Kotimaa Politiikka

Väitös: Tasa-arvokritiikistä huolimatta asevelvollisuus on edelleen sotilaallisen maanpuolustuksen perusta ja kansalaiskasvatuksen väline

Suomalainen sotilasvala. Kuva: Wikimedia Commons.

Asevelvollisuudella on ollut sen alkuajoista lähtien sotilaallisia ja poliittisia tarkoitusperiä palveleva merkitys. Yhteiskuntatieteiden maisteri Hannu Salomaan väitöstutkimus osoittaa, että tämä kaksoisrooli-ajattelu on edelleen perusteltu lähestymistapa asevelvollisuuteen. Vain miehiä koskeva asevelvollisuus koetaan silti sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta entistä problemaattisemmaksi, kerrotaan Tampereen yliopiston antamassa tiedotteessa.

 

Salomaan väitöstutkimus tarkastelee asevelvollisuutta sen tutkimusperinteitä edustavalla nationalismiteoreettisella lähestymistavalla, mutta tuoreemmassa ajallisessa kontekstissa. Asevelvollisuuden kautta toteutettava kansakunnan rakentaminen tarkoittaa asepalveluksen merkitystä jaettuna yhteisenä kokemuksena, joka luo kansalaisten välille sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Väitöskirjassa tutkitaan kansakunnan rakentamisen havaittavuutta asevelvollisuuskeskustelussa sekä eri keskusteluteemoja. Lisäksi tarkastellaan perusteluita vaatimuksille säilyttää tai lakkauttaa asevelvollisuus, mitkä tuovat asevelvollisuuden olemassaolon syyn esille.

Asevelvollisuusarmeija saa sen sotilaallisen kehittämisen myötä ammattiarmeijan kaltaisia piirteitä, mikä on tarkoittanut sodan ajan vahvuuden pienentämistä, sotilaiden varustustason kohoamista sekä asevelvollisten koulutuksen laatuun panostamista.

Salomaan mukaan Ukrainan vuonna 2014 käynnistynyt sota oli todennäköisin syy asevelvollisuuskeskustelun hiljenemiselle vuosina 2014–2015. Toisaalta jo vuonna 2010 julkaistussa asevelvollisuustyöryhmän raportissa oli havaittavissa sellaisia puolustuksen kehittämispiirteitä, jotka ovat nousseet vasta Ukrainan sodan myötä suuremman yleisön tietoisuuteen.

“Asevelvollisuuden luoma kansakunnallisuuden tunne on eräänlainen henkinen polttoaine, joka tehostaa puolustusratkaisun toimivuutta. Ukrainalaisten voimakas kansallinen yhtenäistyminen Venäjän helmikuussa 2022 käynnistämän hyökkäyksen seurauksena osoittaa, miten konkreettisia vaikutuksia niin sanotulla kuvitteellisella yhteisöllisyydellä voi olla”, Salomaa sanoo.

Suomen historiassa talvisota tarkoitti niin ikään maanpuolustuksen läpilyöntiä koko kansakunnan asiana. Historiallinen jatkuvuus on säilynyt tutkimuksen mukaan asevelvollisuuskeskustelussa vahvana, mutta tämä jatkuvuus tarkoittaa pitkälti periaatteiden jatkuvuutta, joita toteutetaan käytännössä muuttuvin tavoin.

Salomaan väitöstutkimus osoittaa, että asevelvollisuus on Suomessa edelleen paljon muutakin kuin vain sotilaallinen ratkaisu. Asevelvollisuuden sivutuotteet, kuten syrjäytymisen ehkäisy ja sateenvarjokäsitteenä kansalaiskasvatus, tekevät asevelvollisuudesta monelle niin ikään säilyttämisen arvoisen.

“Aineistosta voi silti vetää varovaisen johtopäätöksen siitä, että sukupuolten välinen tasa-arvo nousi 2010-luvulla voimakkaimmaksi asevelvollisuuteen kohdistuvaksi muutospaineeksi. Parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean perustaminen vuonna 2020 oli poliittinen reaktio tähän yhteiskunnalliseen muutospaineeseen. Asevelvollisuus joka tapauksessa säilynee Suomessa 2020-luvun ja kenties vielä 2030-luvunkin”, Salomaa toteaa.

YTM Hannu Salomaan valtio-opin alaan kuuluva väitöskirja Kansakunta aseissa – Asevelvollisuuskeskustelu Suomessa tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 1.4.2022 klo 12 alkaen Pinni A -rakennuksen Paavo Koli -salissa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Anders Ahlbäck Tukholman yliopistosta. Kustoksena toimii professori Kaisa Herne johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

 

Lähde: Tampereen yliopisto

30 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
juha II

Eiköhän sodassa kaikkikaadu ja haavotu tasapuolisesti.

