilta vitsauksilta, koska omat poliitikot ajavat sitä tuhoisaa politiikkaa. Lisäksi on varmaa, että jos erotaan, painostaa EU suostumaan matutuspolitiikkaan, jos halutaan saada kauppasopimuksia aikaiseksi. Ja ne sopimuksenhan täytyy saada ja Suomen suvakkihallintohan suostuu siihen ilomielin.”

Jos kansa niin sanotusti ”avaisi silmiään” ja saisimmekin aikaiseksi EU-eron, niin siinä vaiheessa sekin olisi jo mahdollista, että kansa äänestäisi myös oikeanlaisia poliitikkoja ajamaan kansallista etua.
Mielestäni on aika turha vedota mihinkään sopimuksiin tai niiden saamattomuuteen, tuo on lähinnä tyypillistä pelottelua, jota näkee valtamediasta ihan tarpeeksi, jotta edes teoriatasolla ei pohdittaisi EU:sta eroamista.
Kyllä niitä sopimuksia on ennenkin tehty ja tehdään myös jatkossa, ei toki välttämättä kaikkien kanssa.

John Quiman

Tottakai EU vaikuttaa matutuskeen ja muuhunkin, mutta ei ole pakko sen mukaan toimia. Viittaat vaikeuksiin ongelmana. Et siis rohkene ryhtyä samalle linjalle joidenkin sellaisten maiden kanssa, jotka eivät ota Euroopan ulkopuolelta tulevia suvakkien kutsuvieraita vastaan. Kuitenkin väität, että EU:n politiikka on huono asia. Miten sitä voi muuttaa, ellei sitä kukaan uskalla vastustaa ja jos joku vastustaakin, sitten pelätään niitä ongelmia. Mitä useampi vastustaa, sen vaikeammaksi käy EU:lle määräillä. Pelkureita määrää kuka tahansa.

Jos EU:sta eroaisi, on sen kanssa tehtävä kauppasopimus, jos aikoo sen kanssa kauppaa käydä. Yksittäiset jäsenmaat eivät tee kauppasopimuksia ulkopuolisten kanssa, sopimus tehdään EU:n kanssa ja se tehdään EU:n ehdoilla. Katsopa Norjaan, siellä matutus toimii siinä kuin muuallakin.

Tuon väittäminen pelotteluksi ja väittää, että ”kyllä niitä sopimuksia on ennenkin tehty”, jotta vältelisi tuota realiteettia, on haihattelua. Jos puolueella on sellainen asenne, ei se ole vähääkään realistinen, vaan elelee jossain ihan omassa romattisessa maailmassaan.

”Jos kansa avaisi silmiään”, on jossittelua, jonka varaan ei voi laskea. Kansan silmien avaamiseen voi laskea sitten, kun se tapahtuu. Ennen sitä yksi ongelma on niiden silmien avaaminen, ei sen välttämättömyyden ohittaminen ja tavoitella politiikassa EU-eroa aikana, jolloin se ei ole mahdollista.

Jos näkemyksesi edustavat sinimustien näkemystä, täytyy sanoa, että kovin on epärealistista haihattelua koko touhu. Ei ole kykyä olla kylmän rauhallinen ja tarttua asiaan kerrallaan ja edetä päämäärään askel kerrallaan, viileästi ja päämäärätietoisesti. Ei ole kuin puhkumista ja asioiden esittelyä tavalla, joka ei koskaan johda mihinkään. Puuttuu kyky valita, koska on aika ajaa mitäkin asiaa.

En laittaisi lanttiani likoon sellaisen puolueen puolesta, joka ei ole realistinen toimissan, vaan haihattelee sitä ja tätä. Se kerää kyllä tyytymättömien ääniä, mutta hyvin pienen tyytmättömien joukon äänet, koska pelkkä puhkuminen ei suureen määrään uppoa.

Ilkka Forsten

Ne suhteet nähtiin asiallisina ja tasapuolisina, kunnes joku lähti suorittamaan ” denatsifikaatiota ” erikoisoperaation nimissä. Kerro nyt miten NATO on uhka, miten se uhan muodostaa ja paljonko siitä uhasta on kuviteltua ?

