Kotimaa Politiikka

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työryhmä valmistelemaan huoltovarmuuslainsäädännön uudistamista

Kuvakaappaus: YouTube.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut laaja-alaisen työryhmän valmistelemaan huoltovarmuuslainsäädännön uudistamista. Hallitusohjelman mukaisesti tällä vaalikaudella toteutetaan lainsäädännön kokonaistarkastelu sääntelyn ajantasaistamiseksi. Työryhmän toimikausi on 15.1.2024 – 31.12.2025.

Poikkihallinnollisen työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esitys huoltovarmuuden turvaamisesta annetusta laista ja Huoltovarmuuskeskuksesta annettavasta valtioneuvoston asetuksesta. Uudistuksen esivalmistelu tehdään työryhmässä kevään 2024 aikana, jonka jälkeen se jatkaa myös lainsäädännön uudistamisen hanketyöryhmänä. Työryhmä raportoi puhtaan energian, ympäristön ja huoltovarmuuden ministerityöryhmälle.

Hallituksen esitys huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamiseksi on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2025. Asetusluonnos valmistellaan samassa aikataulussa. Valmistelun edetessä täsmentyy miltä osin ja missä aikataulussa valmistellaan materiaaliseen varautumiseen liittyvää sääntelyä.

Uudistustyön tavoitteena on muun muassa Huoltovarmuuskeskuksen tehtävien tarkempi määrittely sekä Huoltovarmuuskeskuksen oikeudellisen aseman selkeyttäminen nykyistä tarkemmin säännöstasolla. Kokonaisuuteen liittyy myös huoltovarmuuden rahoituksen uudelleen tarkastelu sekä siihen tarvittavat säännösmuutokset. Uudistuksen yhteydessä kehitetään myös Huoltovarmuuskeskuksen ohjaus- ja hallinnointimallia sekä arvioidaan vaihtoehtoisia ratkaisutapoja uudistamisen kohteena olevista kysymyksistä.

Lakityöryhmän puheenjohtajana toimii ryhmäpäällikkö, teollisuusneuvos Eeva Vahtera ja varapuheenjohtajana hallitusneuvos Kari Klemm työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Sen muut jäsenet tulevat liikenne- ja viestintäministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, puolustusministeriöstä, sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, valtioneuvoston kansliasta, valtiovarainministeriöstä ja ympäristöministeriöstä sekä Huoltovarmuuskeskuksesta ja Turvallisuuskomitean sihteeristöstä. Työryhmällä on myös pysyviä asiantuntijoita ja sihteeristö, ja se voi asettaa itselleen alatyöryhmiä. Työryhmä tulee valmistelun aikana kuulemaan aktiivisesti myös keskeisiä sidosryhmiä.

Alatyöryhmä pohtii huoltovarmuusmaksun määräytymistä ja huoltovarmuusrahaston toimintaa

Lakityöryhmän asettamisen yhteydessä perustettiin myös rahoituksen alatyöryhmä, jonka tehtävänä on huoltovarmuusmaksun määräytymisperusteiden uudelleenarviointi ja säännösmuutostarpeet.

Huoltovarmuuskeskuksen hoidossa on valtion talousarvion ulkopuolella oleva huoltovarmuusrahasto, johon tuloutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain nojalla kannettava huoltovarmuusmaksu. Tuloutus rahastoon alenee, kun fossiilisista energialähteistä siirrytään muihin energialähteisiin. Rahastolle onkin löydettävä uusia rahoituslähteitä sen kantokyvyn turvaamiseksi.

Alatyöryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Jukka Nummikoski työ- ja elinkeinoministeriöstä. Sen muut jäsenet ovat valtiovarainministeriöstä, Huoltovarmuuskeskuksesta ja työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lisätiedot:

ryhmäpäällikkö, teollisuusneuvos Eeva Vahtera, TEM, 0295 049 009 (työryhmän puheenjohtaja)
johtava asiantuntija Mirjami Tanner, TEM, 029 504 7167 (työryhmän sihteeri)

Asettamisiskirje: Poikkihallinnollisen työryhmä valmistelemaan huoltovarmuuslainsäädännön uudistamista

Työ- ja elinkeinoministeriö 15.1.2024