Paitsi, että yläluokan kersat lähetetään ulkomaille ”opiskelemaan”.

Tuumailija

Tai hyvävelijärjestelmällä uitetaan upseerikouluun (jos on jo intin käynyt) turvaan. Siellä saa sitten olla jonkun majurin tahi ylemmän ass ja kelkkoa papereita/ kaffetta edes takas.

Kolmossivun tyttö

Kyllähän politiikka ja sodankäynti voidaan erottaa toisistaan, mutta preussilainen kenraali Carl von Clausewitz sanoi aikoinaan, että ”sota in politiikan jatkamista toisin keinoin” ja tämä pitää yhä paikkansa, vaikka nykyään politiikka taitaa olla ympäristötekoja ja monikulttuurisuuden edistämistä sodasta huolimatta.

Ehdotan kuitenkin väistökirja-aiheeksi ”Monikulttuurinen sotaväki – maanpuolustusinto maahanmuuttajien parissa”. Sillä olisi mielenkiintoista, osuuko teoriani siitä, että väestön etnisen moninaisuuden lisääntyessä löystyy myös tuo yllä kuvattu yhteenkuuluvuuden tunne. Tätä lisää myös tulijoiden heikko kotoutuminen ja yhteyksien ylläpito kotimaihin. Jos Suomi näyttäytyy toimeentulon lähteenä, jossa asutaan vain niin kauan kuin rahat kaupan perustamiseen Mogadishussa ovat kasassa, motivaatio jäädä puolustamaan tätä on huono.

Yhteiskunnan monikulttuuristuminen, lisääntynyt turvattomuus rauhan aikana ja epäoikeudenmukaiseksi koettu sosiaaliturvan jakautuminen ei-kantaväestln eduksi, ovat omiaan heikentämään myös kantaväestön maanpuolustustahtoa. Tähän varmasti vaikuttaa EU-jäsenyys, päätöksenteon keskittyminen Brysseliin, kyvyttömyys ei niinkään keinottomuus kontrolloida omaa EU:n sisärajaa sekä talouden näköalattomuus.

Voidaan kysyä, onko meillä enää tarpeeksi puolustamisen arvoista. Itse vastaan, että ehkei, mutta teen kaikkeni, että meillä jälleen olisi.

Ilkka Forsten

Sota tulossa, ja suurin aihe puheisiin on tasa-arvokysymykset. Olen niin onnellinen kun joku osaa PRIORISOIDA asiat ja ei sotkeennu lillukanvarsiin.

M. Aurelius Antonius

Mitä tahansa voi kutsua ja järkeillä perustelluksi niin kauan kuin joku haluaa kutsua sitä perustelluksi. Mitä tahansa.

Poliittisten komiteoiden ja työryhmien tehtävä on saada toivottu reaktiivinen vaikutus ulkoa tulleeseen paineeseen, mikä käytännössä myös tarkoittaa viivästelyä jotta ongelma unohdettaisiin ja voidaan selitellä pois ”asiaa selvitellään” ja mieluiten palata alkuasetelmaan, koska se tuntuu helpoimmalta, ehkä ainoalta mahdolliselta, koska taidot ei riitä.

Etäännytän asian. Jos olisin zimbabwelainen ja minulla olisi väkivaltamonopoli kylässä, pistäisinkö aseen uhalla naapurin pojat Mugaben armeijaan, koska [lue Salomaan teksti].
Jos taas olen kyseisen kylän poika, onko minulla moraalinen oikeus ämpua kylän mugabeuskollista diktaattoria päähän? (Kyllä on.)
Toinen kyläläinen ei voi tulla puolestani arvioimaan kuuluuko elämäni ja kehoni mugabelaiselle systeemille, ”koska se on riittävän hyvä yhteiskunta”.

Aivan eri asia on porkkanavetoinen järjestelmä.

Rudi

Yksi tuleva kysymys on että miten mahdollinen natoon liittyminen tulee vaikuttamaan maanpuolustustahtoon. Todennäköisesti myös sotilasvalan muoto tulee uusittavaksi. Vaikea uskoa että Suomi voisi liittyä Natoon siten että suomalaisen sotilaan ei tarvitse osallistua tarvitessa jonkun muunkin maan puolustamiseen.

Ilmari

Ei tarvitse osallistua mutta saa osallistua.