Mieti asiaa siltä kannalta että jos olisit yksin näin sekavassa maailmantilanteessa, välttelisit länsimaana länsimaisia ystäviä, ja esittäisit kiltin pyynnön itään ettei sieltä saa koskaan ilmentää agressioita länteen. Toteutuisiko toiveesi ? Halusiko entisen warsovanliiton maat, siis kansat ei kommunistiset johtajat, vuosikymmeniksi itänaapurin vainoharhaista kyttäämistä jota ylläpidettiin pakkokeinoin. Jos halusivat, miksi heti tilaisuuden tullen muutettiin kurssia ? Miksi ne maat ei ole palanneet venäläisten hellään huomaan, vaan tukeutuneet ” agressiiviseksi ” väitettyyn natoon. Kuinka moneen sotaan he ovat joutuneet liityttyään nato:n jäseniksi. Onko heitä viety kuin litran mittaa maailman laidalta toiselle. Onko heidät pakotettu olemaan kritiikittömiä pelinappuloita, onko heidän kansantaloutensa luhistunut nato:n velvotteiden myötä koskien asevalmiutta. Onko heidän pakko ostaa kaikki mitä USA tarjoaa sotilastarpeisiin. Onko niiden maaperälle tuotu ydinaseita, onko perustettu sotilastukikohtia joissa maan lait ei olisikaan päteviä ? Tiedätkö että Puolan ilmavoimat lensi vielä reilu vuosi sitten ikivanhoilla MiG-21 hävittäjillä osana ilmapuolustustaan, eikä nato tai USA vaatinut hankkimaan yhdysvaltalaisia koneita.

NATO ei pakota mihinkään, mutta totta kai sillä on tarve yhtenäistää toiminnot, niin teki venäläisetkin. He eivät sallineet mitään muuta kuin omien tuotteidensa käytön. Strategiat piti sovittaa venäläisten sotilasdoktriiniin, uhkaa ei saanut nähdä muualla kuin lännessä. Kaikki liittolaismaat oli velvoitettuja olemaan venäjän, tai silloisen neuvostoliiton suojana jos kriisi alkaisi. Liittolaiset oli tarkoitettu tykinruokana toimimiseen että taustalla käskyttävät Kremlin puoluejohtajat ja sotilaskomentajat eivät olisi vaarantuneet. Mahdollista sotaa ei olisi koskaan saanut päästää venäjän rajojen sisäpuolelle. Se olisi pitänyt torjua hinnalla millä hyvänsä liittolaisten maa-alueella. Nyt voitkin sitten miettiä, oliko se itänaapuri niin hieno ystävä jota yhä kannattaisi miellyttää, vai kannattiko sittenkin ihan viisaasti vaihtaa leiriä ?

Pesunkestävä

”Suomi ilman matupatjoja” -marssi seuraavaksi!

Zemppiä

Hyvällä asialla ovat 👍

patton

Vain eroamalla EU:sta voidaan saavuttaa edellytykset uudelle itsenäistymiselle. Ryssän vihaa lietsomalla unohdetaan helposti tosiasiat ja niihin ei liity meille vieraan kulttuurin tukeminen eli Ukrainan oligarkkien rikastuttaminen. Kannattaa seurata Unkarin Orbania ennekuin päästää ”Barabbaan irti”!

Piikkilampaat

Ero eu:sta ja ryssistä.
Mitään yhteityötä ei pidä enää aloitaa terroristi maan kanssa, samoin pitäsi lopettaa rahan ja tarvikkeiden mättö ukrainaan, minä en enää sulata ryssiä enkä ukrainaa.

Puolueeton

Ellei jätetä EU:a, on päätettävä kuitenkin oman kansan eduksi. Tilanne on toistaiseksi mahdoton toteutua.

Kansa on valinnut vallanpitäjät, joille EU on kuin uskonto. Seuraavissa vaaleissa olisi mahdollisuus, mutta valtamedia ja vaalilaskenta on paha este kuten myös Nato, joka jo sotii Venäjää vastaan. Venäjästä ei pääse eroon millään geopolitiikalla eikä tarvitsekaan. Hyödyimme suuresti ryssistä🙂 ennen pakotepolitikointia.

Piikkilampaat

”Hyödyimme paljon” juu-u.. on myyty ryssille tuhansia alueita tästä maasta ja ovat varastaneet sodissa maa-alueita. Noista ei Suomelle ole ikinä ollut mitään hyötyä eikä tule.

Uusimmat uutiset

Kansalaisen verkkokauppa