Ilkka Forsten

Naton säännöt voi lukea kuka tahansa, joten lue ne. Koko keskustelun ajan on uskoteltu että jos liitymme natoon, on mentävä Syyriaan sotimaan kun joe-setä tunaroi asiat nutulleen ja kiihkomullahiinit saa taas uutta intoa kalifaatin perustamiseen.

Rudi

Hyökkäämän ei tarvitse lähteä mutta puolustusvelvollisuus on kollektiivinen, näin asian ymmärrän. Mitäpä virkaa koko natolla muutoin olisi? Tosin sopimukset lityttäessä erilaisia. Vapaaehtoiset natojoukot puolustusvoimien sisällä vaikuttavat jotenkin epämääräisiltä. Jos esim. Suomi joutuisi puolustamaan Baltiaa niin miten se onnistuisi pienellä kantahenkilökuntajoukolla?

Viimeksi muokattu 2 vuotta sitten by Rudi
Ilkka Forsten

Puolustusvelvollisuus on kollektiivinen, olet oikeassa. NATO:n suurin mahti on kuitenkin sen olemassaolo, joka toimii esteenä sille ettei kuka tahansa saa päähänsä aloittaa hyökkäystä. Jos Ukraina olisi natomaa, ei venäläisten yksiköt olisi menneet tuumaakaan sen maaperälle. Puheet siitä miten putin hyökkää baltian maihin, tai vaikkapa Puolaan, on sikäli relevantti että hänestä ( Putin ) on kehittynyt psykopaatti, mutta siitä huolimatta hän ei sitä peliliikettä tee. Todellisuudessa venäjä on hävinnyt sotansa ukrainassa, eikä sillä ole mitään voimaa edes yrittää uusintaa toisaalla. Puheet joissa on muka alettu korostamaan sodan alkuperäistä tarkoitusta, siis väittämälllä että vain itäiset osa ukrainasta oli tarkoitus valloittaa, kertoo siitä ettei operaatio sujunut ollenkaan suunnitellusti. Kun siihen lisää ydinaseista puhumiset, alkaa paljastua miten vähillä eväillä putin yrittää länsimaita painostaa omien sunnitelmiensa taakse.

Tähän sopii laittaa kysymys. Tiedätkö mihin aseiden suurin mahti perustuu ? Pelotevaikutukseen. On eri asia olla valmis käyttämään niitä, ja ottaa seuraukset kannettavaksi, kuin puhua käytön mahdollisuudesta.

Rudi

Kyllä Naton ilmavoima on kaikilla tiedossa. Muu arsenaali onkin sitten matkan päässä. Sitä viidettä artiklaa ei vaan vieläkään ole koeponnistettu, todennäköisesti se jotenkin toimisi, lähinnä ilmasta käsin. Kyllä tässä koko ajan lähemmäksi mennään tilannetta jossa se viides artikla testataan.

Toin sen näisin

Toivon pohdittavan myös sitä, miten muutokset maanpuolustustahdossa ovat vaikuttaneet halukkuuteen liittyä natoon.

Sotamies

Suomi monikultturistuu, miten käy maanpuolustustahdon? Kiinnostaako Suomessa asuvia ihmisiä enää puolustaa monikulttuurista maata? Yhtenäiskulttuurissa on yhtenäisyyden tunnetta, monikulttuurisuudessa ei.

Reppureissari

Hyvä kysymys! Tuossakin armeijakuvassa ei näy yhtään ruskettunutta sotilasta. Kaikki näyttävät kantiksilta, vaikka joka paikassa muualla pitää olla tuotuna esille vähemmistön kiintiöt.

valasto

Tuo kuva on vuodelta 2005…

Ilkka Forsten

Ja puikulapäät tuli ensimmäisen kerran katukuvaan 1990 luvun alussa. Mutta toden sanoakseni, en halua että niitä edes otetaan armeijaan. Ei anneta mitään sotilaallista koulutusta, sillä he eivät sodi tämän maan ja arvojen puolesta, vaan Somalian tai mikä nyt lieneekään klaanien reviireistä keskellä Espoota.

Ilkka Forsten

Nationalistinen ajattelu on rasismia, sanoo Iiris Suomela.

Jussiboy

Niin on, jos siihen sekoitetaan ihonväri tai etninen tausta. Muutkin kuin etniseltä taustaltaan suomalaiset voivat olla ja ovat isänmaallisia ja voivat olla nationalisteja. Älkää nyt omiko itsellenne. Mitä väliä sillä minkä värinen joku ihminen on, jos hän on monessa polvessa asunut täällä ja on Suomen kansalainen. Hän on suomalainen olkoon etninen tausta mikä tahansa.

Kata

Hän on nimenomaan Suomen kansalainen mutta ei suomalainen aivankuin minusta ei tule japanilaista vaikka asuisin siellä 50 vuotta ja saisin kansalaisuuden..olisin Japanin kansalainen.
Toki voi silti olla nationalisti..jos tuntee olevansa ”kotonaan”.Tosin kovin monia ei näytä kiinnostavan sellainen integraatio.Vaatii liikaa sitoutumista!
Jussiboi nyt ottaa rauhallisesti.Tuo ihonväri-jargoni on jo niin last season.

ike

👍

Jussiboy

Tehän kokoajan puhutte ihonväristä, puikulapäistä, värivammaisista, ruskettuneista. Mitä tuo on muutakuin rasismia. Teidän puheenne siitä, että valkoihoisen kantasuomalaiset kokevat syrjintää ja rasismia on niin last season.

Rudi

Suomalaisuus on muutakin kuin passi. Värillinen voi hyvin olla kansallismielinen mutta hän on kuitenkin erilaisella etnisellä taustalla ja näyttötaakka siitä johtuen suurempi. Suomalaisuus on myös kulttuuria ja suomalaisuudessa värillisillä on melkoisen ohut klangi sillä olemme eläneet täällä miltei koko itsenäisyyden ajan yhtenäiskulttuurissa johon värilliset ovat tulleet isommin vasta parin viime vuosikymmenen aikana. Tulevaisuudessa asia selvästi muuttuu kun monikulttuurisuus on näköjään tullut pysyäkseen, pitää siitä tai ei.

Ilkka Forsten

Muutos ei ole tullut pysäkseen, älä usko siihen mantraan. Monikulttuurisuus voi olla rikkaus, kun se rikkaus saapuu vähemmän ruskettuneessa muodossa, tai vähemmän koraania lukeneena.

Rudi

Täytyy toivoa että täällä saataisiin katkaistua kehitys jollainen nähty Ruotsissa ja joka täälläkin hyvässä vauhdissa. Siitä ei ole mitään hyvää seurannut.

Ilkka Forsten

Määrittele rasismi ? Mutta älä tee sitä niillä kriteereillä mitkä äärivasemmisto tai vihreät, ( sama aate muuten ) on ottanut työkaluikseen. Viittaan tällä siihen että heidän tulokulmansa asiaan on vähintään outo. Vaikka kuka värillinen potkisi ja hakkaisi valkoisen espoossa, se ei ole rasismia. Ei siis silloinkaan kun huudetaan että ta***a se vit****n valkoinen.. Mutta jos joku nuijii mokkanekkua niin voi sitä parkumista, miten rasismi loistaa ja vihamielisyys viatonta etnisyyttä kohtaan on pahasti levinnyttä.

Puikulapäisyys on ominaispiirre, rusketus on UV säteilyn, mutta myöskin DNA:n tuottama alivalotus. Vammaisuus ei sinällään liity kumpaankaan edellä mainittuun asiaan, mutta vammaista siitä tekee se, että puikulapäille ja alivalottuneille annetaan joka paikassa ohituskaista, ja silti ne huutaa miten heitä sorretaan. Kaikki ” toiseutetut ” saa huomiota osakseen, jopa työpaikan YLE:n palkkalistoilta vaikka kyvyt ei riitä mihinkään. Sehän siis ei ole rasismia, mutta mitähän se voisi olla ?

Valkoiset ovat tätä nykyä se vainotuin ihmisryhmä Suomessa, jos otamme lähtökohdaksi sen paljonko sosiaalitukia myönnetään toppahuulille ja miten vähän sitä rahaa löytyy kantaväestön tarpeisiin. Tämän lisäksi joku tekee heidän puolestaan loputtomasti valituksia valkoisten käytöksestä, minkä pohjalta käydään jopa oikeus-saleissa ilman mitään järkevää syytä. Eikö ole aika omituista että jo nyt jopa Ukrainasta saapuvia pakolaisia, jotka ovat vieläpä oikeasti naisia ja lapsia, ” toiseutetaan ” vassareiden puheissa sanomalla että kyllä nyt löytyy haluja auttaa, mutta mugabelen kohdalla ei haluta tehdä mitään. Arvaatko miksi ? Siksi että mugabele ei ole hädänalainen, mutta ne naiset ja lapset on. Mugabele valehtelee ikänsä, kansallisuutensa, ammattinsa ja oikeastaan kaiken paitsi ihonvärinsä, jota hän ei onnistu valkaisemaan, mutta joka pitäisi nähdä valkoiseksi ja muistaa sitä kautta kumartaa syvään uutta tulijaa. Siis sinun mielestäsi kantasuomalaista kestävyysvajeen paikkaajaa.

Jos tästä maailmantilanteesta haluaa löytää jotain hyvää, niin eittämättä mieleen nousee ajatus valkoisten halusta auttaa valkoisia, mikä on ihan luonnollinen asia. Ihminen hakeutuu kaltaistensa luo. Mugabele on aina valmis auttamaan mugabele kakkosta, vaikka valehtelemalla, mutta suomalaista hän ei auta millään tavalla. Olkoon niin, mutta älköön mankuko jos minäkään en ole halukas toimiman hänen hyväkseen, vierasta perimää kun on, ja värivikainen puikulapää mihin riittää todisteeksi kun katsoo peiliin ja myöntää näkymän todeksi.

Kata

Sie puhut ei muut ,Jussiboiseni.Et mistään muusta puhukaan.Hyvesignaloija parhaasta päästä,onnittelut.
Ja matkijakin vielä….

Ilkka Forsten

Syön Uncle Bens pitkäjyväistä riisiä, käytän soijakastiketta, sushi on löytänyt tiensä ruokapöytääni, ja ateriat nautitaan ylipitkillä hammastikuilla, ajan osan vuodesta Toyotalla, ja olen oppinut yhden sanan, Banzai, kyllä minä olen ” jaappanilainen ” perimältäni. Pesunkestävä sellainen.

Kata

😀 Kai mieki ko oli Nissan….素敵なアーク 🙂

Ilkka Forsten

Täällä ei kovin monessa polvessa asuneita tummia ole muita kuin hagertit, ja vaikka nyt miten pitäisi heitä suomalaisina, niin Intialainen tausta sielläkin on.

Minulla on hyvin erilainen käsitys siitä voiko toisen polven Somalitaustainen henkilö olla äärimmäisen nationalistinen, siis suomen pyrkimysten kannalta. En myöskään usko että islamin lähtökohdista alkunsa saanut DNA ketju muuttuisi suomalaista suosivaksi jos tosipaikka tulee.

Aina voi kysyä itseltään olisinko minä Syyriassa, vaikka olisin siellä syntynyt,ja alunperin suomalaisten vanhempien tuotos, ollut innokas käymään sotaa ISIS:n jihadisteja vastaan ? En oikein usko että kansallismielisyys siirtyy automaationa jollekin, kun vaan onnistuu saamaan syntymätodistuksen jolla esittää kuuluvansa kantaväestöön. Arabitaustaiset, kuten myöskin Afrikan lahja euroopalle ,löytää kuin ihmeen kaupalla yhtymäkohtia oman heimonsa tai uskontonsa viiteryhmään, ja se ryhmä ei ole koskaan kansallismielinen saati lojaali maalle jossa satutaan oleskelemaan. Jos he ovat juosseet karkuun omista maistaan, he juoksevat samalla tavalla suomestakin mikäli tilanne eskaloituisi. En omi mitään itselleni jos sanon että olen nationalisti, mutta viestitän että minulla on suuremmat oikeudet koska olen kantaväestöön kuuluva, ja sukukuntani on asunut tällä maapläntillä pidempään kuin yksikään arabi tai afrikkalainen.

Väri itsestään ei olekaan määräävä tekijä. Mutta jostain syystä värillisten tarjoama osaaminen ei ole tuonut kehitystä vielä toisessakaan sukupolvessa. Me emme jaa käsitystä siitä miten määritellään suomalaisuus, mutta minulla on siitä varsin selkeä käsitys josta pidän kiinni. En pyytele anteeksi etnisyyttäni, mielipiteitäni tai asennettani. Ja syy on yksinkertainen, ei ole tarvetta. Nykymaailma vaikuttaa kuvittelevan että jokaisen valkoiseksi syntyneen pitää hävetä taustaansa, tai kokea syyllisyyttä milloin mistäkin. Tietääkseni sukuni ei ole ollut plantaasin omistaja, ei ole näyttöä myöskään siitä että olisimme polttaneet tervaa, tai käyneet nigeriassa kaappaamassa myyntituotteita pohjois amerikkaan. Se jolta löytyy suvusta jotain näistä, tehköön valintansa ja kumartakoon niin halutessaan kemosabea.

Rudi

Juuri näin, ei lisättävää.